Form of Work
Książki
(32)
Status
only on-site
(26)
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(26)
Author
Burzyński Józef
(3)
Etel Leonard
(3)
Hanusz Antoni
(2)
Kosikowski Cezary (1942- )
(2)
Rogala Elżbieta
(2)
Bienias Ilona
(1)
Brzeziński Bogumił
(1)
Burzyński Józef. Pisma, postanowienia, decyzje w sprawie podatków i opłat samorządowych
(1)
Butkiewicz Marcin
(1)
Chomiczewska Anna
(1)
Czerski Piotr
(1)
Dauter Bogusław
(1)
Dowgier Rafał
(1)
Dzwonkowski Henryk
(1)
Gomułowicz Andrzej
(1)
Głuchowski Jan
(1)
Juja Tadeusz
(1)
Kalinowski Marek
(1)
Kreczmańska-Gigol Katarzyna
(1)
Kukulski Ziemowit
(1)
Kuźnik Gerard
(1)
Lasiński-Sulecki Krzysztof
(1)
Lubińska Hanna
(1)
Magielski Wilhelm
(1)
Mastalski Ryszard (1940- )
(1)
Małecki Jerzy
(1)
Małecki Paweł
(1)
Mirtchanov Monika
(1)
Modzelewska-Koncewicz Elżbieta
(1)
Niezgoda Andrzej
(1)
Ofiarski Zbigniew
(1)
Pacyna Marcin
(1)
Pietrasiewicz Wojciech
(1)
Pietrasz Piotr
(1)
Prejs Ewa
(1)
Presnarowicz Sławomir
(1)
Romańczuk Marcin
(1)
Ruśkowski Eugeniusz
(1)
Szady-Ślaska Aldona
(1)
Szewc Waldemar
(1)
Szymański Krzysztof G
(1)
Uryga Józef
(1)
Waluga Marek
(1)
Wilk Leszek
(1)
Zalasiński Adam
(1)
Zgierski Zygmunt
(1)
Zieleń Sławomir
(1)
Year
2000 - 2009
(32)
Country
Poland
(32)
Language
Polish
(32)
Subject
Podatek
(21)
Akcyza
(6)
Podatki i opłaty lokalne
(6)
Podatek dochodowy od osób prawnych
(5)
Podatek od czynności cywilnoprawnych
(5)
Podatek od towarów i usług
(5)
Postępowanie podatkowe
(5)
Podatek od towarow i usług
(4)
Podatek rolny
(4)
Wzory umów
(4)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(3)
Podatek dochodowy
(3)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(3)
Podatek leśny
(3)
Podatek od gier
(3)
Podatek od nieruchomości
(3)
Podatek od spadków i darowizn
(3)
Podatek od środków transportowych
(3)
Fundusze strukturalne UE
(2)
Karta podatkowa
(2)
Leasing
(2)
Opłaty skarbowe
(2)
Podatek od posiadania psów
(2)
Podwójne opodatkowanie
(2)
Spółki kapitałowe
(2)
Swobodny przepływ osób
(2)
Administracja
(1)
Banki
(1)
Budżety terenowe
(1)
Deklaracje podatkowe
(1)
Egzekucja podatkowa
(1)
Elektroniczna wymiana danych
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Factoring
(1)
Holdingi
(1)
Internet
(1)
Konrola skarbowa i podatkowa
(1)
Konstytucja
(1)
Kontrola finansowa
(1)
Koszty uzyskania przychodu
(1)
NIP
(1)
Opłaty
(1)
Podatek obrotowy
(1)
Podpis elektroniczny
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo karne finansowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawodawstwo
(1)
Programy UE
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
(1)
Rachunkowość
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Swobodny przepływ kapitału
(1)
Swobodny przepływ towarów
(1)
Swobodny przepływ usług
(1)
Sądownictwo
(1)
Tajemnica skarbowa
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Ulgi podatkowe
(1)
Unia Europejska
(1)
Windykacja
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zatrudnienie cudzoziemców
(1)
Zatrudnienie za granicą
(1)
32 results Filter
Book
In basket
Dochody budżetu gminy / Antoni Hanusz, Andrzej Niezgoda, Piotr Czerski. - Stan prawny na 30.05.2006 r. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2006. - 288 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7416-790-4
1. Podział środków publicznych pomiędzy państwo a gminy. 2. Podatek od nieruchomości. 3. Podatek rolny. 4. Podatek leśny. 5. Karta podatkowa. 6. Podatek od środków transportu. 7. Podatek od posiadania psów. 8. Podatek od spadków i darowizn. 9. Podatek od czynności cywilnoprawnych. 10. Opłata skarbowa. 11. Opłata administracyjna, 12. Opłata targowa. 13. Opłata miejscowa. 14. Opłata uzdrowiskowa. 15. Opłata adiacencka. 16. Opłata eksploatacyjna. 17. Udział we wpływach ze źródeł dochodów państwa jako źródło dochodów budżetu gminy. 18. Dochody z mienia i działalności gospodarczej gminy. 19. Subwencja ogólna jako dochód budżetu gminy. 20. Dotacje celowe jako źródło dochodów budżetu gminy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ewidencja księgowa i pobór podatków. - Warszawa : MUNICIPIUM SA, 2006. - 190 s. : tab. ; 24 cm.
(Pisma, postanowienia, decyzje w sprawie podatków i opłat samorządowych / Józef Burzyński ; Tom 2)
1.Ogólne zasady księgowości podatkowej, 2.Pobór podatków samorządowych, 3.Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, 4.Przepisy wewnętrzne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-643-X
1.Wprowadznie do zagadnień faktoringu, 2.Faktoring w świetle przepisów prawa cywilnego, 3.Faktoring w świetle prawa podatkowego, 4.Faktoring w świetle prawa bilansowego, 5.Przepisy prawne mające zastosowanie do faktoringu miedzynarodowego, 4.Problemy prawno-upadłościowe, 7.Faktoring a kredyt - aspekt prawny, 8.Orzeczenia sądu i pisma urzędowe dotyczące faktoringu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-573-5
1 Podpis elektroniczny 2. Korzystanie z Internetu w administracji 3. Internet a sądy 4. Informatyzacja zamówień 5. Elektroniczne podatki
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Komentarz do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych / Marek Waluga. - Stan na 16.08.2006 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2006. - 264, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7334-654-6
Ustawa z dnia 9 września 200 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie sposobu zapłąty, poboru i zwrotu podatku od czynnośći cwylinoprawnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-973-7
Część I: Kontrola tworzenia prawa podatkowego. 1. Założenia badawcze. 2. Ocena organizacji i funkcjonowania procesu legislacyjnego dotyczącego tworzenia prawa podatkowego. 3. Ocena konstytucyjnego modelu kontroli tworzenia prawa podatkowego i jego funkcjonowania. 4. Wnioski końcowe i propozycje zmian. Część II: Kontrola stosowania prawa podatkowego. 1. Ogólna charakterystyka przeprowadzonych badań oraz podstawowe pojęcia i klasyfikacje. 2. Ogólna charakterystyka i ocena funkcjonowania kontroli stosowania prawa podatkowego w świetle przeprowadzonych badań. 3. Wnioski końcowe i propozycje zmian. Część III: Kontrola tworzenia i stosowania lokalnego prawa podatkowego. 1. Cel badań. 2. Miejscowe i lokalne prawo podatkowe jako przedmiot badań. 3. Podstawy prawne stanowienia przez gminy prawa podatkowego. 4. Kontrola tworzenia i stosowania lokalnego i miejscowego prawa podatkowego jako przedmiot badań. 5. System kontroli tworzenia miejscowego prawa podatkowego - wnioski wynikające z badań. 6. System kontroli stosowania lokalnego prawa podatkowego - wnioski wynikające z badań. 7. Konkluzje.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podatkowe Komentarze Tematyczne)
ISBN: 83-7483-144-8
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-639-1
Część I: Umowa leasingowa w prawie cywilnym. 1. Cechy umowy leasingowej. 2. Wady przedmiotu leasingu. 3. Wypowiedzenie umowy leasingu przez finansującego. 4. Wygaśnięcie umowy leasingowej. 5. Przeniesienie własności przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. 6. Zabezpieczenie spłaty rat leasingowych i świadczeń dodatkowych. 7. Możliwość wypowiedzenia umowy leasingu przez korzystającego lub finansującego. 8. Odpowiedzialność podatkowa finansującego (korzystającego) za zaległości podatkowe korzystającego (finansującego). 9. Niektóre aspekty finasowe leasingu. 10. Umowa leasingu a upadłość. 11. Wzory umów leasingowych. Część II: Leasing w podatkach dochodowych. 1. Podstawy prawne leasingu. 2. Jak jest zdefiniowany leasing w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych? 3. Modele leasingu w prawie podatkowym. 4. Skutki podatkowe cywilnoprawnego uregulowania leasingu. 5. Definicje parametrów leasingu w prawie podatkowym. 6. Podatkowe rozliczenie leasingu operacyjnego. 7. Podatkowe rozliczenie leasingu finansowego. 8. Szczególne zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych w leasingu operacyjnym i finansowym. 9. Przeniesienie wierzytelności z tytułu opłat w leasingu operacyjnym na osobę trzecią. 10. Podsumowanie - o spójności przepisów o leasingu w ustawach o podatkach dochodowych. Część III: Umowa leasingowa a podatek od towarów i usług. 1. Ewolucja zasad naliczania i odliczania VAT od umów leasingowych. 2. Ocena zgodności polskich unormowań dotyczących leasingu z regulacjami VI Dyrektywy. 3. Miejsce świadczenia. 4. Obowiązek podatkowy w leasingu. 5. Podstawa opodatkowania (obrót). 6. Wysokość opodatkowania. Stawki podatkowe. 7. Odliczenie i zwrot podatku naliczonego w związku z umową leasingu. 8. Leasing samochodów osobowych (i innych samochodów o masie nieprzekraczającej 3,5 tony) oraz prawo do odliczenia podatku z tego tytułu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Podatkowe)
ISBN: 83-7483-240-1
1.Geneza i pojęcie niedostatecznej kapitalizacji, 2.Definitywna metoda finansowania spółek kapitałowych i jej podatkowe konsekwencje w aspekcie krajowym i międzynarodowym, 3.Zwrotna metoda finansowania spółek kapitałowych i jej podatkowe konsekwencje w aspekcie krajowym i międzynarodowym, 4.Unormowania w zakresie ograniczenia niedostatecznej kapitalizacji w państwach OECD, 5.Podatkowe konsekwencje wyboru metody finansowania na gruncie prawa polskiego, 6.Unormowania ograniczające niedostateczną kapitalizację spółek kapitałowych wPolsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7426-421-1
1. zwolnienia z opodatkowania otrzymywanych doatacji i innych środków pomocowych, 2. Dotacje a koszty uzyskania przychodów, 3. Dotacje w podatku od towarów i usług, 4. Księgowanie dotacji z UE przeznaczonych na zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88544-09-8
Prawne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne. 2. Formy opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej. 3. Opodatkowanie przedsiębiorców podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.4. Opodatkowaniewłasności intelektualnej podatkami dochodowymi. 5. Wpływ rezerw celowych na wynik finansowy i podatkowy banków. 6. Odroczony podatek dochodowy jako kategoria prawa bilansowego. 7. Rejestracja i identyfikacja podatników podatku od towarów i usług w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 8. Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów podatkiem od towarów i usług. 9. Wpływ opodatkowania akcyzą na wynik finansowy przedsiębiorstwa branży piwowarskiej. 10. Wpływ podatków pośrednich na rynek paliw w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-938-9
1. Ogólne zasady opodatkowania dochodów z kapitałów i restrukturyzacji spółek kapitałowych. 2. Kapitały własne oraz dochody z tytułu udziału w zyskach krajowych osób prawnych. 3. Instytucja prawna przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części oraz zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans. 4. Wniesienie wkładów niepieniężnych do spółki kapitałowej. 5. Wymiana udziałów. 6. Łączenie i przejęcie spółek kapitałowych. 7. Podział spółek kapitałowych. 8. Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową. 9. Rozwiązanie spółki kapitałowej. 10. Podatek od wzrostu kapitału. 11. Leasing, w tym również użytkowanie urządzenia przemysłowego. 12. Przychody z odsetek. 13. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych (EZIG). 14. Czynności restrukturyzacyjne z udziałem europejskiej spółki akcyjnej. 15. Jednostki wielozakładowe oraz podatkowe grupy kapitałowe. 16. Przerzucanie dochodów z kapitałów między jednostkami powiązanymi. 17. Projektowane zmiany w przepisach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-918-4
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz 60 z późn. zm.): Dz.I Przepisy ogólne, Dz.II Organy podatkowe i ich właściwość, Dz.IIa Porozumienie w sprawach ustalenia cen transakcyjnych, Dz.III Zobowiązania podatkowe, Dz.IV Postępowanie podatkowe, Dz.V Czynności sprawdzające, Dz.VI Kontrola podatkowa, Dz.VII Tajemnica skarbowa, Dz.VIIa Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami, Dz.VIII Przepisy karne, Dz.VIIIa Zaświadczenia, Dz.IX Zmiany w przepisach obowiązujących. Przepisy przejściowe i końcowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60096-40-6
CZ.I Rys historyczny: 1. Materialne prawo podatkowe, 2. Proceduralne prawo podatkowe. Cz.II: 1. Przygotowanie wymiaru podatków, 2. Dokonanie wymiaru podatków, 3. Pobór podatków od osób prawnych, 4. Rozliczenie wymiaru podatków
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60096-40-6
1.Zaległości podatkowe jako problem gmin, 2.Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych, 3.Niepieniężne formy zapłąty zaległości podatkowych, 4.Następstwo prawne, 5.Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich, 6.Dochody z zaległości podatkowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach podatkowych)
ISBN: 83-7334-620-1
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (teks jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-585-X
Zarys teroii podatku; Zagadnienia ogólne - aspekt ewolucyjny koncepcji; Poprzednicy Adama Smitha; Myśl podatkowa Adama Smitha; Myśl podatkowa Davida Ricardo; Koncepcja równej ofiary finansowej; Myśl podatkowa Adolfa Wagnera; Myśl podatkowa Fritza Neumarka; Koncepcja ekwiwalencji a koncepcja zdolności płatniczej; Współczesne problemy teorii opodatkowania w Polsce; Pojęcie podatku; Prawo podatkowe; Prawo poda tkowe a prawo cywilne; Sankcjewe prawie podatkowym; System podatkowy; Funckje systemu podatkowego; Postawy wobec opodatkowania. Cz.II Częśc ogólna polskiego prawa podatkowego: Ewolucja regulacji podatkowych w Polsce; Zagadnienia ogólne ordynacji podatkowej; Zobowiązania podatkowe w świetle ordynacji podatkowej; Postępowanie podatkowe w świetle ordynacji podatkowej; Przymusowe wykonanie zobowiązań podatkowych; Sądowa kontrola orzeczeń w sprawach podatkowych przez sądy administracyjne; Przestępstwa i wykroczenia podatkowe. Cz.III Część szczegółowa polskiego prawa podatkowego: Podatki pośrednie; Państwowe podatki bezpośrednie; Podatki lokalne; Opodatkowanie w stosunkach z zagranicą.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia podatkowego / Antoni Hanusz. - Wyd.2 Stan na 30.04.2006 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2006. - 282,[6] s. ; 21 cm.
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-224-7
R.1 Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia podatkowego a zasada prawdy materialnej; R.2 Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia podatkowego a zasada zupełności postępowania dowodowego; R.3 Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia podatkowego a zasada czynnego udziału strony w postępowaniu podatkowym; R.4 Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia podatkowego a rozkład ciężaru dowodowego; R.5 Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia podatkowego a ocena dowodów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Polskie prawo podatkowe / Jan Głuchowski. - Wyd.6 zm. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2006. - 572 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-571-X
R.1 Ogólna charakterystyka podatków, R.2 Zobowiązania podatkowe, R.3 Postępowanie podatkowe, R.4 Organy po datkowe oraz czynności kontrolne, R.5 Legalne i nielegalne zachowania podatkowe, R.6 Nieujawnione źródła przychodów oraz przestępstwa i wykroczenia skarbowe, R.7 Podatek od towarów i usług, R.8 Podatek akcyzowy, R.9 Podatek dochodowy od osób fizycznych, R.10 Ryczałtowe i uproszczone opodatkowanie dochodów osób fizycznych, R.11 Podatek dochodowy od osób fizycznych, R. 12 Inne podatki, R.13 Księgi prowadzone dla celów rozliczenia podatkowego, R.14 Opodatkowanie w stosunkach z zagranicą.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again