Form of Work
Książki
(21)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(19)
available
(9)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(19)
Author
Krajewska Anna
(3)
Famulska Teresa
(2)
Smoleń Paweł
(2)
Wach Krzysztof
(2)
Wójtowicz Wanda
(2)
Baran Beata
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Brzeziński Bogumił
(1)
Chmielarz-Grochal Anna
(1)
Chomiczewska Anna
(1)
Dobrowolski Grzegorz
(1)
Dziemianowicz Ryta Iwona
(1)
Fedorowicz Zdzisław
(1)
Gredka-Ligarska Iwona
(1)
Hołubko Wiktor
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kalinowski Marek
(1)
Kierczyński Tadeusz
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Kostur Krystian
(1)
Królikowska-Olczak Maria
(1)
Lasiński-Sulecki Krzysztof
(1)
Lityński Adam
(1)
Majewski Kamil
(1)
Mirtchanov Monika
(1)
Miszczuk Magdalena
(1)
Modzelewska-Koncewicz Elżbieta
(1)
Moll Tomasz
(1)
Myl Małgorzata
(1)
Napiórkowska Anna
(1)
Nowak Krystian
(1)
Nowakowski Jerzy
(1)
Ostaszewski Janusz
(1)
Pawska Małgorzata
(1)
Pomorska Alicja
(1)
Prejs Ewa
(1)
Pudło-Jaremek Anna
(1)
Radecki Gabriel
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Rokicki Jarosław
(1)
Supera-Markowska Maria
(1)
Sułkowski Jarosław
(1)
Szady-Ślaska Aldona
(1)
Szczodrowski Grzegorz
(1)
Szymański Waldemar
(1)
Słapczyński Tomasz
(1)
Tkaczyk Jacek
(1)
Wszołek Michał
(1)
Zalasiński Adam
(1)
Zdyb Michał
(1)
Zrałek Jacek
(1)
Śladkowska Ewa
(1)
Śleszyński Jerzy
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(16)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Subject
Podatek
(18)
Akcyza
(3)
Budżety terenowe
(3)
Podatek dochodowy od osób prawnych
(3)
Podatek od towarów i usług
(3)
Podatki i opłaty lokalne
(3)
Unia Europejska
(3)
Finanse publiczne
(2)
Fundusze strukturalne UE
(2)
Harmonizacja prawa
(2)
Integracja gospodarcza
(2)
Karta podatkowa
(2)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(2)
Podatek leśny
(2)
Podatek od czynności cywilnoprawnych
(2)
Podatek od gier
(2)
Podatek od nieruchomości
(2)
Podatek od spadków i darowizn
(2)
Podatek od środków transportowych
(2)
Podatek rolny
(2)
Podwójne opodatkowanie
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Swobodny przepływ kapitału
(2)
Swobodny przepływ osób
(2)
Ubezpieczenia społeczne
(2)
Zamówienia publiczne
(2)
Apelacja
(1)
Banki
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Budżet
(1)
Budżet państwowy
(1)
Ceny
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Decyzje administracyjne
(1)
Deficyt budżetowy
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Demokracja pośrednia
(1)
Depozyt bankowy
(1)
Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
(1)
Dywidenda
(1)
Ekologia
(1)
Energetyka
(1)
Energia elektryczna
(1)
Europejskie rady zakładowe
(1)
Finanse
(1)
Fundusze celowe
(1)
Geologia
(1)
Giełda Papierów Wartościowych
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Górnictwo
(1)
Kary i opłaty ekologiczne
(1)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(1)
Mandat radnego
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(1)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Monopol
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin
(1)
Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo
(1)
Podatek obrotowy
(1)
Praca czasowa
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo finansowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Reklama
(1)
Rodzina
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek ubezpieczeniowy
(1)
Rzecznik praw dziecka
(1)
Skargi i zażalenia
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Spółki handlowe
(1)
Spółki komandytowe
(1)
Swobodny przepływ towarów
(1)
Swobodny przepływ usług
(1)
Służba zdrowia
(1)
Tajemnica skarbowa
(1)
Unikanie opodatkowania
(1)
Wolność prasy
(1)
Wybory
(1)
Wybory samorządowe
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zatrudnienie cudzoziemców
(1)
Zatrudnienie za granicą
(1)
Zażalenie (prawo)
(1)
Zbiory muzealne
(1)
Znaki towarowe
(1)
Świadczenia pracownicze
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
Subject: place
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(1)
Irlandia
(1)
Norwegia
(1)
Ukraina
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
30 results Filter
Book
In basket
Efektywność systemu opodatkowania rolnictwa / Ryta Iwona Dziemianowicz. - Białystok : Uniwersytet w Białymstoku, 2007. - 463, [1] s. : rys., wykr., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7431-139-7
1. Rola państwa i polityki podatkowej w gospodarce, 2. Teoretyczne podstawy konstrukcji optymalnego systemu podatkowego, 3. Teoretyczne podstawy opodatkowania rolnictwa, 4. Opodatkowanie rolnictwa - doświadczenia krajów unii Europejskiej i USA, 5. Konstrukcja systemu opodatkowania rolnictwa w Polsce, 6. Budżetowanie i sektorowe skutki opodatkowania rolnictwa w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88771-48-5
1.Koncepcja ekologicznej reformy podatkowej, 2.Teoretyczne podstawy ekologicznej reformy podatkowej, 3.Ekologiczna reforma podatkowa w krajach Unii Europejskiej, 4.Energetyka polska w kontekście polityki ochrony środowiska, 5.Badania wpływu ekologicznej reformy podatkowej na polską gospodarkę, 6.Szanse ekologicznej reformy podatkowej w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-654-5
Część I: Finanse publiczne, sektor publiczny, finanse publiczne ponadnarodowe. 1. Fundusze jako forma dywersyfikacji środków publicznych. 2. Dostosowanie fiskalne w krajach przystępujących do strefy euro. 3. Miary deficytu budżetowego w kontekście fiskalnych kryteriów konwergencji. 4. Samorząd terytorialny jako główny kreator rozwoju lokalnego i regionalnego. 5. Doświadczenia krajów Unii Europejskiej w zakresie harmonizacji podatków pośrednich. 6. Redystrybucyjna funkcja systemów podatkowych w krajach Unii Europejskiej. 7. Znaczenie podatków w dochodach budżetu federacji w Niemczech i budżetu państwa w Polsce. 8. Systemy finansowania ochrony zdrowia w wybranych krajach Unii Europejskiej. 9. New public management w sektorze publicznym - idea czy rzeczywistość? 10. Wdrażanie środków funduszy strukturalnych w Polsce na tle innych nowo przyjętych członków Unii Europejskiej. 11. Gospodarka finansowa w wybranych regionach Unii Europejskiej. 12. Budżet Unii Europejskiej - kierunki reformy. Część II: System bankowy, instytucje i instrumenty rynku finansowego, finanse podmiotów gospodarczych. 13. System gwarantowania depozytów w krajach Unii Europejskiej - uwarunkowania działalności i propozycje zmian dla systemu polskiego. 14. Wdrażanie postaniowień Nowej Umowy Kapitałowej w Unii Europejskiej. 15. Międzynarodowy Rynek Private Banking. 16. Ewolucja systemu bankowego w Niemczech - wniosek dla Polski 17. Komparatystyka systemów finansowych. 18. Inwestycje zagraniczne na polskim rynku giełdowym w latach 2003-2005. Wpływ inwestycji private equity na rozwój gospodarczy. 20. Wybrane formy finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. 21. Zaangażowanie europejskich instytucji finansowych w finansowanie rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 22. Rola afiliacji Banku Światowego a Polska. 23. Nowa międzynarodowa architektura finansowa z perspektywy Unii Europejskiej. 24. Rynki ubezpeiczeniowe wybranych krajów Unii Europejskiej - analiza porównawcza.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2559-0
R.I Ogólne problemy finansów publicznych we współczesnych doktrynach, R.II Wybrane zagadnienia budżetu państwa i systemu podatkowego, R.III Wydatkowanie środków publicznych w wybranych dziedzinach funkcjonowania państwa i gospodarki narodowej, R.IV Finanse jednostek samorządu terytorialnego, terytorialnego. V Finanse międzynarodowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 978-83-7246-467-5
1. Zadania zasadniczą determinantą wydatkowania środków przez jednostki samorządu terytorialnego; 2. Dochody podatkowe jednostek samorządu terytorialnego w krajach Unii Europejskiej; 3. Finansowa alimentacja władz lokalnych w krajach Unii Europejskiej; 4. Zwrotne źródła finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego w krajach Unii Europejskiej; 5. Fundusze unijne w finansowaniu zadań jednostek samorządu terytorialnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-656-1
1.Międzynarodowe prawo podatkowe jako źródło prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, 2.Umowy o unikaniu podwójego opodatkowania, 3.Opodatkowanie polaków pracujących sezonowo w krajach Unii Europejskiej, 4.Ubezpieczenia społeczne osób przemieszczających się w Unii europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1504-5
1. Rola państwa i polityki fiskalnej w gospodarce, 2. Funkcje i klasyfikacja podatków, 3. Ewolucja systemu poda tkowego. Doświadczenia krajów Unii Europejskiej, 4. Reformy podatkowe w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, 5. Reforma podatkowa w Polsce, 6. Wpływ systemu podatkowego na rozwój szarej sterfy, Podsumowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1845-1
Część I: Rola państwa i podatków w gospodarce. 1. Rola państwa i polityki fiskalnej w gospodarce. 2. Funkcje i klasyfikacja podatków. Część II: Ewolucja systemu podatkowego. Doświadczenia krajów Unii Europejskiej. 3. Struktura dochodów budżetowych z tytułu podatków.4. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych. 5. Opodatkowanie dochodów osób prawnych. 6. Opodatkowanie konsumpcji. 7. Podatki majątkowe. 8. Składki na ubezpieczenie społeczne. 9. Kierunki ewolucji podatków w krajach Unii Europejskiej. Część II: Reforma podatkowa w Polsce. 10. Opodatkowanie dochodów osób prawnych. 11. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych. 12. Reforma podatków pośrednich. Część IV: Podatki i szara strefa. 13. Wpływ systemu podatkowego na rozwój szarej strefy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (3 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-2023-2
Część I: Rola państwa i podatków w gospodarce. 1. Rola państwa i polityki fiskalnej w gospodarce. 2. Funkcje i klasyfikacja podatków. Część II: Ewolucja systemu podatkowego. Doświadczenia krajów Unii Europejskiej. 3. Struktura dochodów budżetowych z tytułu podatków.4. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych. 5. Opodatkowanie dochodów osób prawnych. 6. Opodatkowanie konsumpcji. 7. Podatki majątkowe. 8. Składki na ubezpieczenie społeczne. 9. Kierunki ewolucji podatków w krajach Unii Europejskiej. Część II: Reforma podatkowa w Polsce. 10. Opodatkowanie dochodów osób prawnych. 11. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych. 12. Reforma podatków pośrednich. Część IV: Podatki i szara strefa. 13. Wpływ systemu podatkowego na rozwój szarej strefy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Polski system podatkowy / Grzegorz Szczodrowski. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2007. - 249, [1] s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-14976-5
Wstęp; Cz.I Podstawy teorii podatku i sytemu podatkowego: 1.Elementy teorii podatku, 2. Funkcje i zasady podatkowe. Cz. II Polski system podatkowy - zagadnienia ogólne: 3. Zarys ewolucji polskiego systemu podatkowego, 4. Źródła prawa podatkowego. Ordynacja podatkowa, 5. Ogólne zagadnienia podatkowe nieujęte w Ordynaci podatkowej. Cz. III Charakterystyka podatków: 6. Podatki obrotowe, 7. Opodatkowanie dochodów, 8. Podatki majątkowe, 9. Koncepcje zmian systemu podatkowego w Polsce. Cz. IV Międzynarodowe aspekty opodatkowania: 10. Systemy podatkowe i ich harmonizacja w krajach Unii Europejskiej, 11. Zagadnienie podwójnego opodatkowania, 12. Istota i znaczenie rajów podatkowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-559-X
1. System wymiany informacji skarbowej o podatnikach podatku VAT dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego na przykładzie polskich unormowań prawnoskarbowych, 2. Zasady wspólnotowego prawa zamówień publicznych, 3. Regulowanie cen usług łączności elektronicznej w prawie Unii europejskiej, 4. Reklama wprowadzająca w błąd w prawie wspólnotowym - uwagi de lege lata i de lege ferenda, 5. Znak towarowy w Unii Europejskiej - podstawowe zagadnienia, 6. Zasada swobodnego przepływu płatności w prawie Unii europejskiej, 7. Rozwój koncepcji społeczeństwa informacyjnego wobec ochrony praw obywateli społeczeństwa informacyjnego w prawie Unii Europejskiej, 8. Zmowa kartelowa a umowy know-how w świetle regulacji wspólnotowej, 9. Europejskie rady zakładowe - -nowa forma partycypacji pracowniczej w zarządzaniu na gruncie prawa polskiego, 10. Wspólnotowy system handlu emisjami w sektorze energii elektrycznej, 11. Nadużyqanie pozycji dominującej w sektorze usług pocztowych w świetle orzecznictwa ETS i Sądu Pierwszej Instancji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-5690-7
1.Pojęcie i charakter podatku jako dochodu publicznego; 2. Standardy polskiego prawa podatkowego; 3. Ordynacja podatkowa- część materialna; 4. Ordynacja podatkowa- część procesowa; 5. Inne rodzaje postępowań w sprawach podatkowych; 6. Pośrednie podatki państwowe; 7. Bezpośrednie podatki państwowe; 8. Podatki samorządowe; 9. Międzynarodowe prawo podatkowe; 10. Prawo podatkowe Unii Europejskiej; 11. Kontrola skarbowa; 12. Parapodatki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo podatkowe / red. Paweł Smoleń, Wanda Wójtowicz. - Wyd. 3. - Warszawa : C.H.Beck , 2017. - 628 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-9210-3
1.Pojęcie i charakter podatku jako dochodu publicznego; 2. Standardy polskiego prawa podatkowego; 3. Ordynacja podatkowa- część materialna; 4. Ordynacja podatkowa- część procesowa; 5. Inne rodzaje postępowań w sprawach podatkowych; 6. Pośrednie podatki państwowe; 7. Bezpośrednie podatki państwowe; 8. Podatki samorządowe; 9. Międzynarodowe prawo podatkowe; 10. Prawo podatkowe Unii Europejskiej; 11. Parapodatki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7426-302-4
1. Przedmiot i zakres prawa podatkowego Wspólnoty Europejskiej. 2. Kontrola wspólnotowa systemów prawa krajowego a swobodny przepływ towarów. 3. Kontrola wspólnotowa systemów prawa krajowego a swobodny przepływ osób, usług i kapitału. 4. Harmonizacja podatku od wartości dodanej. 5. Harmonizacja akcyz. 6. Harmonizacja podatków pośrednich obciążających gromadzenie kapitałów. 7. Dyrektywa o wspólnym systemie opodatkowania w odniesieniu do spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej. 8. Dyrektywa w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wydzieleń, wnoszenia majątku i zamiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienie statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa do drugiego państwa członkowskiego. 9. Dyrektywa Rady w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w postaci odsetek. 10. Dyrektywa Rady w sprawie wspólnego systemu podatkowego dla spółek powiązanych różnych państw członkowskich z tytułu przychodów w postaci odsetek oraz należności licencyjnych. 11. Konwencja Arbitrażowa. 12. Współpraca Arbitrażowa. 13. Współpraca administracyjna państw członkowskich w sferze prawa podatkowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XX. Zeszyt 2)
Temat: Międzynarodowa Organizacja Pracy - organizacja - polityka ; Prasa (wydawnictwa) - organizacja - Irlandia ; Wolność prasy - prawo - Irlandia ; Prawo wyborcze - Polska - 2020 r ; Demokracja pośrednia - prawo - Polska - 2020 r ; Wybory - organizacja - zaufanie - Polska - 2020 r ; Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną - prawo wspólnotowe europejskie ; Prawa człowieka - prawo wspólnotowe europejskie ; Rodzina - ochrona - prawo - kraje Unii Europejskiej ; Rodzina - ochrona - prawo międzynarodowe ; Prawa dziecka - Norwegia ; Rzecznik praw dziecka - Norwegia ; Decentralizacja (adm.) - Ukraina - 21 w ; Wybory samorządowe - Polska - 2018 r ; Mandat radnego - prawo - Polska - 21 w ; Zarządzanie kryzysowe - a samorząd gminny - organizacja ; Zamówienia publiczne - prawo - konkurencyjność ; Nauczyciele akademiccy - a odpowiedzialność dyscyplinarna - prawo - Polska ; Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo - a postępowanie administracyjne - prawo - Polska ; Skargi i zażalenia - a postępowanie administracyjne - prawo - Polska ; Apelacja - postępowanie administracyjne - Polska ; Decyzje administracyjne - a apelacja - prawo - Polska ; Zażalenie (prawo) - postępowanie administracyjne - Polska ; Degradacja środowiska - górnictwo ; Górnictwo - ochrona środowiska - prawo ; Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin - prawo ; Górnictwo - a podatki pośrednie - prawo ; Geologia - a podatki pośrednie - prawo ; Spółki komandytowe - prawo zobowiązaniowe - Polska ; Spółki handlowe - prawo - kraje Unii Europejskiej ; Zbiory muzealne - ubezpieczenia - prawo ; Zbiory muzealne - a ryzyko ubezpieczenia ; Banki spółdzielcze - organizacja - prawo ; Irlandia - a środki masowego przekazu ; Norwegia - a prawa dziecka - organizacja ; Ukraina - administracja - reforma - 21 w ; Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie) - wybory samorządowe - 2018 r ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: Zagadnienia prawnokonstytucyjne i teoretycznoprawne: Prawne podstawy wolności mediów w Irlandii; Zmiany w systemie polskiej administracji wyborczej a problem zaufania obywateli do rzetelności i uczciwości procedur wyborczych (kilka refleksji w kontekście świadomości konstytucyjnej wyborców); Zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w prawie UE po wyroku TSUE w sprawie Egenberger. Zagadnienia z zakresu ochrony praw człowieka: Prawo do życia rodzinnego z perspektywy europejskich oraz międzyamerykańskich organów ochrony praw człowieka. Zakaz dyskryminacji; Nadzwyczajna skuteczność prawa norweskiego w egzekwowaniu praw dziecka. Z problematyki funkcjonowania administracji publicznej: Decentralizacja a problem federalizacji Ukrainy w kontekście potencjalnych zagrożeń terytorialnych; Wybory samorządowe 2018 (przykład Dąbrowy Górniczej); Wygaśnięcie mandatu radnego – wybrane zagadnienia; Zarządzanie kryzysowe w gminie – wybrane zagadnienia; Konkurencyjność zamówień publicznych do 30 000 euro (na przykładzie Gminy Dąbrowa Górnicza). Zagadnienia proceduralne: Orzeczenia pierwszoinstancyjne w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli akademickich; Przedstawicielstwo w postępowaniu petycyjnym i w postępowaniu w sprawie skarg i wniosków; Instytucja zrzeczenia się prawa odwołania w ogólnym postępowaniu administracyjnym (art. 127a k.p.a.). Prawne aspekty ochrony środowiska: Kilka uwag dotyczących ocen oddziaływania na środowisko w geologii i górnictwie; Fees governed by the Geological and Mining Law in the light of the principle of sustainable development. Z problematyki prawa prywatnego: The Role of the Communist Bloc in the ILO During the Cold War – Selected Issues; Wkłady wspólników spółki komandytowej w kontekście odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki; Definicja siedziby spółki handlowej a procedura jej transgranicznego przeniesienia na terytorium UE; Obowiązek informacyjny oraz obowiązek terminowego powiadomienia ubezpieczyciela o wypadku w umowie ubezpieczenia dóbr kultury. Glosy, opinie i komentarze: Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2017 r., sygn. akt: II GSK 3377/17 (wydanie zezwolenia na utworzenie banku spółdzielczego); Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2018 r., II UK 673/16; Ustawa konstytucyjna Republiki Tadżykistanu o Górskobadachszańskim Wilajecie Autonomicznym z 30 lipca 2007 roku ze zmianami z 2 stycznia 2018 roku (tłumaczenie); Stanisław Grodziski (1929-2020). In memoriam. Sprawozdania: Sprawozdanie z Jubileuszu prof. zw. dr. hab. Adama Lityńskiego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Finanse / C.H.Beck. Finanse publiczne, lokalne, podatki)
ISBN: 978-83-255-0697-1
1. Zasady formułowania strategii podatkowych osób prawnych: Harmonizacji systemów podatkowych w krajach Unii Europejskiej; znaczenie umów podwójnego opodatkowania dla strategii podatkowych; Raje podatkowe i ich znaczenie w strategiach podatkowych przedsiębiorstw. 2. Obciążenia podatkowe w wybranych krajach Unii Europejskiej: Podatek dochodowy od osób prawnych w wybranych krajach Unii Europejskiej; Zasady opodatkowania dywidendy udziałowców korporacyjnych wybranych państw członkowskich; Podatek od wartości dodanej w wybranych krajach Unii Europejskiej; Podatek akcyzowy w wybranych krajach Unii Europejskiej; Spółki prawa handlowego w wybranych krajach Unii Europejskiej. 3. Strategie podatkowe w Unii Europejskiej: Strategie podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych; Strategie podatkowe w zakresie podatków pośrednich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Finanse / C.H.Beck. Finanse publiczne, lokalne, podatki)
ISBN: 978-83-255-1120-3
1. Podatki i opłaty samorządowe w systemie dochodów publicznych. 2. Podatki samorządowe o stawkach uchwalanych przez gminę. 3. Podatki samorządowe o stawkach nie uchwalanych przez gminę. 4. Opłaty samorządowe o stawkach ustalanych przez gminę. 5. Opłaty samorządowe o stawkach nie ustalanych przez gminę.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89355-80-9
Polityka podatkowa Unii Europejskiej: Założenia systemów podatkowych. Założenia polityki podatkowej Unii Europejskiej. analiza porównawcza systemów podatkowych krajów Unii Europejskiej. Charakterystyka systemów podatkowych krajów Unii Euroejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89355-80-9
Polityka podatkowa Unii Europejskiej: Założenia systemów podatkowych. Założenia polityki podatkowej Unii Europejskiej. analiza porównawcza systemów podatkowych krajów Unii Europejskiej. Charakterystyka systemów podatkowych krajów Unii Euroejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-437-2
R.1 Polityka finansowa i jej funkcje; R.2 Racjonalny system podatkowy; R.3 Podatki a sprawiedliwość społe czna; R.4 Podatki a wzrost gospodarczy; R.5 System podatków państwowych; R.6 System podatków samorządo wych; R.7 System podatkowy w wybranych państwach Unii Europejskiej; R.8 Fiskalne i pozafiskalne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again