Form of Work
Książki
(32)
Status
only on-site
(22)
available
(15)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia
(22)
Author
Etel Leonard
(3)
Gomułowicz Andrzej
(2)
Koc Stanisław
(2)
Mastalski Ryszard (1940- )
(2)
Małecki Jerzy
(2)
Wyrzykowski Wojciech
(2)
Wójtowicz Wanda
(2)
Zielonka Renata
(2)
Adamiak Barbara
(1)
Bartosiewicz Adam
(1)
Borkowski Janusz
(1)
Borszowski Paweł (1972- )
(1)
Chudzik Mariusz
(1)
Chustecka Krystyna
(1)
Dowgier Rafał
(1)
Dąbrowski Aleksander
(1)
Fołta Teresa
(1)
Godlewska Jadwiga
(1)
Gorgol Andrzej
(1)
Grzegorzewska-Mischka Ewa
(1)
Głuchowski Jan
(1)
Hanusz Antoni
(1)
Kolibski Marek
(1)
Kosacka-Łędzewicz Dorota
(1)
Kosacki Mirosław
(1)
Kroplewski Robert
(1)
Kubacki Ryszard
(1)
Kucia-Guściora Beata
(1)
Kurzynka Tomasz
(1)
Liszewski Grzegorz
(1)
Malinowski Dariusz
(1)
Miszewski Maciej
(1)
Modrzejewska Katarzyna
(1)
Nieborak Tomasz
(1)
Olesińska Agnieszka
(1)
Pałka Andrzej
(1)
Pałka Marian
(1)
Polakowski Dariusz
(1)
Popławski Mariusz
(1)
Smoleń Paweł
(1)
Stawowska Karolina
(1)
Szot Ewa
(1)
Szustek-Janowska Małgorzata
(1)
Turzyński Mikołaj
(1)
Walerjan Dorota
(1)
Welsyng-Zielony Anna
(1)
Wesołowska Aneta
(1)
Wróblewski Emil
(1)
Wystrychowski Marcin
(1)
Zubrzycki Janusz
(1)
Łobażewicz Aleksander
(1)
Year
2000 - 2009
(32)
Country
Poland
(32)
Language
Polish
(32)
Subject
Podatek
(23)
Podatek od towarów i usług
(7)
Postępowanie podatkowe
(5)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(4)
Podatek dochodowy
(4)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(4)
Podatki i opłaty lokalne
(3)
Akcyza
(2)
Cło
(2)
Dewizy
(2)
Doradztwo podatkowe
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Podatek leśny
(2)
Podatek od czynności cywilnoprawnych
(2)
Podatek od spadków i darowizn
(2)
Podatek od towarow i usług
(2)
Podatek rolny
(2)
Postępowanie administracyjne
(2)
Prawo cywilne
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Banki
(1)
Bhp
(1)
Bilans księgowy
(1)
Budżet państwowy
(1)
Budżety terenowe
(1)
Finanse
(1)
Finanse publiczne
(1)
Franchising
(1)
Giełda
(1)
Globalizacja
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Inwestycje
(1)
Kadry
(1)
Keynesizm
(1)
Leasing
(1)
Leśnictwo
(1)
Logistyka
(1)
Menedżerowie
(1)
NIP
(1)
Obrót towarowy
(1)
Opłaty skarbowe
(1)
Ordoliberalizm
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Podatek dochodowy od osób prawnych
(1)
Podatek gruntowy
(1)
Podatek obrotowy
(1)
Podatek od gier
(1)
Podatek od nieruchomości
(1)
Podatek od posiadania psów
(1)
Podatek od psów
(1)
Podatek od środków transportowych
(1)
Podatek terenowy
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo karne finansowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawodawstwo
(1)
Promocja handlowa
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Rachunkowość
(1)
Rachunkowość handlowa
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek finansowy
(1)
Ryzyko gospodarcze -- zarządzanie
(1)
Spółki kapitałowe
(1)
Spółki osobowe
(1)
Tajemnica skarbowa
(1)
Umowa
(1)
Unia Europejska
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Łowiectwo
(1)
Środki trwałe
(1)
32 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-457-7
Wstęp; R.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych - rys historyczny oraz omówienie przepisów obowiązujących od roku 2004; R.2 Promocje dla konsumentów; R.3 Promocje dla kontrahentów (osoby fizyczne prowadzące działalno ść gospodarczą); R.4 Promocje dla pracowników punktów sprzedaży; R.5 Świadczenia na rzecz dziennikarzy, opinion leaderów, osobistości ze świata kultury, nauki sportu; R.6. Wybrane metody motywowania agentów; R.7 Wzory dokumentów; R.8 Wybrane wyroki NSA, pisma Mini stra Finansów i wyjaśnienia urzędów skarbowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-479-8
1.Utrata wartości aktywów, 2.Amortyzacja bilansowa i podatkowa, 3. Realność należności z tytułu sprzedaży, 4.Przychody ze sprzedaży w świetle prawa podatkowego i bilansowego, 5.Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów oraz rezerw, 6.Odroczony podatek dochodowy, 7.Aporty wnoszone do spłóek kapitałowych, 8.Różnice kursowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bilans 2004 / Stanisław Koc, Teresa Fołta, Jadwiga Godlewska. - Warszawa : INFOR, 2005. - 653, [1] s. : tab. ; 24 cm.
(Biblioteka Profesjonalisty / Grupa Wydawnicza INFOR)
ISBN: 83-89385-67-8
1.Ogólne zasay sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych, 2.Charakterystyka bilansu, 3.Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych w ujęciu bilansowym i podatkowym, 4.Przychody ze sprzedaży w świetle prawa podatkowego i bilansowego, 5.Charkaterystyka rachunku zysków i strat, 6.Układ treści informacji dodatkowej, 7.Układ i treść zestawiania w kapitale (funduszu) własnym, 8.Charakterystyka rachunku przepływów pieniężnych, 9.Sprawozdanie z działalności, 10.Amorytzacja bilansowa i podatkowa w 2004 r., 11.Leasing w prawie bilansowym i podatkowym, 12.Rozliczanie usług długoterminowych na dzień bilansowy, 13.Instrumenty finansowe, 14.Odroczony podatek dochodowy, 15.Wybrane zagadnienia inwentaryzacji, 16.Sprawozdania finasnowe jednostkek powiązanych, 17.Badanie, zatwierdzanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-409-2
1.Pojęie stosunku prawnego, 2.Podmioty stosunku prawne go zobowiązania podatkowego, 3.Element przedmiotu sto sunku prawnego zobowiązania podatkowego, 4.Element tre ści stosunku prawnego zobowiązania podatkowego, 5.Zako ńczenie i wnioski
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ISSN 1642-980X ; Nr 1-2/2003 Nr 1-2/2004)
1.Doktryna ortoliberalizmu - założenia i charkaterystyka, 2.Badanie otoczenia rynkowego i makroekonomicznego na potrzeby identyfikacji sytuacji rynkowej, 3.Wykorzystanie koncepcji mikroekonomicznych nowej ekonomii keynesowskiej w polityce personalnej przedsiębiorstw, 3.Decyzje inwestycyjne śląskich przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) wobec członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, 4.Logistyczna struktura procesowa - próba budowy modelu transformacji, 5.Wycena inwestycji, 6.Wybrane zaganienia franchisingu, 7.Instrumenty oddziaływania na klienta w działalności gospodarczej - wybrane aspekty, 8.Jakość usług w administracji samorządowej jako obiekt badań, 9.Środki trwałe w świetle przepisów bilansowych i podatkowych, 10.Podatki bezpośrenie w śwecji, 11.Wybrane problemy bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, leśnictwie i łowiectwie, 12.Nowe regulacje w prawie prawcy w 2004 r a nowe obowiązki przedsiębiorców zatrudniających pracowników - wybrane zaganienia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-919886-3-5
Wstęp; Konstytucyjne zasady prawa podatkowego; Obowiązek podatkowy w Ordynacji podatkowej; Działaność wykonywana osobiście - istota i charakter; Dotychczasowe kierunki zmian regulacji w polskim prawie podatkowym w zakresie pojęcia "działalności wykonywanej osobiście"; Działalność gospodarcza a działalność wykonywana osobiście; Działalność menedżerska w katalogu działalności wykonywanej osobiście; Umowa zlecenia i umowa o dzieło a umowa o zarządzanie; Zarządzanie, kierowanie, administrowanie - słowa o dużej pojemności Istota kontraktu menedżerskiego; Umowa o podobnym charakterze do umów o zarządznie przedsiębiorstwem lub kontraktów menedżerskich; Kontrakt menedżerski na podstawie umowy o pracę; Opodatkowanie kontraktów menedżerskich i im podobnych; Ocena zgodności przyjętych rozwiązań z zasadami prawa podatkowego. Granice wykładni prawa - niedopuszczalne ratio legis przepisu; Wolność gospodarcza rozumiana jako wolność wyboru sposobu opodatkowania tylko dla świadczących usługi menedżerskie; Zarządzanie nieruchomością lub innymi aktywami jako przykład aktywności wykonywanej w ramach działalności gospodarczej; Sprawa dla Trybunału Konstytucyjnego; Sposoby minimalizacji ryzyka
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(KOMENTARZ 2004)
ISBN: 83-88785-33-8
Dział I Przepisy ogólne; Dział II Organy podatkowe; Dział III Zobowiązania podtakowe; Dział IV Postępowanie podatkowe; Dział V Czynnoścci sprawdzające; Dział VI Kontrola podatkowa; Dział VII Tajemnica skarbowa; Dział VIII Przepisy karne; Dział VIIIa Zaświadczenia; Dział IX Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe. Załączniki (akty prawne).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Pochodne instrumenty finansowe : apsekty prawnopodatkowe / Tomasz Nieborak. - Warszawa : Difin, 2004. - 389 s. : tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-473-9
1.Instytucje i instrumenty finansowe w dobie globalizacji, 2.Historia i ogólna charakterystyka pochodnych instrumentów finansowych oraz mozliwości ich wykorzystania w procesie zarządzania ryzykiem, 3.Charakterystyka prawno-ekonomiczna pochodnych instrumentów finansowych, 4.Opodatkowanie instrumentów pochodnych, 5.Regulacja pochodnych instrumentów finansowych - aspekt teoretyczno-prawny, 6.Instrumenty pochodne w prawodawstwie wybranych państw i Unii europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
(Vademecum Podatnika ; 237)
ISBN: 83-7251-421-6
Ustawa z dn. 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych: R.1 Przedmiot opodatkowania; R.2 Obowiązek podatkowy; R.3 Podstawa opodatkowania oraz wysokość podatku; R.4 Zwolnienia od podatku; R.5 Zapłata, pobór i zwrot podatku; R.6 Właściwość organów podatko wych; R.7 Przepisy przejściowe i końcowe. Tekst ustawy z dn.19 grudnia 2003r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatkach - opłatach lokalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-313-X
Zarys teroii podatku; Zagadnienia ogólne - aspekt ewolucyjny koncepcji; Poprzednicy Adama Smitha; Myśl podatkowa Adama Smitha; Myśl podatkowa Davida Ricardo; Koncepcja równej ofiary finansowej; Myśl podatkowa Adolfa Wagnera; Myśl podatkowa Fritza Neumarka; Koncepcja ekwiwalencji a koncepcja zdolności płatniczej; Współczesne problemy teorii opodatkowania w Polsce; Pojęcie podatku; Prawo podatkowe; Prawo poda tkowe a prawo cywilne; Sankcjewe prawie podatkowym; System podatkowy; Funckje systemu podatkowego; Postawy wobec opodatkowania. Cz.II Częśc ogólna polskiego prawa podatkowego: Ewolucja regulacji podatkowych w Polsce; Zagadnienia ogólne ordynacji podatkowej; Zobowiązania podatkowe w świetle ordynacji podatkowej; Postępowanie podatkowe w świetle ordynacji podatkowej; Przymusowe wykonanie zobowiązań podatkowych; Sądowa kontrola orzeczeń w sprawach podatkowych przez sądy administracyjne; Przestępstwa i wykroczenia podatkowe. Cz.III Część szczegółowa polskiego prawa podatkowego: Podatki pośrednie; Państwowe podatki bezpośrednie; Podatki lokalne; Opodatkowanie w stosunkach z zagranicą.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-445-9
R.1 Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia podatkowego a zasada prawdy materialnej; R.2 Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia podatkowego a zasada zupełności postępowania dowodowego; R.3 Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia podatkowego a zasada czynnego udziału strony w postępowaniu podatkowym; R.4 Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia podatkowego a rozkład ciężaru dowodowego; R.5 Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia podatkowego a ocena dowodów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Polskie prawo podatkowe / Jan Głuchowski. - Wyd.5 zm. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2004. - 592 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-315-6
R.1 Ogólna charakterystyka podatków, R.2 Zobowiązania podatkowe, R.3 Postępowanie podatkowe, R.4 Organy po datkowe oraz czynności kontrolne, R.5 Legalne i nielegalne zachowania podatkowe, R.6 Nieujawnione źródła przychodów oraz przestępstwa i wykroczenia skarbowe, R.7 Podatek od towarów i usług, R.8 Podatek akcyzowy, R.9 Podatek dochodowy od osób fizycznych, R.10 Ryczałtowe i uproszczone opodatkowanie dochodów osób fizycznych, R.11 Podatek dochodowy od osób fizycznych, R. 12 Inne podatki, R.13 Księgi prowadzone dla celów rozliczenia podatkowego, R.14 Opodatkowanie w stosunkach z zagranicą.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-424-0
R.1 unifikacja procedury; R.2 Cel i zakres kontroli; R.3 Organa kontroli; R.4 Uprawnienia kontrolujące i obowiązki kontrolowanych; R.5 Wszczęcie postępowania; R.6 Zasady ogólne postępowania; R.7 Postępowania dowodowe; R.8 Zakończenie postępowania kontrolnego; R.9 Wymiar podatku; R.10 Postępowanie odwoławcze.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo podatkowe / Ryszard Mastalski. - Wyd. 3 zm. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2004. - 605 s. ; 22 cm.
(Studia Prawnicze)
ISBN: 83-7387-201-9
Cz.I Wprowadzenie do prawa podatkowego : 1.Pojęcie podatku, 2.Prawo podatkowe w systemie prawa, 3.System prawa podatkowego i jego struktura, 4.Konstytucyjne podstawy opodatkowania, 5.Źródła prawa podatkowego, 6.Wykładnia prawa podatkowego. Cz.II Ogólne prawa podatkowe : 7.Założenia systemu ogólnego prawa podatkowego, 8.Zobowiązania podatkowe, 9.Postępowanie podatkowe. Cz.III Szczegółowe prawo podatkoe : 10.Założenia systemu szczegółowego prawa podatkowego, 11.Podatki dochodowe, 12.Podatki obrotowe, 13.Podatki przychodowe i majatkowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo podatkowe / Agnieszka Olesińska. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2004. - 338,[6] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7285-173-5
Cz.I Zobowiązania podatkowe: R.1 Ordynacja podatkowa w systemie polskiego prawa podatkowego; R.2 Zobowiązania podatkowe, ich powstawanie i wygasanie; R.3 Obowiązek podatkowy i zobowiązania podatkowe; R.4 Zasady zapłaty podatku; R.5 Nadpłata podatku; R.6 Płatnik podatku; R.7 Inkasent podatki; R.,8 Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowel R.9 Pozycja prawna następców prawnych oraz podmiotów przekształcowych; R.10 Gromadzenie informacji o sytuacjach podlegających opodatkowaniu; R.11 Zabezpieczenie wykonywania zobowiązań podatkowych; R.12 Inne materialnoprawne instytucje ogólnego prawa podatkowego. Cz.II Postępowanie podatkowe, kontrola i czynności sprawdzające: R.1 Postępowanie podatkowe - zagadnienia ogólne; R.2 Wszczęcie i przebieg postępowania; R.3 Decyzje i postanowienia; R.4 Środki prawne przeciwko decyzjom i postanowieniom; R.5 Inne agadnienia postepowania podatkowego; R.6 Czynności sprawdzające; R.7 Kontrola podatkowa; R.8 Zaświadczenia. Cz.III Zarys systemu podatkowego i opłat w Polsce: R.1 Podatko dochodowe; R.2 Podatki konsumpcyjne; R.3 Inne podatki; R.4 Opłaty.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89073-84-6
1.Pojęcie i charakter podatku jako dochodu publicznego, 2.Zobowiązania podatkowe, 3.Postępowanie podatkowe, 4.Podatki państwowe, 5.Podatki samorządowe, 6.Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego, 7.Kontrola skarbowa i odpowiedzialność za naruszenie norm prawa podatkowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again