Form of Work
Książki
(88)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(69)
available
(38)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(40)
Czytelnia
(69)
Author
Olesińska Agnieszka
(5)
Głuchowski Jan
(4)
Marciniuk Janusz
(4)
Mastalski Ryszard
(4)
Nykiel Włodzimierz
(3)
Pietrasiewicz Wojciech
(3)
Bartosiewicz Adam
(2)
Brzeszczyńska Stella
(2)
Chróścielewski Wojciech
(2)
Dolata Stanisław
(2)
Dzwonkowski Henryk
(2)
Gomułowicz Andrzej
(2)
Kaźmierski Aleksander
(2)
Koniecka Marta
(2)
Koperkiewicz-Mordel Katarzyna
(2)
Kosacka-Łędzewicz Dorota
(2)
Kubacki Ryszard
(2)
Malinowski Dariusz
(2)
Niedźwiecka Małgorzata
(2)
Olszewski Bogdan
(2)
Pacyna Marcin
(2)
Patyk Jacek
(2)
Pietrzak Joanna
(2)
Romańczuk Marcin
(2)
Skorupa Przemysław
(2)
Smoleń Paweł
(2)
Szarpak Hanna
(2)
Turzyński Mikołaj
(2)
Walińska Ewa
(2)
Więcław Wojciech
(2)
Wyrzykowski Wojciech
(2)
Wójtowicz Wanda
(2)
Świderska Gertruda Krystyna
(2)
Balcerek Ewa
(1)
Bańka Michał
(1)
Bernal Arkadiusz
(1)
Bernat Rafał
(1)
Bieliński Jerzy
(1)
Biskup Józef
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Brzeziński Bogumił
(1)
Buchanan James M
(1)
Cejmer Mirosław
(1)
Cichoń Kamil
(1)
Czeredys-Wójtowicz Małgorzata
(1)
Dauter Bogusław
(1)
Deptuła Rafał
(1)
Doroba Sylwia
(1)
Drabik Ewa
(1)
Etel Leonard
(1)
Fedorowicz Zdzisław
(1)
Fila Joanna
(1)
Fischer Ewa
(1)
Fołta Teresa
(1)
Glumińska-Pawlic Jadwiga
(1)
Godlewska Jadwiga
(1)
Golat Katarzyna
(1)
Golat Rafał
(1)
Grabarczyk Jarosław
(1)
Grzybowska Małgorzata
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Guzek Marian
(1)
Gwiazdowski Robert
(1)
Huchla Andrzej
(1)
Jaruga Alicja
(1)
Karwat Piotr
(1)
Koc Stanisław
(1)
Kolupa Michał
(1)
Kowalska Agnieszka
(1)
Kowalski Artur
(1)
Kowalski Radosław
(1)
Kowerski Mieczysław
(1)
Krempa Sławomir
(1)
Kroplewski Robert
(1)
Król Karol
(1)
Kulicki Jacek
(1)
Kupny Weronika
(1)
Kuźnik Gerard
(1)
Lipniewicz Rafał
(1)
Litwińczuk Hanna
(1)
Majewski Kamil
(1)
Makowski Mariusz
(1)
Małecki Jerzy
(1)
Mliczewska Danuta
(1)
Muller Aleksander
(1)
Napierała Jacek
(1)
Nowak Edward
(1)
Olchowicz Irena
(1)
Olma Bartosz
(1)
Olma Małgorzata
(1)
Pietrasz Piotr
(1)
Piłacik Joanna
(1)
Poszwa Michał
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Rutkowski Jerzy
(1)
Stawowska Karolina
(1)
Stefańska-Matuszyn Maria
(1)
Szafran Aleksandra
(1)
Szczęch Norbert
(1)
Szewc Waldemar
(1)
Year
2010 - 2019
(17)
2000 - 2009
(71)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(89)
Germany
(1)
Language
Polish
(90)
Audience Group
Doradcy podatkowi
(1)
Prawnicy
(1)
Subject
Podatek dochodowy
(42)
Podatek
(32)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(32)
Podatek dochodowy od osób prawnych
(23)
Podatek od towarów i usług
(19)
Akcyza
(17)
Postępowanie podatkowe
(13)
Rachunkowość
(10)
Leasing
(9)
Podatek rolny
(9)
Podatek obrotowy
(8)
Podatek od nieruchomości
(8)
Podatek od spadków i darowizn
(8)
Przedsiębiorstwo
(8)
Deklaracje podatkowe
(7)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(7)
Podatek leśny
(7)
Podatek od gier
(7)
Podatek od czynności cywilnoprawnych
(6)
Podatki i opłaty lokalne
(6)
Ulgi podatkowe
(6)
Finanse
(5)
Koszty uzyskania przychodu
(5)
Podatek od towarow i usług
(5)
Podatek od środków transportowych
(5)
Podwójne opodatkowanie
(5)
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
(5)
Opłaty skarbowe
(4)
Ceny transferowe
(3)
Fundusz zakładowy
(3)
Karta podatkowa
(3)
Koszty
(3)
Upadłość
(3)
Wartość ekonomiczna
(3)
Środki trwałe
(3)
Amortyzacja
(2)
Bilans księgowy
(2)
Dochód
(2)
Doradztwo podatkowe
(2)
Ekonomia
(2)
Finanse publiczne
(2)
Fuzja przedsiębiorstw
(2)
Inwestycje
(2)
Kapitał
(2)
Konkurencja
(2)
Majątek trwały
(2)
Podatek dochodowy zryczałtowany
(2)
Podatek od posiadania psów
(2)
Podatki majątkowe
(2)
Pozapłacowe świadczenia pracownicze
(2)
Prawo gospodarcze
(2)
Prawo pracy
(2)
Spółki
(2)
Ubezpieczenia społeczne
(2)
Umowa
(2)
Unia Europejska
(2)
Środki obrotowe
(2)
Akcja socjalna
(1)
Akcjonariusze
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Budżet państwowy
(1)
Controlling
(1)
Duchowieństwo
(1)
Ekorozwój
(1)
Energetyka
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Fundusze poręczeń kredytowych
(1)
Gastronomia
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka elektroniczna
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Holdingi
(1)
Hotelarstwo
(1)
Internet
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Kanada
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Koncesja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kościół a państwo
(1)
Księgowość
(1)
Logistyka
(1)
Lokata
(1)
Majątek
(1)
Marketing
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Menedżerowie
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
NIP
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Obrót pieniężny
(1)
Oszustwo
(1)
Państwo
(1)
Podatek -- rachunkowość -- podręcznik
(1)
Podatek dochodowy odroczony
(1)
Podatek dochodowy odroczony -- rachunkowość -- prawo -- Polska -- stan na 2003 r.
(1)
Podatek gruntowy
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
90 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-457-7
Wstęp; R.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych - rys historyczny oraz omówienie przepisów obowiązujących od roku 2004; R.2 Promocje dla konsumentów; R.3 Promocje dla kontrahentów (osoby fizyczne prowadzące działalno ść gospodarczą); R.4 Promocje dla pracowników punktów sprzedaży; R.5 Świadczenia na rzecz dziennikarzy, opinion leaderów, osobistości ze świata kultury, nauki sportu; R.6. Wybrane metody motywowania agentów; R.7 Wzory dokumentów; R.8 Wybrane wyroki NSA, pisma Mini stra Finansów i wyjaśnienia urzędów skarbowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-925032-0-0
1. Składniki majątku podlegające amortyzacji oraz wyłączone z amortyzacji; 2. Wpływ wartości składników majątku oraz przewidywanego okresu używania na odpisy amortyzacyjne; 3. Wartość początkowa składników majątku podlegających amortyzacji. Ulepszenie środków trwałych. 4. Sposób dokonywania odpisów amortyzacyjnych od składników majątku. Rodzaje amortyzacji. 5. Amortyzacja liniowa środków trwałych. Podwyższanie i obniżanie stawek amortyzacyjnych. 6. Indywidualne stawki amortyzacyjne środków trwałych. 7. Amortyzacja degresywna środków trwałych. 8. Amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych (uchylona od 01.01.2007 r.). 9. Amortyzacja przyspieszona dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność. 10. Amortyzacja taboru morskiego w budowie, przyjętego do używania taboru morskiego oraz taboru konnego.. 11. Amortyzacja składników majątkowych oddanych do odpłatnego korzystania. 12. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych. 13. Amortyzacja budynków lokali mieszkalnych oraz praw spółdzielczych. 14. Amortyzacja u podmiotów powstałych z przekształcenia, połączenia oraz podmiotów, przejmujących inne podmioty. Amortyzacja w razie zmiany formy prawnej. 15. Amortyzacja składników majątku przewłaszczonych na zabezpieczenie. 16. Ewidencja podatkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 17. Amortyzacja składników majątku u podatników opłacających podatek w formach zryczałtowanych. 18. Amortyzacja "powodziowa". 19. Wybrane akty prawne związane z amortyzacją podatkową - stan na 01.01.2007
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-65682-77-2
Zawiera: Część I. Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami na polskim rynku pracy: Obowiązek pracodawcy zapewnienia niezbędnych racjonalnych usprawnień dla pracownika niepełnosprawnego; Status przedsiębiorstw na chronionym rynku pracy; Status prawny i zadania centrum integracji społecznej. Część II. Instytucjonalny system wsparcia osób z niepełnosprawnościami: Instytucjonalne przenikanie się kompetencji dotyczących publicznych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w Polsce; Rola PFRON w zabezpieczaniu ekonomicznych oraz społecznych potrzeb osób niepełnosprawnych na tle systemu wsparcia instytucjonalnego; Podmioty realizujące zadania powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych na przykładzie Miasta Tychy; Problem kognicji sądów administracyjnych w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności; Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji. Część III. Likwidacja barier w przestrzeni publicznej: Głosowanie korespondencyjne jako mechanizm ograniczający przymusową absencję wyborczą osób niepełnosprawnych; Charakter preferencji podatkowych dla osób niepełnosprawnych na gruncie wybranych podatków; Preferencje podatkowe dla osób niepełnosprawnych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych; Ulgi przysługujące osobom niepełnosprawnym w opłatach abonamentowych za korzystanie z odbiorników radiowych i telewizyjnych; Ulgi i przywileje osób niepełnosprawnych w korzystaniu z przejazdów środkami transportu zbiorowego; Wybrane zagadnienia prawne i praktyka dostępności witryn internetowych dla osób niepełnosprawnych; Dostępność środowiska życia osób niepełnosprawnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
E-book
In basket
Tytuł poświęcony jest teoretycznym i empirycznym pracom z zakresu ilościowych badań regionalnych, a zwłaszcza analiz i prognoz rozwoju gospodarczego oraz ocen koniunktury gospodarczej, przedsiębiorczości, innowacji, kapitału intelektualnego, rynku pracy na poziomie regionalnym a także współpracy międzyregionalnej i transgranicznej. W kwartalniku prezentowane są artykuły i komunikaty z badań z zastosowaniem metod analizy statystycznej, opracowywania badań ankietowych, modelowania ekonometrycznego, taksonomii, klasyfikacji oraz pozyskiwania wiedzy. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
Bilans 2004 / Stanisław Koc, Teresa Fołta, Jadwiga Godlewska. - Warszawa : INFOR, 2005. - 653, [1] s. : tab. ; 24 cm.
(Biblioteka Profesjonalisty / Grupa Wydawnicza INFOR)
ISBN: 83-89385-67-8
1.Ogólne zasay sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych, 2.Charakterystyka bilansu, 3.Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych w ujęciu bilansowym i podatkowym, 4.Przychody ze sprzedaży w świetle prawa podatkowego i bilansowego, 5.Charkaterystyka rachunku zysków i strat, 6.Układ treści informacji dodatkowej, 7.Układ i treść zestawiania w kapitale (funduszu) własnym, 8.Charakterystyka rachunku przepływów pieniężnych, 9.Sprawozdanie z działalności, 10.Amorytzacja bilansowa i podatkowa w 2004 r., 11.Leasing w prawie bilansowym i podatkowym, 12.Rozliczanie usług długoterminowych na dzień bilansowy, 13.Instrumenty finansowe, 14.Odroczony podatek dochodowy, 15.Wybrane zagadnienia inwentaryzacji, 16.Sprawozdania finasnowe jednostkek powiązanych, 17.Badanie, zatwierdzanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Prawa Handlowego)
ISBN: 978-83-7526-822-5
1. Swoboda przedsiębiorczości na tle innych swobód traktatowych, 2. Oddział spółki zagranicznej w Polsce w świetle europejskiego prawa spółek, 3. Sytuacja wierzycieli spółek zagrniaczych w Polsce, 4. Zagraniczne spółki handlowe w europejskim prawie procesowym cywilnym, 5. wybrane problemy wiążące się z upadłością spółki private limited company by shares podelgającej prawu angielskiemu z rzeczywistą siedzibą w Polsce, 6. Fuzja transgraniczna z udziałem polskich spółek kapitałowych w świetle prawa europejskiego i polskiego, 7. Orzecznictwo ETS w zakresie opodatkowania dochodów spółek, 8. Zasada jednolitego paszportu - wybrane uwagi dotyczące obowiazku prospektowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-12294-3
Wstęp; Cz.I:WPŁYW SYSTEMÓW PODATKOWYCH NA DECYZJE FISKALNE: Ststemy podatkowe a indywidualne decyzje fiskalne: podatki pośrednie, Iluzje fiskalne; Cz.II: WYBÓR MIĘDZY INSTYTUCJAMI FISKALNYMI: progresja poda- tku dochodowego, Specyficzny podatek akcyzowy, Insty- tucja dlugu publicznego, Polityka fiskalna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Przeglądu Podatkowego)
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-8124-821-1
Zawiera: R. 1 Suwerenność państwa w sferze podatkowej; R. 2 Jurysdykcja podatkowa państwa; R. 3 Zasady międzynarodowego opodatkowania dochodu w ujęciu postulatywnym; R. 4 Paradygmat rezydencji jako determinant zakresu jurysdykcji podatkowej państwa; R. 5 Jurysdykcja podatkowa bazująca na kryterium lokalizacji źródła dochodu; R. 6 Jurysdykcja podatkowa w ujęciu modelowym; R. 7 Cyberprzestrzeń – aspekty technologiczne, aksjologiczne i ekonomiczne; R. 8 Cyfryzacja działalności gospodarczej a model międzynarodowego opodatkowania dochodu; R. 9 Docelowy model podziału zakresu jurysdykcji podatkowej w warunkach gospodarki cyfrowej; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87885-93-2
Cz. I Mechanizmy wzrostu wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw:1. Uwarunkowania i czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku globalnym; 2. Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle Strategii Lizbońskiej; 3. Wartość dla akcjonariuszy a wartość dla interesariuszy. Ewolucja orientacji spółek publicznych w świetle badań empirycznych; 4. Kapitał menedżerski oferowany przez fundusze venture capital/private equity jako źródło wzrostu wartości spółek portfelowych; 5. Wykorzystanie Valute at Risk w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa; 6. Rola kapitału intelektualnego w kształtowaniu kompetencji przedsiębiorstwa; 7. Tworzenie wartości w sieciach przedsiębiorstw; 8. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez fuzje i przejęcia. Cz. II Instrumenty finansowe i prawne zwiększania wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw: 9. Fundusze poręczeń kredytowych a bankowe finansowanie przedsiębiorstw; 10. Opodatkowanie należności licencyjnych za korzystanie z własności przemysłowej podatkami dochodowymi; 11. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z depozytów bankowych jako jeden z elementów tworzenia jednolitego rynku usług finansowych w ramach Strategii Lizbońskiej; 12. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - nowa koncepcja postrzegania wartości przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy; 13. Zarządzanie kosztami w prowadzeniu działalności gospodarczej warunkiem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw; 14. Ekonomiczna wartość dodana - szansa na wzrost konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw? Cz. III Rozwój przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach: 15. Ewolucja przedsiębiorczości a małe i średnie przedsiębiorstwa; 16. Determinanty przedsiębiorczości gospodarstw domowych w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-71876-87-4
1. Wprowadzenie; 2. Ogólna ch-ka i podział kosztów w prawie podatkowym; 3. Koszty wg kryterium podmiotowego; 4. Koszty wg kryterium rodzaju źródła przychodów; 5. Zryczałtowane koszty uzyskania przychodów; 6. Reglamentacja ustawowa w zakresie kosztów uzyskania przychodów; 7.O rzecznictwo sądowe; 8. Literatura; 9. Wykaz podstawowych aktów prawnych; 10. Teksty aktów prawnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podatkowe Komentarze Tematyczne)
ISBN: 83-7483-144-8
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Koszty uzyskania przychodów / Wojciech Pietrasiewicz, Marcin Romańczuk. - Wyd.2 kwiecień 2007 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - 484 s. ; 21 cm.
(Podatkowe Komentarze Tematyczne)
ISBN: 83-7483-144-8
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-565-4
1.Cel a racjonalność działań podatnika, 2.Związek przyczynowy - istota problemu, 3.Czyn podatnika i jego znaczenie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61792-47-5
1. Leasing w prawie cywilnym; 2. Leasing w podatku dochodowym: Zasady kwalifikacji umów leasingu; Leasing finansowy; Leasing operacyjny; Kradzież przedmiotu leasingu; Leasing samochodów osobowych; Leasing gruntu; Leasing sprzętu komputerowego; Leasing z zagranicy a podatek dochodowy; Zagadnienia pozostałe; 3. Leasing w VAT: Zasady kwalifikacji umowy leasingu; Rozliczenie umowy leasingu stanowiącej świadczenie usług; Leasing z zagranicy; Rozliczenie umowy leasingu stanowiącej dostawę towarów; Leasing samochodów; Zmiana stawek VAT a leasing; Zagadnienia pozostałe; 4. Leasing w rachunkowości: Leasing w rachunkowości- zasady ogólne; Leasing finansowy w księgach rachunkowych; Leasing operacyjny w księgach rachunkowych; Zagadnienia wspólne; 5. Zagadnienia pozostałe: Leasing a podatek od środków transportowych; Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych; Wzory umów leasingu; 6. Akty prawne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-639-1
Część I: Umowa leasingowa w prawie cywilnym. 1. Cechy umowy leasingowej. 2. Wady przedmiotu leasingu. 3. Wypowiedzenie umowy leasingu przez finansującego. 4. Wygaśnięcie umowy leasingowej. 5. Przeniesienie własności przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. 6. Zabezpieczenie spłaty rat leasingowych i świadczeń dodatkowych. 7. Możliwość wypowiedzenia umowy leasingu przez korzystającego lub finansującego. 8. Odpowiedzialność podatkowa finansującego (korzystającego) za zaległości podatkowe korzystającego (finansującego). 9. Niektóre aspekty finasowe leasingu. 10. Umowa leasingu a upadłość. 11. Wzory umów leasingowych. Część II: Leasing w podatkach dochodowych. 1. Podstawy prawne leasingu. 2. Jak jest zdefiniowany leasing w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych? 3. Modele leasingu w prawie podatkowym. 4. Skutki podatkowe cywilnoprawnego uregulowania leasingu. 5. Definicje parametrów leasingu w prawie podatkowym. 6. Podatkowe rozliczenie leasingu operacyjnego. 7. Podatkowe rozliczenie leasingu finansowego. 8. Szczególne zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych w leasingu operacyjnym i finansowym. 9. Przeniesienie wierzytelności z tytułu opłat w leasingu operacyjnym na osobę trzecią. 10. Podsumowanie - o spójności przepisów o leasingu w ustawach o podatkach dochodowych. Część III: Umowa leasingowa a podatek od towarów i usług. 1. Ewolucja zasad naliczania i odliczania VAT od umów leasingowych. 2. Ocena zgodności polskich unormowań dotyczących leasingu z regulacjami VI Dyrektywy. 3. Miejsce świadczenia. 4. Obowiązek podatkowy w leasingu. 5. Podstawa opodatkowania (obrót). 6. Wysokość opodatkowania. Stawki podatkowe. 7. Odliczenie i zwrot podatku naliczonego w związku z umową leasingu. 8. Leasing samochodów osobowych (i innych samochodów o masie nieprzekraczającej 3,5 tony) oraz prawo do odliczenia podatku z tego tytułu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60235-53-9
1. Ogólne zasady prowadzenia działalności gospodarczej, 2. Formy prowadzenia działalności gospodarczej, 3. Rejestracja działalnosci gospodarczej, 4. Wybór formy rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, 5. Wybór zasad rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych, 6. Obowiązki związane z podatkiem od towarów i usług, 7. Działalność gospodarcza a pozostałe obowiązki wobec urzędu skarbowego, 8. ZUS a działalność gospodarcza, 9. Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracowników, 10. Ochrona środowiska a obowiązki przedsiębiorców, 11. Koncesje i zezwolenia, 12. Zagadnienia pozostałe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, 13. Akty prawne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-273-2
1.Opodatkowanie dochodów kościelnych osób prawnych i fizycznych w latach 1945-1989, 2.Opodatkowanie dochodów przeznaczonych na działalność statutową kościelnych osób prawnych i kościelnych jednostek organizacyjnych po 1989 r., 3. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej kościelnych osób prawnych i kościelnych jednostek organizacyjnych po 1989 r., 4.Opodatkowanie dochodów osób duchownych poo 1989 r., 5.Podstawowe zasady opodatkowanie dochodów Kościoła Katolickiego w Hiszpanii
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-323-7
Cz.I Ogólna charaterystyka opodatkowania dochodów nieujawnionych: 1. Dochód jako przedmiot opodatkowania, 2. Charakterystyka dochodów nieujawnionych, 3. Powstawnie dochodów nieujawnionych, 4. Potrzeba opodatkowania dochodów nieujawnionych, 5. Istota wymiaru podatku od dochodów nieujawnionych. Cz.II Obowiązujące zasady opodatkowania dochodów nieujawnionych w Polsce: 1. Podatek od dochodów nieujawnionych, 2. wybrane zagadnienia z zakresu postępowania w przedmiocie wymiaru podatku od dochodów nieujawnionych, 3. Szczegółowe zagadnienia związane z opodatkowaniem dochodów nieujawnionych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-886-6
1. Dochody za granicą- a gdzie podatki?: Ustalamy, gdzie mieszkamy; Umowy międzynarodowe; Formalności dla wyjeżdżających; 2. Zamieszkałeś za granica, a zarabiasz w Polsce? Ograniczony obowiązek podatkowy: Ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym; Odsetki uzyskane przez cudzoziemca; Certyfikat rezydencji; Obowiązek złożenia zeznania przez nierezydentów; Dochody z najmu uzyskiwane w Polsce przez osoba mieszkająca za granicą; Dochody z kapitałów pieniężnych uzyskiwane przez nierezydentów w Polsce; 3. Ustawa ważna, ale umowa ważniejsza; 4. Dochody zagraniczne: Dochody z pracy; Opodatkowanie wynagrodzeń marynarzy; Wolny zawód i inna samodzielna działalność; Członkowie rad nadzorczych; Artyści i sportowcy; Renty i emerytury; Studenci; Profesorowie; Pracownicy państwowi; Zasady opodatkowania dochodów przedsiębiorstw; Dywidendy; Odsetki; Należności licencyjne; Zyski z przeniesienia majątku, zyski z giełdy; Dochód z majątku nieruchomego; 5. Metody unikania podwójnego opodatkowania: Metoda wyłączenia z progresja; Metoda odliczania proporcjalnego; Unikanie podwójnego opodatkowania w przypadku uzyskiwania dochodów z krajów, z którymi Polska nie podpisała umowy; Rozliczanie podatku osób osiągających dochody w kilku krajach; 6. Ustalanie wysokości dochodu zagranicznego: Odliczanie diet; Zasady przeliczania walut na złote; Koszty uzyskania przychodu; 7. Załącznik PIT/ZG; 8. Przykłady zeznań rocznych; 9. Zaliczki na podatek od dochodów uzyskiwanych za granicą; 10. Odliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; Opodatkowanie zwrotu podatku otrzymanego z zagranicy; 12. Formalności dla powracających do kraju
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-919886-3-5
Wstęp; Konstytucyjne zasady prawa podatkowego; Obowiązek podatkowy w Ordynacji podatkowej; Działaność wykonywana osobiście - istota i charakter; Dotychczasowe kierunki zmian regulacji w polskim prawie podatkowym w zakresie pojęcia "działalności wykonywanej osobiście"; Działalność gospodarcza a działalność wykonywana osobiście; Działalność menedżerska w katalogu działalności wykonywanej osobiście; Umowa zlecenia i umowa o dzieło a umowa o zarządzanie; Zarządzanie, kierowanie, administrowanie - słowa o dużej pojemności Istota kontraktu menedżerskiego; Umowa o podobnym charakterze do umów o zarządznie przedsiębiorstwem lub kontraktów menedżerskich; Kontrakt menedżerski na podstawie umowy o pracę; Opodatkowanie kontraktów menedżerskich i im podobnych; Ocena zgodności przyjętych rozwiązań z zasadami prawa podatkowego. Granice wykładni prawa - niedopuszczalne ratio legis przepisu; Wolność gospodarcza rozumiana jako wolność wyboru sposobu opodatkowania tylko dla świadczących usługi menedżerskie; Zarządzanie nieruchomością lub innymi aktywami jako przykład aktywności wykonywanej w ramach działalności gospodarczej; Sprawa dla Trybunału Konstytucyjnego; Sposoby minimalizacji ryzyka
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again