Form of Work
Książki
(42)
Status
only on-site
(37)
available
(18)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Czytelnia
(37)
Author
Etel Leonard
(5)
Wójtowicz Wanda
(4)
Burzyński Józef
(3)
Brzeszczyńska Stella
(2)
Dzwonkowski Henryk
(2)
Hanusz Antoni
(2)
Jastrzębska Maria
(2)
Kaźmierski Aleksander
(2)
Koniecka Marta
(2)
Malinowski Dariusz
(2)
Niedźwiecka Małgorzata
(2)
Pietrzak Joanna
(2)
Popławski Mariusz
(2)
Presnarowicz Sławomir
(2)
Skorupa Przemysław
(2)
Szarpak Hanna
(2)
Borszowski Paweł
(1)
Brolik Jacek
(1)
Burzyński Józef. Pisma, postanowienia, decyzje w sprawie podatków i opłat samorządowych
(1)
Czerski Piotr
(1)
Dowgier Rafał
(1)
Dudar Grzegorz
(1)
Famulska Teresa
(1)
Fedorowicz Zdzisław
(1)
Felis Paweł
(1)
Gliniecka Jolanta
(1)
Gomułowicz Andrzej
(1)
Gorgol Andrzej
(1)
Góra Ewa
(1)
Jędrzejewski Lech
(1)
Kierczyński Tadeusz
(1)
Kotula Marcin
(1)
Kołaczkowski Bartosz
(1)
Kucia-Guściora Beata
(1)
Kurzynka Tomasz
(1)
Kuźnik Gerard
(1)
Liszewski Grzegorz
(1)
Marchewka-Bartkowiak Kamilla
(1)
Mariański Adam
(1)
Małecki Jerzy
(1)
Michta Dariusz
(1)
Miszczuk Magdalena
(1)
Niezgoda Andrzej
(1)
Ofiarski Zbigniew
(1)
Oktaba Robert
(1)
Ostaszewski Janusz
(1)
Pankrac Lidia
(1)
Porowski Jan
(1)
Porowski Leszek
(1)
Ratajczak Małgorzata
(1)
Smoleń Paweł
(1)
Stiglitz Joseph E
(1)
Strzelec Dariusz
(1)
Swianiewicz Paweł
(1)
Szustek-Janowska Małgorzata
(1)
Wróblewski Emil
(1)
Year
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(29)
Country
Poland
(42)
Language
Polish
(42)
Subject
Podatki i opłaty lokalne
(41)
Podatek
(21)
Budżety terenowe
(12)
Finanse publiczne
(9)
Podatek od nieruchomości
(8)
Podatek rolny
(7)
Samorząd terytorialny
(7)
Podatek leśny
(6)
Podatek od środków transportowych
(6)
Akcyza
(5)
Podatek od czynności cywilnoprawnych
(5)
Postępowanie podatkowe
(5)
Opłaty skarbowe
(4)
Podatek od spadków i darowizn
(4)
Podatek od towarow i usług
(4)
Wzory umów
(4)
Banki
(3)
Podatek dochodowy
(3)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(3)
Podatek dochodowy od osób prawnych
(3)
Podatek od gier
(3)
Prawo finansowe
(3)
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
(3)
Budżet państwowy
(2)
Ceny transferowe
(2)
Cło
(2)
Dewizy
(2)
Doradztwo podatkowe
(2)
Gospodarka terenowa
(2)
Leasing
(2)
Podatek obrotowy
(2)
Podatek od psów
(2)
Podatek od towarów i usług
(2)
Podatki i opłaty lokalne -- prawo -- Polska -- stan na 2005 r.
(2)
Podwójne opodatkowanie
(2)
Budżet
(1)
Daniny publiczne
(1)
Dług
(1)
Egzekucja podatkowa
(1)
Finanse
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Inwestycje
(1)
Karta podatkowa
(1)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(1)
Księgi podatkowe
(1)
Księgowość
(1)
Majątek
(1)
Obligacje
(1)
Opłaty
(1)
Opłaty skarbowe -- prawo -- Polska
(1)
Opłaty sądowe
(1)
Państwo
(1)
Podatek od czynności cywilnoprawnych -- prawo -- Polska -- stan na 2005 r.
(1)
Podatek od nieruchomości -- prawo -- Polska
(1)
Podatek od posiadania psów
(1)
Podatek od środków transportowych -- prawo -- Polska -- stan na 2005 r.
(1)
Podatek rolny -- prawo -- Polska
(1)
Prawo cywilne -- zagadnienia -- Polska
(1)
Prawo lokalowe -- Polska
(1)
Prawodawstwo
(1)
Procent
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rynek
(1)
Sektor państwowy -- prawo -- Polska
(1)
Sektor publiczny
(1)
Ulgi podatkowe
(1)
Windykacja
(1)
Źródła finansowania samorządu terytorialnego
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-0
(1)
60 results Filter
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-330-5
1. Podział środków publicznych między państwo a jednostki samorządu, 2. Podatek od nieruchomości, 3. Podatek rolny, 4. Podatek leśny, 5. Karta podatkowa, 6. Podatek od środków transportowych, 7. Opłata od posiadania psów, 8. Podatek od spadków i darowizn, 9. Podatek od czynności cywilnoprawnych, 10. Opłata skarbowa, 11. Opłata targowa, 12. Opłata miejscowa, 13. Opłata uzdrowiskowa, 14. Opłata adiacencka, 15. Opłąta eksploatacyjna, 16. Udział we wpływach ze źródeł dochodów państwa jako źródło dochodów jednostek samorządu terytorialnego, 17. Dochody z mienia i działalności gospodarczej jednsotek samorządu terytorialnego, 18. Subwencja ogólna jako dochód jednostek samorządu terytorialnego, 19. Dotacje celowe jako źródło dochodu jednsotek samorządu terytorialnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
Ekonomia sektora publicznego / Joseph E. Stiglitz. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2004. - 991 s. : wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-14338-X
Cz.I Wprowadzenie : 1.Sektor publiczny w gospodarce mieszanej, 2.Sektor publiczny w Stanach Zjednoczonych. Cz.II Podstawy ekonomii dobrobytu : 3.Efektywność rynku, 4.Zawodność rynku, 5.Efektywność a sprawiedliwość. Cz.III Teoria wydatków publicznych : 6.Dobra publiczne i dobra prywatne pochodzące ze źródełpublicznych, 7.Wybór publiczny, 8.Produkcja publiczna i biurokracja, 9.Efekty zewnętrzne i środowisko. Cz.IV Programy wydatków publicznych : 10.Analiza polityki wydatków publicznych, 11.Analiza kosztów i korzyści, 12.Opieka zdrowotna, 13.Obrona narodowa i technika, 14.Ubezpieczenia społeczne, 15.Progrmay pomocy społecznej i redystrybucja dochodów, 16.Edukacja. Cz.V Teoria opodatkowania : 17.Wprowadzenie do problemtyki opodatkowania, 18.Rozkład podatków, 19.Podatki a efektwnośc ekonomiczna, 20.Optymalne opodatkowanie, 21.Opodatkowanie kapitału. Cz.VI System podatkowy w Stanach Zjednoczonych : 22.Podatek dochodowy od osób fizycznych, 23.Podatek dochodowy od przedsiębiorstw, 24.Poradnik praktyczny-jak legalnie płacić niższe podatki, 25.Reformy systemu podatkowego. Cz.VII Pozostałe zagadnienia : 26.Polityka fislana w systmie federacyjnym, 27.Stanowe i loklne podatki i wydatki, 28.Finansowanie wydatków państwa z deficytu budżetowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 588.)
ISBN: 978-83-7378-709-4
1.Teoretyczne aspekty danin majątkowych; 2. Gospodarcze i społeczne skutki podatków majątkowych; 3. Samorząd terytorialny- jego kompetencje a system podatków lokalnych; 4. Regulacje prawne i treść Ekonomiczna systemu opodatkowania nieruchomości oraz pozostałych danin majątkowych w Polsce; 5. Rola podatków majątkowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od nieruchomości; 6. Teoretyczne i praktyczne aspekty reformowania systemu opodatkowania nieruchomości należących do przedsiębiorców jako elementu źródeł dochodów własnych JST.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ewidencja księgowa i pobór podatków. - Warszawa : MUNICIPIUM SA, 2006. - 190 s. : tab. ; 24 cm.
(Pisma, postanowienia, decyzje w sprawie podatków i opłat samorządowych / Józef Burzyński ; Tom 2)
1.Ogólne zasady księgowości podatkowej, 2.Pobór podatków samorządowych, 3.Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, 4.Przepisy wewnętrzne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-1676-7
1. Istota jednostek samorządu terytorialnego; 2. Finanse, gospodarka finansowa, system finansowy i samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego; 3. Budżet i gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego; 4. Procedura budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego; 5. Dochody jednostek samorządu terytorialnego; 6. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego; 7. Bezzwrotne środki zagraniczne w dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego; 8. Deficyt budżetowy i dług jednostek samorządu terytorialnego; 9. Instrumenty zaciągania długu przez jednostki samorządu terytorialnego; 10. Zarządzanie finansami, polityka finansowa i strategia finansowa jednostek samorządu terytorialnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
Finanse lokalne - teoria i praktyka / Paweł Swianiewicz. - Warszawa : MUNICIPIUM SA, 2004. - 305 s. : tab., rys. ; 24 cm.
ISBN: 83-86-691-92-1
Wstęp; R.1, Dlaczego samorząd jest potrzebny we współczesnym państwie?; R.2, Do czego są potrzebne lokalne finanse publiczne?; R.3 System finansowania samorządów; R.4 Podatki lokalne; R.5 Subwencje i dotacje; R.6 Opłaty za usługi świadczone przez samorządy; R.7 Zadłużenie i finansowanie inwestycji samorządowych; R.8 Wielkość i struktura wydatków samorządowych; R.9 Planowanie budżetowe w samorządach; R.10 Lokalna polityka podatkowa; R.11 Pojęcie sytuacji finansowej samorządów. Reakcje władz lokalnych na kryzys finansowy; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 978-83-7246-467-5
1. Zadania zasadniczą determinantą wydatkowania środków przez jednostki samorządu terytorialnego; 2. Dochody podatkowe jednostek samorządu terytorialnego w krajach Unii Europejskiej; 3. Finansowa alimentacja władz lokalnych w krajach Unii Europejskiej; 4. Zwrotne źródła finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego w krajach Unii Europejskiej; 5. Fundusze unijne w finansowaniu zadań jednostek samorządu terytorialnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-0240-1
1. Wprowadzenie do problematyki badawczej; 2. Budżet jako podstawa samorządowej gospodarki finansowej; 3. Organizacyjno-prawne formy gospodarki finansowej samorządu terytorialnego; 4. Źródła finansowania zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; 5. Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego; 6. Wewnętrzna kontrola finansowa samorządu; 7. Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad samorządową gospodarką finansową
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60186-47-3
1. Samorząd terytorialny w zreformowanym systemie finansów publicznych, 2. Zasady samorządowej gospodarki finansowej, 3. Dochody i wydatki gmin, powiatów oraz województw, 4. Podatki i opłaty w systemie danin publicznych w Polsce, 5. Samorządowa polityka finansowa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60186-59-6
I. Zagadnienia wstępne, zakres pojęciowy i odniesienia: 1. Zakres i treść stosunku opłatowego, 2. Podmiotowo-przedmiotowa klasyfikacja opłąt publicznych, 3. Funkcje i cele opłat publicznych, II. Interwencyjna funkcja opłąt publicznych: 1. Przedmiot opłaty publicznej jako desygnat funkcji interwencyjnej, 2. Wysokość opłaty publicznej jako czynnik wyznaczający zakres jej oddziaływania, 3. Wyłączenia i zwolnienia, ulgi i zwyżki jako czynniki oddziaływania za pośrednictwem opłąt publicznych. III. Fiskalna funkcja opłat publicznych: 1. Fiskalna funkcja opłat publicznych za usługi o charakterze gospodarczym, 2. Fiskalna funkcja opłat publicznych za usługi o charakterze podatkowym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Stopień spełnienia kryteriów konwergencji przez Polskę, Czechy i Węgry, 2.Polityka stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego i jej implikacje makroekonomiczne w latach 1999-2004, 3.Strategie cele i zarządzania długiem publicznym w Polsce, 4.Obligacja stałoprocentowa jako instrument finansowania potrzeb pożyczkowych rządu, 5.Podatki i połaty lokalne jako wybrnae elemety systemu dochodów własnych miasta na prawach powiatu w latach 2001-2004 (studium przypadku), 6.Emisja obligacji komunlanych sposbem finansowania działalności samorządu terytorialnego, 7.Rozwój giełdowego rynku obligacji skarbowych na przykładzie transakcji indywidualnych, 8.Determinanty rozwoju funduszy funduszy (funds of funds) w Polsce, 9.Wpływ sytuacji giełdowej na wartość jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, 10.Skuteczność analizy technicznej na rynku walutowym, 11.Analiza porównawcza polskiego i niemieckiego systemu bankowego w latach 1993-2002, 12.Rozliczena międzybankowe w Polsce i Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60096-40-6
CZ.I Rys historyczny: 1. Materialne prawo podatkowe, 2. Proceduralne prawo podatkowe. Cz.II: 1. Przygotowanie wymiaru podatków, 2. Dokonanie wymiaru podatków, 3. Pobór podatków od osób prawnych, 4. Rozliczenie wymiaru podatków
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60096-40-6
1.Zaległości podatkowe jako problem gmin, 2.Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych, 3.Niepieniężne formy zapłąty zaległości podatkowych, 4.Następstwo prawne, 5.Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich, 6.Dochody z zaległości podatkowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Mini - meritum)
ISBN: 83-7416-569-3
1.Podatek dochodowy od osób fizycznych, 2.Podatek dochodowy od osób prawnych, 3.Ceny transferowe w Polsce, 4.Leasing, 5.Sosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, 6.Podatek od towarów i usług, 7.Podatek akcyzowy, 8.Opłaty lokalne, 9.Opłata skarbowa, 10.Podatek od czynności cywilnoprawnych, 11.Podatek od spadków i darowizn, 12.Podatek rolny, 13.Podatek leśny, 14.Podatek od środków transportu, 15.Podatek od nieruchomości, 16.Decyzja podatkowa, 17.Odwołanie od decyzji podatkowej, 18.Doradztwo podatkowe, 19.Terminarz podatnika, 20.Formularze podatkowe, 21.Odpowiedzialność karna skarbowa, 22.Egzekucja zobowiązań podatkowych, 23.Rejestracja podatników, 24.Porównanie stawek podatkowych w krajach unii Europejskiej, 25.wykaz izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej oraz urzędów skarbowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Mini - meritum)
ISBN: 978-83-7526-909-3
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych, 2. Podatek dochodowy od osób prawnych, 3. Ceny transferowe w Polsce, 4. Leasing, 5. Sosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, 6. Podatek od towarów i usług, 7. Podatek akcyzowy, 8. Opłaty lokalne, 9. Opłata skarbowa, 10. Podatek od czynności cywilnoprawnych, 11. Podatek od spadków i darowizn, 12. Podatek rolny, 13. Podatek leśny, 14. Podatek od środków transportu, 15. Podatek od nieruchomości, 16. Decyzja podatkowa, 17 .Odwołanie od decyzji podatkowej, 18. Doradztwo podatkowe, 19. Terminarz podatnika, 20. Formularze podatkowe, 21. Odpowiedzialność karna skarbowa, 22. Egzekucja zobowiązań podatkowych, 23. Rejestracja podatników, 24. Porównanie stawek podatkowych w krajach unii Europejskiej, 25. Wykaz izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej oraz urzędów skarbowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7930-671-8
1. Wprowadzenie; 2. Przepisy ogólne; 3. Podatek od nieruchomości; 4. Ewidencja podatkowa nieruchomości; 5. Podatek od środków transportowych; 6. Opłaty lokalne; 7. Przepisy końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-71875-93-2
Podatek od nieruchomości, Podatek od środków transportu, Podatek od posiadania psów, Opłaty lokalne Opłata miejscowa, opłata administracyjna, Wybór orzecznictwa, Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i lokalnych, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2001 w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i opłatach lokalnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7601-043-4
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych , 2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, 3. Ustawa z dnia 30 październiak 2002 r. o podatku leśnym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again