Form of Work
Książki
(35)
Publikacje fachowe
(4)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(26)
available
(19)
Branch
Wypożyczalnia
(19)
Czytelnia
(26)
Author
Głuchowski Jan
(4)
Bartosiewicz Adam
(3)
Nykiel Włodzimierz (1951- )
(3)
Smoleń Paweł
(3)
Brzeszczyńska Stella
(2)
Chróścielewski Wojciech (1952- )
(2)
Kaźmierski Aleksander
(2)
Koniecka Marta
(2)
Koperkiewicz-Mordel Katarzyna
(2)
Kubacki Ryszard
(2)
Malinowski Dariusz
(2)
Marciniuk Janusz
(2)
Niedźwiecka Małgorzata
(2)
Patyk Jacek
(2)
Pietrzak Joanna
(2)
Skorupa Przemysław
(2)
Szarpak Hanna
(2)
Wójtowicz Wanda
(2)
Bernat Rafał
(1)
Bieliński Jerzy
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Burzec Marcin
(1)
Cichoń Kamil
(1)
Czeredys-Wójtowicz Małgorzata
(1)
Dauter Bogusław
(1)
Duda-Hyz Michalina (1976- )
(1)
Fila Joanna
(1)
Gomułowicz Andrzej (1951- )
(1)
Gorgol Andrzej
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Karwat Piotr
(1)
Kosacka-Łędzewicz Dorota
(1)
Kowalska Agnieszka
(1)
Kowalski Artur
(1)
Kroplewski Robert
(1)
Król Karol
(1)
Kucia-Guściora Beata (1974- )
(1)
Kupny Weronika
(1)
Kuźnik Gerard
(1)
Litwińczuk Hanna (1953- )
(1)
Majewski Kamil
(1)
Makowski Mariusz
(1)
Małecki Jerzy (1944- )
(1)
Münnich Monika (1973- )
(1)
Olma Bartosz
(1)
Olma Małgorzata
(1)
Olszewski Bogdan
(1)
Pietrasiewicz Wojciech
(1)
Pietrasz Piotr
(1)
Pomorski Piotr
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Rutkowski Jerzy
(1)
Stawowska Karolina
(1)
Szafran Aleksandra
(1)
Szczęch Norbert
(1)
Słysz Aleksander
(1)
Tarnacka Agata
(1)
Tyrakowski Marek
(1)
Walerjan Dorota
(1)
Witczak Radosław
(1)
Wiśniewski Jan
(1)
Woch Marek
(1)
Wujczyk Marcin
(1)
Wyrzykowski Wojciech
(1)
Wójtowicz Wanda (1941- )
(1)
Zbiorowa Praca
(1)
Zrałek Maria (1948- )
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(28)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(37)
Language
Polish
(37)
Subject
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(34)
Podatek dochodowy od osób prawnych
(15)
Akcyza
(13)
Podatek
(10)
Podatek od towarów i usług
(10)
Podatek rolny
(8)
Podatek od nieruchomości
(7)
Podatek od spadków i darowizn
(7)
Podatek leśny
(6)
Podatek od czynności cywilnoprawnych
(6)
Podatek od gier
(6)
Postępowanie podatkowe
(6)
Prawo podatkowe
(6)
Podatek od towarow i usług
(5)
Podatek od środków transportowych
(5)
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
(5)
Deklaracje podatkowe
(4)
Podwójne opodatkowanie
(4)
Przedsiębiorstwo
(4)
Ulgi podatkowe
(4)
Ceny transferowe
(3)
Karta podatkowa
(3)
Podatki i opłaty lokalne
(3)
Rachunkowość
(3)
Doradztwo podatkowe
(2)
Kapitał
(2)
Konkurencja
(2)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(2)
Leasing
(2)
Opłaty skarbowe
(2)
Podatek dochodowy zryczałtowany
(2)
Akcjonariusze
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Budżet państwowy
(1)
Controlling
(1)
Duchowieństwo
(1)
Ekonomia
(1)
Ekorozwój
(1)
Energetyka
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Fundusze poręczeń kredytowych
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Gastronomia
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Hotelarstwo
(1)
Internet
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Kanada
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Koncesja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Koszty
(1)
Kościół a państwo
(1)
Marketing
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Menedżerowie
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Oszustwo
(1)
Państwo
(1)
Polityka narodowościowa
(1)
Polski Ład (program społeczno-gospodarczy)
(1)
Prawo finansowe międzynarodowe
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo pracy
(1)
Produktywność pracy
(1)
Promocja handlowa
(1)
Protekcjonizm
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Rada nadzorcza
(1)
Renta socjalna
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek pracy
(1)
Składki na ubezpieczenia społeczne
(1)
Spółki
(1)
Spółki publiczne
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Umowa
(1)
Usługi
(1)
Wartość ekonomiczna
(1)
Własność przemysłowa
(1)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(1)
Zatrudnienie wspomagane
(1)
Subject: time
2001-
(3)
Subject: place
Polska
(7)
Kraje Unii Europejskiej
(3)
Genre/Form
Komentarz do ustawy
(2)
Podręcznik
(2)
Poradnik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(6)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
37 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-457-7
Wstęp; R.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych - rys historyczny oraz omówienie przepisów obowiązujących od roku 2004; R.2 Promocje dla konsumentów; R.3 Promocje dla kontrahentów (osoby fizyczne prowadzące działalno ść gospodarczą); R.4 Promocje dla pracowników punktów sprzedaży; R.5 Świadczenia na rzecz dziennikarzy, opinion leaderów, osobistości ze świata kultury, nauki sportu; R.6. Wybrane metody motywowania agentów; R.7 Wzory dokumentów; R.8 Wybrane wyroki NSA, pisma Mini stra Finansów i wyjaśnienia urzędów skarbowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-65682-77-2
Zawiera: Część I. Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami na polskim rynku pracy: Obowiązek pracodawcy zapewnienia niezbędnych racjonalnych usprawnień dla pracownika niepełnosprawnego; Status przedsiębiorstw na chronionym rynku pracy; Status prawny i zadania centrum integracji społecznej. Część II. Instytucjonalny system wsparcia osób z niepełnosprawnościami: Instytucjonalne przenikanie się kompetencji dotyczących publicznych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w Polsce; Rola PFRON w zabezpieczaniu ekonomicznych oraz społecznych potrzeb osób niepełnosprawnych na tle systemu wsparcia instytucjonalnego; Podmioty realizujące zadania powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych na przykładzie Miasta Tychy; Problem kognicji sądów administracyjnych w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności; Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji. Część III. Likwidacja barier w przestrzeni publicznej: Głosowanie korespondencyjne jako mechanizm ograniczający przymusową absencję wyborczą osób niepełnosprawnych; Charakter preferencji podatkowych dla osób niepełnosprawnych na gruncie wybranych podatków; Preferencje podatkowe dla osób niepełnosprawnych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych; Ulgi przysługujące osobom niepełnosprawnym w opłatach abonamentowych za korzystanie z odbiorników radiowych i telewizyjnych; Ulgi i przywileje osób niepełnosprawnych w korzystaniu z przejazdów środkami transportu zbiorowego; Wybrane zagadnienia prawne i praktyka dostępności witryn internetowych dla osób niepełnosprawnych; Dostępność środowiska życia osób niepełnosprawnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87885-93-2
Cz. I Mechanizmy wzrostu wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw:1. Uwarunkowania i czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku globalnym; 2. Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle Strategii Lizbońskiej; 3. Wartość dla akcjonariuszy a wartość dla interesariuszy. Ewolucja orientacji spółek publicznych w świetle badań empirycznych; 4. Kapitał menedżerski oferowany przez fundusze venture capital/private equity jako źródło wzrostu wartości spółek portfelowych; 5. Wykorzystanie Valute at Risk w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa; 6. Rola kapitału intelektualnego w kształtowaniu kompetencji przedsiębiorstwa; 7. Tworzenie wartości w sieciach przedsiębiorstw; 8. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez fuzje i przejęcia. Cz. II Instrumenty finansowe i prawne zwiększania wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw: 9. Fundusze poręczeń kredytowych a bankowe finansowanie przedsiębiorstw; 10. Opodatkowanie należności licencyjnych za korzystanie z własności przemysłowej podatkami dochodowymi; 11. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z depozytów bankowych jako jeden z elementów tworzenia jednolitego rynku usług finansowych w ramach Strategii Lizbońskiej; 12. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - nowa koncepcja postrzegania wartości przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy; 13. Zarządzanie kosztami w prowadzeniu działalności gospodarczej warunkiem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw; 14. Ekonomiczna wartość dodana - szansa na wzrost konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw? Cz. III Rozwój przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach: 15. Ewolucja przedsiębiorczości a małe i średnie przedsiębiorstwa; 16. Determinanty przedsiębiorczości gospodarstw domowych w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60235-53-9
1. Ogólne zasady prowadzenia działalności gospodarczej, 2. Formy prowadzenia działalności gospodarczej, 3. Rejestracja działalnosci gospodarczej, 4. Wybór formy rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, 5. Wybór zasad rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych, 6. Obowiązki związane z podatkiem od towarów i usług, 7. Działalność gospodarcza a pozostałe obowiązki wobec urzędu skarbowego, 8. ZUS a działalność gospodarcza, 9. Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracowników, 10. Ochrona środowiska a obowiązki przedsiębiorców, 11. Koncesje i zezwolenia, 12. Zagadnienia pozostałe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, 13. Akty prawne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-273-2
1.Opodatkowanie dochodów kościelnych osób prawnych i fizycznych w latach 1945-1989, 2.Opodatkowanie dochodów przeznaczonych na działalność statutową kościelnych osób prawnych i kościelnych jednostek organizacyjnych po 1989 r., 3. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej kościelnych osób prawnych i kościelnych jednostek organizacyjnych po 1989 r., 4.Opodatkowanie dochodów osób duchownych poo 1989 r., 5.Podstawowe zasady opodatkowanie dochodów Kościoła Katolickiego w Hiszpanii
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-7526-323-7
Cz.I Ogólna charaterystyka opodatkowania dochodów nieujawnionych: 1. Dochód jako przedmiot opodatkowania, 2. Charakterystyka dochodów nieujawnionych, 3. Powstawnie dochodów nieujawnionych, 4. Potrzeba opodatkowania dochodów nieujawnionych, 5. Istota wymiaru podatku od dochodów nieujawnionych. Cz.II Obowiązujące zasady opodatkowania dochodów nieujawnionych w Polsce: 1. Podatek od dochodów nieujawnionych, 2. wybrane zagadnienia z zakresu postępowania w przedmiocie wymiaru podatku od dochodów nieujawnionych, 3. Szczegółowe zagadnienia związane z opodatkowaniem dochodów nieujawnionych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-886-6
1. Dochody za granicą- a gdzie podatki?: Ustalamy, gdzie mieszkamy; Umowy międzynarodowe; Formalności dla wyjeżdżających; 2. Zamieszkałeś za granica, a zarabiasz w Polsce? Ograniczony obowiązek podatkowy: Ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym; Odsetki uzyskane przez cudzoziemca; Certyfikat rezydencji; Obowiązek złożenia zeznania przez nierezydentów; Dochody z najmu uzyskiwane w Polsce przez osoba mieszkająca za granicą; Dochody z kapitałów pieniężnych uzyskiwane przez nierezydentów w Polsce; 3. Ustawa ważna, ale umowa ważniejsza; 4. Dochody zagraniczne: Dochody z pracy; Opodatkowanie wynagrodzeń marynarzy; Wolny zawód i inna samodzielna działalność; Członkowie rad nadzorczych; Artyści i sportowcy; Renty i emerytury; Studenci; Profesorowie; Pracownicy państwowi; Zasady opodatkowania dochodów przedsiębiorstw; Dywidendy; Odsetki; Należności licencyjne; Zyski z przeniesienia majątku, zyski z giełdy; Dochód z majątku nieruchomego; 5. Metody unikania podwójnego opodatkowania: Metoda wyłączenia z progresja; Metoda odliczania proporcjalnego; Unikanie podwójnego opodatkowania w przypadku uzyskiwania dochodów z krajów, z którymi Polska nie podpisała umowy; Rozliczanie podatku osób osiągających dochody w kilku krajach; 6. Ustalanie wysokości dochodu zagranicznego: Odliczanie diet; Zasady przeliczania walut na złote; Koszty uzyskania przychodu; 7. Załącznik PIT/ZG; 8. Przykłady zeznań rocznych; 9. Zaliczki na podatek od dochodów uzyskiwanych za granicą; 10. Odliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; Opodatkowanie zwrotu podatku otrzymanego z zagranicy; 12. Formalności dla powracających do kraju
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-919886-3-5
Wstęp; Konstytucyjne zasady prawa podatkowego; Obowiązek podatkowy w Ordynacji podatkowej; Działaność wykonywana osobiście - istota i charakter; Dotychczasowe kierunki zmian regulacji w polskim prawie podatkowym w zakresie pojęcia "działalności wykonywanej osobiście"; Działalność gospodarcza a działalność wykonywana osobiście; Działalność menedżerska w katalogu działalności wykonywanej osobiście; Umowa zlecenia i umowa o dzieło a umowa o zarządzanie; Zarządzanie, kierowanie, administrowanie - słowa o dużej pojemności Istota kontraktu menedżerskiego; Umowa o podobnym charakterze do umów o zarządznie przedsiębiorstwem lub kontraktów menedżerskich; Kontrakt menedżerski na podstawie umowy o pracę; Opodatkowanie kontraktów menedżerskich i im podobnych; Ocena zgodności przyjętych rozwiązań z zasadami prawa podatkowego. Granice wykładni prawa - niedopuszczalne ratio legis przepisu; Wolność gospodarcza rozumiana jako wolność wyboru sposobu opodatkowania tylko dla świadczących usługi menedżerskie; Zarządzanie nieruchomością lub innymi aktywami jako przykład aktywności wykonywanej w ramach działalności gospodarczej; Sprawa dla Trybunału Konstytucyjnego; Sposoby minimalizacji ryzyka
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
PIT : komentarz / Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki. - Stan prawny na 1.01.2009 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - 1515, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7601-040-3
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
PIT : komentarz / Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki. - Wyd. 2 Stan prawny na 1.01.2010 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010. - 1550, [1] s. : tab. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-7601-040-3
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach podatkowych)
ISBN: 83-7334-620-1
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (teks jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Podmiot i przedmiot opodatkowania, Źródła przychodów, Zwolnienia przedmiotowe, Koszty uzyskania przychodów, szcególne zasady ustalania dochodu, Podstawa obliczenia i wysokość podatku, Pobór podatku luz zaliczek na podatek przez płatników, Zeznania podatkowe, Zmiany w przepisach obowiązujących, Przepisy przejściowe i końcowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podatek dochodowy od osób fizycznych 2011 / red. Janusz Marciniuk. - Wyd. 12 Stan prawny marzec 2011 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - 893, [1] s. ; 25 cm.
(Podatkowe Komentarze Becka)
ISBN: 978-83-255-2594-1
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych: 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania; 2. Źródła przychodów; 3. Zwolnienia przedmiotowe; 4. Koszty uzyskania przychodów; 4a. Opodatkowanie stron umowy leasingu; 5. Szczególne zasady ustalania dochodu; 6. Podstawa obliczania i wysokość podatku; 7. Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników; 8. Zeznania podatkowe; 9. Zmiany w przepisach obowiązujących; 10. Przepisy przejściowe i końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-912566-2-6
Istota i funkcje podatków; Kierunki reform podatkowych w Polsce lat 90 - tych; Podatek dochodowy od osób fizycznych wyrazem racjonalizacji opodatkowania dochodów; Zryczałtowane opodatowanie dochodów; Obciązenia podatkiem dochodowym osób fizycznych w Polsce lat 90- tych; Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych - funkcjonowanie w Polsce lat 90 - tych; Dylematy podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce końca XX wieku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Mini - meritum)
ISBN: 83-7416-569-3
1.Podatek dochodowy od osób fizycznych, 2.Podatek dochodowy od osób prawnych, 3.Ceny transferowe w Polsce, 4.Leasing, 5.Sosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, 6.Podatek od towarów i usług, 7.Podatek akcyzowy, 8.Opłaty lokalne, 9.Opłata skarbowa, 10.Podatek od czynności cywilnoprawnych, 11.Podatek od spadków i darowizn, 12.Podatek rolny, 13.Podatek leśny, 14.Podatek od środków transportu, 15.Podatek od nieruchomości, 16.Decyzja podatkowa, 17.Odwołanie od decyzji podatkowej, 18.Doradztwo podatkowe, 19.Terminarz podatnika, 20.Formularze podatkowe, 21.Odpowiedzialność karna skarbowa, 22.Egzekucja zobowiązań podatkowych, 23.Rejestracja podatników, 24.Porównanie stawek podatkowych w krajach unii Europejskiej, 25.wykaz izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej oraz urzędów skarbowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Mini - meritum)
ISBN: 978-83-7526-909-3
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych, 2. Podatek dochodowy od osób prawnych, 3. Ceny transferowe w Polsce, 4. Leasing, 5. Sosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, 6. Podatek od towarów i usług, 7. Podatek akcyzowy, 8. Opłaty lokalne, 9. Opłata skarbowa, 10. Podatek od czynności cywilnoprawnych, 11. Podatek od spadków i darowizn, 12. Podatek rolny, 13. Podatek leśny, 14. Podatek od środków transportu, 15. Podatek od nieruchomości, 16. Decyzja podatkowa, 17 .Odwołanie od decyzji podatkowej, 18. Doradztwo podatkowe, 19. Terminarz podatnika, 20. Formularze podatkowe, 21. Odpowiedzialność karna skarbowa, 22. Egzekucja zobowiązań podatkowych, 23. Rejestracja podatników, 24. Porównanie stawek podatkowych w krajach unii Europejskiej, 25. Wykaz izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej oraz urzędów skarbowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Polski Ład : podatki i składki / Adam Bartosiewicz. - Stan prawny na 20.12.2021 r. z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie 1.01.2022 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2022. - 308 s. : il., wykresy ; 21 cm.
ISBN: 978-83-8246-692-8
Wykaz skrótów; Wstęp; Rozdział 1. Zmiany w składkach na ubezpieczenie zdrowotne: 1. Polski Ład a pracownicy 2. Różne formy prowadzonej działalności a składka zdrowotna 3. Różne działalności opodatkowane w ten sam sposób – strata w jednej z nich 4. Składka zdrowotna osoby współpracującej 5. Ubezpieczenie zdrowotne a członek zarządu spółki z o.o. powołany do pełnienia funkcji 6. Składka zdrowotna u osoby powołanej do pełnienia funkcji 7. Składka zdrowotna nie jest kosztem uzyskania przychodów 8. Podstawa do ustalenia składki zdrowotnej 9. Podstawa obliczenia składki u wspólnika spółki cywilnej 10. Składki zdrowotne a działalność w specjalnej strefie ekonomicznej 11. Przychody z danego roku a wysokość podstawy do ustalenia składki zdrowotnej 12. Zmiana podstawy składki zdrowotnej u podatników opodatkowanych ryczałtem 13. Wyliczenie składki zdrowotnej 14. Zmiana kwoty przychodów w ciągu roku 15. Terminy płatności pozostałych składek 16. Zaliczki uproszczone a podstawa składki zdrowotnej 17. Konieczność wyliczania składki zdrowotnej co miesiąc 18. Składki w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej 19. Składka zdrowotna w przypadku karty podatkowej 20. Prokurent spółki z o.o. powołany uchwałą zgromadzenia wspólników 21. Uproszczone zaliczki a składki na ubezpieczenie zdrowotne 22. Różne formy pełnienia funkcji w spółce z o.o. 23. Dywidenda nie jest tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego 24. Wspólnik spółki z o.o. a składka na ubezpieczenie zdrowotne 25. Spółka jednoosobowa czy „prawie” jednoosobowa? 26. Członek zarządu powołany do pełnienia funkcji z innym tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego 27. Straty w niektórych miesiącach prowadzenia działalności 28. Różne formy prowadzenia działalności 29. Deklaracje w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne 30. Brak odliczenia składki – dokumenty 31. Wynajem prywatny a składka zdrowotna 32. Wierzyciel z tytułu składek zdrowotnych 33. Terminy złożenia deklaracji rozliczeniowych i zapłaty składek 34. Jednoosobowa działalność oraz spółka komandytowa 35. Strata podatkowa u osoby prowadzącej działalność gospodarczą 36. Członek zarządu będący nierezydentem na powołaniu 37. Zaległe składki za 2021 r. zapłacone w 2022 r. 38. Podstawa do składki zdrowotnej u przedsiębiorców 39. Remanent a podstawa ustalania składki na ubezpieczenie społeczne 40. Ulga na złe długi a podstawa ustalania składki na ubezpieczenie zdrowotne 41. Składka zdrowotna – od przychodu czy od dochodu? 42. Składka zdrowotna dla osoby współpracującej a forma opodatkowania przedsiębiorcy 43. Brak uproszczonych składek zdrowotnych 44. Składka zdrowotna za styczeń 2022 r. 45. Przedsiębiorca na stracie a składka zdrowotna 46. Strata z lat ubiegłych 47. Naliczanie składki w trakcie roku 48. Prokurent a ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 49. Kumulacja tytułów do składki zdrowotnej 50. Składki zdrowotne w spółce komandytowej 51. Zmiany w składce zdrowotnej a zasady liczenia zaliczek uproszczonych od dochodów z działalności gospodarczej 52. Składki a umowy zlecenia oraz umowy o dzieło 53. Emeryt z emeryturą i dochodami z działalności gospodarczej 54. Zmiana formy prowadzenia działalności a składki zdrowotne 55. Brak kumulacji tytułów do ubezpieczenia społecznego 56. Zapłata ratalna starych składek w 2022 r. 57. Korekta dochodu a składki zdrowotne 58. Wynikające z umowy powtarzające się usługi udziałowca na rzecz spółki z o.o. 59. Kwartalne zaliczki na podatek a składka zdrowotna 60. Brak rocznego limitu składki zdrowotnej 61. Zapłata składek zdrowotnych za 2022 r. w grudniu 2021 r. 62. Straty z lat ubiegłych 63. GAAR dla ZUS? 64. Zarządca sukcesyjny 65. Dochód ze spółki oraz strata z jednoosobowej działalności 66. Strata w działalności – składka zdrowotna 67. Osoba współpracująca w spółce komandytowej 68. Termin rocznego rozliczenia składek 69. Przekroczenie progu przychodów – wysokość składki zdrowotnej za dany miesiąc 70. Spółka komandytowa – składka zdrowotna wspólników 71. Przekroczenie limitu przychodów w danym miesiącu a składka za ten miesiąc 72. Składka zdrowotna komandytariusza a wypłacane zaliczki na poczet zysku 73. Błąd w wyliczeniu dochodu 74. Przychody z najmu prywatnego 75. VAT należny nie jest podstawą do wyliczenia składki 76. Podstawa obliczenia składki przy ryczałcie 77. Wiele spółek komandytowych 78. Dwuosobowa spółka z o.o. 79. Proporcja udziałów przy dwuosobowej spółce z o.o. 80. Powołanie – czynności wykonywane poza Polską 81. Osoba współpracująca w działalności – skala a opodatkowanie liniowe 82. Wysokość składki zdrowotnej – opodatkowanie liniowe w działalności 83. Składka zdrowotna a dochód z poprzedniego roku 84. Ryczałt w 2022 r., skala w roku poprzednim – wysokość składek w 2022 r. 85. Podstawa wymiaru składki w jednoosobowej spółce z o.o. 86. Utrata prawa do ryczałtu w ciągu roku 87. Podstawa składki zdrowotnej przy opodatkowaniu skalą 88. Przychody z prywatnego wynajmu Rozdział 2. Zmiany dotyczące podatników opodatkowanych skalą podatkową: A. Rozliczenia wspólnie z małżonkiem oraz osób samotnych z dziećmi 1. Wspólne rozliczenie nowych małżonków w 2021 r. 2. Opodatkowanie osób samotnie wychowujących dziecko w 2021 r. 3. Opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci za 2022 r. 4. Dodatkowa ulga na dziecko dla osób samotnie wychowujących dziecko 5. Dzieci, w związku z samotnym wychowywaniem których przysługuje dodatkowa ulga 6. Ulga na dziecko i dodatkowa ulga na dziecko 7. Dodatkowa ulga na dziecko – bez limitu kwotowego 8. Liczba dzieci samotnie wychowywanych a kwota dodatkowej ulgi 9. Dodatkowa ulga na dziecko – dochody dziecka pełnoletniego z wynajmu 10. Dodatkowa ulga na dziecko – dochody dziecka pełnoletniego objęte PIT-0 B. PIT-0 dla dużych rodzin oraz dla seniorów 11. PIT-0 dla dużych rodzin – status dzieci uprawniający do zwolnienia 12. Urodzenie się czwartego dziecka w danym roku podatkowym 13. Ukończenie szkoły przez dziecko w danym roku podatkowym 14. PIT-0 dla dużych rodzin – także dla podatników opodatkowanych liniowo 15. PIT-0 dla dużych rodzin – wolne dochody czy przychody? 16. PIT-0 dla dużych rodzin – sposób opodatkowania nadwyżki przychodów ponad kwotę zwolnioną 17. PIT-0 dla dużych rodzin – co z kosztami przychodu zwolnionego? 18. PIT-0 dla dużych rodzin – także u podatników opodatkowanych ryczałtem 19. Przychody z praw majątkowych – brak możliwości korzystania z PIT-0 20. PIT-0 dla dużych rodzin – zaliczki u pracownika 21. PIT-0 dla dużych rodzin – zaliczki u zleceniobiorcy 22. PIT-0 dla dużych rodzin – wymogi formalne 23. PIT-0 dla dużych rodzin – sposób prowadzenia księgi 24. PIT-0 dla dużych rodzin a ulga na dziecko 25. PIT-0 dla seniora – zakres zastosowania 26. PIT-0 dla seniora – także od dochodów z działalności 27. PIT-0 dla seniorów a zawieszenie prawa do emerytury 28. Kontynuacja zatrudnienia emeryta u dotychczasowego pracodawcy 29. Formalności związane z niepobieraniem zaliczek w ramach PIT-0 dla seniora 30. Emeryt planujący pracę do połowy roku – limit zwolnienia C. Ulga dla klasy średniej 31. Istota ulgi dla klasy średniej 32. Dokument uprawniający płatnika do stosowania ulgi 33. Ulga dla klasy średniej u pracownika zatrudnionego w kilku zakładach pracy 34. Niebezpieczeństwa ulgi dla klasy średniej 35. Przychody z umowy zlecenia 36. Suma zaliczek pobranych w trakcie roku niższa od podatku należnego za cały rok 37. Ulga dla klasy średniej – także przychody z działalności gospodarczej 38. Ulga dla klasy średniej – nie dla przedsiębiorców opodatkowanych liniowo 39. Ulga dla pracowników – przychody czy dochody? 40. Ulga dla pracowników – od jakiej podstawy wyliczyć? 41. Stosowanie ulgi w trakcie roku 42. Rezygnacja z ulgi w trakcie roku 43. Ulga dla klasy średniej a wspólne rozliczenie z małżonkiem 44. Ulga dla klasy średniej – nie dla umów zlecenia i umów o dzieło 45. Ulga dla klasy średniej a przychody emerytów 46. Zaliczki na podatek bez uwzględnienia ulgi dla klasy średniej 47. Przychód z emerytury lub renty 48. Ulga dla klasy średniej a umowa o dzieło 49. Limit przychodów ze stosunku pracy w przypadku ulgi dla klasy średniej 50. Inne przychody podlegające opodatkowaniu według skali nie wyłączają ulgi 51. Przychody ze zlecenia a sposób obliczania ulgi 52. Ulga dla klasy średniej a członkowie zarządu bez zatrudnienia 53. Ulga dla klasy średniej przy zaliczce na podatek a zlecenia u innego pracodawcy 54. Ulga dla klasy średniej a małżonkowie 55. Ulga dla klasy średniej – zmiana oświadczenia w trakcie roku 56. Dochody z działalności gospodarczej a ulga dla klasy średniej 57. Brak stosowania ulgi w trakcie roku a ulga w rozliczeniu rocznym 58. Podstawa ulgi a dochody z powołania 59. Pracownik z wynagrodzeniem miesięcznym wyższym niż limit ulgi 60. Zasiłki a ulga dla klasy średniej 61. Oświadczenie pracownika dotyczące ulgi dla klasy średniej 62. Wzór wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej 63. Dwie umowy o pracę u danego pracodawcy 64. Umowa o pracę i umowa zlecenia 65. Ulga dla klasy średniej w przypadku małżonków 66. Przedsiębiorca zatrudniający pracowników D. Zmiany w skali podatkowej 67. Nowa kwota wolna od podatku 68. Nowe przedziały skali podatkowej 69. Kwota wolna także dla przedsiębiorców rozliczających się wedle skali podatkowej 70. Kwota wolna od podatku tylko dla podatników rozliczających się według skali 71. Podwyższenie górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej a limit kosztów autorskich 72. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku a dochody dziecka uczącego się 73. Wynagrodzenie za grudzień 2021 r. płatne w styczniu 2022 r. 74. Pierwszy próg podatkowy Rozdział 3. Zmiany dotyczące przedsiębiorców – osób fizycznych: A. Samochody wykupywane z leasingu 1. Wykupienie samochodu z leasingu w roku poprzednim, sprzedaż w bieżącym 2. Skrócenie czasu trwania umowy leasingu i wykup samochodu przed 1.01.2022 r. 3. Regulacje przejściowe dotyczące wykupu samochodu z leasingu 4. Decyduje data wykupu czy data rozpoczęcia leasingu? 5. Nie jest istotna data zawarcia umowy leasingowej 6. Zakres zastosowania przepisów dotyczących sprzedaży samochodów wykupionych prywatnie z leasingu firmowego 7. Samochód wykupiony z leasingu i przekazany w darowiźnie B. Amortyzacja budynków mieszkalnych oraz lokali mieszkalnych 8. Zakaz amortyzacji – przychody z krótkotrwałego wynajmu apartamentu mieszkalnego 9. Amortyzacja lokali mieszkalnych w 2022 r. – wątpliwości 10. Wyłączenie amortyzacji budynków mieszkalnych – nie ma znaczenia rodzaj działalności 11. Brak amortyzacji lokali mieszkalnych w spółce z o.o. 12. Środek trwały nabyty w 2021 r., lecz wprowadzony do ewidencji w 2022 r. 13. Lokal mieszkalny czy użytkowy 14. Zakres wyłączenia amortyzacji lokali (budynków mieszkalnych) – forma opodatkowania i źródło przychodów nie mają znaczenia 15. Zakaz amortyzacji – także przy wynajmie nieruchomości w ramach działalności 16. Lokal mieszkalny kupiony w 2022 r. – amortyzacja 17. Czynsz wynajmu lokalu mieszkalnego na potrzeby działalności 18. Amortyzacja apartamentu 19. Budynki o mieszanym przeznaczeniu 20. Długotrwałość wynajmu nie przesądza o mieszkalnym charakterze lokalu 21. Informacja o sposobie rozliczenia najmu prywatnego 22. Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania 23. Amortyzacja bilansowa nieruchomości mieszkalnych 24. Nieruchomości mieszkalne a ewidencja środków trwałych 25. Zmiany w sposobie opodatkowania wynajmu a amortyzacja 26. Amortyzacja a data nabycia nieruchomości 27. Wynajem lokalu użytkowego w 2022 r. 28. Wynajem w ramach działalności 29. Wynajem prywatny lokali niemieszkalnych 30. Nie ma znaczenia status najemcy 31. Koszty związane z utrzymaniem mieszkań używanych w działalności 32. Zakres przedmiotowy wyłączeń z amortyzacji C. Płatności otrzymywane od konsumentów 33. Obowiązek przyjmowania płatności od konsumenta w formie bezgotówkowej 34. Płatność przyjęta od konsumenta w gotówce z naruszeniem przepisów – skutki podatkowe 35. Nie ma znaczenia kwota zaliczki – liczy się wartość transakcji 36. Limit 20 000 zł – netto czy brutto? 37. Pojęcie transakcji w kontekście płatności przyjmowanych od konsumentów 38. Płatność dla konsumenta a forma gotówkowa 39. Limit dla transakcji gotówkowych nie ma charakteru rocznego 40. Transakcja między konsumentami – nie ma limitu 41. Zapłata gotówką za granicą D. Zagadnienia inne 42. Konsekwencje podatkowe zatrudniania na czarno u pracodawcy 43. Księgi podatkowe wysyłane do urzędów skarbowych dopiero od 2023 r. 44. Nowe zasady ustalania przychodów z tytułu nieodpłatnego używania samochodów przez pracowników 45. Nowe przepisy – czasowy zakres zastosowania 46. Jednoosobowa działalność gospodarcza a optymalna forma dla obciążeń podatkowych i składkowych 47. Skala podatkowa i podatek liniowy – nie dla jednej osoby w tym samym roku 48. Ryczałt w spółce i skala z działalności jednoosobowej Rozdział 4. Zmiany w zryczałtowanych formach opodatkowania A. Ryczałt ewidencjonowany 1. Obowiązkowy ryczałt w zakresie prywatnego wynajmu nieruchomości – od 2023 r. 2. Zmiana definicji wolnego zawodu 3. Senior prowadzący działalność opodatkowany ryczałtem 4. Osoba wychowująca co najmniej czworo dzieci opodatkowana ryczałem 5. Działalność gospodarcza a wynajem prywatny 6. Nowa stawka 14% 7. Nowa stawka 12% 8. Wysyłanie ewidencji przychodów do urzędu skarbowego od 2023 r. 9. Lekarze (lub pielęgniarki) w spółce partnerskiej a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 10. Lekarz z umową o pracę i własną działalnością 11. Stawka ryczałtu dla technika radiologii 12. Spółka osobowa z osobami fizycznymi i osobami prawnymi 13. Menedżer w restauracji – stawka ryczałtu 14. Działalność szkoleniowa lekarza a ryczałt 15. Podmiot zatrudniający lekarzy – ryczałt 16. Lekarz mający także umowę o pracę 17. Przychody z wynajmu nieruchomości B. Karta podatkowa 18. Karta podatkowa nie dla nowych podatników 19. Karta podatkowa po odwieszeniu działalności 20. Lekarz na karcie podatkowej 21. Lekarz na karcie podatkowej – co w 2022 r.? 22. Lekarz na karcie podatkowej a sposób opodatkowania małżonka 23. Lekarz na karcie podatkowej a małżonek ze spółką z o.o. 24. Działalność rozpoczęta w 2021 r. – wybór karty podatkowej 25. Osoba dotychczas opodatkowana kartą podatkową 26. Odwieszenie działalności wcześniej opodatkowanej kartą podatkową 27. Działalność nierejestrowana a Polski Ład Rozdział 5. Nowe ulgi dla podatników podatku dochodowego: 1. Ulga dla podatników osiedlających się w Polsce (tzw. ulga na powrót); 2. Zmiany w zakresie ulgi rehabilitacyjnej; 3. Preferencje dla podatników inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne; 4. Dodatkowe odliczenie B+R od zaliczek na podatek dotyczących pracowników; 5. Zwiększenie kwoty przysługującego odliczenia w ramach ulgi B+R; 6. Ulga na prototyp; 7. Ulga na ekspansję; 8. Ulga dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę; 9. Ulga z tytułu wydatków ponoszonych na ochronę i konserwację zabytków; 10. Ulga B+R oraz rozliczenie IP Box w tym samym czasie; 11. Ulga na robotyzację; 12. Ulga na terminal; 13. Opłaty na rzecz pośrednika a ulga na ekspansję; Rozdział 6. Regulacje odnoszące się do podatników CIT: A. Ukryta dywidenda: 1. Wypłaty za usługi na rzecz udziałowców; 2. Wynajem lokalu użytkowego od udziałowca spółki z o.o.; 3. Rzeczywiste usługi wykonywane przez udziałowców na rzecz spółki; 4. Zakres przedmiotowy przepisów dotyczących ukrytej dywidendy; 5. Faktury za wynajem w spółce kapitałowej; 6. Ukryta dywidenda nie w spółce jawnej; 7. Wynagrodzenie wspólników będące procentem przychodów (a nie dochodów) spółki; 8. Ukryta dywidenda nie obejmuje wszystkich świadczeń na rzecz swojej spółki; B. Zmiany w estońskim CIT: 9. Estoński CIT także dla spółek komandytowych; 10. Spółka komandytowa ze spółką z o.o. jako komandytariuszem; 11. Skrócenie roku podatkowego na potrzeby opodatkowania estońskim CIT; 12. Obniżenie stawek estońskiego CIT; 13. Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. a estoński CIT; 14. Ukryte zyski w spółce na estońskim CIT; C. Minimalny podatek przychodowy: 15. Minimalny podatek przychodowy – zakres podmiotowy; 16. Także mali podatnicy mogą być objęci minimalnym podatkiem przychodowym; 17. Podatek minimalny także dla podmiotu operującego standardowo na niskich marżach; 18. Wysokość podatku przychodowego; 19. Podstawa opodatkowania minimalnym podatkiem przychodowym; 20. Zapłacony podatek dochodowy a podatek przychodowy; 21. Podatek minimalny u podatnika rozpoczynającego działalność; D. Pozostałe zagadnienia: 22. Spółka komandytowa a spółka komandytowo -akcyjna; 23. Opodatkowanie komandytariuszy osób fizycznych; Rozdział 7. Obciążenia publicznoprawne – modele: 1. Jednoosobowa działalność gospodarcza – opodatkowanie podatkiem liniowym 19%; 2. Jednoosobowa działalność gospodarcza – opodatkowanie według skali podatkowej; 3. Jednoosobowa działalność gospodarcza – ryczałt; 4. Jednoosobowa działalność gospodarcza – karta podatkowa; 5. Spółki transparentne podatkowo (jawna/cywilna/ partnerska); 6. Spółka komandytowa z udziałem spółki z o.o. (komplementariusza) oraz osoby fizycznej (komandytariusz); 7. Spółka komandytowa z udziałem spółki z o.o. (komandytariusza) oraz osoby fizycznej (komplementariusza); tzw. odwrócona komandytowa; 8. Spółka z o.o. z udziałowcami – osobami fizycznymi + zarząd z powołania z wynagrodzeniem; 9. Jednoosobowa spółka z o.o. (jeden udziałowiec); 10. Spółka komandytowo-akcyjna; 11. Kilka spółek komandytowych, w których komplementariuszem jest jedna i ta sama spółka z o.o.; 12. Spółka z o.o. nabywająca świadczenia od wspólników (osób fizycznych / transparentej spółki osobowej) opodatkowanych według: skali podatkowej / podatku liniowego / ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych; 13. Spółka z o.o. nabywająca świadczenia od spółki komandytowej; 14. Spółka z o.o. z estońskim CIT (ryczałt od dochodów spółek); 15. Spółka komandytowa z estońskim CIT (ryczałt od dochodów spółek).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-354-6
1.Podatek- zagadnienia ogólne; 2.Prawo podatkowe; 3.Zobowiązania podatkowe; 4.Postępowanie podatkowe; 5.Podatek dochodowy od osób fizycznych; 6.Podatek do chodowy od osób prawnych; 7.Podatek od towarów i usług 8.Podatek akcyzowy; 9.Podatek od gier; 10.Podatek od nieruchomości; 11.Podatek rolny; 12.Podatek leśny; 13.Podatek od czynności cywilnoprawnych; 14.Podatek od spadków i darowizn; 15.Podatek od śródków transporto wych; 16.Podatek od posiadania psów; 17.Międzynarodowe prawo podatkowe; 18.Prawo podatkowe Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again