Source
Książki
(14)
IBUK Libra
(1)
Form of Work
Książki
(14)
Publikacje naukowe
(2)
E-booki
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(12)
available
(8)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(12)
Author
Kud Marzena
(2)
Skolimowska Katarzyna
(2)
Akert Robin M
(1)
Aronson Elliot (1932- )
(1)
Bukowski Marcin
(1)
Czarnecki Kazimierz M. (1933- )
(1)
Czyż Anna
(1)
Denek Kazimierz (1932-2016)
(1)
Fedeli Mario
(1)
Franken Robert E
(1)
Gilewicz Joanna
(1)
Gondzik Erwin
(1)
Graczykowski Piotr
(1)
Grudowski Piotr
(1)
Grzesiak Jan
(1)
Hamrol Adam (1952- )
(1)
Kamińska Aleksandra (1976- )
(1)
Kolanko Agnieszka
(1)
Kraus Ewa (1971- )
(1)
Lewicka Maria
(1)
Oleśniewicz Piotr (1968- )
(1)
Ostrowska Urszula
(1)
Parzuchowski Michał
(1)
Przylipiak Mirosław
(1)
Remus-Duda Joanna
(1)
Trojan Kazimierz
(1)
Wilson Timothy D
(1)
Wosik-Kawala Danuta
(1)
Zymonik Zofia (1947- )
(1)
Łączek Tomasz
(1)
Year
2020 - 2023
(2)
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(5)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Audience Group
14-17 lat
(1)
6-8 lat
(1)
9-13 lat
(1)
Subject
Poczucie własnej wartości
(14)
Agresywność
(3)
Osobowość
(3)
Postawy
(3)
Godzina wychowawcza
(2)
Nauczanie
(2)
Popęd płciowy
(2)
Stres
(2)
Uczucia
(2)
Autorytet
(1)
BHP
(1)
Badania naukowe
(1)
Bioetyka
(1)
Charakter
(1)
Godność ludzka
(1)
Grupy społeczne
(1)
Głuchota
(1)
Głusi
(1)
Jakość
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Motywacja
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie dorosłych
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Nałóg
(1)
Normalizacja
(1)
Normy ISO 14000
(1)
Normy ISO 9000
(1)
Odżywianie
(1)
Pedagogika
(1)
Poznanie
(1)
Przemoc
(1)
Przysposobienie wojskowe
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Radzenie sobie ze stresem
(1)
Religijność
(1)
Samopoznanie
(1)
Samopoznanie -- psychologia
(1)
Sen
(1)
Spostrzeganie
(1)
Społeczeństwo konsumpcyjne
(1)
Stereotyp
(1)
Studenci
(1)
Sukces
(1)
Temperament
(1)
Terapia zajęciowa
(1)
Twórczość
(1)
Uczniowie
(1)
Wychowanie
(1)
Wyobraźnia
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zawód
(1)
Subject: time
2001-
(2)
1901-2000
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Podręcznik
(2)
Materiały pomocnicze
(1)
Monografia
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Psychologia
(3)
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Edukacja i pedagogika
(2)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
15 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Edukacja Jutra)
ISBN: 978-83-64788-25-3
I. Kapitał ludzki w edukacji jutra: Kariera zawodowa niezbywalną kategorią kapitału ludzkiego oraz wyzwaniem dla edukacji jutra; Kompetencje społeczne absolwentów studiów pedagogicznych; Kompetencje społeczne fundamentem potencjału zawodowego studentów; II. Aspekty oceny i samooceny pracownika: Samoocena osób migrujących zawodowo; Satysfakcja z pracy a gotowość pracowników do uczenia się i rozwoju; Wokół problematyki stresu zawodowego i stylów radzenia sobie ze stresem przez pracowników socjalnych; III. Jakość kształcenia w edukacji wyższej; Aspekty jakości kształcenia w edukacji wyższej; Refleksja w nauczaniu gramatyki praktycznej studentów filologii angielskiej niezbędnym komponentem rozwoju kompetencji metodycznej nauczyciela; IV. Obronność jako forma kształcenia ustawicznego: Wybrane problemy przygotowania ludności do działania w ramach obrony cywilnej; Szkolenie obronne w przygotowaniu kadr systemu bezpieczeństwa państwa; Przygotowanie społeczeństwa do obrony powszechnej w świetle obecnych wyzwań i potrzeb.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-2594-8
1. Psychopedagogiczne aspekty samooceny, 1.1 Rozumienie samooceny i pojęć pokrewnych, 1.2 Rodzaje i funkcje samooceny, 1.3 Rozwój samooceny, 1.4. Wpływ samooceny na zachowanie jednostki, 2. Rozwijanie i korygowanie samooceny w praktyce pedagogicznej, 2.1 Kształtowanie i korygowanie samooceny jako zadanie wychowawcze, 2.2 Terapia pedagogiczna, 2.3 Korygowanie samooceny w programach profilaktycznych, 2.4 Możliwości wykorzystania współczesnej psychoterapii w rozwijaniu i korygowaniu samooceny, 3. Problematyka i organizacja badań, 3.1 Cel,problemy i hipotezy robocze, 3.2 Metody,techniki i narzędzia badawcze, 3.3 Teren badań i osoby badane, 4. Opis terapii pedagogicznej zastosowanej w eksperymencie, 4.1 Pedagogika zabawy jako podstawa programu terapii pedagogicznej, 4.2 Podstawowe techniki korygowania samooceny zastosowane w terapii pedagogicznej, 4.3 Opis programu oraz spostrzeżenia z przebiegu terapii, 5. Skuteczność terapii samooceny w świetle przeprowadzonych badań, 5.1 ZAmiany samooceny ujawnione badaniem kwestionariuszem "jaki jesteś" P.Sears, 5.2 Zmiany samooceny uczniów w swietle badania dyferencjałem semantycznym, 5.3 Zmiany samooceny w świetle badania testem zdań niedokończonych, 5.4 Zmiana stosunku do siebie ujawniona skalą samoakceptacji E.M.Bergera, 5.5 Zmiany gotowości do zachowań asertywnych uczniów, 5.6 Zmiany stosunków społecznych w grupie, 5.7 Zmiany we wzajemnym postrzeganiu uczniów, 5.8 Zmiany wizji własnej przyszłości badanych uczniów, 5.9 Opinia uczniów o zajęciach, 5.10 Charakteryzstyka wybranych przypadków
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61991-92-2
1. Autorytet nauczyciela; 2. Przewodnik skalowy do pomiaru, oceny i samooceny autorytetu: Autorytet intelektualny; Autorytet światopoglądowy; Autorytet naukowy; Autorytet moralny; Autorytet społeczny; Autorytet kulturalny; Autorytet polityczny; Autorytet dydaktyczny; Autorytet metodyczny; Autorytet wychowawczy; 3. Kwestionariusz do poznawania, oceny i samooceny autorytetu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8095-615-5
Zawiera: Podziękowania; Wstęp; 1. Koncepcje i uwarunkowania stresu 1.1. Od biologizmu po personalizm 1.2. Transakcyjne ujęcie stresu 1.3. Wybrane zasoby osobiste a radzenie sobie w sytuacjach trudnych 2. Specyfika funkcjonowania psychospołecznego osób słabosłyszących 2.1. Epidemiologia występowania uszkodzeń słuchu 2.2. Wybrane konteksty diagnozy i rehabilitacji uszkodzeń słuchu  2.3. Uszkodzenia słuchu a radzenie sobie w sytuacjach trudnych 2.4. Samoocena osób z uszkodzonym słuchem 3. Metodologiczne podstawy prowadzonych badań 3.1. Przedmiot, cel badań i pytania badawcze 3.2. Zmienne, wskaźniki, metody weryfikacji danych 3.3. Narzędzia pomiaru zmiennych 3.4. Procedury prowadzenia badań 3.5. Charakterystyka próby 4. Zestawienie wyników badań nad poziomem stresu osób z uszkodzonym narządem słuchu kwestionariuszem PSS-10 4.1. Wyniki badań ogółem 4.2. Wyniki badań w podziale według zmiennej płeć 4.3. Wyniki badań w podziale według zmiennej wiek 4.4. Wyniki badań w podziale według zmiennej miejsce zamieszkania 4.5. Wyniki badań w podziale według zmiennej pozycja zawodowa 4.6. Wyniki badań w podziale według zmiennej sposób protezowania 4.7. Wyniki badań w podziale według zmiennej głębokość niedosłuchu 5. Zestawienie wyników badań nad strategiami radzenia sobie ze stresem osób z uszkodzonym narządem słuchu kwestionariuszem Mini-COPE 5.1. Wyniki badań ogółem 5.2. Wyniki badań w podziale według zmiennej płeć 5.3. Wyniki badań w podziale według zmiennej wiek 5.4. Wyniki badań w podziale według zmiennej miejsce zamieszkania 5.5. Wyniki badań w podziale według zmiennej pozycja zawodowa 5.6. Wyniki badań w podziale według zmiennej sposób protezowania 5.7. Wyniki badań w podziale według zmiennej głębokość niedosłuchu 6. Zestawienie wyników badań nad stylami radzenia sobie ze stresem osób z uszkodzonym narządem słuchu kwestionariuszem CISS 6.1. Wyniki badań ogółem 6.2. Wyniki badań w podziale według zmiennej płeć 6.3. Wyniki badań w podziale według zmiennej wiek 6.4. Wyniki badań w podziale według zmiennej miejsce zamieszkania 6.5. Wyniki badań w podziale według zmiennej pozycja zawodowa 6.6. Wyniki badań w podziale według zmiennej sposób protezowania 6.7. Wyniki badań w podziale według zmiennej głębokość niedosłuchu 7. Zestawienie wyników badań nad samooceną osób z uszkodzonym narządem słuchu kwestionariuszem MSEI 7.1. Wyniki badań ogółem 7.2. Wyniki badań w podziale według zmiennej płeć 7.3. Wyniki badań w podziale według zmiennej wiek 7.4. Wyniki badań w podziale według zmiennej miejsce zamieszkania 7.5. Wyniki badań w podziale według zmiennej pozycja zawodowa 7.6. Wyniki badań w podziale według zmiennej sposób protezowania 7.7. Wyniki badań w podziale według zmiennej głębokość niedosłuchu 8. Zestawienie wyników badań nad związkami pomiędzy poziomem stresu, stylami i strategiami walki ze stresem oraz samooceną 8.1. Zmienne objaśniające poziom stresu oraz poziom samooceny ogólnej i jej komponentów w badanej próbie 8.2. Komponenty samooceny a aktywne sposoby walki ze stresem 8.3. Komponenty samooceny a sposoby walki ze stresem skoncentrowane na poszukiwaniu wsparcia 8.4. Komponenty samooceny a pasywne i unikowe sposoby walki ze stresem 8.5. Komponenty samooceny a sposoby walki ze stresem zorientowane na emocje i zwrot ku religii 8.6. Zmienne objaśniające poziom ogólnej samooceny w badanej próbie 8.7. Związki pomiędzy komponentami samooceny a poziomem stresu, sposobami walki ze stresem 9. Analiza i interpretacja wyników badań 9.1. Poziom stresu oraz analiza uwarunkowań trendu 9.2. Strategie, style walki ze stresem a samoocena 9.3. Analiza związków pomiędzy poziomem stresu, stylami i strategiami walki ze stresem oraz samooceną 10. Odpowiedzi na pytania badawcze 11. Wnioski i postulaty; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89574-61-6
1. Podstawowe zagadnienia w badaniach nad motywacją, 2. Składniki motywacji, 3. Głód i jedzenie, 4. Namiętność, miłość, sex, 5. Pobudzenie i kierowanie uwagą a maksymalna efektywność działania, 6. Czuwanie, spanie i marzenia senne, 7. Używanie i nadużywanie substancji psychoaktywnych, 8. Agresja, przymus, złość, 9 .Emocje i stres a zdrowie, 10. Emocje niespójne z celem (negatywne), 11. Emocje spójne z celem (pozytywne), 12. Od ciekawości do twórczości, 13. Potrzeba sprawowania kontroli, doskonalenia się oraz poczucia własnej wartości, 14. Samoregulacja motywacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Psychologia społeczna / Elliot Aronson, Timothy D. Wilson, Robin M. Akert ; przeł. Joanna Gilewicz. - Nowe wyd. popr. i uzupeł. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2012. - 543, [1] s. : rys., tab. ; 28 cm.
ISBN: 978-83-7506-930-3
1. Wprowadzenie do psychologii społecznej; 2. Metodologia: Jak wyglądają badania psychologii społecznej; 3. Poznanie społeczne: Jak myślimy o świecie społecznym; 4. Spostrzeganie społeczne: Jak dochodzimy do zrozumienia innych ludzi; 5. Własne Ja: Rozumienie siebie w kontekście społecznym; 6. Potrzeba uzasadniania swoich zachowań; 7. Postawy i zmiany postaw: Oddziaływanie na myśli i uczucia; 8. Konformizm: Wpływ na zachowanie; 9. Procesy grupowe: Wpływ w grupach społecznych; 10. Atrakcyjność interpersonalna: Od pierwszego wrażenia do związków uczuciowych; 11. Zachowania prospołeczne: Dlaczego ludzie pomagają; 12. Agresja: Dlaczego krzywdzimy innych ludzi. Czy możemy temu zapobiec; 13. Uprzedzenia: Przyczyny i środki zaradcze; Jak psychologia społeczna może zmienić świat w trosce o zrównoważony rozwój; Psychologia społeczna a zdrowie; Psychologia społeczna a prawo.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
E-book
In basket

Spis treści [Contents] Artykuły [Articles] Janusz Reykowski: Przemoc a realizacja celów grupowych: perspektywa makropsychologiczna [Violence as the recurring means of reaction in group conflicts: Societal perspective], doi 10.7366/1896180020174101, s. 112–129; Paulina Szostek: Zazdrość romantyczna: kluczowe koncepcje teoretyczne i narzędzia pomiaru [Romantic jealousy: Main theoretical conceptions and measurement instruments], doi 10.7366/1896180020174102, s. 130–141; Robert Balas, Joanna Sweklej: Rola procesów asocjacyjnych i formułowania sądów w nabywaniu i ekspresji postaw [The role of associative and propositional processes in attitude acquisition and expression], doi 10.7366/1896180020174103, s. 142–155; Andrzej Falkowski, Maria Sidoruk-Błach: Siła cech negatywnych w kształtowaniu się podobieństwa: implikacje dla budowania wizerunku marki miasta [The strength of negative features in shaping similarity: Implications for creating the brand image of a city], doi 10.7366/1896180020174104, s. 156–165; Aleksandra Pilarska, Anna Suchańska: Problem adaptacyjnej wartości empatii w kontekście jej związków z poziomem organizacji osobowości [The adaptive value of empathy in the context of its relation to the personality organization level], doi 10.7366/1896180020174105, s. 166–174; Nina Ogińska-Bulik, Magdalena Kobylarczyk: Rola zasobów osobistych i społecznych w kształtowaniu poczucia jakości życia u nastolatków – wychowanków domów dziecka [The role of personal and social resources in the development of a sense of the quality of life in adolescents-children’s homes], doi 10.7366/1896180020174106, s. 175–184. Metody [Methods] Alan Mandal, Marcin Moroń: Skala typów przywiązania do miejsca według typologii Davida M. Hummona (1992): ustrukturyzowana jakościowa metoda badania przywiązania do miejsca zamieszkania [Type of Place Attachment Scale based on Hummon’s (1992) typology: A structured qualitative method of place attachment measurement], doi 10.7366/1896180020174107, s. 185–204; Gabriela Czarnek, Piotr Dragon, Paulina Szwed, Bogdan Wojciszke: Kwestionariusz przekonań politycznych: własności psychometryczne [Political Beliefs Questionnaire: Psychometric properties], doi 10.7366/1896180020174108, s. 205–222; Anita Zbieg, Aleksandra Słowińska, Błażej Żak: Siła relacji interpersonalnej: wstępna weryfikacja koncepcji i metody pomiarowej [Strength of interpersonal relations: Introductory verification of the concept and measurement method], doi 10.7366/1896180020174109, s. 223–239.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
(Ewaluacja i innowacje w edukacji.)
ISBN: 978-83-88335-45-7
1. Ewaluacja szkolna w aspekcie ustalania efektywności procesu dydaktyczno-wychowawczego zorientowanego na jego jakość; 2. Prakseopedagogiczne aspekty kontroli i oceny procesów kształcenia i wychowania; 3. Aksjologiczne wymiary edukacji pedagogicznej kandydatów na nauczycieli; 4. Czynniki zwiększające duchowe zasoby nauczyciela; 5. O dobrym nauczycielu- w kontekście wybranych cnót i samooceny; 6. Istota kształcenia nauczycieli- prowadzenie ku samoocenie; 7. Talent pedagogiczny i wiedza przedmiotowa jako warunek sukcesów nauczyciela; 8. Samowiedza i samoświadomość podmiotowości w edukacji; 9. Skuteczność kształcenia i wychowania w kontekście zadań priorytetowych; 10. Start w zawodzie i warunki pracy nauczycieli (w opiniach nauczycieli emerytów); 11. Ocena edukacyjnych portali dla nauczycieli; 12. Można i trzeba uczyć inaczej; 13. Współczesne rozumienie procesu nauczenia- uczenia się a kompetencje pedagogiczne nauczycieli; 14. Ocenianie szkolne po nowemu; 15. W poszukiwaniu skutecznych metod oceny i samooceny indywidualnych stylów uczenia się; 16. Kontrola i ocena skuteczności kształcenia w szkole wyższej; 17. Samoocena studenta w kontekście praktyk pedagogicznych; 18. Ocena zachowania jako narzędzie restrykcji czy wychowania?; 19. Zdrowie w procesie wychowania (między akceptacją a odrzuceniem); 20. Ocenianie i samoocena jako element kompetencji zawodowych nauczyciela; 21. Ocenianie jako jeden z podstawowych składników kompetencji dydaktycznych nauczyciela; 22. Doskonalenia jakości pracy nauczyciela w zakresie kompetencji informacyjnych; 23. Uwarunkowania kształtowania kompetencji nauczycieli w zakresie oceniania w szkole podstawowej; 24. Niemoc i daremność. Refleksja nad Encyklopedią Pedagogiczną XXI wieku; 25. Nauczyciel o sobie- wokół uwarunkowań trafności autoobrazu; 26. Dylematy związane z uwzględnieniem podmiotowości oraz indywidualizacji w procesach kształcenia; 27. Ewaluacja wybranych obszarów pracy szkoły zawodowej; 28. Ocena opisowa w opinii rodziców uczniów klas młodszych29. O indywidualizacji w nauce czytania i pisania; 30. Ocena i samoocena w klasach integracyjnych; 31. Problem niepowodzeń szkolnych w świadomości przyszłych nauczycieli; 32. Samoocena pracy pedagoga szkolnego; 33. Ocena pracy bibliotekarza szkolnego; 34. O relacji między występowaniem preferencji a samooceną uczniów początkowej edukacji muzycznej; 35. Dylematy nauczyciela muzyki- jak oceniać młodych twórców?; 36. Inteligencje wielorakie w praktyce edukacyjnej- kierunki poszukiwań i możliwości wykorzystania; 37. Ewaluacja działalności bibliotek publicznych doby ponowoczesnej; 38. Ocena i samoocena na turystycznym szlaku; 39. Przedszkole w ocenie rodziców; 40. Samoocena ucznia a samoocena nauczyciela.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7308-393-6
1. Problematyka badań w świetle literatury przedmiotu; 2. Podstawy metodologiczne badań własnych; 3. Godność w obszarze prawnym badań; 4. Godność w obszarze religijnym badań; 5. Godność w obszarze bioetycznym badań; 6. Doświadczanie poczucia godności przez badanych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Sukces życiowy w społeczeństwie konsumpcyjnym / red. nauk. Tomasz Łączek. - Warszawa : Difin SA, 2020. - 307 s. : rys., tab., wykresy ; 24 cm.
(Engram)
ISBN: 978-83-66491-11-3
Wprowadzenie; Część I. Sukces w społeczeństwie konsumpcyjnym: Sukces życiowy na kanwie sukcesu edukacyjnego w socjologicznej koncepcji Geerta Hofstede; Rzetelność w ujęciu Bertranda Russella a sukces w społeczeństwie konsumpcyjnym; Idea sukcesu życiowego w kontekście granic społeczeństwa konsumpcyjnego; Sukces życiowy młodzieży w społeczeństwie konsumpcyjnym; Część II. Poczucie własnej wartości – wymiar aksjologiczny sukcesu dzieci w młodszym wieku szkolnym: Pedagogiczne uwarunkowania odniesienia życiowego sukcesu; Aksjologiczny wymiar sukcesu życiowego w opinii uczniów edukacji wczesnoszkolnej; Koncepcja Inteligencji Wielorakich, jako szansa na osiągnięcie sukcesu edukacyjnego przez ucznia; Poczucie własnej wartości jednostki w kontekście osiągania sukcesu życiowego; Kształtowanie poczucia własnej skuteczności jako przyczynek do sukcesu edukacyjnego i życiowego dzieci w młodszym wieku szkolnym; Część III. Sukces zawodowy jednostki: Uwarunkowania wyborów edukacyjno-zawodowych 15–16-latków – determinanty sukcesu; Sukces to nie przypadek. Projekty z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego jako przykład wsparcia karierowego młodzieży i młodych dorosłych; Zawód jako kategoria poznawcza w perspektywie sukcesu zawodowego jednostki; Internet i jego zasoby w planowaniu sukcesu zawodowego – wyzwania edukacyjne w społeczeństwie konsumpcyjnym; Część IV. Znaczenie sukcesu wychowawczego w przestrzeni edukacyjnej: Sukces pedagogiki specjalnej na szczeblu szkoły średniej – z zapisków szkolnego subiekta; Znaczenie nauczycielskich kompetencji z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych w procesie kreowania sukcesu szkolnego dziecka z rodziny ubogiej – raport z badań; Komercjalizacja efektów kształcenia jako droga do sukcesu zawodowego absolwentów uczelni wyższych (na przykładzie magisterskich prac wdrożeniowych w naukach społecznych i humanistycznych); Awans zawodowy jako element sukcesu w pracy nauczyciela; Przystosowanie do studiów sposobem dążenia do osiągnięcia sukcesu przez studentów PWSIiP w Łomży; Część V. Uwarunkowania sukcesu społecznego młodych polaków w różnych środowiskach: Sukces życiowy a świat wartości i marzeń w perspektywie oglądu pokolenia Zet; Wpływ oddziaływań reintegracyjnych i postpenitencjarnych na osiągnięcie sukcesu życiowego osób osadzonych w środowisku wolnościowym – odniesienie do wyników badań własnych; Program Rodzina 500+ a aspiracje życiowe Polaków; Resocjalizacja kobiet – poprawa kompetencji opiekuńczo-wychowawczych jako sukces społeczny; O autorach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Psychologia i Formacja / pod red. Krzysztof Drek, Mieczysław Kożuch, Kazimierz Trojan)
ISBN: 83-7318-167-9
CZ.I Temperament : 1. Struktura i komponenty temperamentu, 2. Morfologia a temperament. Konstytucjonalizm, 3. Fizjologia a temperament, 4. Endokrynologia a temperament, 5. Podstawy neuroanatomiczne temperamentu, 6. Emocjonalność, 7. Agresja, 8. Seksualność (libido), 9. Poziom nastroju: tymiczność. CZ.II Charakter : 1. Podstawy charakterologii, 2. Klasyfikacje charakterów, 3. Charakterologia psychoanalityczna, 4. Główne cechy charakteru, 5. Zmysł moralny, 6. Otwartość na świat zewnętrzny (ekstrawersja-introwersja), 7. Poczucie własnej wartości, 8. Wyobraźnia, 9. Równowaga proporcji męskość-kobiecość, 10. Antynomia optymizm-pesymizm, 11. Antynomia dominacja-uległość, 12. Niektóre style zachowania z pogranicza normy i patologii. Cz.III Osobowość : 1. Teoria osobowości, 2. Dojrzałość
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-492-5
Zawiera: Wstęp; Okiem Kasi; Okiem Marzeny; Jak korzystać z książki; 1. SZKOŁA PROJEKTOWANIA MARZEŃ, czyli trening sporządzania celów; 2. NIE DAJ SIĘ SABOTOWAĆ, czyli jak uwolnić się od ograniczających przekonań; 3. USTAW SIĘ W DOBREJ KOLEJCE, czyli jak być przedsiębiorczym i rozwinąć swoją karierę; 4. WYOBRAŹNIA JEST KLUCZEM DO NASZEJ PAMIĘCI, czyli o efektywnej nauce; 5. WYGOOGLUJ SWÓJ UMYSŁ, czyli jak efektywnie szukać informacji; 6. KREATYWNOŚĆ, czyli samodzielność poza schematem; 7. PODEJMIJ DECYZJĘ I OPUŚĆ KRAINĘ „KIEDYŚ”; 8. ZBURZONA ŚCIANA W PUDEŁKU KOMFORTU… I co teraz? O elastyczności i zarządzaniu zmianą; 9. PRODUKTYWNOŚĆ TO NIE ZAJĘTOŚĆ, czyli pozorna efektywność zdemaskowana; 10. ZACZNIJ SIĘ SPRZEDAWAĆ, a Twoje życie nabierze rozmachu!; 11. ZAMKNIJ SIĘ! O komunikacji interpersonalnej i aktywnym słuchaniu; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-499-4
Zawiera: Wstęp; 1. CO DOBREGO DAJE KŁÓTNIA? Jak rozwiązywać konflikty i dobrze je wykorzystać?; 2. ZDOBĄDŹ PRZYCHYLNOŚĆ INNYCH LUDZI I ODNIEŚ SUKCES - o umiejętności adaptacji i relacyjności; 3. ASERTYWNOŚĆ TO SZTUKA panowania nad sobą i swoim życiem; 4. BĄDŹ GRACZEM ZESPOŁOWYM I GRAJ O WIĘCEJ - o zarządzaniu zasobami ludzkimi i współpracy w zespole; 5. O BUDOWANIU MĄDREGO PRZYWÓDZTWA i wywieraniu autentycznego wpływu; 6. ZARZĄDZANIE CZASEM kluczem do większej spontaniczności; 7. RYZYKUJ MĄDRZE I SIĘGAJ PO WIĘCEJ - rzecz o zarządzaniu ryzykiem; 8. ŻYCIE TO BIBLIOTEKA BŁĘDÓW I SUKCESÓW, musisz nauczyć się z niej korzystać. O wyciąganiu wniosków z sukcesów i porażek; 9. POKAŻ SIĘ Z JAK NALEPSZEJ STRONY, czyli o komunikacji niewerbalnej słów kilka; 10. PRZEKONAJ I ZOSTAŃ ZAPAMIĘTANYM - o wystąpieniach publicznych; 11. SZACHY W PRZESTRZENI WERBALNEJ, czyli sztuka negocjacji; 12. INTELIGENCJA FINANSOWA, czyli dlaczego pieniądze jednak dają szczęście; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)
ISBN: 978-83-208-2040-9
1. Historia, filozofia, istota jakości; 2. Pomiar i ocena jakości; 3. Zasady zarządzania jakością; 4. Normalizacja; 5. Systemy oceny zgodności (bezpieczeństwo produktu); 6. Samoocena- modele nagród jakości; 7. Koszty jakości; 8. Metody i narzędzia wspomagające zarządzanie jakością; 9. Kontrola, sterowanie i doskonalenie jakości; 10. System zarządzania środowiskowego; 11. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy; 12. Integracja normatywnych systemów zarządzania; 13. Projektowanie strategii przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again