Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(4)
Author
Glumińska-Pawlic Jadwiga
(1)
Kosikowski Cezary (1942- )
(1)
Osiatyński Jerzy
(1)
Wiśniewski Jan
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Budżet państwowy
(3)
Podatek
(3)
Banki spółdzielcze
(1)
Budżet
(1)
Budżety terenowe
(1)
Ceny transferowe
(1)
Dług państwowy
(1)
Energetyka
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Finanse publiczne
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Kapitał
(1)
Konstytucja
(1)
Kontrola finansowa
(1)
Kontrola gospodarcza
(1)
Kontrola państwowa
(1)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Podatek dochodowy
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Podatek od nieruchomości
(1)
Polska
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Prawo państwowe
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rachunkowość
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek pracy
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Ustrój społeczny
(1)
Własność komunalna
(1)
Własność państwowa
(1)
4 results Filter
Book
In basket
Finanse publiczne : ekonomia i polityka / Jerzy Osiatyński. - Wyd.2 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2006. - 309 s. : wykr., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-14593-4
1. Podstawowe pojęcia i definicje 2. Budżet państwa - pojęcia dochodów, wydatków, deficytu budżetowego i długu publicznego 3. Finanse publiczne a polityka gospodarcza państwa 4. System podatkowy i polityka podatkowa w Polsce 5. Zasady opracowania, uchwalania i wykonywania budżetu państwa 6. Analiza budżetu państwa na dany rok 7. Finanse samorządu terytorialnego 8. Formy pomocy finansowej dla przedsiębiorców 9. Skonsolidowany sektor finansów publicznych 10. Państwowy dług publiczny 11. Dyscyplina finansowa i kontrola wewnętrzna 12. Finanse publiczne a Unia Europejska
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-927533-6-0
Zawiera: Exit Tax w świetle dyrektywy ATA; Wspólny system VAT a obowiązki sądów krajowych; Zastosowanie najwyższej stawki w podatku od nieruchomości jako sposób uszczelniania systemu podatkowego; Konsekwencje implementacji dyrektywy ATA w zakresie kosztów finansowania dłużnego; Kilka uwag na temat uszczelniania luki VAT w Polsce; Konsolidacja aparatu skarbowego jako instrument uszczelniania systemu podatkowego w Polsce; Uszczelnianie systemu podatkowego - zalety - wady - wnioski; Wykonanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego jako element uszczelniania systemu podatkowego - zarys problemu; Mechanizm podzielonej płatności - kolejne narzędzie do przeciwdziałania wyłudzeniom VAT; Reorganizacja przedsiębiorstwa a usczelnianie systemu podatkowego - wybrane zagadnienia; Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy z uszczelnianiem VAT: kilka uwag na temat ingerencji w prawa podatnika i ich ochrony; Uszczelnianie systemu podatkowego a realizacja zasady neutralności na przykładzie gmin; Pakiet paliwowy VAT. Próba oceny regulacji; Czy zmiany legislacyjne z lat 2016-2018 uszczelniające podatek od towarów i usług okażą się skuteczne? Skutki limitowania kosztów związanych ze świadczeniem usług niematerialnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania Naukowe / Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
ISBN: 978-83-923607-1-1
Formalno-prawne ograniczenia swobody inicjacji działalności gospodarczej - na przykładzie koncesji na przewozy lotnicze; Prawno-ekonomiczne bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego; Problematyka wdrażania międzynarodowego prawa bilansowego w Polsce; Funkcjonowanie rynku pracy w Polsce; Ośrodki odpowiedzialności w przedsiębiorstwie; Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach aliansu strategicznego; Zarządzanie zasobami firmy i jej procesami gospodarczymi wspomagane systemem ERP/ERP II; Zasady finansowania działalności w średnich i dużych przedsiębiorstwach; Zasady prezentacji zmian w kapitałach własnych w różnych formach prawno-organizacyjnych; Rachunkowość przerobu Goldratta w świetle paradygmatów rachunkowości - wyniki badania ankietowego; Biegły rewident jako instytucja zaufania publicznego - ocena korzyści z audytu (wyniki badań empirycznych); Metodyka wyznaczania rodzaju polityki rachunkowości w zakresie rezerw w bankach spółdzielczych; Wybór formy opodatkowania jako optymalizowanie ponoszonych wydatków przez przedsiębiorcę będącym osoba fizyczną; Znaczenie wprowadzenia jednolitej stawki podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw; Rola cen transferowych w planowaniu optymalizacji obciążeń podatkowych; Prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych przez organy kontroli skarbowej; Wyspecjalizowana administracja podatkowa - czynnik wspomagający procesy gospodarcze i zarządzanie dużą firmą; Podatki i ich wpływ na dochody budżetu państwa w Polsce w latach 1991-2003; Kierunki dostosowywania wyższego szkolnictwa zawodowego do potrzeb zmieniającego się rynku pracy w Polsce - wybrane aspekty; Trzecia Droga czy liberalizm gospodarczy? Rozwiązania dla Polski w kontekście ustrojów gospodarczych krajów Unii Europejskiej; Uwarunkowania przepływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wyzwania dla Polski; Międzynarodowe kryzysy finansowe. Wybrane zagadnienia; Strategia polityki pieniężnej w strefie euro; Działalność europejska Funduszu Inwestycyjnego w zakresie venture capital jako element strategii lizbońskiej; Długoterminowa polityka energetyczna Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
(Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / red. Kazimierz Działocha, Artur Preisner)
ISBN: 83-7059-744-0
Konstytucyjna zasada społecznej gospodarki rynkowej jako podstawa tworzenia i stosowania prawa; Wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia w praktyce stosowania Konstytucji RP; Własność państwowa i jej ochrona w świetle Konstytucji RP; Własność komunalna i jej ochrona w praktyce stosowania Konstytucji RP; Organizacja i funkcjonowanie kontroli i nadzoru państw wobec gospodarki w świetle Konstytucji RP; Tworzenie ustawy budżetowej (ustawy o prowizorium budżetowym) w praktyce stosowania Konstytucji RP; Konstytucyjność ustaw podatkowych w praktyce legislacyjnej i w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego; Akty normatywne organów Narodowego Banku Polskiego oraz organów nadzoru nad rynkiem finansowym w świetle postanowień Konstytucji RP.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again