Form of Work
Książki
(32)
Status
only on-site
(28)
available
(15)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia
(28)
Author
Zubrzycki Janusz
(3)
Maruchin Wojciech
(2)
Olesińska Agnieszka
(2)
Adamiak Barbara
(1)
Bartosiewicz Adam
(1)
Borkowski Janusz
(1)
Brzeziński Bogumił
(1)
Dauter Bogusław
(1)
Diakonow Aleksander
(1)
Dolna-Ciemniakowska Maria
(1)
Goettel Aleksy
(1)
Goettel Mieczysław
(1)
Golat Rafał
(1)
Jamroży Marcin
(1)
Kalinowski Marek
(1)
Karpiesiuk Łukasz
(1)
Kałka Marzenna
(1)
Kałwa Anna
(1)
Kosacka-Łędzewicz Dorota
(1)
Krasowski Tomasz
(1)
Krempa Sławomir
(1)
Ksieniewicz Urszula
(1)
Kubacki Ryszard
(1)
Kudert Stephan
(1)
Malinowska Elżbieta
(1)
Marciniuk Janusz
(1)
Martini Jerzy
(1)
Mastalski Ryszard
(1)
Masternak Marian
(1)
Micherda Bronisław
(1)
Nita Adam
(1)
Olszewski Bogdan
(1)
Orłowski Janusz
(1)
Pacyna Marcin
(1)
Pietrasiewicz Wojciech
(1)
Pietrasz Piotr
(1)
Rogala Elżbieta
(1)
Romańczuk Marcin
(1)
Rusek Joanna
(1)
Szczodrowski Grzegorz
(1)
Szczypiór Michał
(1)
Tarka Michał
(1)
Thedy Michał
(1)
Waluga Marek
(1)
Wasiluk Anna
(1)
Wesołowska Aneta
(1)
Wiśniewski Krzysztof
(1)
Zdanowicz Jan
(1)
Year
2000 - 2009
(32)
Country
Poland
(32)
Language
Polish
(32)
Subject
Podatek
(14)
Podatek od towarów i usług
(9)
Ulgi podatkowe
(6)
Podatek od czynności cywilnoprawnych
(4)
Przedsiębiorstwo
(4)
Podatek dochodowy
(3)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(3)
Środki trwałe
(3)
Akcyza
(2)
Amortyzacja
(2)
Deklaracje podatkowe
(2)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(2)
Opłaty skarbowe
(2)
Podatek dochodowy od osób prawnych
(2)
Podatek obrotowy
(2)
Podatek od towarow i usług
(2)
Postępowanie podatkowe
(2)
Prawo gospodarcze
(2)
Bilans księgowy
(1)
Budownictwo
(1)
Budżety terenowe
(1)
Ceny transferowe
(1)
Czas
(1)
Darowizna
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Finanse publiczne
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Koncesja
(1)
Koszty uzyskania przychodu
(1)
Kultura
(1)
Leasing
(1)
Majątek
(1)
Nieruchomości
(1)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(1)
Orzecznictwo administracyjne
(1)
Osoba fizyczna
(1)
Osoba prawna
(1)
Oszustwo
(1)
Podatek leśny
(1)
Podatek rolny
(1)
Polska
(1)
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
(1)
Płynność finansowa
(1)
Samorząd gminny
(1)
Sektor publiczny
(1)
Spółki
(1)
Tajemnica skarbowa
(1)
Towary
(1)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(1)
32 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-925032-0-0
1. Składniki majątku podlegające amortyzacji oraz wyłączone z amortyzacji; 2. Wpływ wartości składników majątku oraz przewidywanego okresu używania na odpisy amortyzacyjne; 3. Wartość początkowa składników majątku podlegających amortyzacji. Ulepszenie środków trwałych. 4. Sposób dokonywania odpisów amortyzacyjnych od składników majątku. Rodzaje amortyzacji. 5. Amortyzacja liniowa środków trwałych. Podwyższanie i obniżanie stawek amortyzacyjnych. 6. Indywidualne stawki amortyzacyjne środków trwałych. 7. Amortyzacja degresywna środków trwałych. 8. Amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych (uchylona od 01.01.2007 r.). 9. Amortyzacja przyspieszona dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność. 10. Amortyzacja taboru morskiego w budowie, przyjętego do używania taboru morskiego oraz taboru konnego.. 11. Amortyzacja składników majątkowych oddanych do odpłatnego korzystania. 12. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych. 13. Amortyzacja budynków lokali mieszkalnych oraz praw spółdzielczych. 14. Amortyzacja u podmiotów powstałych z przekształcenia, połączenia oraz podmiotów, przejmujących inne podmioty. Amortyzacja w razie zmiany formy prawnej. 15. Amortyzacja składników majątku przewłaszczonych na zabezpieczenie. 16. Ewidencja podatkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 17. Amortyzacja składników majątku u podatników opłacających podatek w formach zryczałtowanych. 18. Amortyzacja "powodziowa". 19. Wybrane akty prawne związane z amortyzacją podatkową - stan na 01.01.2007
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-700-5
1.Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, 2.Wartość początkowa środków trwałych, 3.Stawki amortyzacyjne i regulacja okresu amortyzacji, 4.Orzecznictwo sądów administracyjnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89356-35-X
1. Prawo i czas - założenia teoretyczne, 2. Element czasu w konstrukcji obowiązku i zobowiązania podatkowego - wybory podatkowe oraz planowanie podatkowe przez wzgląd na upływ czasu, 3. Kształtujace oddziaływanie czasu - czynnik czasu w hipotezei normy prawnopodatkowej, 4. Konkretuzujące znaczenie oraz jego konsekwencje -czas jako element dyspozycji normy prawnej, 5. Umarzające oddziaływanie czasu - wygaśnięcie uprawnień wierzyciela podatkowego oraz ustanie powinności podatkowej przez wzgląd na upływ czasu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Gmina rozlicza VAT 2007 / Elżbieta Rogala. - Warszawa : Difin, 2007. - 220 s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7251-706-7
1. Gmina i jej organy jako podmioty podlegające prawu publicznemu i jako podatnicy VAT 2. Przekazywanie przez gminy wodociągów i kanalizacji własnym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom 3. Refakturowanie, czyli odsprzedaż usług obcych 4. Odszkodowania 5. Zaliczki, kaucje, wadia itp. 6. Opodatkowanie gruntów 7. Opodatkowanie dróg 8. Budownictwo mieszkaniowe 9. Infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu 10. Pielęgnacja terenów zielonych 11. Użytkowanie wieczyste 12. Nieodpłatne świadczenia 13. Odliczenia VAT od zakupów towarów i usług 14. VAT naliczony jako koszt kwalifikowany 15. Dotacje i dofinansowania transakcji zakupu lub sprzedaży 16. Zasady częściowych odliczeń podatku naliczonego i roczna jego korekta 17. Ogólne reguły VAT w gminach 18. Kasy rejestrujące w gminie w 2007 roku 19. Aktualne tezy orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 20. Inne ważne orzeczenia 21. Zmiany w podatku VAT na 2007 rok
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
Instytucja płatnika w prawie polskim / Joanna Rusek. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - 236 s. ; 20 cm.
(Monografie Podatkowe / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483-493-3
1. Płatnik jako podmiot prawa podatkwoego, 2. Płatnik jaki instytucja prawa podatkowego, 3. Instytucja płatnika w Ordynacji podatkowej, 4. Odpowiedzialność płatnika w Ordynacji podatkowej, 5. Instytucja płatnika w ustawach o podatkach, 6. Instytucja płatnika w innych ustawach podatkowych, 7. Instytucja płatnika podatku - konkluzje i postulaty
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Komentarz do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych / Marek Waluga. - Wyd.2 Stan prawny na 23.08.2007 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2007. - 270, [1] s. ; 22 cm.
ISBN: 978-83-7334-654-6
Ustawa z dnia 9 września 200 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie sposobu zapłąty, poboru i zwrotu podatku od czynnośći cwylinoprawnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Koszty uzyskania przychodów / Wojciech Pietrasiewicz, Marcin Romańczuk. - Wyd.2 kwiecień 2007 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - 484 s. ; 21 cm.
(Podatkowe Komentarze Tematyczne)
ISBN: 83-7483-144-8
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60235-53-9
1. Ogólne zasady prowadzenia działalności gospodarczej, 2. Formy prowadzenia działalności gospodarczej, 3. Rejestracja działalnosci gospodarczej, 4. Wybór formy rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, 5. Wybór zasad rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych, 6. Obowiązki związane z podatkiem od towarów i usług, 7. Działalność gospodarcza a pozostałe obowiązki wobec urzędu skarbowego, 8. ZUS a działalność gospodarcza, 9. Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracowników, 10. Ochrona środowiska a obowiązki przedsiębiorców, 11. Koncesje i zezwolenia, 12. Zagadnienia pozostałe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, 13. Akty prawne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60235-33-1
1.Regulacje prawne podatku akcyzowego - wprowadzenie, 2.Czynności i zdarzenia opodatkowanie akcyzą, 3.Wyroby akcyzowe, 4.Moment powstania obowiązku podatkowego, 5.Stawki podatku akcyzowego, 6.Podstawa opodatkowania, 7.Podatnicy, płatnicy, pełnomocnicy i przedstawiciel podatkowy, 8.Organy podatkowe, 9.Rejestracja podatników i zakończenie działalności, 10.Deklaracje, zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym i informacja podsumowująca, 11.Terminy płatności oraz zasady rozliczania podaktu akcyzkowego, 12.Akcyza w imporcie towarów, 13.Zwolnienia, 14.Zwrot akcyzy, 156.Procedura zawieszenie poboru akcyzy, 26.Składy podatkowe, 27.Zarejestrowany handlowiec, 28.Niezarejestrowany handlowiec, 29.Zabezpieczenie akcyzowe, 30.Procedura przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, 31.Obrót wewnątrzwspólnotowy wyrobami akcyzowymi nieharmonizowanymi, 32.Opodatkowanie podatkiem akcyzowym samochodów osobowych, 33.Znaki akcyzy, znakowanie i barwienie wyrobów, 34.Szczególny nadzór podatkowy nad wyrobami akcyzowymi, 35.Opłata paliwowa, 36.Załączniki (akty prawne)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Leksykon VAT - 2007. Tom 1. / Janusz Zubrzycki. - Wrocław : Oficyna Wydaw. UNIMEX, 2007. - XLII, 1291 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-60235-35-5
1.Nowa regulacja VAT od 1 maja 2004 r. - wprowadzenie, 2.Zakres przedmiotowy opodatkowania VAT, 3.Czynnośći niepodlegające systemowi VAT, 4.Reprezentacja, reklama, informacja handlowa oraz usługi reklamowe, 5.Przekazywanie towarów i swiadczenie usług przez podatnika na rzecz pracowników, 6.Darowizny i nieodpłatne przekazania, 7.Usługi - wybrane zagadnienia, 8.Transakcje wewnątrzwspólnotowe - zasady ogólne, 9.wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w ustawie o VAT, 10.Zasady opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, 11.Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w ustawie o VAT, 12.Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - procedura uproszczona, 13.Miejsce opodatkowania (świadczenia) dostaw towarów w ramach transakcji transgranicznych, 14.Sprzedaż wysyłkowa - z terytorium i na terytorium Polski, 15.Przykładowe schematy opodatkowania towarowych transakcji wewnątrzwspólnotowych, 16.Miejsce opodatkowania (świadczenia) usług w transakcjach transgranicznych, 17.Podatnicy, płatnicy i przedstawiciel podatkowy, 18."Mały podatnik" i zasady jego rozliczania się z podatku, 19.Moment powstania obowiązku podatkowego, 20.Podstawa opodatkowania, 21.Stawki podatkowe, 22.Stawka 0%, 23.Eksport towarów, 24.Import towarów, 25.Import usług, 26.Zwolnienia przedmiotowe od VAT, 27.Usługi finansowe - wybrnae problemy, 28.Usługi transportowe, 29.Budownictwo, 30.Obrót nieruchomościami - zagadnienia wybrane, 31.Spóldzielczość mieszkaniowa a VAT, 32.Leasing, 33.Podatek należny ustalany według struktury zakupów, 34.Podatnicy zwolnienie od podatku, czyli szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorców, 35.VAT w rolnictwie, czyli szczególne proceduty dotyczące rolników ryczałtowych, 36.Turystyka, szczególne procedury opodatkowania, 37.Szczególne procedury w zakresie doistaw towarów używanych, dzieł sztuki przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, 38.Usługi elektroniczne świadczone na terytorium wspólnoty przez podmioty zagraniczne na rzecz osób niepodlegających opodatkowaniu, 39.Podatek naliczony - odliczenia i zwroty, 40.Odliczanie częsciowe podatku oraz korekta podatku naliczonego, 41.Rejestracja podatników, 42.Rejestracja podatników VAT dla potrzeb prowadzenia transakcji wewnątrzwspólnotowych, 43 Deklaracje, 44.Informacje podumowujące oraz system wymiany informacji o VAT (vies), 45.System Inrastat, 46,Faktury i e-faktury, 47.Ewidencje i sankcje, 48.Kasy rejestrujące, 49.System zwrotu podatku podróżnym, 50.Zakończenie działalności, 51.Podatek od czynnośći cywilnoprawnych a VAT, 52.Nowości w 2007 roku, 53.Omówienie projketu zmian w ustawie na 2007 rok
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60235-36-2
teksty aktów prawnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-761-8
I. Przedmiot i zakres stosowania 1. Nowe prawo wspólnotowe 2. Prawo wspólnotowe obowiązujące do końca 2006 r. - unormowania VI dyrektywy w zakresie przedmiotu opodatkowania 3. Polskie przepisy ustawowe 4. Podsumowanie II. Podatnicy 1. Nowe prawo wspólnotowe 2. Prawo wspólnotowe obowiązujące do końca 2006 r. 3. Polskie przepisy ustawowe 4. Podsumowanie III. Miejsce i moment powstawania obowiązku podatkowego 1. Nowe prawo wspólnotowe 2. Prawo wspólnotowe obowiązujące do końca 2006 r. 3. Polskie przepisy ustawowe 4. Podsumowanie IV. Podstawa opodatkowania 1. Nowe prawo wspólnotowe 2. Prawo wspólnotowe obowiązujące do końca 2006 r. 3. Polskie przepisy ustawowe 4. Podsumowanie V. Stawki podatkowe 1. Nowe prawo wspólnotowe 2. Prawo wspólnotowe obowiązujące do końca 2006 r. 3. Polskie przepisy ustawowe 4. Podsumowanie VI. Zwolnienia podatkowe 1. Nowe prawo wspólnotowe 2. Prawo wspólnotowe obowiązujące do końca 2006 r. 3. Polskie przepisy ustawowe 4. Podsumowanie VII Zasady odliczenia podatku naliczonego 1. Nowe prawo wspólnotowe 2. Prawo wspólnotowe obowiązujace do końca 2006 r. - zwroty i odliczenia podatkowe 3. Polskie przepisy ustawowe 4. Podsumowanie VIII. Fakturowanie 1. Nowe prawo wspólnotowe 2. Prawo wspólnotowe obowiązujące do końca 2006 r. 3. Polskie przepisy ustawowe 4. Podsumowanie IX. Ewidencja na potrzeby VAT 1. Nowe prawo wspólnotowe 2. Prawo wspólnotowe obowiązujace do końca 2006 r. 3. Polskie przepisy ustawowe 4. Podsumowanie X. Składanie deklaracji i zapłata podatku 1. Nowe prawo wspólnotowe 2. Prawo wspólnotowe obowiązujace do końca 2006 r. 3. Polskie przepisy ustawowe 4. Podsumowanie XI. Informacje podsumowujące 1. Nowe prawo wspólnotowe 2. Prawo wspólnotowe obowiązujące do końca 2006 r. 3. Polskie przepisy ustawowe 4. Podsumowanie XII. Procedura szczególna dla małych przedsiębiorstw 1. Nowe prawo wspólnotowe 2. Prawo wspólnotowe obowiązujęce do końca 2006 r. 3 Polskie przepisy ustawowe 4. Podsumowanie XIII. Wspólny system ryczałtowy dla rolników 1. Nowe prawo wspólnotowe 2. Prawo wspólnotowe obowiązujące do końca 2006 r. 3. Polskie przepisy ustawowe 4. Podsumowanie XIV. Procedura szczególna dla biur podróży 1. Nowe prawo wspólnotowe 2. Prawo wspólnotowe obowiązujace do końca 2006 r. 3. Polskie przepisy ustawowe 4. Podsumowanie XV. Procedury szczególne dotyczące towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków 1. Nowe prawo wspólnotowe 2. Prawo wspólnotowe obowiązujace do końca 2006 r. 3. Polskie przepisy ustawowe 4. Podsumowanie XVI. Procedura szczególna dla złota inwestycyjnego 1. Nowe prawo wspólnotowe 2. Prawo wspólnotowe obowiązujące do końca 2006 r. 3. Polskie przepisy ustawowe 4. Podsumowanie XVII. Procedura szczególna dotycząca podatnikiów niemających siedziby na terytorium Wspólnoty, którzy świadczą usługi drogą elektroniczną na rzecz osób niebędacych podatnikami 1. Nowe prawo wspólnotowe 2. Prawo wspólnotowe obowiązujące do końca 2006 r. 3. Polskie przepisy ustawowe 4. Podsumowanie XVIII. Szczególne regulacje dotyczące Polski XIX. Przepisy końcowe 1. Komitet ds. VAT 2. Kurs wymiany 3. Inne podatki, cła i należności 4. Przepisy przejściowe w zakresie opodatkowania wymiany handlowej między państwami członkowskimi 5. Środki przejściowe mające zastosowanie w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej 6. Wejście w życie nowych przepisów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Odliczenia i zwroty w VAT / Krzysztof Wiśniewski. - Stan prawny 01.01.2007 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - 196 s. ; 20 cm.
(Podatkowe Komentarze Tematyczne)
ISBN: 978-83-7483-498-8
Wprowadzenie; 1. Zagadnienia podstawowe, 2. Odliczenia - prawo, terminy, wyłączenia, 3. Zwroty - terminy oraz tryb.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-323-7
Cz.I Ogólna charaterystyka opodatkowania dochodów nieujawnionych: 1. Dochód jako przedmiot opodatkowania, 2. Charakterystyka dochodów nieujawnionych, 3. Powstawnie dochodów nieujawnionych, 4. Potrzeba opodatkowania dochodów nieujawnionych, 5. Istota wymiaru podatku od dochodów nieujawnionych. Cz.II Obowiązujące zasady opodatkowania dochodów nieujawnionych w Polsce: 1. Podatek od dochodów nieujawnionych, 2. wybrane zagadnienia z zakresu postępowania w przedmiocie wymiaru podatku od dochodów nieujawnionych, 3. Szczegółowe zagadnienia związane z opodatkowaniem dochodów nieujawnionych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-489-1
1. Zagadnienia systemowe, 2. Podatki dochodowe a działalność kulturalna, 3. Podatki od obrotu a działalność kulturalna, 4. Inne rozwiązania podatkowe istotne dla sfery kultury
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Opodatkowanie rynku nieruchomości / Michał Thedy, Tomasz Krasowski, Anna Wasiluk. - Stan prawny na wrzesień 2007 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - 209 s. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-7483-649-4
1. Faza inwestycyjna, 2. Proces budowlany, 3. Faza operacyjna, 4. Finansowanie, 5. Wyjście z inwestycji, 6. Planowanie struktury inwestycji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7526-395-4
1. Podatki a decyzje przedsiębiorców, 2. Metody pomiaru obciążeń podatkowych, 3. Opodatkowanie a decyzje inwestycje, 4. Opodatkowanie a decyzje finansowe oraz płynność finansowa, 5. Polityka wykazywania dochodów, 6. Polityka cen transferowych, 7. Podatki a rozliczanie strat, 8. Opodatkowanie a wybór formy prawnej, 9. Opodatkowanie a wybór formy inwestycji bezpośredniej za granicą, 10. Opodatkowanie a decyzje restruktyryzacyjne, 11. Opodatkowanie a wybór miejsca prowadzenia działalności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(KOMENTARZ 2007)
ISBN: 978-83-60235-34-8
Dział I Przepisy ogólne; Dział II Organy podatkowe; Dział III Zobowiązania podtakowe; Dział IV Postępowanie podatkowe; Dział V Czynnoścci sprawdzające; Dział VI Kontrola podatkowa; Dział VII Tajemnica skarbowa; Dział VIII Przepisy karne; Dział VIIIa Zaświadczenia; Dział IX Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe. Załączniki (akty prawne).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-333-2
I. Przepisy ogólne; II. Organy podatkowe i ich właściwość 1. Organy podatkowe 1a. Interpretacje przepisów prawa podatkowego 2. Właściwość organów podatkowych IIA. Porozumienia w sprawach ustalanie cen transakcyjnych III. Zobowiązania podatkowe 1. Powstawanie zobowiązań podatkowych 2. Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta 3. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych 4. Terminy płatności 5. Zaległość podatkowa 6. Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna 7. Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych 7a. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 8. Przedawnienie 9. Nadpłata 9a. Podpisywanie deklaracji 10. Korekta deklaracji 11. Informacje podatkowe 12. Rachunki 13. Odpowiedzialność solidarna 14. Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych 15. Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again