Form of Work
Książki
(7)
Publikacje fachowe
(4)
Publikacje naukowe
(3)
Status
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Author
Szpringer Włodzimierz
(2)
Bienias Mateusz
(1)
Bąbol Krzysztof
(1)
Freeman Adam (1972- )
(1)
Grinberg Miguel
(1)
Hanchett Erik
(1)
Listwon Benjamin
(1)
Moch Wojciech
(1)
Rajca Piotr (1970- )
(1)
Rychlicki-Kicior Krzysztof
(1)
Smużniak Mirosław
(1)
Wittig Andreas (1984- )
(1)
Wittig Michael (1987- )
(1)
Year
2020 - 2022
(6)
2010 - 2019
(1)
Time Period of Creation
2001-
(7)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Aplikacja internetowa
(3)
Platforma internetowa
(3)
Amazon (platforma internetowa)
(2)
Framework (platforma programistyczna)
(2)
Usługi elektroniczne
(2)
Allegro (platforma internetowa)
(1)
Amazon Web Services
(1)
Aukcja internetowa
(1)
Czwarta rewolucja przemysłowa
(1)
Ekonomia współpracy
(1)
FinTech
(1)
Flask (platforma programistyczna)
(1)
Gospodarka elektroniczna
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Języki programowania
(1)
Nadzór administracyjny
(1)
Nadzór finansowy
(1)
Prawo konkurencji
(1)
Prawo nowych technologii
(1)
Programowanie (informatyka)
(1)
Przetwarzanie w chmurze
(1)
Python (język programowania)
(1)
Płatności elektroniczne
(1)
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
(1)
Telekomunikacja
(1)
Vue.js 2 (framework)
(1)
eBay (platforma internetowa)
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Genre/Form
Opracowanie
(3)
Podręcznik
(3)
Monografia
(1)
Domain
Informatyka i technologie informacyjne
(4)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(3)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
7 results Filter
Book
In basket
Amazon Web Services w akcji / Andreas Wittig, Michael Wittig ; przekŁ. Krzysztof Bąbol. - Gliwice : Helion , cop. 2020. - 513, [7] s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-283-6314-4
CZĘŚĆ I. PIERWSZE KROKI. Rozdział 1. Czym jest platforma Amazon Web Services? 1.1. Czym jest chmura obliczeniowa? 1.2. Co da się zrobić na platformie AWS? 1.3. Jakie korzyści płyną z użycia platformy AWS? 1.4. Ile to kosztuje? 1.5. Porównanie z alternatywnymi rozwiązaniami. 1.6. Odkrywanie usług AWS. 1.7. Interakcja z platformą AWS. 1.8. Tworzenie konta AWS. 1.9. Tworzenie alarmu dotyczącego płatności w celu kontroli rachunków z platformy AWS. Podsumowanie. Rozdział 2. Prosty przykład: aplikacja WordPress w pięć minut. 2.1. Tworzenie infrastruktury. 2.2. Poznawanie infrastruktury. 2.3. Ile to kosztuje? 2.4. Usuwanie infrastruktury. Podsumowanie. CZĘŚĆ II. BUDOWANIE WIRTUALNEJ INFRASTRUKTURY KOMPUTERÓW I SIECI. Rozdział 3. Korzystanie z maszyn wirtualnych - usługa EC2. 3.1. Badanie maszyny wirtualnej. 3.2. Monitorowanie i debugowanie maszyny wirtualnej. 3.3. Wyłączanie maszyny wirtualnej. 3.4. Zmiana rozmiaru maszyny wirtualnej. 3.5. Uruchamianie maszyny wirtualnej w innym centrum danych. 3.6. Przydzielanie publicznego adresu IP. 3.7. Dodawanie do maszyny wirtualnej dodatkowego interfejsu sieciowego. 3.8. Optymalizowanie kosztów maszyn wirtualnych. Podsumowanie. Rozdział 4. Programowanie infrastruktury: wiersz poleceń, zestawy SDK i usługa CloudFormation. 4.1. Infrastruktura jako kod. 4.2. Korzystanie z interfejsu wiersza poleceń. 4.3. Programowanie przy użyciu zestawu SDK. 4.4. Uruchamianie maszyny wirtualnej przy użyciu strategii. Podsumowanie. Rozdział 5. Automatyzacja wdrażania: usługi CloudFormation, Elastic Beanstalk i OpsWorks. 5.1. Wdrażanie aplikacji w elastycznym środowisku chmury. 5.2. Porównanie narzędzi do wdrażania. 5.3. Tworzenie maszyny wirtualnej w usłudze AWS CloudFormation i uruchamianie podczas rozruchu skryptu wdrożeniowego. 5.4. Wdrażanie prostej aplikacji internetowej w usłudze AWS Elastic Beanstalk. 5.5. Wdrażanie aplikacji wielowarstwowej za pomocą usługi AWS OpsWorks Stacks. Podsumowanie. Rozdział 6. Bezpieczeństwo systemu: usługa IAM, grupy zabezpieczeń i sieci VPC. 6.1. Kto odpowiada za bezpieczeństwo? 6.2. Utrzymywanie aktualności oprogramowania. 6.3. Zabezpieczanie konta AWS. 6.4. Kontrola ruchu sieciowego przychodzącego do maszyny wirtualnej i z niej wychodzącego. 6.5. Tworzenie sieci prywatnej w chmurze: usługa Amazon Virtual Private Cloud (VPC). Podsumowanie. Rozdział 7. Automatyzacja zadań eksploatacyjnych dzięki usłudze Lambda. 7.1. Wykonywanie kodu w usłudze AWS Lambda. 7.2. Budowanie rozwiązania do kontroli kondycji witryny internetowej w usłudze AWS Lambda. 7.3. Automatyczne dodawanie tagu z właścicielem instancji EC2. 7.4. Co jeszcze można zrobić za pomocą usługi AWS Lambda? Podsumowanie. CZĘŚĆ III. PRZECHOWYWANIE DANYCH W CHMURZE. Rozdział 8. Przechowywanie obiektów: usługi S3 i Glacier 1. Czym jest magazyn obiektów? 8.2. Usługa Amazon S3. 8.3. Tworzenie kopii zapasowej danych w usłudze S3 za pomocą interfejsu CLI platformy AWS. 8.4. Archiwizacja obiektów w celu optymalizacji kosztów. 8.5. Magazynowanie obiektów w sposób programowy. 8.6. Użycie usługi S3 do hostingu statycznej strony WWW. 8.7. Dobre praktyki przy korzystaniu z usługi S3. Podsumowanie. Rozdział 9. Przechowywanie danych na dyskach twardych: usługa EBS i magazyn instancji. 9.1. Usługa EBS: trwały magazyn blokowy dołączany za pośrednictwem sieci. 9.2. Magazyn instancji: tymczasowy magazyn blokowy. Podsumowanie. Rozdział 10. Współdzielenie woluminów danych przez maszyny wirtualne: usługa EFS. 10.1. Tworzenie systemu plików. 10.2. Tworzenie punktu docelowego montowania. 10.3. Montowanie udziału EFS w instancjach EC2. 10.4. Współdzielenie plików przez różne instancje EC2. 10.5. Poprawianie wydajności. 10.6. Monitorowanie systemu plików. 10.7. Tworzenie kopii zapasowych danych. Podsumowanie. Rozdział 11. Korzystanie z usługi relacyjnych baz danych: RDS. 11.1. Uruchamianie bazy danych MySQL. 11.2. Importowanie danych do bazy. 11.3. Tworzenie kopii zapasowej bazy i przywracanie z niej danych. 11.4. Kontrola dostępu do bazy danych. 11.5. Opieranie się na bazach danych o wysokiej dostępności. 11.6. Poprawianie wydajności bazy danych. 11.7. Monitorowanie bazy danych. Podsumowanie. Rozdział 12. Buforowanie danych w pamięci: usługa Amazon ElastiCache. 12.1. Tworzenie klastra pamięci podręcznej. 12.2. Opcje wdrażania pamięci podręcznej. 12.3. Kontrola dostępu do pamięci podręcznej. 12.4. Instalacja przykładowej aplikacji Discourse za pomocą usługi CloudFormation. 12.5. Monitorowanie pamięci podręcznej. 12.6. Poprawianie wydajności pamięci podręcznej. Podsumowanie. Rozdział 13. Programowanie z użyciem usługi bazy danych NoSQL: DynamoDB. 13.1. Eksploatacja usługi DynamoDB. 13.2. Usługa DynamoDB dla programistów. 13.3. Programowanie aplikacji z listą zadań. 13.4. Tworzenie tabel. 13.5. Dodawanie danych. 13.6. Pobieranie danych. 13.7. Usuwanie danych. 13.8. Modyfikowanie danych. 13.9. Skalowanie wydajności. Podsumowanie. CZĘŚĆ IV. ARCHITEKTURA OPROGRAMOWANIA W CHMURZE AWS. Rozdział 14. Osiąganie wysokiej dostępności: strefy dostępności, skalowanie automatyczne i usługa CloudWatch. 14.1. Odzyskiwanie sprawności po awarii instancji EC2 dzięki usłudze CloudWatch. 14.2. Przywracanie sprawności po awarii całego centrum danych. 14.3. Analiza wymogów dotyczących przywracania po awarii. Podsumowanie. Rozdział 15. Odłączanie - usługi ELB i SQS. 15.1. Odłączanie synchroniczne za pomocą modułów równoważenia obciążenia. 15.2. Asynchroniczne odłączanie za pomocą kolejek komunikatów. Podsumowanie. Rozdział 16. Projektowanie pod kątem odporności na błędy. 16.1. Wykorzystanie nadmiarowych instancji EC2 w celu poprawy dostępności. 16.2. Uwagi dotyczące zapewnienia w kodzie odporności na błędy.16.3. Budowa odpornej na błędy aplikacji internetowej: Imagery. Podsumowanie. Rozdział 17. Skalowanie w górę i w dół: skalowanie automatyczne i usługa CloudWatch. 17.1. Zarządzanie dynamiczną pulą instancji EC2. 17.2. Wyzwalanie skalowania na podstawie wskaźników lub harmonogramów. 17.3. Odłączanie dynamicznej puli instancji EC2. Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-283-4051-0
Rozdział 1. Od czego zacząć? Platforma sprzedażowa czy własny sklep? Środowisko mojej pracy... Mój model biznesowy? Podsumowanie. Rozdział 2. Allegro. Jak przygotować się do sprzedaży na Allegro? Strategia obecności na portalu aukcyjnym. Marketing na Allegro - gotowe rozwiązania serwisu a własne sposoby, aby wyróżnić się na listingu. Narzędzia usprawniające sprzedaż. Case study. Rozdział 3. eBay. eBay w Polsce i na świecie. Jak przygotować się do sprzedaży w serwisie eBay? Sprzedaż na eBayu (różne wersje serwisu). Polskie narzędzia wspomagające sprzedaż na eBayu. Case study. Rozdział 4. Amazon. Amazon - czy warto? Jak przygotować się do sprzedaży na Amazonie? Pułapki Amazona - na co uważać, handlując na tej platformie? Case study. Rozdział 5. Growth hacking a obecność na wielu platformach sprzedażowych. Konsument 3.0, czyli kto?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-283-6383-0
Część I. Wprowadzenie do flaska. 1. Instalacja. Tworzenie katalogu aplikacji. Wirtualne środowiska. Tworzenie wirtualnego środowiska w pythonie 3. Tworzenie wirtualnego środowiska w pythonie 2. Praca z wirtualnymi środowiskami. Instalowanie pakietów pythona za pomocą narzędzia pip. 2. Podstawowa struktura aplikacji. Inicjalizacja. Trasy i funkcje widoku. Kompletna aplikacja. Roboczy serwer www. Trasy dynamiczne. Tryb debugowania. Opcje wiersza polecenia. Cykl żądanie – odpowiedź. Kontekst aplikacji i żądania Przesyłanie żądania. Obiekt żądania. Hooki w żądaniach. Odpowiedzi. Rozszerzenia flaska. 3. Szablony. Mechanizm szablonów jinja2. Renderowanie szablonów. Zmienne. Struktury sterujące. Integracja bootstrapa z flask-bootstrap. Niestandardowe strony błędów. Łącza. Pliki statyczne. Lokalizowanie dat i czasu za pomocą pakietu flask-moment. 4. Formularze internetowe. Konfiguracja. Klasy formularzy. Renderowanie formularzy html. Obsługa formularzy w funkcjach widoku. Przekierowania i sesje użytkownika. Wyświetlanie komunikatów. 5. Bazy danych. Bazy danych sql. Bazy danych nosql. Sql czy nosql? Frameworki baz danych w pythonie. Zarządzanie bazą danych za pomocą flask-sqlalchemy. Definicja modelu Relacje. Operacje na bazach danych. Tworzenie tabel. Wstawianie wierszy. Modyfikowanie wierszy. Usuwanie wierszy. Zapytanie o wiersze. Wykorzystanie bazy danych w funkcjach widoku. Integracja z powłoką pythona. Migrowanie baz danych za pomocą pakietu flask-migrate. Tworzenie repozytorium migracji. Tworzenie skryptu migracji. Aktualizacja bazy danych. Dodawanie kolejnych migracji. 6. Wiadomości e-mail. Obsługa e-mail za pomocą rozszerzenia flask-mail. Wysyłanie wiadomości e-mail z powłoki pythona. Integrowanie wiadomości e-mail z aplikacją. Asynchroniczne wysyłanie e-maila. 7. Struktura dużej aplikacji. Struktura projektu. Opcje konfiguracji. Pakiet aplikacji. Korzystanie z fabryki aplikacji. Implementacja funkcji aplikacji w projekcie. Skrypt aplikacji. Plik wymagań. Testy jednostkowe. Konfiguracja bazy danych. Uruchamianie aplikacji. Część II. Przykład: aplikacja do blogowania społecznościowego 8. Uwierzytelnianie użytkownika. Rozszerzenia uwierzytelnienia dla flaska. Bezpieczeństwo hasła. Haszowanie haseł za pomocą pakietu werkzeug. Tworzenie schematu uwierzytelnienia. Uwierzytelnianie użytkownika za pomocą flask-login. Przygotowywanie modelu user na potrzeby logowania. Ochrona tras. Dodawanie formularza logowania. Logowanie użytkowników. Wylogowywanie użytkowników. Jak działa flask-login? Testowanie. Rejestrowanie nowego użytkownika. Tworzenie formularza rejestracji użytkownika. Rejestracja nowych użytkowników. Potwierdzenie konta. Generowanie tokenów potwierdzających za pomocą pakietu itsdangerous. Wysyłanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Zarządzanie kontem. 9. Role użytkowników. Reprezentacja ról w bazie danych. Przypisanie ról. Weryfikacja roli. 10. Profile użytkowników. Informacje o profilu. Strona profilu użytkownika. Edytor profilu. Edytor profilu z poziomu użytkownika. Edytor profilu z poziomu administratora. Awatary użytkownika. 11. Posty na blogu. Przesyłanie i wyświetlanie postów na blogu. Wpisy na blogach na stronach profilu. Stronicowanie długich list postów na blogu. Tworzenie fałszywych danych w postach na blogu. Renderowanie na stronach. Dodawanie widżetu stronicowania. Posty z formatowaniem przy użyciu pakietów markdown i flask-pagedown. Korzystanie z pakietu flask-pagedown. Obsługa tekstu sformatowanego na serwerze. Stałe linki do postów na blogu. Edytor postów. 12. Obserwatorzy. I znowu relacje w bazach danych. Relacje typu wiele-do-wielu. Relacje samoreferencyjne. Zaawansowane relacje wiele-do-wielu. Obserwujący na stronie profilu. Uzyskiwanie śledzonych postów za pomocą operacji join. Wyświetlanie obserwowanych postów na stronie głównej. 13. Komentarze użytkowników. Zapisywanie komentarzy w bazie danych. Przesyłanie i wyświetlanie komentarzy. Moderowanie komentarzy. 14. Interfejsy programowania aplikacji. Wprowadzenie do architektury rest. Zasoby są wszystkim. Metody żądania. Treści żądań i odpowiedzi. Kontrola wersji. Flask i usługi sieciowe typu rest. Tworzenie schematu interfejsu api. Obsługa błędów. Uwierzytelnianie użytkownika za pomocą flask-httpauth. Uwierzytelnianie za pomocą tokenów. Serializacja zasobów do i z formatu json. Implementacja punktów końcowych dla zasobów. Podział dużych kolekcji zasobów na strony. Testowanie usług internetowych za pomocą httpie. Część III. Ostatnie kroki 15. Testowanie. Uzyskiwanie raportów pokrycia kodu. Klient testowy flaska. Testowanie aplikacji internetowych. Testowanie usług internetowych. Kompleksowe testy z użyciem selenium. Czy warto? 16. Wydajność. Niska wydajność bazy danych. Profilowanie kodu źródłowego. 17. Wdrożenie. Etapy prac wdrożenia. Protokołowanie błędów na produkcji. Wdrożenie w chmurze. Platforma heroku. Przygotowanie aplikacji. Testowanie z wykorzystaniem heroku local. Wdrażanie za pomocą polecenia git push. Wdrażanie aktualizacji. Kontenery na platformie docker. Instalowanie dockera. Budowanie obrazu kontenera. Uruchamianie kontenera. Sprawdzanie działającego kontenera. Przekazywanie obrazu kontenera do rejestru zewnętrznego. Korzystanie z zewnętrznej bazy danych. Orkiestracja kontenerów za pomocą docker compose. Sprzątanie starych kontenerów i obrazów. Korzystanie z platformy docker podczas produkcji. Tradycyjne wdrożenia. Konfiguracja serwera. Importowanie zmiennych środowiskowych. Konfigurowanie protokołowania . 18. Dodatkowe zasoby. Korzystanie ze zintegrowanego środowiska programistycznego (ide). Wyszukiwanie rozszerzeń. Uzyskiwanie pomocy. Angażowanie się w społeczność flaska.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8175-342-5
1.Regulacja a konkurencja 1.1.Regulacja - uwagi ogólne 1.2.Law&Political Economy kontynuacją Law&Economics 1.3.Regulacja w erze transformacji cyfrowej (RegTech) 1.4.Nowe technologie – regulacja a konkurencja 1.5.Koncepcja regulacji sztucznej inteligencji 1.6.Platformy cyfrowe – kierunki rozwoju regulacji i konkurencji 1.7.Datafikacja i innowacje – punkty ciężkości regulacji konkurencji w erze platformizacji 1.8.Regulacja antymonopolowa – w kierunku koncepcji zrównoważonego rozwoju 2.Problemy regulacji przez algorytmy 2.1.Zarządzanie algorytmiczne – koncepcje regulacji 2.2.Dylematy regulacji algorytmicznej 2.3.Proste i złożone formy regulacji algorytmicznej 2.4.Algorytmy ewolucyjne – czy nowy kierunek regulacji algorytmicznej? 2.5.Platformizacja – w kierunku regulacji „Code is Law” 3.Problemy regulacji rynków i usług cyfrowych 3.1.Problem regulacji fintechów (bigtechów) 3.2.Platformy cyfrowe – fintech a bigtech (techfin) 3.3.W kierunku modelu biznesowego „centrum ekosystemu” 3.4.Pakiet regulacji usług i rynków cyfrowych 3.5.Gospodarka oparta na danych a konkurencja 3.6.Regulacja gospodarki opartej na danych 4.Problemy regulacji finansów cyfrowych 4.1.Doświadczenia regulacji finansów cyfrowych 4.2.Pakiet regulacji finansów cyfrowych 4.3.Nowa regulacja cyberbezpieczeństwa, usług zaufania oraz infrastruktury krytycznej a cyfrowa odporność operacyjna sektora finansowego 4.4.Wbudowane finanse – dalszy rozwój finansjalizacji, fintechów i bigtechów 4.5.DLT blockchain - tokenizacja 4.6.DLT blockchain jako infrastruktura na rzecz zrównoważonego rozwoju 4.7.Krajowe próby regulowania blockchain, kryptoaktywów i DeFi - wybrane przykłady 4.8.Ciekawy przykład regulacji DeFi (Lichtenstein) 4.9.Nowe podejście do regulowania DeFi 4.10.Problem odpośredniczenia w DeFi a regulacja – doświadczenia amerykańskie 4.11.Systemy płatności a DeFi – problemy regulacji 5.Problemy regulacji systemów płatności 5.1.Systemy płatności - wprowadzenie 5.2.PSD 2 – w kierunku otwartej bankowości 5.3.Kierunki zmian w systemach płatności 5.4.Systemy płatności a fintechy(paytechy)– wyzwania dla regulacji 5.5.Facylitatorzy płatności – nowe usługi na rynku płatności 5.6.Programowalne płatności 5.7.Cyfrowe waluty banków centralnych – kluczowe problemy regulacji 5.8.Rynek płatności a CBDC i kryptowaluty 5.9.Problem programowalnego, cyfrowego euro; Wnioski; Bibliografia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8175-204-6
Wykaz skrótów; Wprowadzenie; 1. Platformy cyfrowe – problemy koncepcyjne 1.1. Problemy definiowania platform cyfrowych 1.2. Ekonomia sieci jako płaszczyzna badania platform cyfrowych 1.3. Pozytywne aspekty konkurencji wokół osi innowacji 1.4. Korzyści ze współpracy i konkurencji innych firm z platformami cyfrowymi (pętla wartości) 1.5. Platforma jako infrastruktura (problem otwartości platformy) 1.6. Platformy społecznościowe 1.7. Platformy oferujące treści 2. Platformy cyfrowe a gospodarka współdzielenia 2.1. Regulowanie gospodarki współdzielenia 2.2. Ekosystem gospodarki współdzielenia – innowacyjne modele biznesowe 2.3. Platformy gospodarki współdzielenia – przykłady modeli biznesowych 2.4. Modele gospodarki współdzielenia a problem zaufania (blockchain) 2.5. Platformy cyfrowe a DLT blockchain (czy nowy etap odpośredniczenia?) 2.6. Blockchain – kierunek rozwoju gospodarki współdzielenia (peer-to-peer) 2.7. Gospodarka współdzielenia a Big Data 3. Platformy cyfrowe na rynku finansowym 3.1. BigTechy (TechFiny) na rynku usług finansowych 3.2. Gospodarka wspóldzielenia na rynku finansowym (open banking) 3.3. BigTechy – FinTechy na rynku finansowym (perspektywa DLT blockchain) 3.4. Platformy cyfrowe na rynku finansowym – bankowość jako usługa (finansjalizacja) 3.5. Platformy crowdfundingu 3.6. Platformy kryptowalutowe ICO/STO 3.7. Zdecentralizowane finanse oparte na blockchain – czy to realna wizja rozwoju rynku finansowego? 4. Platformy cyfrowe – perspektywa społeczna 4.1. Ambiwalentne oceny koncepcji gospodarki współdzielenia z perspektywy społecznej 4.2. Problem badania uczciwości algorytmicznej platform 4.3. Platformy cyfrowe a koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu 4.4. Platformy cyfrowe a koncepcja zrównoważonego rozwoju 4.5. Problem stronniczości (tendencyjności) pośrednictwa platform cyfrowych 4.6. Platformy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego 5. Platformy cyfrowe – problematyka prawna 5.1. Platformy cyfrowe – w kierunku trójkątnych relacji prawnych 5.2. Od sklepu internetowego do platformy cyfrowej 5.3. Regulacja form pośrednictwa ze strony platform cyfrowych (analogia do sytuacji konsumenta?) 5.4. Rynki dwu- i wielostronne – wyzwaniem dla prawa konkurencji 5.5. „Rynek uwagi” jako przykład rynku dwustronnego 5.6. Platformy cyfrowe – czy potrzeba nowego prawa konkurencji? 6. Platformy cyfrowe a prawo konkurencji 6.1. Rola danych dla platform cyfrowych a prawo konkurencji 6.2. Gospodarka cyfrowa. Polityka technologiczna a polityka konkurencji 6.3. Platformy cyfrowe na pograniczu prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa konkurencji 6.4. Prawa autorskie i patentowe na platformie – ludzie a maszyny 6.5. Poszerzone możliwości wiązania produktów na platformie cyfrowej (Google Android) 6.6. Postulat badania konkurencji wzdłuż łańcucha (pętli) wartości 6.7. Kluczowe problemy kontroli platform cyfrowych 6.8. Postulat integralnego podejścia do platform cyfrowych; Zakończenie; Słowniczek najważniejszych terminów; Bibliografia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (2 egz.)
Book
In basket
Vue.js 2 : wprowadzenie dla profesjonalistów / Adam Freeman ; tłum. Krzysztof Rychlicki-Kicior. - Gliwice : Helion S.A. , con. 2019. - 647, [3] s. : il., wykresy, wzory ; 25 cm.
ISBN: 978-83-283-5498-2
CZĘŚĆ I. ZACZYNAMY PRACĘ Z VUE.JS. Rozdział 1. Twoja pierwsza aplikacja w Vue.js. Przygotowanie środowiska programistycznego. Tworzenie projektu. Zamiana treści zastępczych. Dodawanie treści dynamicznych. Podsumowanie. Rozdział 2. Zrozumieć Vue.js. Czy warto korzystać z Vue.js? Co muszę wiedzieć? Jak skonfigurować swoje środowisko programistyczne? Jaki jest układ treści w tej książce? Czy znajdę tu dużo przykładów? Gdzie znajdę przykładowe kody? Podsumowanie. Rozdział 3. Podstawy HTML i CSS. Przygotowania do rozdziału. Jak działają elementy języka HTML? Analiza przykładowego dokumentu HTML. Jak działa Bootstrap? Podsumowanie. Rozdział 4. Elementarz JavaScriptu. Przygotowania do rozdziału. Stosowanie instrukcji. Tworzenie i używanie funkcji. Zmienne i typy. Operatory języka JavaScript. Obsługa tablic. Obsługa obiektów. Moduły w języku JavaScript. Zasady działania obietnic. Podsumowanie. Rozdział 5. Sklep sportowy: prawdziwa aplikacja. Tworzenie projektu Sklep sportowy. Tworzenie magazynu danych. Tworzenie magazynu produktów. Zastosowanie REST-owej usługi sieciowej. Podsumowanie. Rozdział 6. Sklep sportowy: rozliczenie i zamówienia. Przygotowania do rozdziału. Tworzenie zastępczej treści dla koszyka. Konfiguracja trasowania adresów URL. Implementacja funkcji koszyka. Obsługa rozliczenia i dodawania zamówień. Podsumowanie. Rozdział 7. Sklep sportowy: skalowanie i administracja. Przygotowania do rozdziału. Obsługa dużej ilości danych. Praca nad funkcjami administracyjnymi. Podsumowanie. Rozdział 8. Sklep sportowy: administrowanie i wdrożenie. Przygotowania do rozdziału. Dodawanie funkcji administracyjnych. Wdrażanie sklepu sportowego. Podsumowanie. CZĘŚĆ II. VUE.JS POD LUPĄ. Rozdział 9. Jak działa Vue.js? Przygotowania do rozdziału. Tworzenie aplikacji za pomocą API modelu DOM. Tworzenie obiektu Vue. Komponenty w praktyce. Podsumowanie. Rozdział 10. Projekty i narzędzia Vue.js. Tworzenie projektu aplikacji Vue.js. Omówienie struktury projektu. Omówienie narzędzi deweloperskich. Stosowanie lintera. Debugowanie aplikacji. Konfiguracja narzędzi deweloperskich. Budowanie aplikacji do wdrożenia. Podsumowanie. Rozdział 11. Omówienie wiązań danych. Przygotowania do tego rozdziału. Omówienie składników komponentu. Zmiany komponentu w przykładowej aplikacji. Wyświetlanie wartości danych. Podsumowanie. Rozdział 12. Stosowanie podstawowych dyrektyw. Przygotowania do tego rozdziału. Ustawianie zawartości tekstowej elementu. Wyświetlanie czystego kodu HTML. Wyświetlanie wybranych elementów. Ustawianie atrybutów i właściwości elementu. Podsumowanie. Rozdział 13. Obsługa dyrektywy Repeater. Przygotowania do tego rozdziału. Przeglądanie tablicy. Wyliczanie właściwości obiektu. Powtarzanie elementów HTML bez źródła danych. Stosowanie właściwości obliczanych z dyrektywą v-for. Podsumowanie. Rozdział 14. Obsługa zdarzeń. Przygotowania do tego rozdziału. Obsługa zdarzeń. Omówienie zdarzeń i obiektów zdarzeń. Stosowanie metody do obsługi zdarzeń. Połączenie zdarzeń, metod i elementów powtarzanych. Nasłuchiwanie wielu zdarzeń z tego samego elementu. Stosowanie modyfikatorów obsługi zdarzeń. Omówienie modyfikatorów zdarzeń myszy. Omówienie modyfikatorów zdarzeń klawiatury. Podsumowanie. Rozdział 15. Obsługa elementów formularzy. Przygotowania do tego rozdziału. Tworzenie dwukierunkowych wiązań modeli. Wiązania z elementami formularzy. Stosowanie modyfikatorów dyrektywy v-model. Wiązania do różnych typów danych. Walidacja danych w formularzu. Podsumowanie. Rozdział 16. Stosowanie komponentów. Przygotowania do tego rozdziału. Omówienie komponentów jako podstawowych składników aplikacji. Omówienie izolacji komponentów. Podsumowanie. CZĘŚĆ III. ZAAWANSOWANE FUNKCJE VUE.JS. Rozdział 17. Omówienie cyklu życia komponentu Vue.js. Przygotowania do tego rozdziału. Omówienie cyklu życia komponentu. Obsługa błędów komponentów. Podsumowanie. Rozdział 18. Luźno powiązane komponenty. Przygotowania do tego rozdziału. Omówienie wstrzykiwania zależności. Stosowanie szyny zdarzeń. Podsumowanie. Rozdział 19. Stosowanie REST-owych usług sieciowych. Przygotowania do tego rozdziału. Omówienie REST-owych usług sieciowych. Konsumowanie REST-owej usługi sieciowej. Tworzenie usługi http. Rozdział 20. Stosowanie magazynu danych. Przygotowania do tego rozdziału. Tworzenie i używanie magazynu danych. Definiowanie właściwości obliczanych w magazynie danych. Wykonywanie operacji asynchronicznych. Otrzymywanie powiadomień o zmianach. Mapowanie funkcji magazynu danych w komponentach. Stosowanie modułów magazynu danych. Podsumowanie. Rozdział 21. Komponenty dynamiczne. Przygotowania do tego rozdziału. Przygotowywanie komponentów do dynamicznego cyklu życia. Dynamiczne wyświetlanie komponentów. Stosowanie komponentów asynchronicznych. Podsumowanie. Rozdział 22. Trasowanie URL. Przygotowania do tego rozdziału. Rozpoczynamy pracę z trasowaniem URL. Omówienie i konfiguracja dopasowania tras URL. Obsługa zmian w nawigacji. Podsumowanie. Rozdział 23. Elementy związane z trasowaniem URL. Przygotowania do tego rozdziału. Obsługa elementów router-link. Tworzenie tras zagnieżdżonych. Obsługa nazwanych elementów router-view. Podsumowanie. Rozdział 24. Zaawansowane trasowanie URL. Przygotowania do tego rozdziału. Stosowanie odrębnych plików dla powiązanych tras. Ochrona tras. Ładowanie komponentów na żądanie. Tworzenie komponentów bez obsługi trasowania. Podsumowanie. Rozdział 25. Przejścia. Przygotowania do tego rozdziału. Rozpoczynamy pracę z przejściami. Stosowanie biblioteki do obsługi animacji. Przełączanie pomiędzy wieloma elementami. Stosowanie przejść dla zmian w kolekcji. Stosowanie zdarzeń przejść. Przyciąganie uwagi do innych zmian. Podsumowanie. Rozdział 26. Rozszerzanie możliwości Vue.js. Przygotowania do tego rozdziału. Tworzenie własnych dyrektyw. Tworzenie domieszek komponentów. Tworzenie wtyczki Vue.js. Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-283-5734-1
CZĘŚĆ 1. POZNAJEMY VUE.JS. Rozdział 1. Wprowadzenie do Vue.js. 1.1. Na ramionach giganta. 1.2. Dlaczego Vue.js? 1.3. Dalsze przemyślenia. Podsumowanie. Rozdział 2. Instancja Vue. 2.1. Nasza pierwsza aplikacja. 2.2. Cykl życia Vue. 2.3. Wyświetlanie produktu. 2.4. Stosowanie filtrów wyjścia. Ćwiczenie. Podsumowanie. CZĘŚĆ 2. WIDOK I MODEL WIDOKU. Rozdział 3. Dodawanie interaktywności. 3.1. Początkiem danych koszyka jest dodanie tablicy. 3.2. Powiązania ze zdarzeniami DOM. 3.3. Dodanie przycisku koszyka i liczby produktów. 3.4. Dodawanie afordancji do przycisku. Ćwiczenie. Podsumowanie. Rozdział 4. Formularze i pola. 4.1. Stosowanie powiązań v-model. 4.2. Rzut oka na powiązania wartości. 4.3. Prezentacja modyfikatorów. Ćwiczenie. Podsumowanie. Rozdział 5. Dyrektywy warunkowe, pętle i listy. 5.1. Wyświetlanie komunikatu o stanie magazynu. 5.2. Przeglądanie listy produktów. 5.3. Sortowanie rekordów. Ćwiczenie. Podsumowanie. Rozdział 6. Stosowanie komponentów. 6.1. Czym są komponenty? 6.2. Zależności w komponentach. 6.3. Stosowanie właściwości props do przekazywania danych. 6.4. Definiowanie szablonu komponentu. 6.5. Stosowanie zdarzeń niestandardowych. Ćwiczenie. Podsumowanie. Rozdział 7. Zaawansowane zastosowania komponentów i trasowanie. 7.1. Stosowanie gniazd. 7.2. Rzut oka na gniazda nazwane. 7.3. Gniazda z zasięgiem. 7.4. Tworzenie aplikacji z komponentami dynamicznymi. 7.5. Tworzenie komponentów asynchronicznych. 7.6. Konwersja aplikacji składu dla zwierzaków z użyciem Vue-CLI. 7.7. Stosowanie tras. Ćwiczenie. Podsumowanie. Rozdział 8. Efekty przejść i animacje. 8.1. Podstawy efektów przejść. 8.2. Podstawy animacji. 8.3. Funkcje zwrotne animacji. 8.4. Efekty przejść dla komponentów. 8.5. Aktualizacja aplikacji składu dla zwierzaków. Ćwiczenie. Podsumowanie. Rozdział 9. Rozszerzanie Vue. 9.1. Wielokrotne stosowanie możliwości funkcjonalnych dzięki wstawkom. 9.2. Poznawanie dyrektyw niestandardowych na przykładach. 9.3. Funkcje renderujące i JSX. Ćwiczenie. Podsumowanie. CZĘŚĆ 3. MODELOWANIE DANYCH, KORZYSTANIE Z API I TESTOWANIE. Rozdział 10. Vuex. 10.1. Biblioteka Vuex - do czego może się przydać? 10.2. Stan i modyfikacje w bibliotece Vuex. 10.3. Akcesory get i akcje. 10.4. Dodawanie Vuex do aplikacji Vue-CLI na przykładzie składu dla zwierzaków. 10.5. Metody pomocnicze Vuex. 10.6. Krótka prezentacja modułów. Ćwiczenie. Podsumowanie. Rozdział 11. Komunikacja z serwerem. 11.1. Renderowanie po stronie serwera. 11.2. Wprowadzenie do Nuxt.js. 11.3. Komunikacja z serwerem na przykładzie Firebase i VuexFire. Ćwiczenie. Podsumowanie. Rozdział 12. Testowanie. 12.1. Tworzenie przypadków testowych. 12.2. Ciągła integracja, dostarczanie i wdrażanie. 12.3. Rodzaje testów. 12.4. Przygotowywanie środowiska. 12.5. Pisanie pierwszego przypadku testowego z użyciem vue-test-utils. 12.6. Testowanie komponentów. 12.7. Konfiguracja debuggera Chrome. Ćwiczenie. Podsumowanie. Dodatek A. Przygotowywanie środowiska. Dodatek B. Rozwiązania ćwiczeń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again