Form of Work
Książki
(12)
Status
available
(9)
only on-site
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(8)
Author
Wójtowicz Wanda
(3)
Dzwonkowski Henryk
(2)
Brolik Jacek
(1)
Etel Leonard
(1)
Gomułowicz Andrzej
(1)
Kołaczkowski Bartosz
(1)
Małecki Jerzy
(1)
Miszczuk Magdalena
(1)
Ofiarski Zbigniew
(1)
Oktaba Robert
(1)
Ratajczak Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Podatki i opłaty lokalne
(12)
Podatek
(9)
Budżety terenowe
(4)
Finanse publiczne
(4)
Banki
(3)
Podatek dochodowy
(3)
Postępowanie podatkowe
(3)
Prawo finansowe
(3)
Akcyza
(2)
Budżet państwowy
(2)
Cło
(2)
Dewizy
(2)
Podatek obrotowy
(2)
Podatek od gier
(2)
Podatek od nieruchomości
(2)
Podatek od towarow i usług
(2)
Podatek rolny
(2)
Gospodarka terenowa
(1)
Karta podatkowa
(1)
Opłaty skarbowe
(1)
Państwo
(1)
Podatek leśny
(1)
Podatek od czynności cywilnoprawnych
(1)
Podatek od posiadania psów
(1)
Podatek od spadków i darowizn
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Podatek od środków transportowych
(1)
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
12 results Filter
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-0240-1
1. Wprowadzenie do problematyki badawczej; 2. Budżet jako podstawa samorządowej gospodarki finansowej; 3. Organizacyjno-prawne formy gospodarki finansowej samorządu terytorialnego; 4. Źródła finansowania zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; 5. Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego; 6. Wewnętrzna kontrola finansowa samorządu; 7. Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad samorządową gospodarką finansową
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-703-2
Zarys teroii podatku; Zagadnienia ogólne - aspekt ewolucyjny koncepcji; Poprzednicy Adama Smitha; Myśl podatkowa Adama Smitha; Myśl podatkowa Davida Ricardo; Koncepcja równej ofiary finansowej; Myśl podatkowa Adolfa Wagnera; Myśl podatkowa Fritza Neumarka; Koncepcja ekwiwalencji a koncepcja zdolności płatniczej; Pojęcie podatku; Prawo podatkowe; Prawo poda tkowe a prawo cywilne; Sankcjewe prawie podatkowym; System podatkowy; Funckje systemu podatkowego; Postawy wobec opodatkowania. Cz.II Częśc ogólna polskiego prawa podatkowego: Ewolucja regulacji podatkowych w Polsce; Zagadnienia ogólne ordynacji podatkowej; Zobowiązania podatkowe w świetle ordynacji podatkowej; Postępowanie podatkowe w świetle ordynacji podatkowej; Przymusowe wykonanie zobowiązań podatkowych; Sądowa kontrola orzeczeń w sprawach podatkowych przez sądy administracyjne; Przestępstwa i wykroczenia podatkowe. Cz.III Część szczegółowa polskiego prawa podatkowego: Podatki pośrednie; Państwowe podatki bezpośrednie; Podatki lokalne; Opodatkowanie w stosunkach z zagranicą.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo podatkowe / Zbigniew Ofiarski. - Wyd.2. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2008. - 697 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7334-921-6
Cz. I. Zagadnienia wprowadzające; 1. Istota podatku i prawa podatkowego; 2. Źródła prawa podatkowe; 3. Wpływ orzecznictwa na kształt prawa podatkowego; 4. Urzędowe interpretacje prawa podatkowego; 5. Organy podatkowe i administracja podatkowa; 6. Koncepcje reformy podatkowej w Polsce; Cz. II. Ogólne materialne prawo podatkowe; 7. Obowiązek podatkowy; 8. Zobowiązania podatkowe; 9. Zaległość podatkowa; 10. Nadpłata podatku; 11. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe; Cz. III. Ogólne proceduralne prawo podatkowe; 12. Zagadnienia ogólne postępowania podatkowego; 13. Dowody w postępowaniu podatkowym; 14. Decyzje i postanowienia w postępowaniu podatkowym; 15. Odwołania i zażalenia w postępowaniu podatkowym; 16. Wzruszanie ostatecznych decyzji podatkowych; 17. Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa; 18. Tajemnica skarbowa; 19. Ewidencja oraz identyfikacja podatników i płatników; Cz. 4. Szczegółowe prawo podatkowe. Podatki państwowe; 20. Podatek dochodowy od osób prywatnych; 21. Podatek dochodowy od osób fizycznych; 22. Podatek tonażowy; 23. Podatek od towarów i usług; 24. Podatek akcyzowy; 25. Podatek od gier; 26. Zryczałtowane formy opodatkowania; Cz. V. Szczegółowe prawo podatkowe. Podatki lokalne; 27. Podatek od nieruchomości; 28. Podatek od środków transportowych; 29. Podatek od spadków i darowizn; 30. Podatek rolny; 31. Podatek leśny; 32. Podatek od czynności cywilnoprawnych; 33. Karta podatkowa; 34. Opłaty lokalne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo podatkowe / Robert Oktaba. - Warszawa : C.H.Beck , 2012. - 254 s. ; 24 cm.
(Akademia Prawa / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-3785-2
1. Teoria podatku: Zagadnienia ogólne; 2. Ogólne prawo podatkowe: Miejsce Ordynacji podatkowej w systemie prawa podatkowego; Obowiązek podatkowy i powstanie zobowiązania podatkowego; Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego; Odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe; Wygaśniecie zobowiązania podatkowego; Administracja skarbowa; Postępowanie podatkowe; Kontrola podatkowa; Sądowoadministracyjna kontrola legalności decyzji podatkowych; 3. Szczegółowe prawo podatkowe: Podatki centralne; Podatki mieszane; Podatki lokalne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo podatkowe / red. Henryk Dzwonkowski. - Warszawa : C.H.Beck , 2012. - 510 s. : rys. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-3674-9
1. Podstawowe pojęcia i instytucje podatków oraz prawa podatkowego; 2. Prawo podatkowe; 3. Powstawanie obowiązku, wymiar i wykonanie zobowiązań oraz roszczeń wynikających ze stosunków prawno podatkowych; 4. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe; 5. Podatki i opłaty; 6. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe; 7. Postępowanie podatkowe; 7. Zabezpieczenie jurysdykcyjne i postępowanie egzekucyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo podatkowe / red. Henryk Dzwonkowski. - Wyd. 2. - Warszawa : C.H.Beck , 2013. - 520 s. : rys. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-5421-7
1. Podstawowe pojęcia i instytucje podatków oraz prawa podatkowego; 2. Prawo podatkowe; 3. Powstawanie obowiązku, wymiar i wykonanie zobowiązań oraz roszczeń wynikających ze stosunków prawno podatkowych; 4. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe; 5. Podatki i opłaty; 6. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe; 7. Postępowanie podatkowe; 7. Zabezpieczenie jurysdykcyjne i postępowanie egzekucyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-491-8
Cz.I System podatkowy - podstawowe zagadnienia: Pojęcie podatku, prawa podatkowego i systemu podatkowego; Konstrukcja wewnętrzna podatku; Klasyfikacje i funkcje podatków;Żródła prawa podatkowego; Zasady podatkowe; Wykładnia prawa podatkowego; Stanowienie prawa podatkowego w Polsce; Ucieczka przed opodatkowaniem. Cz.II Polski system podatkowy: Podatki państwowe; Podatki i opłaty stanowiące dochody budżetów samorządowych, Cz.III Ordynacja podatkowa: Organy podatkowe i ich właściwości; Zobowiązania podatkowe; Postępowanie podatkowe; Czynności srawdzające; Kontrola realizacji zobowiązań podatkowych; Tajemnica skarbowa i wymiana informacji podatkowych z innymi państwami; Zaświadczenia; Kazusy. Cz.IV Odpowiedzialność karna i sankcje w prawie podatkowym, Cz.V Egzekucja zobowiazań podatkowych, Cz.VI Sądowa kontrola orzeczeń w sprawach podatkowych, Cz.VII Doradztwo podatkowe, Cz.VIII Harmonizacja prawa podatkowego w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Finanse / C.H.Beck. Finanse publiczne, lokalne, podatki)
ISBN: 978-83-255-1120-3
1. Podatki i opłaty samorządowe w systemie dochodów publicznych. 2. Podatki samorządowe o stawkach uchwalanych przez gminę. 3. Podatki samorządowe o stawkach nie uchwalanych przez gminę. 4. Opłaty samorządowe o stawkach ustalanych przez gminę. 5. Opłaty samorządowe o stawkach nie ustalanych przez gminę.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-368-3
1. Urzędowe interpretacje prawa podatkowego- aspekt terminologiczny; 2. Nadzór Ministra Finansów- rodowód i znaczenie; 3. Interpretacje ogólne prawa podatkowego; 4. Indywidualne interpretacje prawa podatkowego; 5. Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego; 6. Postępowanie w sprawie wydania indywidualnej interpretacji prawa podatkowego; 7. Termin do wydania indywidualnej interpretacji prawa podatkowego; 8. Administracyjna i sądowa kontrola indywidualnych interpretacji prawa podatkowego; 9. Ochrona prawna z tytułu ogólnych oraz indywidualnych interpretacji prawa podatkowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-044-1
1. Pojęcie finansów publicznych i prawa finansowego. 2. Podstawowe zagadnienia ustawy o finansach publicznych. 3. Podstawy prawa budżetowego i gospodarki budżetowej państwa. 4. Podstawy gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. 5. Elementy teorii podatku. 6. Zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe. 7. Podatki państwowe. 8. Podatki samorządowe. 9. Opłaty. 10. Podstawy prawa celnego. 11. Podstawy publicznego prawa bankowego. 12. Podstawy prawa dewizowego. 13. Ochrona prawidłowości funkcjonowania finansów publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarys finansów publicznych i prawa finansowego / red. Wanda Wójtowicz. - Wyd. 7 Stan prawny na 31.07.2014 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2014. - 421, [3] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer SA.)
ISBN: 978-83-7601-044-1
1. Pojęcie finansów publicznych i prawa finansowego; 2. Podstawowe zagadnienia ustawy o finansach publicznych; 3. Podstawy prawa budżetowego i gospodarki budżetowej państwa; 4. Ogólna charakterystyka gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego; 5. Elementy teorii podatku; 6. Zobowiązanie podatkowe i postępowanie podatkowe; 7. Podatki państwowe; 8. Podatki samorządowe; 9. Opłaty; 10. Podstawy prawa celnego; 11. Podstawy publicznego prawa bankowego; 12. Podstawy prawa dewizowego; 13. Ochrona prawidłowości funkcjonowania finansów publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Zarys finansów publicznych i prawa finansowego / red. Wanda Wójtowicz. - Wyd. 8 Stan prawny na 31.08.2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2017. - 509 s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer SA.)
ISBN: 978-83-8107-684-5
1. Pojęcie finansów publicznych i prawa finansowego; 2. Podstawowe zagadnienia ustawy o finansach publicznych; 3. Podstawy prawa budżetowego i gospodarki budżetowej państwa; 4. Ogólna charakterystyka gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego; 5. Elementy teorii podatku; 6. Zobowiązanie podatkowe i postępowanie podatkowe; 7. Podatki państwowe; 8. Podatki samorządowe; 9. Opłaty; 10. Podstawy prawa celnego; 11. Podstawy publicznego prawa bankowego; 12. Podstawy prawa dewizowego; 13. Ochrona prawidłowości funkcjonowania finansów publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again