Form of Work
Książki
(33)
Status
only on-site
(26)
available
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(26)
Author
Etel Leonard
(3)
Karwat Piotr
(2)
Litwińczuk Hanna
(2)
Pietrasiewicz Wojciech
(2)
Presnarowicz Sławomir
(2)
Adamiak Barbara
(1)
BIelecka Dorota
(1)
Bartosiewicz Adam
(1)
Bielecki Maciej
(1)
Borkowski Janusz
(1)
Brzeszczyńska Stella
(1)
Cicha Agnieszka
(1)
Dowgier Rafał
(1)
Fołta Teresa
(1)
Gajewski Dominik
(1)
Godlewska Jadwiga
(1)
Golat Rafał
(1)
Gomułowicz Andrzej
(1)
Głuchowski Jan
(1)
Jamroży Marcin
(1)
Karpiesiuk Łukasz
(1)
Krukowski Józef
(1)
Kubacki Ryszard
(1)
Mariański Adam
(1)
Martini Jerzy
(1)
Maruchin Wojciech
(1)
Mastalski Ryszard
(1)
Mucha Monika
(1)
Parulski Szymon
(1)
Pomorska Alicja
(1)
Popławski Mariusz
(1)
Porowski Jan
(1)
Porowski Leszek
(1)
Poszwa Michał
(1)
Rogala Elżbieta
(1)
Strzelec Dariusz
(1)
Sulich Marta
(1)
Szafarczyk-Kasicka Anna
(1)
Szołno-Koguc Jolanta
(1)
Winiarska Kazimiera
(1)
Wyrzykowski Wojciech
(1)
Wystrychowski Marcin
(1)
Wójtowicz Wanda
(1)
Ziółkowski Paweł
(1)
Zubrzycki Janusz
(1)
Ślifirczyk Maciej
(1)
Year
2000 - 2009
(33)
Country
Poland
(33)
Language
Polish
(33)
Subject
Podatek
(14)
Podatek od towarów i usług
(7)
Rachunkowość
(5)
Budżety terenowe
(3)
Podatek dochodowy
(3)
Ulgi podatkowe
(3)
Akcyza
(2)
Dochód
(2)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(2)
Finanse publiczne
(2)
Harmonizacja prawa
(2)
Koszty
(2)
Koszty uzyskania przychodu
(2)
Księgi podatkowe
(2)
Podatek -- prawo -- Polska -- stan na 2005 r.
(2)
Podatek obrotowy
(2)
Podatek terenowy
(2)
Podatki i opłaty lokalne
(2)
Podatki i opłaty lokalne -- prawo -- Polska -- stan na 2005 r.
(2)
Postępowanie podatkowe
(2)
Prawo pracy
(2)
Przedsiębiorcy
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Ubezpieczenia społeczne
(2)
Umowa
(2)
Akcja socjalna
(1)
Amortyzacja
(1)
Banki
(1)
Bilans księgowy
(1)
Budżet państwowy
(1)
Cło
(1)
Darowizna
(1)
Dewizy
(1)
Doradztwo podatkowe
(1)
Dożywocie (umowa)
(1)
Duchowieństwo
(1)
Dzierżawa
(1)
Elektroniczna wymiana danych
(1)
Finanse
(1)
Fundusz zakładowy
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Holdingi
(1)
Kapitał akcyjny
(1)
Konkordat z Polską (1993)
(1)
Konkordaty
(1)
Kontrakt menedżerski
(1)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(1)
Kościół a państwo
(1)
Księgowość
(1)
Kultura
(1)
Kupno i sprzedaż
(1)
Leasing
(1)
Majątek trwały
(1)
Małżeństwo
(1)
NIP
(1)
Najem
(1)
Nieruchomości
(1)
Nieruchomości -- handel -- prawo -- Polska
(1)
Obrót pieniężny
(1)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(1)
Opłaty skarbowe -- prawo -- Polska
(1)
Podatek -- prawo -- Polska
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Podatek dochodowy od osób prawnych
(1)
Podatek dochodowy odroczony
(1)
Podatek leśny
(1)
Podatek od czynności cywilnoprawnych -- prawo -- Polska -- stan na 2005 r.
(1)
Podatek od nieruchomości
(1)
Podatek od nieruchomości -- prawo -- Polska
(1)
Podatek od nieruchomości -- prawo -- Polska -- stan na 2005 r.
(1)
Podatek od towarow i usług
(1)
Podatek od środków transportowych -- prawo -- Polska -- stan na 2005 r.
(1)
Podatek rolny
(1)
Podatek rolny -- prawo -- Polska
(1)
Podpis elektroniczny
(1)
Podwójne opodatkowanie
(1)
Polska
(1)
Pozapłacowe świadczenia pracownicze
(1)
Prawo cywilne -- zagadnienia -- Polska
(1)
Prawo lokalowe -- Polska
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie -- stan na 2005 r.
(1)
Prawo wyznaniowe
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Rachunkowość -- prawo -- Polska -- stan na 2005 r.
(1)
Rada nadzorcza
(1)
Renta gruntowa
(1)
Rodzina
(1)
Rozliczenia pieniężne
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sektor państwowy -- prawo -- Polska
(1)
Spółki kapitałowe
(1)
Spółki osobowe
(1)
Tajemnica skarbowa
(1)
Ubezpieczenia chorobowe
(1)
Upadłość
(1)
Urlopy
(1)
Wolność sumienia
(1)
Wolność wyznania
(1)
Wspólnota mieszkaniowa
(1)
Wydatki budżetowe
(1)
Subject: time
1989-
(1)
33 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bilans 2005 / Teresa Fołta, Jadwiga Godlewska. - Warszawa : INFOR, 2005. - 604, [1] s. ; 24 cm.
(Biblioteka Profesjonalisty / Grupa Wydawnicza INFOR ; 23)
ISBN: 89-7440-027-7
1.Zasady sporządzanie jednostkowych sprawzdań finansowych, 2.Inwenaryzacja aktywów i pasywów na ostatni dzień roku obrotowego, 3.Uznawanie i wycena składników aktywów, 4.Uznawanie i wycena składników pasywów, 5.Zasady ustalenia finansowego w prawie bilansowym, 6.Przychody, zyski, koszty i straty w prawie podatkowym oraz ustalanie podstawy opodatkowania, 7.Amortyzacja bilansowa i podatkowa, 8.Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych w ujęciu bilansowym i podatkowym, 9.Leasing w prawie bilansowym i podatkowym, 10.Rozliczanie usług długoterminowych na dzień bilansowy, 11.Instrumenty finansowe, 12.Odroczony podatek dochodowy, 13.Sprawozdanie z działalności, 14.Badanie, zatwierdzenie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Vademecum Podatnika ; 248)
ISBN: 83-7251-563-8
CZ.I komentarz. Ogólnie o elektronicznych dokumentach : 1.To co najważniejsze o elektronicznym podpisie potrzebnym na elektronicznych dokumentach, 2.Wszystko o elektronicznych fakturach, 3.Przydatne informacjie, 4.Inne możliwości w sprawie e-dokumentów podatkowych. Cz.II Komunikaty, opinie i akty prawne: 1.Komunikaty i opinie dotyczące rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie e-faktur, 2.Polskie przepisy dotyczące faktur i e-faktur, 3.Unijne przepisy dotyczące faktur i e-faktur, 4.Polskie przepisy dotyczące zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego w prawie cywilnym, 5.Polskie przepisy dotyczące bezpiecznego podpisu elektronicznego, 6.Unijne przepisy dotyczące bezpiecznego podpisu elektronicznego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-565-4
1.Cel a racjonalność działań podatnika, 2.Związek przyczynowy - istota problemu, 3.Czyn podatnika i jego znaczenie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60072-01-9
CZ.I Podstawowe zasady prowadzenia ewidencji podatkowych: 1.Księgi rachunkowe a księgi podatkowe, 2.Rzetelność i niewadliwość ksiąg podatkowych, 3.Odpowiedzialność za wadliwe prowadzenie ewidencji podatkowych, 4.Prowadzenie ewidecji podatkowych przy użyciu komputera, 6.Przechowywanie ksiąg podatkowych, 7.Istota dowodu w prawie podatkowym. Cz.II Podatkowa księga przychodów i rozchodów : 8.Konstrukcja i zasady ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Cz.III Ewidencje i rejestry podatkowe: 9.Ewidencja przychodów, 10.Ewidencja sprzedaży, 11.Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 12.Ewidencja wyposażenia, 13.Ewidencje w podatku od towarów iu usług (VAT), 14.Ewidencja zatrudnienia i karty przychodów, 15.Ewidencja przebiegu pojazdu, 16.Ewidencja kupna i sprzedaży wartości dewizowych, 17.Ewidencja pożyczek i zastawionych rzeczy, 18.Rejestr podatku od czynności cywilnoprawnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Nadpłata podatku / Maciej Ślifirczyk. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2005. - 393,[3] s. ; 21 cm.
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-073-2
Wstęp ; R.1 Problematyka terminologiczna; R.2 Uzasadnienie i uwarunkowania prawnej regulacji nadpłaty podatku; R.3 Napłata podatku i zobowiązanie do jej rozwoju w prawie Wspólnot Europejskich oraz systemach prawnych; R.4 Rozwój instytucji nadpłaty podatku w polskim prawie podatkowym; R.5 Powstanie nadpłaty podatku; R.6 Zobowiązanie z tytułu nadpłaty podatku jako stosunek prawny; R.7 Powstanie zobowiązania z tytułunadpłaty podatku; R.8 Podmioty zobowiązania z tytułu nadpłaty podatku; R.9 Świadczenie i przedmiot świadczenia w zobowiązaniu z tytułu nadpłaty podatku; R.10 Utrata prawa do dochodzenia zwrotu nadpłaty podatku; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podatkowe Komentarze Praktyczne)
ISBN: 83-7387-643-X
A: Teksty prawne. 1. Ustawa z 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z 30. 12.1999 r. w sprawie trybu składania zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. B: Komentarz. 1. Przepisy ogólne. 2. Postępowanie w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej. 3. Zasady posługiwania się numerami identyfikacji podatkowej. 4. Rejestr podatników. 5. Przepisy karne. 6. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Odliczenia i zwroty VAT / Anna Szafarczyk-Kasicka. - Stan prawny na 1.06.2005 r. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ODDK, 2005. - 225 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7426-197-8
1.Charkterystyka podatku od towarów i usług, 2.Źródła powstania podatku naliczonego - faktura a prawo do odliczenia podatku, 3.Ograniczenia w ob niżeniu podatku należnego o podatek naliczony, 4.Terminy dokonwyania odliczeń podatku naliczonego, 5.Rozliczenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, 6.Proporcjonalne odliczanie podatku naliczonego oraz ulga na "złe wierzytelności"
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-489-1
1. Zagadnienia systemowe, 2. Podatki dochodowe a działalność kulturalna, 3. Podatki od obrotu a działalność kulturalna, 4. Inne rozwiązania podatkowe istotne dla sfery kultury
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-468-9
R.1 Istota instytucji holdingu; R.2 Holding jako podmiot prawa podatkowego i bilansowego; R.3 Opodatkowanie holdingów na zasadach ogólnych; R.4 Podatkowa grupa kapitałowa jako szczególne rozwiązanie opodatkowania holdingów; R.5 Opodatkowanie dochodów holdingów w państwach Unii Europejskiej; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Opodatkowanie spółki osobowej / Marcin Jamroży. - Warszawa : C.H.Beck, 2005. - 165 s. : rys. ; 20 cm.
(Monografie Podatkowe)
ISBN: 83-7387-669-3
Cz. I Status prawny spółki osobowej; 1. Zarys normatywnej regulacji spółki osobowej, 2. Spółka osobowa w świetle polskiego prawa podatkowego. Cz. II Opodatkowanie dochodów nierezydentów z udziału w polskiej spółce osobowej, 2. Zgodna kwalifikacja podmiotowa spółki osobowej, 3. Odmienna kwalifikacja podmiotowa spółki osobowej. Cz. III Opodatkowanie dochodów rezydentów z udziału w zagranicznej spółce osobowej; 1. Podmiotowość na podstawie umowy bilaternej, 2. Opodatkowanie wspólników przy zgodnej kwalifikacji podmiotowej, 3. Opodatkowanie wspólników przy odmiennej kwalifikacji podmiotowej, 4. Spółka osobowa jako instrument obniżania ciężarów podatkowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(KOMENTARZ 2005)
ISBN: 83-88785-33-8
Dział I Przepisy ogólne; Dział II Organy podatkowe; Dział III Zobowiązania podtakowe; Dział IV Postępowanie podatkowe; Dział V Czynnoścci sprawdzające; Dział VI Kontrola podatkowa; Dział VII Tajemnica skarbowa; Dział VIII Przepisy karne; Dział VIIIa Zaświadczenia; Dział IX Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe. Załączniki (akty prawne).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny / Leonard Etel. - Wyd.2. - Warszawa : C.H.Beck, 2005. - 522 s. ; 19 cm.
(Podatkowe Komentarze Praktyczne)
ISBN: 83-7387-747-9
Cz.I A. Tekst ustawy z dn. 12 stycznia 1991 r. o podat kach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr9, poz.31 ze zm); b. Komentarz do ustawy z dn. 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokanych (Dz.U.Nr9, poz.31 ze zm. Cz.II A. Tekst ustawy z dn. 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.Nr52, poz.268); B. Komentarz do ustawy z dn.15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.Nr52, poz.268) Cz.III a. Tekst ustawy z dn. 30 października 2002 r. o podatku lesnym (Dz.U.Nr200, poz.1682 ze zm.); B. Komentarz do ustawy z dn. 30 października 2002 r. o podatku lesnym (Dz.U.Nr200, poz.1682, ze zm.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podatek VAT w rachunkowości / Agnieszka Cicha. - Warszawa : Difin, 2005. - 125, [1] s. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-516-6
1.Uregulowania prawne, 2.Dokumentowanie czynności opodatkowanych podatkiem VAT, 3.Zasady ewidencji podatku VAT, 4.Zadania z rozwiązaniami
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86691-79-4
I. Podatek od nieruchomości; II. Podatek od środków transportowych; III. Opłata targowa i miejscowa; IV. Podatek rolny; V. Podatek leśny; VI. Pozostałe podatki i opłaty, zagadnienia proceduralne; VII. Wybór aktów prawnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Vademecum Podatnika ; 241)
ISBN: 83-7251-496-8
R.1 Podstawa prawna prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów; R.2 Na czym polega opodatkowanie na zasadach ogólnych w roku podatkowym 2005; R.3 Podmioty zobowiązane do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów; R.4 Podatkowa księga przychodów i rozchodów a podatek VAT; R.5 Co trzeba wiedzieć przed rozpoczęciem prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów; R.6 Zaczynamy prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów; R.7 Rzetelność i niewadliwość podatkowej księgi przychodów i rozchodów; R.8 Dodatkowe ewidencje, jakie należy prowadzić razem z podatkową księgą przychodów i rozchodów; R.9 Dowody księgowe; R.10 Umowy i inne dokumenty niezbędne w prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów; R.11 Poprawiamy błędy; R.12 Terminy dokonywania zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz ewidencjach; R.13 Wzór księgi ustalony przez Ministra Finansów; R.14 Omówienie kolumn księgi od 1 do 6; R.15 Księgowanie przychodów; R.16 Księgowanie kosztów uzyskania przychodów; R.17 Omówienie pozostałych kolumn; R.18 Spis towarów z natury; R.19 Sposób prowadzenia księgi przychodów i rozchodów; R.20 Zakończenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Polskie prawo wyznaniowe / Józef Krukowski. - Wyd.2. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2005. - 300 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-434-9
1. Wiadomości wstępne, 2. System relacji między państwem a kościołem, 3. Źródła prawa wyznaniowego, 4. Konstytucyjne podstawy stosunków między państwem a kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, 5. Pojęcie i zasady realizacji konkordatu, 6. Osobowość prawna kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych, 7. Swobodne i publiczne pełnienie przez kościół swojej misji i jurysdykcji, 8. Wolność kultu, 9. Poszanowanie autonomii wewnętrznej kościołów i innych związków wyznaniowych, 10. Szkolnictwo i działalność oświatowo-wychowawcza kościoła katolickiego oraz innych związków wyznaniowych, 11. Duszpasterstwo szczególnych grup społecznych, 12. Działalność kulturalna kościoła i innych związków wyznaniowych, 13. Uprawnienia majątkowe instytucji kościelnych, 14. Działalność kulturalna kościołów i innych związków wyznaniowych, 15. Opodatkowanie instytucji kościelnych i osób duchownych, 16. Ubezpieczenia osób duchownych, 17. Ochrona małżeństwa i rodziny, 18. Kara i cywilna ochrona wolności sumienia i religii, 19. Prawo wyznaniowe w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-531-6
1. Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego. 2. Opodatkowanie dochodu osób fizycznych. 3.Opodatkowanie dochodu osób prawnych. 4. Wybrane zagadnienia z zakresu opodatkowania dochodu osób fizycznych i prawnych. 5. Opodatkowanie dochodu przy zdarzeniach restrukturyzacyjnych. 6. Międzynarodowe aspekty opodatkowania dochodu. 7. Wybrane zagadnienia z zakresu opodatkowania transgranicznych przepływów dochodów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again