Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(5)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(5)
Author
Famulska Teresa
(1)
Hanusz Antoni
(1)
Jędrzejewski Lech
(1)
Kołaczkowski Bartosz
(1)
Miszewski Maciej
(1)
Nowakowski Jerzy
(1)
Ratajczak Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Samorząd terytorialny
(5)
Podatek
(4)
Budżety terenowe
(3)
Podatki i opłaty lokalne
(3)
Finanse publiczne
(2)
Gospodarka terenowa
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Banki
(1)
Bhp
(1)
Budżet
(1)
Daniny publiczne
(1)
Deficyt budżetowy
(1)
Depozyt bankowy
(1)
Franchising
(1)
Fundusze celowe
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Giełda Papierów Wartościowych
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Inwestycje
(1)
Kadry
(1)
Keynesizm
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Leśnictwo
(1)
Logistyka
(1)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Ordoliberalizm
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Prawo pracy
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek ubezpieczeniowy
(1)
Służba zdrowia
(1)
Łowiectwo
(1)
Środki trwałe
(1)
Źródła finansowania samorządu terytorialnego
(1)
7 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7251-654-5
Część I: Finanse publiczne, sektor publiczny, finanse publiczne ponadnarodowe. 1. Fundusze jako forma dywersyfikacji środków publicznych. 2. Dostosowanie fiskalne w krajach przystępujących do strefy euro. 3. Miary deficytu budżetowego w kontekście fiskalnych kryteriów konwergencji. 4. Samorząd terytorialny jako główny kreator rozwoju lokalnego i regionalnego. 5. Doświadczenia krajów Unii Europejskiej w zakresie harmonizacji podatków pośrednich. 6. Redystrybucyjna funkcja systemów podatkowych w krajach Unii Europejskiej. 7. Znaczenie podatków w dochodach budżetu federacji w Niemczech i budżetu państwa w Polsce. 8. Systemy finansowania ochrony zdrowia w wybranych krajach Unii Europejskiej. 9. New public management w sektorze publicznym - idea czy rzeczywistość? 10. Wdrażanie środków funduszy strukturalnych w Polsce na tle innych nowo przyjętych członków Unii Europejskiej. 11. Gospodarka finansowa w wybranych regionach Unii Europejskiej. 12. Budżet Unii Europejskiej - kierunki reformy. Część II: System bankowy, instytucje i instrumenty rynku finansowego, finanse podmiotów gospodarczych. 13. System gwarantowania depozytów w krajach Unii Europejskiej - uwarunkowania działalności i propozycje zmian dla systemu polskiego. 14. Wdrażanie postaniowień Nowej Umowy Kapitałowej w Unii Europejskiej. 15. Międzynarodowy Rynek Private Banking. 16. Ewolucja systemu bankowego w Niemczech - wniosek dla Polski 17. Komparatystyka systemów finansowych. 18. Inwestycje zagraniczne na polskim rynku giełdowym w latach 2003-2005. Wpływ inwestycji private equity na rozwój gospodarczy. 20. Wybrane formy finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. 21. Zaangażowanie europejskich instytucji finansowych w finansowanie rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 22. Rola afiliacji Banku Światowego a Polska. 23. Nowa międzynarodowa architektura finansowa z perspektywy Unii Europejskiej. 24. Rynki ubezpeiczeniowe wybranych krajów Unii Europejskiej - analiza porównawcza.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-0240-1
1. Wprowadzenie do problematyki badawczej; 2. Budżet jako podstawa samorządowej gospodarki finansowej; 3. Organizacyjno-prawne formy gospodarki finansowej samorządu terytorialnego; 4. Źródła finansowania zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; 5. Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego; 6. Wewnętrzna kontrola finansowa samorządu; 7. Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad samorządową gospodarką finansową
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60186-47-3
1. Samorząd terytorialny w zreformowanym systemie finansów publicznych, 2. Zasady samorządowej gospodarki finansowej, 3. Dochody i wydatki gmin, powiatów oraz województw, 4. Podatki i opłaty w systemie danin publicznych w Polsce, 5. Samorządowa polityka finansowa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ISSN 1642-980X ; Nr 1-2/2003 Nr 1-2/2004)
1.Doktryna ortoliberalizmu - założenia i charkaterystyka, 2.Badanie otoczenia rynkowego i makroekonomicznego na potrzeby identyfikacji sytuacji rynkowej, 3.Wykorzystanie koncepcji mikroekonomicznych nowej ekonomii keynesowskiej w polityce personalnej przedsiębiorstw, 3.Decyzje inwestycyjne śląskich przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) wobec członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, 4.Logistyczna struktura procesowa - próba budowy modelu transformacji, 5.Wycena inwestycji, 6.Wybrane zaganienia franchisingu, 7.Instrumenty oddziaływania na klienta w działalności gospodarczej - wybrane aspekty, 8.Jakość usług w administracji samorządowej jako obiekt badań, 9.Środki trwałe w świetle przepisów bilansowych i podatkowych, 10.Podatki bezpośrenie w śwecji, 11.Wybrane problemy bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, leśnictwie i łowiectwie, 12.Nowe regulacje w prawie prawcy w 2004 r a nowe obowiązki przedsiębiorców zatrudniających pracowników - wybrane zaganienia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
Źródła finansowania samorządu terytorialnego / red. nauk. Antoni Hanusz. - Stan prawny na 15.05.2015 r. - Warszawa : Wolters Kluwer SA , 2015. - 467 s. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-264-8229-8
1. Podział środków publicznych między państwo a jednostki samorządu terytorialnego; 2. Podatek od nieruchomości; 3. Podatek rolny; 4. Podatek leśny; 5. Karta podatkowa; 6. Podatek od środków transportowych; 7. Podatek od spadków i darowizn; 8. Podatek od czynności cywilnoprawnych; 9. Opłata skarbowa; 10. Opłata targowa; 11. Opłata od posiadania psów; 12. Opłata miejscowa; 13. Opłata uzdrowiskowa; 14. Opłata adiacencka; 15. Opłata planistyczna; 16. Opłata eksploatacyjna; 17. Udział we wpływach ze źródeł dochodów państwa jako źródło dochodów jednostek samorządu terytorialnego; 18. Dochody z mienia i działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego; 19. Subwencja ogólna jako dochód jednostek samorządu terytorialnego; 20. Dotacje celowe jako źródło dochodu jednostek samorządu terytorialnego; 21. Prawne ograniczenia pozyskiwania środków zwrotnych przez jednostki samorządu terytorialnego; 22. Rozkład kompetencji między organami jednostek samorządu terytorialnego w procesie pozyskiwania środków zwrotnych; 23. Obligacje komunalne jako źródło przychodów jednostek samorządu terytorialnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again