Form of Work
Książki
(67)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(51)
available
(31)
Branch
Wypożyczalnia
(31)
Czytelnia
(51)
Author
Mastalski Ryszard (1940- )
(5)
Głuchowski Jan
(4)
Marciniuk Janusz
(4)
Olesińska Agnieszka
(4)
Pietrasiewicz Wojciech
(3)
Bartosiewicz Adam
(2)
Brzeszczyńska Stella
(2)
Dolata Stanisław
(2)
Dzwonkowski Henryk
(2)
Gomułowicz Andrzej
(2)
Kaźmierski Aleksander
(2)
Koniecka Marta
(2)
Kosacka-Łędzewicz Dorota
(2)
Kubacki Ryszard
(2)
Malinowski Dariusz
(2)
Niedźwiecka Małgorzata
(2)
Olszewski Bogdan
(2)
Pacyna Marcin
(2)
Patyk Jacek
(2)
Pietrzak Joanna
(2)
Romańczuk Marcin
(2)
Skorupa Przemysław
(2)
Smoleń Paweł
(2)
Szarpak Hanna
(2)
Wyrzykowski Wojciech
(2)
Wójtowicz Wanda
(2)
Bernat Rafał
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Cejmer Mirosław
(1)
Cichoń Kamil
(1)
Czeredys-Wójtowicz Małgorzata
(1)
Dauter Bogusław
(1)
Etel Leonard
(1)
Fołta Teresa
(1)
Glumińska-Pawlic Jadwiga
(1)
Godlewska Jadwiga
(1)
Golat Katarzyna
(1)
Golat Rafał
(1)
Grabarczyk Jarosław
(1)
Grzybowska Małgorzata
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Huchla Andrzej
(1)
Karwat Piotr
(1)
Koc Stanisław
(1)
Kowalska Agnieszka
(1)
Kowalski Artur
(1)
Kowalski Radosław
(1)
Krempa Sławomir
(1)
Kroplewski Robert
(1)
Król Karol
(1)
Kulicki Jacek
(1)
Kupny Weronika
(1)
Kuźnik Gerard
(1)
Litwińczuk Hanna
(1)
Majewski Kamil
(1)
Makowski Mariusz
(1)
Małecki Jerzy
(1)
Napierała Jacek
(1)
Nykiel Włodzimierz
(1)
Olchowicz Irena
(1)
Olma Bartosz
(1)
Olma Małgorzata
(1)
Pietrasz Piotr
(1)
Poszwa Michał
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Stawowska Karolina
(1)
Szafran Aleksandra
(1)
Szczęch Norbert
(1)
Szewc Waldemar
(1)
Szymański Krzysztof G
(1)
Sójka Tomasz
(1)
Słysz Aleksander
(1)
Tarnacka Agata
(1)
Turzyński Mikołaj
(1)
Walerjan Dorota
(1)
Walińska Ewa
(1)
Wieczorek-Fronia Małgorzata
(1)
Winiarska Kazimiera
(1)
Woch Marek
(1)
Wujczyk Marcin
(1)
Zbiorowa Praca
(1)
Zieleń Sławomir
(1)
Ziółkowski Paweł
(1)
Zrałek Maria (1948- )
(1)
Zubrzycki Janusz
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(15)
2000 - 2009
(52)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(68)
Language
Polish
(68)
Subject
Podatek dochodowy
(31)
Podatek
(28)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(25)
Podatek dochodowy od osób prawnych
(18)
Akcyza
(15)
Podatek od towarów i usług
(15)
Postępowanie podatkowe
(10)
Podatek obrotowy
(9)
Deklaracje podatkowe
(7)
Leasing
(7)
Podatek leśny
(7)
Podatek rolny
(7)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(6)
Podatek od czynności cywilnoprawnych
(6)
Podatek od nieruchomości
(6)
Podatek od spadków i darowizn
(6)
Podatki i opłaty lokalne
(6)
Ulgi podatkowe
(6)
Koszty uzyskania przychodu
(5)
Podatek od gier
(5)
Podatek od środków transportowych
(5)
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
(5)
Rachunkowość
(5)
Opłaty skarbowe
(4)
Podatek od towarow i usług
(4)
Podwójne opodatkowanie
(4)
Przedsiębiorstwo
(4)
Karta podatkowa
(3)
Amortyzacja
(2)
Bilans księgowy
(2)
Ceny transferowe
(2)
Dochód
(2)
Doradztwo podatkowe
(2)
Podatek dochodowy zryczałtowany
(2)
Podatek od posiadania psów
(2)
Podatki majątkowe
(2)
Pozapłacowe świadczenia pracownicze
(2)
Prawo gospodarcze
(2)
Prawo pracy
(2)
Spółki
(2)
Ubezpieczenia społeczne
(2)
Umowa
(2)
Upadłość
(2)
Środki trwałe
(2)
Akcja socjalna
(1)
Controlling
(1)
Ekonomia
(1)
Ekorozwój
(1)
Finanse
(1)
Fundusz zakładowy
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Holdingi
(1)
Internet
(1)
Kanada
(1)
Koncesja
(1)
Konkurencja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Koszty
(1)
Księgowość
(1)
Majątek
(1)
Majątek trwały
(1)
Marketing
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Menedżerowie
(1)
NIP
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Obrót pieniężny
(1)
Oszustwo
(1)
Państwo
(1)
Podatek -- rachunkowość -- podręcznik
(1)
Podatek dochodowy odroczony
(1)
Podatek dochodowy odroczony -- rachunkowość -- prawo -- Polska -- stan na 2003 r.
(1)
Podatek gruntowy
(1)
Polityka narodowościowa
(1)
Prawo podatkowe
(1)
Produktywność pracy
(1)
Promocja handlowa
(1)
Protekcjonizm
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Rada nadzorcza
(1)
Renta socjalna
(1)
Rolnictwo
(1)
Spółki cywilne
(1)
Spółki handlowe
(1)
Spółki kapitałowe
(1)
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
(1)
System podatkowy
(1)
Urlopy
(1)
Wierzytelność
(1)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(1)
Zaliczki na podatek
(1)
Zatrudnienie wspomagane
(1)
Świadczenia pracownicze
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
68 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-457-7
Wstęp; R.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych - rys historyczny oraz omówienie przepisów obowiązujących od roku 2004; R.2 Promocje dla konsumentów; R.3 Promocje dla kontrahentów (osoby fizyczne prowadzące działalno ść gospodarczą); R.4 Promocje dla pracowników punktów sprzedaży; R.5 Świadczenia na rzecz dziennikarzy, opinion leaderów, osobistości ze świata kultury, nauki sportu; R.6. Wybrane metody motywowania agentów; R.7 Wzory dokumentów; R.8 Wybrane wyroki NSA, pisma Mini stra Finansów i wyjaśnienia urzędów skarbowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-925032-0-0
1. Składniki majątku podlegające amortyzacji oraz wyłączone z amortyzacji; 2. Wpływ wartości składników majątku oraz przewidywanego okresu używania na odpisy amortyzacyjne; 3. Wartość początkowa składników majątku podlegających amortyzacji. Ulepszenie środków trwałych. 4. Sposób dokonywania odpisów amortyzacyjnych od składników majątku. Rodzaje amortyzacji. 5. Amortyzacja liniowa środków trwałych. Podwyższanie i obniżanie stawek amortyzacyjnych. 6. Indywidualne stawki amortyzacyjne środków trwałych. 7. Amortyzacja degresywna środków trwałych. 8. Amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych (uchylona od 01.01.2007 r.). 9. Amortyzacja przyspieszona dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność. 10. Amortyzacja taboru morskiego w budowie, przyjętego do używania taboru morskiego oraz taboru konnego.. 11. Amortyzacja składników majątkowych oddanych do odpłatnego korzystania. 12. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych. 13. Amortyzacja budynków lokali mieszkalnych oraz praw spółdzielczych. 14. Amortyzacja u podmiotów powstałych z przekształcenia, połączenia oraz podmiotów, przejmujących inne podmioty. Amortyzacja w razie zmiany formy prawnej. 15. Amortyzacja składników majątku przewłaszczonych na zabezpieczenie. 16. Ewidencja podatkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 17. Amortyzacja składników majątku u podatników opłacających podatek w formach zryczałtowanych. 18. Amortyzacja "powodziowa". 19. Wybrane akty prawne związane z amortyzacją podatkową - stan na 01.01.2007
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-65682-77-2
Zawiera: Część I. Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami na polskim rynku pracy: Obowiązek pracodawcy zapewnienia niezbędnych racjonalnych usprawnień dla pracownika niepełnosprawnego; Status przedsiębiorstw na chronionym rynku pracy; Status prawny i zadania centrum integracji społecznej. Część II. Instytucjonalny system wsparcia osób z niepełnosprawnościami: Instytucjonalne przenikanie się kompetencji dotyczących publicznych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w Polsce; Rola PFRON w zabezpieczaniu ekonomicznych oraz społecznych potrzeb osób niepełnosprawnych na tle systemu wsparcia instytucjonalnego; Podmioty realizujące zadania powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych na przykładzie Miasta Tychy; Problem kognicji sądów administracyjnych w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności; Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji. Część III. Likwidacja barier w przestrzeni publicznej: Głosowanie korespondencyjne jako mechanizm ograniczający przymusową absencję wyborczą osób niepełnosprawnych; Charakter preferencji podatkowych dla osób niepełnosprawnych na gruncie wybranych podatków; Preferencje podatkowe dla osób niepełnosprawnych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych; Ulgi przysługujące osobom niepełnosprawnym w opłatach abonamentowych za korzystanie z odbiorników radiowych i telewizyjnych; Ulgi i przywileje osób niepełnosprawnych w korzystaniu z przejazdów środkami transportu zbiorowego; Wybrane zagadnienia prawne i praktyka dostępności witryn internetowych dla osób niepełnosprawnych; Dostępność środowiska życia osób niepełnosprawnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bilans 2004 / Stanisław Koc, Teresa Fołta, Jadwiga Godlewska. - Warszawa : INFOR, 2005. - 653, [1] s. : tab. ; 24 cm.
(Biblioteka Profesjonalisty / Grupa Wydawnicza INFOR)
ISBN: 83-89385-67-8
1.Ogólne zasay sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych, 2.Charakterystyka bilansu, 3.Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych w ujęciu bilansowym i podatkowym, 4.Przychody ze sprzedaży w świetle prawa podatkowego i bilansowego, 5.Charkaterystyka rachunku zysków i strat, 6.Układ treści informacji dodatkowej, 7.Układ i treść zestawiania w kapitale (funduszu) własnym, 8.Charakterystyka rachunku przepływów pieniężnych, 9.Sprawozdanie z działalności, 10.Amorytzacja bilansowa i podatkowa w 2004 r., 11.Leasing w prawie bilansowym i podatkowym, 12.Rozliczanie usług długoterminowych na dzień bilansowy, 13.Instrumenty finansowe, 14.Odroczony podatek dochodowy, 15.Wybrane zagadnienia inwentaryzacji, 16.Sprawozdania finasnowe jednostkek powiązanych, 17.Badanie, zatwierdzanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Prawa Handlowego)
ISBN: 978-83-7526-822-5
1. Swoboda przedsiębiorczości na tle innych swobód traktatowych, 2. Oddział spółki zagranicznej w Polsce w świetle europejskiego prawa spółek, 3. Sytuacja wierzycieli spółek zagrniaczych w Polsce, 4. Zagraniczne spółki handlowe w europejskim prawie procesowym cywilnym, 5. wybrane problemy wiążące się z upadłością spółki private limited company by shares podelgającej prawu angielskiemu z rzeczywistą siedzibą w Polsce, 6. Fuzja transgraniczna z udziałem polskich spółek kapitałowych w świetle prawa europejskiego i polskiego, 7. Orzecznictwo ETS w zakresie opodatkowania dochodów spółek, 8. Zasada jednolitego paszportu - wybrane uwagi dotyczące obowiazku prospektowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-71876-87-4
1. Wprowadzenie; 2. Ogólna ch-ka i podział kosztów w prawie podatkowym; 3. Koszty wg kryterium podmiotowego; 4. Koszty wg kryterium rodzaju źródła przychodów; 5. Zryczałtowane koszty uzyskania przychodów; 6. Reglamentacja ustawowa w zakresie kosztów uzyskania przychodów; 7.O rzecznictwo sądowe; 8. Literatura; 9. Wykaz podstawowych aktów prawnych; 10. Teksty aktów prawnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podatkowe Komentarze Tematyczne)
ISBN: 83-7483-144-8
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Koszty uzyskania przychodów / Wojciech Pietrasiewicz, Marcin Romańczuk. - Wyd.2 kwiecień 2007 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - 484 s. ; 21 cm.
(Podatkowe Komentarze Tematyczne)
ISBN: 83-7483-144-8
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-565-4
1.Cel a racjonalność działań podatnika, 2.Związek przyczynowy - istota problemu, 3.Czyn podatnika i jego znaczenie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61792-47-5
1. Leasing w prawie cywilnym; 2. Leasing w podatku dochodowym: Zasady kwalifikacji umów leasingu; Leasing finansowy; Leasing operacyjny; Kradzież przedmiotu leasingu; Leasing samochodów osobowych; Leasing gruntu; Leasing sprzętu komputerowego; Leasing z zagranicy a podatek dochodowy; Zagadnienia pozostałe; 3. Leasing w VAT: Zasady kwalifikacji umowy leasingu; Rozliczenie umowy leasingu stanowiącej świadczenie usług; Leasing z zagranicy; Rozliczenie umowy leasingu stanowiącej dostawę towarów; Leasing samochodów; Zmiana stawek VAT a leasing; Zagadnienia pozostałe; 4. Leasing w rachunkowości: Leasing w rachunkowości- zasady ogólne; Leasing finansowy w księgach rachunkowych; Leasing operacyjny w księgach rachunkowych; Zagadnienia wspólne; 5. Zagadnienia pozostałe: Leasing a podatek od środków transportowych; Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych; Wzory umów leasingu; 6. Akty prawne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-639-1
Część I: Umowa leasingowa w prawie cywilnym. 1. Cechy umowy leasingowej. 2. Wady przedmiotu leasingu. 3. Wypowiedzenie umowy leasingu przez finansującego. 4. Wygaśnięcie umowy leasingowej. 5. Przeniesienie własności przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. 6. Zabezpieczenie spłaty rat leasingowych i świadczeń dodatkowych. 7. Możliwość wypowiedzenia umowy leasingu przez korzystającego lub finansującego. 8. Odpowiedzialność podatkowa finansującego (korzystającego) za zaległości podatkowe korzystającego (finansującego). 9. Niektóre aspekty finasowe leasingu. 10. Umowa leasingu a upadłość. 11. Wzory umów leasingowych. Część II: Leasing w podatkach dochodowych. 1. Podstawy prawne leasingu. 2. Jak jest zdefiniowany leasing w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych? 3. Modele leasingu w prawie podatkowym. 4. Skutki podatkowe cywilnoprawnego uregulowania leasingu. 5. Definicje parametrów leasingu w prawie podatkowym. 6. Podatkowe rozliczenie leasingu operacyjnego. 7. Podatkowe rozliczenie leasingu finansowego. 8. Szczególne zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych w leasingu operacyjnym i finansowym. 9. Przeniesienie wierzytelności z tytułu opłat w leasingu operacyjnym na osobę trzecią. 10. Podsumowanie - o spójności przepisów o leasingu w ustawach o podatkach dochodowych. Część III: Umowa leasingowa a podatek od towarów i usług. 1. Ewolucja zasad naliczania i odliczania VAT od umów leasingowych. 2. Ocena zgodności polskich unormowań dotyczących leasingu z regulacjami VI Dyrektywy. 3. Miejsce świadczenia. 4. Obowiązek podatkowy w leasingu. 5. Podstawa opodatkowania (obrót). 6. Wysokość opodatkowania. Stawki podatkowe. 7. Odliczenie i zwrot podatku naliczonego w związku z umową leasingu. 8. Leasing samochodów osobowych (i innych samochodów o masie nieprzekraczającej 3,5 tony) oraz prawo do odliczenia podatku z tego tytułu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60235-53-9
1. Ogólne zasady prowadzenia działalności gospodarczej, 2. Formy prowadzenia działalności gospodarczej, 3. Rejestracja działalnosci gospodarczej, 4. Wybór formy rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, 5. Wybór zasad rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych, 6. Obowiązki związane z podatkiem od towarów i usług, 7. Działalność gospodarcza a pozostałe obowiązki wobec urzędu skarbowego, 8. ZUS a działalność gospodarcza, 9. Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracowników, 10. Ochrona środowiska a obowiązki przedsiębiorców, 11. Koncesje i zezwolenia, 12. Zagadnienia pozostałe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, 13. Akty prawne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-7526-323-7
Cz.I Ogólna charaterystyka opodatkowania dochodów nieujawnionych: 1. Dochód jako przedmiot opodatkowania, 2. Charakterystyka dochodów nieujawnionych, 3. Powstawnie dochodów nieujawnionych, 4. Potrzeba opodatkowania dochodów nieujawnionych, 5. Istota wymiaru podatku od dochodów nieujawnionych. Cz.II Obowiązujące zasady opodatkowania dochodów nieujawnionych w Polsce: 1. Podatek od dochodów nieujawnionych, 2. wybrane zagadnienia z zakresu postępowania w przedmiocie wymiaru podatku od dochodów nieujawnionych, 3. Szczegółowe zagadnienia związane z opodatkowaniem dochodów nieujawnionych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-886-6
1. Dochody za granicą- a gdzie podatki?: Ustalamy, gdzie mieszkamy; Umowy międzynarodowe; Formalności dla wyjeżdżających; 2. Zamieszkałeś za granica, a zarabiasz w Polsce? Ograniczony obowiązek podatkowy: Ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym; Odsetki uzyskane przez cudzoziemca; Certyfikat rezydencji; Obowiązek złożenia zeznania przez nierezydentów; Dochody z najmu uzyskiwane w Polsce przez osoba mieszkająca za granicą; Dochody z kapitałów pieniężnych uzyskiwane przez nierezydentów w Polsce; 3. Ustawa ważna, ale umowa ważniejsza; 4. Dochody zagraniczne: Dochody z pracy; Opodatkowanie wynagrodzeń marynarzy; Wolny zawód i inna samodzielna działalność; Członkowie rad nadzorczych; Artyści i sportowcy; Renty i emerytury; Studenci; Profesorowie; Pracownicy państwowi; Zasady opodatkowania dochodów przedsiębiorstw; Dywidendy; Odsetki; Należności licencyjne; Zyski z przeniesienia majątku, zyski z giełdy; Dochód z majątku nieruchomego; 5. Metody unikania podwójnego opodatkowania: Metoda wyłączenia z progresja; Metoda odliczania proporcjalnego; Unikanie podwójnego opodatkowania w przypadku uzyskiwania dochodów z krajów, z którymi Polska nie podpisała umowy; Rozliczanie podatku osób osiągających dochody w kilku krajach; 6. Ustalanie wysokości dochodu zagranicznego: Odliczanie diet; Zasady przeliczania walut na złote; Koszty uzyskania przychodu; 7. Załącznik PIT/ZG; 8. Przykłady zeznań rocznych; 9. Zaliczki na podatek od dochodów uzyskiwanych za granicą; 10. Odliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; Opodatkowanie zwrotu podatku otrzymanego z zagranicy; 12. Formalności dla powracających do kraju
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-919886-3-5
Wstęp; Konstytucyjne zasady prawa podatkowego; Obowiązek podatkowy w Ordynacji podatkowej; Działaność wykonywana osobiście - istota i charakter; Dotychczasowe kierunki zmian regulacji w polskim prawie podatkowym w zakresie pojęcia "działalności wykonywanej osobiście"; Działalność gospodarcza a działalność wykonywana osobiście; Działalność menedżerska w katalogu działalności wykonywanej osobiście; Umowa zlecenia i umowa o dzieło a umowa o zarządzanie; Zarządzanie, kierowanie, administrowanie - słowa o dużej pojemności Istota kontraktu menedżerskiego; Umowa o podobnym charakterze do umów o zarządznie przedsiębiorstwem lub kontraktów menedżerskich; Kontrakt menedżerski na podstawie umowy o pracę; Opodatkowanie kontraktów menedżerskich i im podobnych; Ocena zgodności przyjętych rozwiązań z zasadami prawa podatkowego. Granice wykładni prawa - niedopuszczalne ratio legis przepisu; Wolność gospodarcza rozumiana jako wolność wyboru sposobu opodatkowania tylko dla świadczących usługi menedżerskie; Zarządzanie nieruchomością lub innymi aktywami jako przykład aktywności wykonywanej w ramach działalności gospodarczej; Sprawa dla Trybunału Konstytucyjnego; Sposoby minimalizacji ryzyka
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7601-326-8
1. Prawo podatkowe w systemie prawa; 2. Cechy i funkcje podatków dochodowych; 3. Pojęcie, źródła oraz zasady opodatkowania nieodpłatnych świadczeń; 4. Odstępstwa od zasad opodatkowania nieodpłatnych świadczeń; 5. Charakter korzyści majątkowej uzyskanej w wyniku otrzymania nieodpłatnego świadczenia; 6. Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń na tle unormowań wybranych państw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-938-9
1. Ogólne zasady opodatkowania dochodów z kapitałów i restrukturyzacji spółek kapitałowych. 2. Kapitały własne oraz dochody z tytułu udziału w zyskach krajowych osób prawnych. 3. Instytucja prawna przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części oraz zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans. 4. Wniesienie wkładów niepieniężnych do spółki kapitałowej. 5. Wymiana udziałów. 6. Łączenie i przejęcie spółek kapitałowych. 7. Podział spółek kapitałowych. 8. Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową. 9. Rozwiązanie spółki kapitałowej. 10. Podatek od wzrostu kapitału. 11. Leasing, w tym również użytkowanie urządzenia przemysłowego. 12. Przychody z odsetek. 13. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych (EZIG). 14. Czynności restrukturyzacyjne z udziałem europejskiej spółki akcyjnej. 15. Jednostki wielozakładowe oraz podatkowe grupy kapitałowe. 16. Przerzucanie dochodów z kapitałów między jednostkami powiązanymi. 17. Projektowane zmiany w przepisach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
PIT : komentarz / Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki. - Stan prawny na 1.01.2009 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - 1515, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7601-040-3
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
PIT : komentarz / Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki. - Wyd. 2 Stan prawny na 1.01.2010 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010. - 1550, [1] s. : tab. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-7601-040-3
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach podatkowych)
ISBN: 83-7334-620-1
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (teks jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again