Form of Work
Książki
(2)
Status
only on-site
(2)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(2)
Author
Presnarowicz Sławomir
(1)
Wojtasik Przemysław
(1)
Year
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Koszty uzyskania przychodu
(1)
Podatek
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Reklama
(1)
4 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89385-27-9
Pojęcie reklamy i reprezentacji: Definicja reklamy; Reklama publiczna czy niepubliczna; Reklama a inne działań; Pojęcie reklamy w innych akatach prawnych; Pojęcie reprezentacji. Wyadtki na reklamę i reprezentację a koszty uzyskania przychodów: Zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów; Limit wydatków na reklamę niepubliczną i reprezentację; Zagadnienia szczegółowe. Reklama i reprezentacja a podatek od towarów i usług: Świadczenie usług; Przekazanie towarów; Zużycie towarów; Odliczenie lub zwolnienie; Podstawa opodatkowania Moment powstania obowiązku podatkowego; Obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej; Zagadnienia szczegółowe. Dokumnetowanie i ewidencjonowaie wydatków na reklamę i reprezentację: Obowiązki dokumentacyjne; Ewidencjonowanie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów; Ewidencjonowanie w księgach rachunkowych. Podsumowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Poradniki Podatkowe)
ISBN: 83-7284-940-4
Postępowanie podatkowe: R.1 Podstawowe pojęcia dotyczą ce postępowania podatkowego; R.2 Czynności sprawdzające oraz kontrola podatkowa; R.3 Wszczęcie i prowadze nie postępowania podatkowego; R.4 Odpowiedzialność odszkodowawcza organów podatkowych. Koszty postępowa nia oraz tajemnica skarbowa; R.5 Wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe. Wzory pism. Przepisy prawne: -Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 - Ordynacja podatkowa; -Rozporządzenie Ministra Finansów z dn.24 grudnia 2002 w sprawie właściwości organów podatkowych; -Rozoporządzenie Ministra Finansów z dn. 24 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu zabezpieczeń, odtwarzania i wykorzystywania dowodów utrwalonych w toku kontroli podatkowej; -Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 24 grudnia 2002 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, dokonywania zaokrągleń oraz zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachun kach; -Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 24 grudnia 2002 r. w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz centalnego Rejestru Zastawów Skarbowych; -Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 sierpnia 2003 r
w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowa dzenia kontroli podatkowej; -Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia półatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again