Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(4)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(4)
Author
Etel Leonard
(2)
Dowgier Rafał
(1)
Fołta Teresa
(1)
Godlewska Jadwiga
(1)
Koc Stanisław
(1)
Kurzynka Tomasz
(1)
Liszewski Grzegorz
(1)
Mastalski Ryszard
(1)
Nieborak Tomasz
(1)
Popławski Mariusz
(1)
Wróblewski Emil
(1)
Wyrzykowski Wojciech
(1)
Year
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Podatek
(6)
Podatek dochodowy
(3)
Podatek leśny
(2)
Podatek od spadków i darowizn
(2)
Podatek rolny
(2)
Akcyza
(1)
Bilans księgowy
(1)
Finanse
(1)
Giełda
(1)
Globalizacja
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(1)
NIP
(1)
Opłaty skarbowe
(1)
Podatek gruntowy
(1)
Podatek obrotowy
(1)
Podatek od czynności cywilnoprawnych
(1)
Podatek od gier
(1)
Podatek od nieruchomości
(1)
Podatek od posiadania psów
(1)
Podatek od psów
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Podatek od środków transportowych
(1)
Podatki i opłaty lokalne
(1)
Postępowanie podatkowe
(1)
Rynek finansowy
(1)
Ryzyko gospodarcze -- zarządzanie
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
6 results Filter
No cover
Book
In basket
Bilans 2004 / Stanisław Koc, Teresa Fołta, Jadwiga Godlewska. - Warszawa : INFOR, 2005. - 653, [1] s. : tab. ; 24 cm.
(Biblioteka Profesjonalisty / Grupa Wydawnicza INFOR)
ISBN: 83-89385-67-8
1.Ogólne zasay sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych, 2.Charakterystyka bilansu, 3.Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych w ujęciu bilansowym i podatkowym, 4.Przychody ze sprzedaży w świetle prawa podatkowego i bilansowego, 5.Charkaterystyka rachunku zysków i strat, 6.Układ treści informacji dodatkowej, 7.Układ i treść zestawiania w kapitale (funduszu) własnym, 8.Charakterystyka rachunku przepływów pieniężnych, 9.Sprawozdanie z działalności, 10.Amorytzacja bilansowa i podatkowa w 2004 r., 11.Leasing w prawie bilansowym i podatkowym, 12.Rozliczanie usług długoterminowych na dzień bilansowy, 13.Instrumenty finansowe, 14.Odroczony podatek dochodowy, 15.Wybrane zagadnienia inwentaryzacji, 16.Sprawozdania finasnowe jednostkek powiązanych, 17.Badanie, zatwierdzanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Pochodne instrumenty finansowe : apsekty prawnopodatkowe / Tomasz Nieborak. - Warszawa : Difin, 2004. - 389 s. : tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-473-9
1.Instytucje i instrumenty finansowe w dobie globalizacji, 2.Historia i ogólna charakterystyka pochodnych instrumentów finansowych oraz mozliwości ich wykorzystania w procesie zarządzania ryzykiem, 3.Charakterystyka prawno-ekonomiczna pochodnych instrumentów finansowych, 4.Opodatkowanie instrumentów pochodnych, 5.Regulacja pochodnych instrumentów finansowych - aspekt teoretyczno-prawny, 6.Instrumenty pochodne w prawodawstwie wybranych państw i Unii europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo podatkowe / Ryszard Mastalski. - Wyd.3 zm. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2004. - 605 s. ; 22 cm.
(Studia Prawnicze)
ISBN: 83-7387-201-9
Cz.I Wprowadzenie do prawa podatkowego : 1.Pojęcie podatku, 2.Prawo podatkowe w systemie prawa, 3.System prawa podatkowego i jego struktura, 4.Konstytucyjne podstawy opodatkowania, 5.Źródła prawa podatkowego, 6.Wykładnia prawa podatkowego. Cz.II Ogólne prawa podatkowe : 7.Założenia systemu ogólnego prawa podatkowego, 8.Zobowiązania podatkowe, 9.Postępowanie podatkowe. Cz.III Szczegółowe prawo podatkoe : 10.Założenia systemu szczegółowego prawa podatkowego, 11.Podatki dochodowe, 12.Podatki obrotowe, 13.Podatki przychodowe i majatkowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-310-5
Cz.I System podatkowy - podstawowe zagadnienia: Pojęcie podatku; Konstrukcja wewnętrzna podatku; Klasy fikacje i funkcje podatków; Zasady podatkowe. Cz.II Polski system podatkowy: Podatki państwowe; Poda tki i opłaty samorządowe. Cz.III Ordynacja podatkowa: Organy podatkowe i ich właściwości; Zobowiązania podatkowe; Postępowanie podatkowe; Czynności srawdzające; Kontrola podatkowa; Tajemnica skarbowa; Zaświadczenia; Kazusy. Cz.IV Międzynarodowe prawo podatkowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again