Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(6)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(6)
Author
Etel Leonard
(1)
Famulska Teresa
(1)
Fedorowicz Zdzisław
(1)
Jastrzębska Maria
(1)
Jędrzejewski Lech
(1)
Kierczyński Tadeusz
(1)
Ostaszewski Janusz
(1)
Swianiewicz Paweł
(1)
Year
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Podatki i opłaty lokalne
(6)
Budżety terenowe
(4)
Samorząd terytorialny
(4)
Podatek
(3)
Budżet
(1)
Daniny publiczne
(1)
Finanse
(1)
Finanse publiczne
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Prawodawstwo
(1)
Subject: time
1989-
(1)
7 results Filter
Book
In basket
Finanse lokalne - teoria i praktyka / Paweł Swianiewicz. - Warszawa : MUNICIPIUM SA, 2004. - 305 s. : tab., rys. ; 24 cm.
ISBN: 83-86-691-92-1
Wstęp; R.1, Dlaczego samorząd jest potrzebny we współczesnym państwie?; R.2, Do czego są potrzebne lokalne finanse publiczne?; R.3 System finansowania samorządów; R.4 Podatki lokalne; R.5 Subwencje i dotacje; R.6 Opłaty za usługi świadczone przez samorządy; R.7 Zadłużenie i finansowanie inwestycji samorządowych; R.8 Wielkość i struktura wydatków samorządowych; R.9 Planowanie budżetowe w samorządach; R.10 Lokalna polityka podatkowa; R.11 Pojęcie sytuacji finansowej samorządów. Reakcje władz lokalnych na kryzys finansowy; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 978-83-7246-467-5
1. Zadania zasadniczą determinantą wydatkowania środków przez jednostki samorządu terytorialnego; 2. Dochody podatkowe jednostek samorządu terytorialnego w krajach Unii Europejskiej; 3. Finansowa alimentacja władz lokalnych w krajach Unii Europejskiej; 4. Zwrotne źródła finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego w krajach Unii Europejskiej; 5. Fundusze unijne w finansowaniu zadań jednostek samorządu terytorialnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60186-47-3
1. Samorząd terytorialny w zreformowanym systemie finansów publicznych, 2. Zasady samorządowej gospodarki finansowej, 3. Dochody i wydatki gmin, powiatów oraz województw, 4. Podatki i opłaty w systemie danin publicznych w Polsce, 5. Samorządowa polityka finansowa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7326-264-4
1. Polityka budżetowa jako obszar badawczy finansów publicznych, 2. Polityka budżetowa na szczeblu centralnym, 3. Polityka dochodowa i polityka podatkowa, 4. Polityka wydatkowa i polityka inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego, 5. Polityka równoważenia budżetu i polityka długu jednostek samorządu terytorialnego, 6. Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego, 7. Metody, instrumenty i procesy podwyższania efektywności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-437-2
R.1 Polityka finansowa i jej funkcje; R.2 Racjonalny system podatkowy; R.3 Podatki a sprawiedliwość społe czna; R.4 Podatki a wzrost gospodarczy; R.5 System podatków państwowych; R.6 System podatków samorządo wych; R.7 System podatkowy w wybranych państwach Unii Europejskiej; R.8 Fiskalne i pozafiskalne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89620-00-6
Cz. I Uchwały samorządu jako akt prawa miejscowego; 1. Pojęcie prawa miejscowego, 2. Prawo miejscowe w Konstytucji, 3. Ustawowe uregulowania stanowienia aktów prawa miejscowego, 4. Miejscowe prawo podatkowe. Cz. II Pojęcie uchwały podatkowej organu samorządu terytorialnego; 1. Uwagi ogólne, 2. Rodzaje uchwał podatkowych, 3. Uchwały w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości, 5. Uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych, 6. Uchwały w sprawie stawek podatku od posiadania psów, 7. Uchwały w sprawie stawek podatku opłat lokalnych, 8. Uchwały dotyczące stawek podatku rolnego i podatku leśnego, 9. Uchwały w sprawie zwolnień i ulg w podatkach i opłatach lokalnych, 10. Uchwały w sprawie trybu i warunków płatności podatków i opłat samorządowych, 11. Uchwały wprowadzające opłaty publicznoprawne. Cz. III Procedura podejmowania uchwał; 1. Uwagi ogólne, 2. Inicjatywa uchwałodawcza, 3. Przygotowanie projektu uchwały, 4. Przedłożenie projektu radzie, 5. Postępowanie z projektem na sesji, Cz. IV Ogłaszanie uchwał; 1. Ogólne zasady ogłaszania uchwał, 2. Moc wsteczna uchwał rad. Cz. V Forma uchwał podatkowych; 1. Uwagi ogólne, 2.Rozporządzenie w sprawie "Zasad techniki prawodawczej". Cz. VI Nadzór nad legalnością uchwał podatkowych; 1. Uwagi ogólne, 2. Sprawowanie nadzoru przez regionalną izbę obrachunkową, 3. Nadzór sądu administracyjnego nad legalnością uchwał podatkowych, 4. Skarga konstytucyjna, 5. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako organ nadzoru nad uchwałami rad
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again