Forma i typ
Książki
(2)
Dostępność
tylko na miejscu
(2)
dostępne
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(2)
Autor
Presnarowicz Sławomir
(1)
Wojtasik Przemysław
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(2)
Kraj wydania
Polska
(2)
Język
polski
(2)
Temat
Koszty uzyskania przychodu
(1)
Podatek
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Reklama
(1)
4 wyniki Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-89385-27-9
Pojęcie reklamy i reprezentacji: Definicja reklamy; Reklama publiczna czy niepubliczna; Reklama a inne działań; Pojęcie reklamy w innych akatach prawnych; Pojęcie reprezentacji. Wyadtki na reklamę i reprezentację a koszty uzyskania przychodów: Zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów; Limit wydatków na reklamę niepubliczną i reprezentację; Zagadnienia szczegółowe. Reklama i reprezentacja a podatek od towarów i usług: Świadczenie usług; Przekazanie towarów; Zużycie towarów; Odliczenie lub zwolnienie; Podstawa opodatkowania Moment powstania obowiązku podatkowego; Obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej; Zagadnienia szczegółowe. Dokumnetowanie i ewidencjonowaie wydatków na reklamę i reprezentację: Obowiązki dokumentacyjne; Ewidencjonowanie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów; Ewidencjonowanie w księgach rachunkowych. Podsumowanie
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 336 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Poradniki Podatkowe)
ISBN: 83-7284-940-4
Postępowanie podatkowe: R.1 Podstawowe pojęcia dotyczą ce postępowania podatkowego; R.2 Czynności sprawdzające oraz kontrola podatkowa; R.3 Wszczęcie i prowadze nie postępowania podatkowego; R.4 Odpowiedzialność odszkodowawcza organów podatkowych. Koszty postępowa nia oraz tajemnica skarbowa; R.5 Wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe. Wzory pism. Przepisy prawne: -Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 - Ordynacja podatkowa; -Rozporządzenie Ministra Finansów z dn.24 grudnia 2002 w sprawie właściwości organów podatkowych; -Rozoporządzenie Ministra Finansów z dn. 24 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu zabezpieczeń, odtwarzania i wykorzystywania dowodów utrwalonych w toku kontroli podatkowej; -Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 24 grudnia 2002 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, dokonywania zaokrągleń oraz zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachun kach; -Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 24 grudnia 2002 r. w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz centalnego Rejestru Zastawów Skarbowych; -Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 sierpnia 2003 r
w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowa dzenia kontroli podatkowej; -Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia półatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 336 (1 egz.)
Rekord wzorcowy
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej