Form of Work
Książki
(33)
Status
only on-site
(25)
available
(16)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia
(25)
Author
Głuchowski Jan
(4)
Nykiel Włodzimierz
(3)
Bartosiewicz Adam
(2)
Brzeszczyńska Stella
(2)
Chróścielewski Wojciech
(2)
Kaźmierski Aleksander
(2)
Koniecka Marta
(2)
Koperkiewicz-Mordel Katarzyna
(2)
Kubacki Ryszard
(2)
Malinowski Dariusz
(2)
Marciniuk Janusz
(2)
Niedźwiecka Małgorzata
(2)
Patyk Jacek
(2)
Pietrzak Joanna
(2)
Skorupa Przemysław
(2)
Smoleń Paweł
(2)
Szarpak Hanna
(2)
Wójtowicz Wanda
(2)
Bernat Rafał
(1)
Bieliński Jerzy
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Cichoń Kamil
(1)
Czeredys-Wójtowicz Małgorzata
(1)
Dauter Bogusław
(1)
Fila Joanna
(1)
Gomułowicz Andrzej
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Karwat Piotr
(1)
Kosacka-Łędzewicz Dorota
(1)
Kowalska Agnieszka
(1)
Kowalski Artur
(1)
Kroplewski Robert
(1)
Król Karol
(1)
Kupny Weronika
(1)
Kuźnik Gerard
(1)
Litwińczuk Hanna
(1)
Majewski Kamil
(1)
Makowski Mariusz
(1)
Małecki Jerzy
(1)
Olma Bartosz
(1)
Olma Małgorzata
(1)
Olszewski Bogdan
(1)
Pietrasiewicz Wojciech
(1)
Pietrasz Piotr
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Rutkowski Jerzy
(1)
Stawowska Karolina
(1)
Szafran Aleksandra
(1)
Szczęch Norbert
(1)
Słysz Aleksander
(1)
Tarnacka Agata
(1)
Tyrakowski Marek
(1)
Walerjan Dorota
(1)
Witczak Radosław
(1)
Wiśniewski Jan
(1)
Woch Marek
(1)
Wujczyk Marcin
(1)
Wyrzykowski Wojciech
(1)
Zrałek Maria
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(28)
Country
Poland
(33)
Language
Polish
(33)
Subject
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(32)
Podatek dochodowy od osób prawnych
(13)
Akcyza
(12)
Podatek
(11)
Podatek od towarów i usług
(9)
Podatek rolny
(7)
Podatek od nieruchomości
(6)
Podatek od spadków i darowizn
(6)
Postępowanie podatkowe
(6)
Podatek leśny
(5)
Podatek od czynności cywilnoprawnych
(5)
Podatek od gier
(5)
Podatek od towarow i usług
(5)
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
(5)
Deklaracje podatkowe
(4)
Podatek od środków transportowych
(4)
Podwójne opodatkowanie
(4)
Przedsiębiorstwo
(4)
Ulgi podatkowe
(4)
Ceny transferowe
(3)
Podatki i opłaty lokalne
(3)
Rachunkowość
(3)
Doradztwo podatkowe
(2)
Kapitał
(2)
Karta podatkowa
(2)
Konkurencja
(2)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(2)
Leasing
(2)
Opłaty skarbowe
(2)
Podatek dochodowy zryczałtowany
(2)
Unia Europejska
(2)
Akcjonariusze
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Budżet państwowy
(1)
Controlling
(1)
Duchowieństwo
(1)
Ekonomia
(1)
Ekorozwój
(1)
Energetyka
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Fundusze poręczeń kredytowych
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Gastronomia
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Hotelarstwo
(1)
Internet
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Kanada
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Koncesja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Koszty
(1)
Kościół a państwo
(1)
Marketing
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Menedżerowie
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Oszustwo
(1)
Państwo
(1)
Polityka narodowościowa
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo pracy
(1)
Produktywność pracy
(1)
Promocja handlowa
(1)
Protekcjonizm
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Rada nadzorcza
(1)
Renta socjalna
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek pracy
(1)
Spółki
(1)
Spółki publiczne
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Umowa
(1)
Usługi
(1)
Wartość ekonomiczna
(1)
Własność przemysłowa
(1)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(1)
Zatrudnienie wspomagane
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
33 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-457-7
Wstęp; R.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych - rys historyczny oraz omówienie przepisów obowiązujących od roku 2004; R.2 Promocje dla konsumentów; R.3 Promocje dla kontrahentów (osoby fizyczne prowadzące działalno ść gospodarczą); R.4 Promocje dla pracowników punktów sprzedaży; R.5 Świadczenia na rzecz dziennikarzy, opinion leaderów, osobistości ze świata kultury, nauki sportu; R.6. Wybrane metody motywowania agentów; R.7 Wzory dokumentów; R.8 Wybrane wyroki NSA, pisma Mini stra Finansów i wyjaśnienia urzędów skarbowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-65682-77-2
Zawiera: Część I. Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami na polskim rynku pracy: Obowiązek pracodawcy zapewnienia niezbędnych racjonalnych usprawnień dla pracownika niepełnosprawnego; Status przedsiębiorstw na chronionym rynku pracy; Status prawny i zadania centrum integracji społecznej. Część II. Instytucjonalny system wsparcia osób z niepełnosprawnościami: Instytucjonalne przenikanie się kompetencji dotyczących publicznych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w Polsce; Rola PFRON w zabezpieczaniu ekonomicznych oraz społecznych potrzeb osób niepełnosprawnych na tle systemu wsparcia instytucjonalnego; Podmioty realizujące zadania powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych na przykładzie Miasta Tychy; Problem kognicji sądów administracyjnych w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności; Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji. Część III. Likwidacja barier w przestrzeni publicznej: Głosowanie korespondencyjne jako mechanizm ograniczający przymusową absencję wyborczą osób niepełnosprawnych; Charakter preferencji podatkowych dla osób niepełnosprawnych na gruncie wybranych podatków; Preferencje podatkowe dla osób niepełnosprawnych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych; Ulgi przysługujące osobom niepełnosprawnym w opłatach abonamentowych za korzystanie z odbiorników radiowych i telewizyjnych; Ulgi i przywileje osób niepełnosprawnych w korzystaniu z przejazdów środkami transportu zbiorowego; Wybrane zagadnienia prawne i praktyka dostępności witryn internetowych dla osób niepełnosprawnych; Dostępność środowiska życia osób niepełnosprawnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87885-93-2
Cz. I Mechanizmy wzrostu wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw:1. Uwarunkowania i czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku globalnym; 2. Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle Strategii Lizbońskiej; 3. Wartość dla akcjonariuszy a wartość dla interesariuszy. Ewolucja orientacji spółek publicznych w świetle badań empirycznych; 4. Kapitał menedżerski oferowany przez fundusze venture capital/private equity jako źródło wzrostu wartości spółek portfelowych; 5. Wykorzystanie Valute at Risk w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa; 6. Rola kapitału intelektualnego w kształtowaniu kompetencji przedsiębiorstwa; 7. Tworzenie wartości w sieciach przedsiębiorstw; 8. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez fuzje i przejęcia. Cz. II Instrumenty finansowe i prawne zwiększania wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw: 9. Fundusze poręczeń kredytowych a bankowe finansowanie przedsiębiorstw; 10. Opodatkowanie należności licencyjnych za korzystanie z własności przemysłowej podatkami dochodowymi; 11. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z depozytów bankowych jako jeden z elementów tworzenia jednolitego rynku usług finansowych w ramach Strategii Lizbońskiej; 12. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - nowa koncepcja postrzegania wartości przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy; 13. Zarządzanie kosztami w prowadzeniu działalności gospodarczej warunkiem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw; 14. Ekonomiczna wartość dodana - szansa na wzrost konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw? Cz. III Rozwój przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach: 15. Ewolucja przedsiębiorczości a małe i średnie przedsiębiorstwa; 16. Determinanty przedsiębiorczości gospodarstw domowych w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60235-53-9
1. Ogólne zasady prowadzenia działalności gospodarczej, 2. Formy prowadzenia działalności gospodarczej, 3. Rejestracja działalnosci gospodarczej, 4. Wybór formy rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, 5. Wybór zasad rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych, 6. Obowiązki związane z podatkiem od towarów i usług, 7. Działalność gospodarcza a pozostałe obowiązki wobec urzędu skarbowego, 8. ZUS a działalność gospodarcza, 9. Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracowników, 10. Ochrona środowiska a obowiązki przedsiębiorców, 11. Koncesje i zezwolenia, 12. Zagadnienia pozostałe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, 13. Akty prawne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-273-2
1.Opodatkowanie dochodów kościelnych osób prawnych i fizycznych w latach 1945-1989, 2.Opodatkowanie dochodów przeznaczonych na działalność statutową kościelnych osób prawnych i kościelnych jednostek organizacyjnych po 1989 r., 3. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej kościelnych osób prawnych i kościelnych jednostek organizacyjnych po 1989 r., 4.Opodatkowanie dochodów osób duchownych poo 1989 r., 5.Podstawowe zasady opodatkowanie dochodów Kościoła Katolickiego w Hiszpanii
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-7526-323-7
Cz.I Ogólna charaterystyka opodatkowania dochodów nieujawnionych: 1. Dochód jako przedmiot opodatkowania, 2. Charakterystyka dochodów nieujawnionych, 3. Powstawnie dochodów nieujawnionych, 4. Potrzeba opodatkowania dochodów nieujawnionych, 5. Istota wymiaru podatku od dochodów nieujawnionych. Cz.II Obowiązujące zasady opodatkowania dochodów nieujawnionych w Polsce: 1. Podatek od dochodów nieujawnionych, 2. wybrane zagadnienia z zakresu postępowania w przedmiocie wymiaru podatku od dochodów nieujawnionych, 3. Szczegółowe zagadnienia związane z opodatkowaniem dochodów nieujawnionych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-886-6
1. Dochody za granicą- a gdzie podatki?: Ustalamy, gdzie mieszkamy; Umowy międzynarodowe; Formalności dla wyjeżdżających; 2. Zamieszkałeś za granica, a zarabiasz w Polsce? Ograniczony obowiązek podatkowy: Ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym; Odsetki uzyskane przez cudzoziemca; Certyfikat rezydencji; Obowiązek złożenia zeznania przez nierezydentów; Dochody z najmu uzyskiwane w Polsce przez osoba mieszkająca za granicą; Dochody z kapitałów pieniężnych uzyskiwane przez nierezydentów w Polsce; 3. Ustawa ważna, ale umowa ważniejsza; 4. Dochody zagraniczne: Dochody z pracy; Opodatkowanie wynagrodzeń marynarzy; Wolny zawód i inna samodzielna działalność; Członkowie rad nadzorczych; Artyści i sportowcy; Renty i emerytury; Studenci; Profesorowie; Pracownicy państwowi; Zasady opodatkowania dochodów przedsiębiorstw; Dywidendy; Odsetki; Należności licencyjne; Zyski z przeniesienia majątku, zyski z giełdy; Dochód z majątku nieruchomego; 5. Metody unikania podwójnego opodatkowania: Metoda wyłączenia z progresja; Metoda odliczania proporcjalnego; Unikanie podwójnego opodatkowania w przypadku uzyskiwania dochodów z krajów, z którymi Polska nie podpisała umowy; Rozliczanie podatku osób osiągających dochody w kilku krajach; 6. Ustalanie wysokości dochodu zagranicznego: Odliczanie diet; Zasady przeliczania walut na złote; Koszty uzyskania przychodu; 7. Załącznik PIT/ZG; 8. Przykłady zeznań rocznych; 9. Zaliczki na podatek od dochodów uzyskiwanych za granicą; 10. Odliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; Opodatkowanie zwrotu podatku otrzymanego z zagranicy; 12. Formalności dla powracających do kraju
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-919886-3-5
Wstęp; Konstytucyjne zasady prawa podatkowego; Obowiązek podatkowy w Ordynacji podatkowej; Działaność wykonywana osobiście - istota i charakter; Dotychczasowe kierunki zmian regulacji w polskim prawie podatkowym w zakresie pojęcia "działalności wykonywanej osobiście"; Działalność gospodarcza a działalność wykonywana osobiście; Działalność menedżerska w katalogu działalności wykonywanej osobiście; Umowa zlecenia i umowa o dzieło a umowa o zarządzanie; Zarządzanie, kierowanie, administrowanie - słowa o dużej pojemności Istota kontraktu menedżerskiego; Umowa o podobnym charakterze do umów o zarządznie przedsiębiorstwem lub kontraktów menedżerskich; Kontrakt menedżerski na podstawie umowy o pracę; Opodatkowanie kontraktów menedżerskich i im podobnych; Ocena zgodności przyjętych rozwiązań z zasadami prawa podatkowego. Granice wykładni prawa - niedopuszczalne ratio legis przepisu; Wolność gospodarcza rozumiana jako wolność wyboru sposobu opodatkowania tylko dla świadczących usługi menedżerskie; Zarządzanie nieruchomością lub innymi aktywami jako przykład aktywności wykonywanej w ramach działalności gospodarczej; Sprawa dla Trybunału Konstytucyjnego; Sposoby minimalizacji ryzyka
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
PIT : komentarz / Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki. - Stan prawny na 1.01.2009 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - 1515, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7601-040-3
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
PIT : komentarz / Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki. - Wyd. 2 Stan prawny na 1.01.2010 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010. - 1550, [1] s. : tab. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-7601-040-3
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach podatkowych)
ISBN: 83-7334-620-1
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (teks jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Podmiot i przedmiot opodatkowania, Źródła przychodów, Zwolnienia przedmiotowe, Koszty uzyskania przychodów, szcególne zasady ustalania dochodu, Podstawa obliczenia i wysokość podatku, Pobór podatku luz zaliczek na podatek przez płatników, Zeznania podatkowe, Zmiany w przepisach obowiązujących, Przepisy przejściowe i końcowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podatek dochodowy od osób fizycznych 2011 / red. Janusz Marciniuk. - Wyd. 12 Stan prawny marzec 2011 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - 893, [1] s. ; 25 cm.
(Podatkowe Komentarze Becka)
ISBN: 978-83-255-2594-1
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych: 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania; 2. Źródła przychodów; 3. Zwolnienia przedmiotowe; 4. Koszty uzyskania przychodów; 4a. Opodatkowanie stron umowy leasingu; 5. Szczególne zasady ustalania dochodu; 6. Podstawa obliczania i wysokość podatku; 7. Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników; 8. Zeznania podatkowe; 9. Zmiany w przepisach obowiązujących; 10. Przepisy przejściowe i końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-912566-2-6
Istota i funkcje podatków; Kierunki reform podatkowych w Polsce lat 90 - tych; Podatek dochodowy od osób fizycznych wyrazem racjonalizacji opodatkowania dochodów; Zryczałtowane opodatowanie dochodów; Obciązenia podatkiem dochodowym osób fizycznych w Polsce lat 90- tych; Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych - funkcjonowanie w Polsce lat 90 - tych; Dylematy podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce końca XX wieku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Mini - meritum)
ISBN: 83-7416-569-3
1.Podatek dochodowy od osób fizycznych, 2.Podatek dochodowy od osób prawnych, 3.Ceny transferowe w Polsce, 4.Leasing, 5.Sosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, 6.Podatek od towarów i usług, 7.Podatek akcyzowy, 8.Opłaty lokalne, 9.Opłata skarbowa, 10.Podatek od czynności cywilnoprawnych, 11.Podatek od spadków i darowizn, 12.Podatek rolny, 13.Podatek leśny, 14.Podatek od środków transportu, 15.Podatek od nieruchomości, 16.Decyzja podatkowa, 17.Odwołanie od decyzji podatkowej, 18.Doradztwo podatkowe, 19.Terminarz podatnika, 20.Formularze podatkowe, 21.Odpowiedzialność karna skarbowa, 22.Egzekucja zobowiązań podatkowych, 23.Rejestracja podatników, 24.Porównanie stawek podatkowych w krajach unii Europejskiej, 25.wykaz izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej oraz urzędów skarbowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Mini - meritum)
ISBN: 978-83-7526-909-3
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych, 2. Podatek dochodowy od osób prawnych, 3. Ceny transferowe w Polsce, 4. Leasing, 5. Sosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, 6. Podatek od towarów i usług, 7. Podatek akcyzowy, 8. Opłaty lokalne, 9. Opłata skarbowa, 10. Podatek od czynności cywilnoprawnych, 11. Podatek od spadków i darowizn, 12. Podatek rolny, 13. Podatek leśny, 14. Podatek od środków transportu, 15. Podatek od nieruchomości, 16. Decyzja podatkowa, 17 .Odwołanie od decyzji podatkowej, 18. Doradztwo podatkowe, 19. Terminarz podatnika, 20. Formularze podatkowe, 21. Odpowiedzialność karna skarbowa, 22. Egzekucja zobowiązań podatkowych, 23. Rejestracja podatników, 24. Porównanie stawek podatkowych w krajach unii Europejskiej, 25. Wykaz izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej oraz urzędów skarbowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-354-6
1.Podatek- zagadnienia ogólne; 2.Prawo podatkowe; 3.Zobowiązania podatkowe; 4.Postępowanie podatkowe; 5.Podatek dochodowy od osób fizycznych; 6.Podatek do chodowy od osób prawnych; 7.Podatek od towarów i usług 8.Podatek akcyzowy; 9.Podatek od gier; 10.Podatek od nieruchomości; 11.Podatek rolny; 12.Podatek leśny; 13.Podatek od czynności cywilnoprawnych; 14.Podatek od spadków i darowizn; 15.Podatek od śródków transporto wych; 16.Podatek od posiadania psów; 17.Międzynarodowe prawo podatkowe; 18.Prawo podatkowe Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Book
In basket
Polskie prawo podatkowe / Jan Głuchowski. - Wyd.5 zm. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2004. - 592 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-315-6
R.1 Ogólna charakterystyka podatków, R.2 Zobowiązania podatkowe, R.3 Postępowanie podatkowe, R.4 Organy po datkowe oraz czynności kontrolne, R.5 Legalne i nielegalne zachowania podatkowe, R.6 Nieujawnione źródła przychodów oraz przestępstwa i wykroczenia skarbowe, R.7 Podatek od towarów i usług, R.8 Podatek akcyzowy, R.9 Podatek dochodowy od osób fizycznych, R.10 Ryczałtowe i uproszczone opodatkowanie dochodów osób fizycznych, R.11 Podatek dochodowy od osób fizycznych, R. 12 Inne podatki, R.13 Księgi prowadzone dla celów rozliczenia podatkowego, R.14 Opodatkowanie w stosunkach z zagranicą.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again