Form of Work
Książki
(22)
Status
only on-site
(19)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(19)
Author
Etel Leonard
(6)
Brzeszczyńska Stella
(5)
Kaźmierski Aleksander
(2)
Koniecka Marta
(2)
Malinowski Dariusz
(2)
Niedźwiecka Małgorzata
(2)
Ofiarski Zbigniew
(2)
Pietrzak Joanna
(2)
Skorupa Przemysław
(2)
Smoleń Paweł
(2)
Szarpak Hanna
(2)
Wójtowicz Wanda
(2)
Czerski Piotr
(1)
Dowgier Rafał
(1)
Felis Paweł
(1)
Glumińska-Pawlic Jadwiga
(1)
Góra Ewa
(1)
Hanusz Antoni
(1)
Kasperowicz-Medyńska Emilia
(1)
Koprowska Dorota
(1)
Kotula Marcin
(1)
Kurzynka Tomasz
(1)
Liszewski Grzegorz
(1)
Michta Dariusz
(1)
Niemczyk Roman
(1)
Niezgoda Andrzej
(1)
Pankrac Lidia
(1)
Popławski Mariusz
(1)
Presnarowicz Sławomir
(1)
Wierzbowski Błażej
(1)
Wróblewski Emil
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(15)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Subject
Podatek od nieruchomości
(20)
Podatek rolny
(12)
Podatek leśny
(10)
Podatek od środków transportowych
(10)
Podatek
(9)
Podatek od czynności cywilnoprawnych
(8)
Podatek od spadków i darowizn
(8)
Podatki i opłaty lokalne
(8)
Akcyza
(7)
Nieruchomości
(5)
Podatek od gier
(5)
Karta podatkowa
(4)
Opłaty skarbowe
(4)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(4)
Podatek dochodowy od osób prawnych
(4)
Podatek od towarów i usług
(4)
Postępowanie podatkowe
(4)
Podatek od towarow i usług
(3)
Ceny transferowe
(2)
Doradztwo podatkowe
(2)
Leasing
(2)
Opłaty
(2)
Podatek dochodowy
(2)
Podatek od posiadania psów
(2)
Podatek od psów
(2)
Podwójne opodatkowanie
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
(2)
Budżety terenowe
(1)
Darowizna
(1)
Dożywocie (umowa)
(1)
Dzierżawa
(1)
Konrola skarbowa i podatkowa
(1)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(1)
Majątek
(1)
NIP
(1)
Najem
(1)
Nieruchomości -- handel -- prawo -- Polska
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Podatek -- prawo -- Polska
(1)
Podatek od nieruchomości -- prawo -- Polska
(1)
Podatek od nieruchomości -- prawo -- Polska -- stan na 2005 r.
(1)
Podatek od środków transportowych -- prawo -- Polska -- stan na 2005 r.
(1)
Podatek rolny -- prawo -- Polska
(1)
Podatki i opłaty lokalne -- prawo -- Polska -- stan na 2005 r.
(1)
Prawo lokalowe -- Polska
(1)
Renta gruntowa
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sektor państwowy -- prawo -- Polska
(1)
Ulgi podatkowe
(1)
Umowa
(1)
Wspólnota mieszkaniowa
(1)
Wywłaszczenie
(1)
22 results Filter
Book
In basket
Dochody budżetu gminy / Antoni Hanusz, Andrzej Niezgoda, Piotr Czerski. - Stan prawny na 30.05.2006 r. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2006. - 288 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7416-790-4
1. Podział środków publicznych pomiędzy państwo a gminy. 2. Podatek od nieruchomości. 3. Podatek rolny. 4. Podatek leśny. 5. Karta podatkowa. 6. Podatek od środków transportu. 7. Podatek od posiadania psów. 8. Podatek od spadków i darowizn. 9. Podatek od czynności cywilnoprawnych. 10. Opłata skarbowa. 11. Opłata administracyjna, 12. Opłata targowa. 13. Opłata miejscowa. 14. Opłata uzdrowiskowa. 15. Opłata adiacencka. 16. Opłata eksploatacyjna. 17. Udział we wpływach ze źródeł dochodów państwa jako źródło dochodów budżetu gminy. 18. Dochody z mienia i działalności gospodarczej gminy. 19. Subwencja ogólna jako dochód budżetu gminy. 20. Dotacje celowe jako źródło dochodów budżetu gminy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 588.)
ISBN: 978-83-7378-709-4
1.Teoretyczne aspekty danin majątkowych; 2. Gospodarcze i społeczne skutki podatków majątkowych; 3. Samorząd terytorialny- jego kompetencje a system podatków lokalnych; 4. Regulacje prawne i treść Ekonomiczna systemu opodatkowania nieruchomości oraz pozostałych danin majątkowych w Polsce; 5. Rola podatków majątkowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od nieruchomości; 6. Teoretyczne i praktyczne aspekty reformowania systemu opodatkowania nieruchomości należących do przedsiębiorców jako elementu źródeł dochodów własnych JST.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Gospodarka i obrót nieruchomościami / Roman Niemczyk. - Warszawa : Difin, 2009. - 207 s. : rys., tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7641-049-4
1. Podstawowe pojęcia i kategorie; 2. Podatek od gruntów i budynków stosowanych w działalności gospodarczej; 3. Wycena nieruchomości w krajach zachodnich; 4. Zarządzanie i wycena nieruchomości; 5. Metody wyceny nieruchomości; 6. Metodyka i jakość danych w wycenie nieruchomości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-500-7
1. Pojęcia podstawowe; 2. Publiczne rejestry w gospodarce nieruchomościami; 3. Planowanie i urządzanie przestrzeni; 4. Gospodarowanie nieruchomościami publicznymi; 5. Przeniesienie własności nieruchomości; 6. Prawo wywłaszczeniowe; 7. Podatki i inne daniny publiczne; 8. Reglamentacja zawodów związanych z gospodarką nieruchomościami
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nieruchomości / C.H.BECK)
ISBN: 978083-255-4205-4
1. Nieruchomość w prawie cywilnym; 2. Nieruchomości w prawie podatkowym; 3. Podstawowe pojęcia prawa podatkowego; 4. Czynności prawne na rynku nieruchomości; 5. Działalność gospodarcza w prawie podatkowym; 6. Amortyzacja podatkowa; 7. Umowa sprzedaży ; 8. Umowa zamiany; 9. Umowa darowizny i przysporzenia niebędące darowizną; 10. Dożywocie; 11. Najem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Nieruchomość w firmie / Stella Brzeszczyńska. - Warszawa : C.H.Beck, 2002. - 339 s. ; 21 cm.
(Przedsiębiorstwo i Podatki / C.H.BECK)
ISBN: 83-7247-960-7
Cz. I Podstawowe wiadomości; 1. Przedmiot obrotu nieruchomościami, 2. Podstawowe wiadomości o kontraktach zawieranych w obrocie nieruchomościami, 3. Podstawowe wiadomości o podatkach. Cz. II Budowa; 4. Proces inwestycyjny. 5. Podatek dochodowy VAT. Cz. III Nabycie nieruchomości; 6. Sposoby nabycia, 7. Po datek dochodowy, 8. Podatek od towarów i usług, 9. Poda tek od spadków i darowizn. Podatek od czynności cywilno prawnych, 10. Obciążenia podatkowe związane z posiadaniem nieruchomości. Cz. IV Zbycie nieruchomości; 11. Podatek dochodowy VAT, Cz. V Nieruchomości obce; 12. Najem. Dzierżawa. Leasing
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podatkowe Komentarze Praktyczne)
ISBN: 83-7387-060-1
Cz.I A. Tekst ustawy z dn. 12 stycznia 1991 r. o podat kach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr9, poz.31 ze zm); b. Komentarz do ustawy z dn. 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokanych (Dz.U.Nr9, poz.31 ze zm. Cz.II A. Tekst ustawy z dn. 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.Nr52, poz.268); B. Komentarz do ustawy z dn.15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.Nr52, poz.268) Cz.III a. Tekst ustawy z dn. 30 października 2002 r. o podatku lesnym (Dz.U.Nr200, poz.1682 ze zm.); B. Komentarz do ustawy z dn. 30 października 2002 r. o podatku lesnym (Dz.U.Nr200, poz.1682, ze zm.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny / Leonard Etel. - Wyd.2. - Warszawa : C.H.Beck, 2005. - 522 s. ; 19 cm.
(Podatkowe Komentarze Praktyczne)
ISBN: 83-7387-747-9
Cz.I A. Tekst ustawy z dn. 12 stycznia 1991 r. o podat kach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr9, poz.31 ze zm); b. Komentarz do ustawy z dn. 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokanych (Dz.U.Nr9, poz.31 ze zm. Cz.II A. Tekst ustawy z dn. 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.Nr52, poz.268); B. Komentarz do ustawy z dn.15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.Nr52, poz.268) Cz.III a. Tekst ustawy z dn. 30 października 2002 r. o podatku lesnym (Dz.U.Nr200, poz.1682 ze zm.); B. Komentarz do ustawy z dn. 30 października 2002 r. o podatku lesnym (Dz.U.Nr200, poz.1682, ze zm.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Mini - meritum)
ISBN: 83-7416-569-3
1.Podatek dochodowy od osób fizycznych, 2.Podatek dochodowy od osób prawnych, 3.Ceny transferowe w Polsce, 4.Leasing, 5.Sosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, 6.Podatek od towarów i usług, 7.Podatek akcyzowy, 8.Opłaty lokalne, 9.Opłata skarbowa, 10.Podatek od czynności cywilnoprawnych, 11.Podatek od spadków i darowizn, 12.Podatek rolny, 13.Podatek leśny, 14.Podatek od środków transportu, 15.Podatek od nieruchomości, 16.Decyzja podatkowa, 17.Odwołanie od decyzji podatkowej, 18.Doradztwo podatkowe, 19.Terminarz podatnika, 20.Formularze podatkowe, 21.Odpowiedzialność karna skarbowa, 22.Egzekucja zobowiązań podatkowych, 23.Rejestracja podatników, 24.Porównanie stawek podatkowych w krajach unii Europejskiej, 25.wykaz izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej oraz urzędów skarbowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Mini - meritum)
ISBN: 978-83-7526-909-3
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych, 2. Podatek dochodowy od osób prawnych, 3. Ceny transferowe w Polsce, 4. Leasing, 5. Sosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, 6. Podatek od towarów i usług, 7. Podatek akcyzowy, 8. Opłaty lokalne, 9. Opłata skarbowa, 10. Podatek od czynności cywilnoprawnych, 11. Podatek od spadków i darowizn, 12. Podatek rolny, 13. Podatek leśny, 14. Podatek od środków transportu, 15. Podatek od nieruchomości, 16. Decyzja podatkowa, 17 .Odwołanie od decyzji podatkowej, 18. Doradztwo podatkowe, 19. Terminarz podatnika, 20. Formularze podatkowe, 21. Odpowiedzialność karna skarbowa, 22. Egzekucja zobowiązań podatkowych, 23. Rejestracja podatników, 24. Porównanie stawek podatkowych w krajach unii Europejskiej, 25. Wykaz izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej oraz urzędów skarbowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7930-671-8
1. Wprowadzenie; 2. Przepisy ogólne; 3. Podatek od nieruchomości; 4. Ewidencja podatkowa nieruchomości; 5. Podatek od środków transportowych; 6. Opłaty lokalne; 7. Przepisy końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-71875-93-2
Podatek od nieruchomości, Podatek od środków transportu, Podatek od posiadania psów, Opłaty lokalne Opłata miejscowa, opłata administracyjna, Wybór orzecznictwa, Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i lokalnych, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2001 w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i opłatach lokalnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-255-0781-7
Część I: Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz. 1. Przepisy ogólne. 2. Podatek od nieruchomości. 2a. Ewidencja podatkowa nieruchomości. Część II: Ustawa o podatku rolnym. Komentarz. 1. Przepisy ogólne. 2. Zasady ustalania podatku. 3. (skreślony). 4. Zwolnienia i ulgi podatkowe. 5. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe. Część III: Ustawa o podatku leśnym. Komentarz. 1. Przedmiot. 2. Zakres podmiotowy. 3. Podstawa opodatkowania. 4. Wysokość podatku. 5. Obowiązek podatkowy. 6. Organ podatkowy. 7. Zwolnienia. 8. Zmiany w przepisach. 9. Zmiany w przepisach. 10. (uchylony). 11. Zakłady pracy chronionej. 12. Wysokość podatku w 2003 r. 13. Wejście w życie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-599-7
Część I: Zagadnienia wprowadzające. 1. Istota podatku i prawa podatkowego. 2. Źródła prawa podatkowego. 3. Wpływ orzecznictwa na kształt prawa podatkowego. 4. Urzędowe interpretacje prawa podatkowego. 5. Organy podatkowe i administracja podatkowa. 6. Koncepcje reformy podatkowej w Polsce. Część II: Ogólne materialne prawo podatkowe. 7. Obowiązek podatkowy. 8. Zobowiązania podatkowe. 9. Zaległość podatkowa. 10. Nadpłata podatku. 11. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe. Część III: Ogólne proceduralne prawo podatkowe. 12. Zagadnienia ogólne postępowania podatkowego. 13. Dowody w postępowaniu podatkowym. 14. Decyzje i postanowienia w postępowaniu podatkowym. 15. Odwołania i zażalenia w postępowaniu podatkowym. 16. Wzruszanie ostatecznych decyzji podatkowych. 17. Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa. 18. Tajemnica skarbowa. 19. Ewidencja oraz identyfikacja podatników i płatników. Część IV: Szczegółowe prawo podatkowe. Podatki państwowe. 20. Podatek dochodowy od osób fizycznych. 21. Podatek od towarów i usług. 23. Podatek akcyzowy. 24. Podatek od gier. 25. Zryczałtowane formy opodatkowania. Część V: Szczegółowe prawo podatkowe. Podatki lokalne. 26. Podatek od nieruchomości. 27. Podatek od środków transportowych. 28. Podatek od posiadania psów. 29. Podatek od spadków i darowizn. 30. Podatek rolny. 31. Podatek leśny. 32. Podatek od czynności cywilnoprawnych. 33. Karta podatkowa. 34. Opłaty lokalne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo podatkowe / Zbigniew Ofiarski. - Wyd.2. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2008. - 697 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7334-921-6
Cz. I. Zagadnienia wprowadzające; 1. Istota podatku i prawa podatkowego; 2. Źródła prawa podatkowe; 3. Wpływ orzecznictwa na kształt prawa podatkowego; 4. Urzędowe interpretacje prawa podatkowego; 5. Organy podatkowe i administracja podatkowa; 6. Koncepcje reformy podatkowej w Polsce; Cz. II. Ogólne materialne prawo podatkowe; 7. Obowiązek podatkowy; 8. Zobowiązania podatkowe; 9. Zaległość podatkowa; 10. Nadpłata podatku; 11. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe; Cz. III. Ogólne proceduralne prawo podatkowe; 12. Zagadnienia ogólne postępowania podatkowego; 13. Dowody w postępowaniu podatkowym; 14. Decyzje i postanowienia w postępowaniu podatkowym; 15. Odwołania i zażalenia w postępowaniu podatkowym; 16. Wzruszanie ostatecznych decyzji podatkowych; 17. Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa; 18. Tajemnica skarbowa; 19. Ewidencja oraz identyfikacja podatników i płatników; Cz. 4. Szczegółowe prawo podatkowe. Podatki państwowe; 20. Podatek dochodowy od osób prywatnych; 21. Podatek dochodowy od osób fizycznych; 22. Podatek tonażowy; 23. Podatek od towarów i usług; 24. Podatek akcyzowy; 25. Podatek od gier; 26. Zryczałtowane formy opodatkowania; Cz. V. Szczegółowe prawo podatkowe. Podatki lokalne; 27. Podatek od nieruchomości; 28. Podatek od środków transportowych; 29. Podatek od spadków i darowizn; 30. Podatek rolny; 31. Podatek leśny; 32. Podatek od czynności cywilnoprawnych; 33. Karta podatkowa; 34. Opłaty lokalne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-5690-7
1.Pojęcie i charakter podatku jako dochodu publicznego; 2. Standardy polskiego prawa podatkowego; 3. Ordynacja podatkowa- część materialna; 4. Ordynacja podatkowa- część procesowa; 5. Inne rodzaje postępowań w sprawach podatkowych; 6. Pośrednie podatki państwowe; 7. Bezpośrednie podatki państwowe; 8. Podatki samorządowe; 9. Międzynarodowe prawo podatkowe; 10. Prawo podatkowe Unii Europejskiej; 11. Kontrola skarbowa; 12. Parapodatki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo podatkowe / red. Paweł Smoleń, Wanda Wójtowicz. - Wyd. 3. - Warszawa : C.H.Beck , 2017. - 628 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-9210-3
1.Pojęcie i charakter podatku jako dochodu publicznego; 2. Standardy polskiego prawa podatkowego; 3. Ordynacja podatkowa- część materialna; 4. Ordynacja podatkowa- część procesowa; 5. Inne rodzaje postępowań w sprawach podatkowych; 6. Pośrednie podatki państwowe; 7. Bezpośrednie podatki państwowe; 8. Podatki samorządowe; 9. Międzynarodowe prawo podatkowe; 10. Prawo podatkowe Unii Europejskiej; 11. Parapodatki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-491-8
Cz.I System podatkowy - podstawowe zagadnienia: Pojęcie podatku, prawa podatkowego i systemu podatkowego; Konstrukcja wewnętrzna podatku; Klasyfikacje i funkcje podatków;Żródła prawa podatkowego; Zasady podatkowe; Wykładnia prawa podatkowego; Stanowienie prawa podatkowego w Polsce; Ucieczka przed opodatkowaniem. Cz.II Polski system podatkowy: Podatki państwowe; Podatki i opłaty stanowiące dochody budżetów samorządowych, Cz.III Ordynacja podatkowa: Organy podatkowe i ich właściwości; Zobowiązania podatkowe; Postępowanie podatkowe; Czynności srawdzające; Kontrola realizacji zobowiązań podatkowych; Tajemnica skarbowa i wymiana informacji podatkowych z innymi państwami; Zaświadczenia; Kazusy. Cz.IV Odpowiedzialność karna i sankcje w prawie podatkowym, Cz.V Egzekucja zobowiazań podatkowych, Cz.VI Sądowa kontrola orzeczeń w sprawach podatkowych, Cz.VII Doradztwo podatkowe, Cz.VIII Harmonizacja prawa podatkowego w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again