Form of Work
Książki
(21)
Status
only on-site
(17)
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(17)
Author
Kisilowska Helena
(3)
Budner Waldemar
(1)
Cybulska Renata
(1)
Dylewski Marek
(1)
Dębska-Rup Anna
(1)
Dębski Jerzy
(1)
Frankowski Zbigniew
(1)
Gajdzik Bożena
(1)
Gorzym-Wilkowski Waldemar A
(1)
Jewtuchowicz Aleksandra
(1)
Kańduła Sławomir
(1)
Klasik Andrzej
(1)
Koziński Jerzy
(1)
Kuchmacz Jerzy
(1)
Misiąg Wojciech
(1)
Noworól Aleksander
(1)
Perło Dorota
(1)
Salachna Joanna Małgorzata
(1)
Stańdo-Górowska Halina
(1)
Surówka Krzysztof
(1)
Słodczyk Janusz
(1)
Wysocka Elżbieta
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(17)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(21)
Subject
Gospodarka terenowa
(15)
Planowanie terenowe
(9)
Budżety terenowe
(7)
Planowanie przestrzenne
(5)
Regionalizacja gospodarcza
(4)
Samorząd terytorialny
(4)
Budownictwo
(3)
Księgi wieczyste
(3)
Nieruchomości
(3)
Planowanie gospodarcze
(3)
Spółdzielczość mieszkaniowa
(3)
Wywłaszczenie
(3)
Budżet
(2)
Miasta
(2)
Planowanie strategiczne
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Bezrobocie
(1)
Ekonometria
(1)
Geografia gospodarcza
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
ISPA
(1)
Inwestycje
(1)
Marketing
(1)
PHARE
(1)
Parki technologiczne
(1)
Podlaskie, województwo
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Programy pomocowe UE
(1)
SAPARD
(1)
Samorząd gminny
(1)
Siła robocza
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Łódź (woj. łódzkie ; okręg)
(1)
Subject: time
1989-
(2)
28 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7426-689-5
1. Wieloletnia prognoza finansowa jako formalna "wytyczna" konstrukcji budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 2. Uchwała budżetowa i jej konstrukcja; 3. Deficyt (nadwyżka) oraz dług jednostki samorządu terytorialnego- zasady normatywne uwzględniane w uchwale budżetowej oraz WPF; 4. Procedura tworzenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 5. Procedura wykonywania uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego; 6. Wybrane elementy sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego oraz autoryzacja wykonania budżetu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Ekonomia Marketing)
ISBN: 83-7333-076-3
Budżetowanie; Kontrola budżetowa; Budżet jednostki samorządu terytorialnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-911392-4-7
Marketing w zarządzaniu gminą; Marketing urbanistyczny a projektowanie miast; Marketing w gospodarce nieruchomościami gminy; Zarządzanie administracją publiczną i kształtowanie środowisk opiniotwórczych w gminie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87256-82-X
CZ.I Teoretyczno-metodyczne podstwey gospodarki przestrzennej : 1.Zakres badawczy gospodarki przestrzennej, 2.Teorie lokalizacji działalności gospodarczej, 3.(Neo)marshallowskie okręgi przemysłowe i teoria polaryzacji, 4.Teoria ośrodków centralnych, 5.Teoria bazy ekonomicznej i struktury funkcjonalnej miast, 6.Teoria regionu ekonomicznego, 7.Metody analizy regionalnej. Cz.II Teoria systemów złożonych jako model "Lidera": 1.Teoria systemów złożonych a koncepcja gospodarki przestrzennej, 2.Stany systemów złożonych, 3.Teoria gospodarki przestrzennej a możliwości badawcze wynikające z modelu "lidera"
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2511-6
1. Podstawowe pojęcia 2. Porządkowanie przestrzeni 3. Rola planowania przestrzennego 4. Uwarunkowania gospodarki przestrzennej w Polsce 5. Aktualny system planowania przestrzennego w Polsce 6. Polityka przestrzenna
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-3995-5
1. Rozwój regionalny jako obszar funkcjonowania kontraktu wojewódzkiego; 2. Rozwój regionalny w Polsce i koncepcja kontraktu wojewódzkiego w ustawodawstwie polskim; 3. Struktura kontraktu wojewódzkiego; 4. Charakter prawny kontraktu wojewódzkiego na tle wybranych dwustronnych form działania administracji publicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7417-043-3
Część I: Lokalizacja działalności gospodarczej - zagadnienia wprowadzające. 1. Przestrzeń - jej właściwości, ograniczenia, struktura. 2. Wybór funkcji i zagospodarowania przestrzeni. 3. Lokalizacja - czynność i rezultat. 4. Czynniki lokalizacji produkcji. 5. Bariery lokalizacji produkcji. 6. Reguła koherencji lokalizacyjnej. 7. Zmieniająca się rola czynników lokalizacji. 8. Klimat inwestycyjny, atrakcyjność inwestycyjna, ryzyko inwestycyjne. 9. Konkurencyjność miejsc i obszarów. Część II: Wyjaśnianie procesów zmian w przestrzeni gospodarczej. 10. Teorie lokalizacji - koncepcje podstawowe. 11. Inne podejścia do problemu lokalizacji działalności gospodarczej. 12. Lokalizacja przemysłu, usług i agrofirm. Część III: Ekonomiczne i ekologiczne problemy lokalizacji. 13. Ekonomiczne aspekty rozmieszczenia funkcji w mieście. 14. Ekologiczne aspekty lokalizacji przedsiębiorstw. Część IV: Globalne, regionalne i lokalne aspekty lokalizacji. 15. Wiedza i technologia w procesie globalizacji działalności gospodarczej. 16. Klimat inwestycyjny w Polsce. 17. Rola samorządu terytorialnego w ustalaniu lokalizacji inwestycji i rozwoju ekonomicznym gminy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88587-75-7
R.I Gmina jako podmiot funkcjonujący na rynku, R.II Wy znaczniki orientacji marketingowej gminy, produkt marketingowy i jego odbiorcy, R.III Podstawy informacyjne działań marketingowych gminy, R.IV Teoretyczno-metodyczne problemy formułowania strategii marketingowej gminy, R. V Działania marketingowe gmin-wyniki badań bezpośrednich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-042-4
R.1 Nieruchomość - zarys ogólny problematyki; R.2 Ewidencja gruntów i budynków; R.3 Gospodarowanie nieruchomościami przez władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej; R.4 Prawo zagospodarowania przestrzennego; R.5 Gospodarowanie nieruchomościami a prawo ochrony środowiska; R.6 Prawo budowlane; R.7 Zarządzanie nieruchomością wspólną; R.8 Wycena nieruchomości; R.9 Problemy opodatkowania nieruchomości - stan aktualny i propozycje zmian; R.10 Administracyjne aspekty reprywatyzacji.
Spis treści dla wydania z 2006 r. R.I Nieruchomości - zarys ogólny problematyki, R.II Zbiory informacji o nieruchomościach, R.III Gospodarowanie nieruchomościami przez włądze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej, R.IV Scalenie, podział i wywłaszczenie nieruchomości, R.V Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, R.VI Gospodarowanie nieruchomościami a prawo ochrony środowiska, R.VII Prawo Budowlane, R.VIII Zarządzanie nieruchomością wspólną, R.IX Spółdzielnie mieszkaniowe, R.X Wycena nieruchomości, R.XI Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, R.XII Opodatkowanie nieruchomości i obrotu nieruchomościami, R.XIII Administracyjnoprawne aspekty reprywatyzacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-327-X
R.1 Nieruchomość - zarys ogólny problematyki; R.2 Ewidencja gruntów i budynków; R.3 Gospodarowanie nieruchomościami przez władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej; R.4 Prawo zagospodarowania przestrzennego; R.5 Gospodarowanie nieruchomościami a prawo ochrony środowiska; R.6 Prawo budowlane; R.7 Zarządzanie nieruchomością wspólną; R.8 Wycena nieruchomości; R.9 Problemy opodatkowania nieruchomości - stan aktualny i propozycje zmian; R.10 Administracyjne aspekty reprywatyzacji.
Spis treści dla wydania z 2006 r. R.I Nieruchomości - zarys ogólny problematyki, R.II Zbiory informacji o nieruchomościach, R.III Gospodarowanie nieruchomościami przez włądze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej, R.IV Scalenie, podział i wywłaszczenie nieruchomości, R.V Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, R.VI Gospodarowanie nieruchomościami a prawo ochrony środowiska, R.VII Prawo Budowlane, R.VIII Zarządzanie nieruchomością wspólną, R.IX Spółdzielnie mieszkaniowe, R.X Wycena nieruchomości, R.XI Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, R.XII Opodatkowanie nieruchomości i obrotu nieruchomościami, R.XIII Administracyjnoprawne aspekty reprywatyzacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-637-6
R.1 Nieruchomość - zarys ogólny problematyki; R.2 Ewidencja gruntów i budynków; R.3 Gospodarowanie nieruchomościami przez władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej; R.4 Prawo zagospodarowania przestrzennego; R.5 Gospodarowanie nieruchomościami a prawo ochrony środowiska; R.6 Prawo budowlane; R.7 Zarządzanie nieruchomością wspólną; R.8 Wycena nieruchomości; R.9 Problemy opodatkowania nieruchomości - stan aktualny i propozycje zmian; R.10 Administracyjne aspekty reprywatyzacji.
Spis treści dla wydania z 2006 r. R.I Nieruchomości - zarys ogólny problematyki, R.II Zbiory informacji o nieruchomościach, R.III Gospodarowanie nieruchomościami przez włądze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej, R.IV Scalenie, podział i wywłaszczenie nieruchomości, R.V Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, R.VI Gospodarowanie nieruchomościami a prawo ochrony środowiska, R.VII Prawo Budowlane, R.VIII Zarządzanie nieruchomością wspólną, R.IX Spółdzielnie mieszkaniowe, R.X Wycena nieruchomości, R.XI Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, R.XII Opodatkowanie nieruchomości i obrotu nieruchomościami, R.XIII Administracyjnoprawne aspekty reprywatyzacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-742-5
1. Planowanie budżetowe jako obszar zainteresowań finansów publicznych, 1.1. Społeczno-ekonomiczny wymiar planowania w gospodarce rynkowej, 1.2. Miejsce i rola planowania budżetowego w podmiotach sektora finansów publicznych, 1.3. Zarządzanie publiczne a planowanie budżetowe w jednostkach samorządu terytorialnego, 1.4. Planowanie strategiczne w procesie zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, 2. Procesowe podejście w planowaniu budżetowym w jednostkach samorządu terytorialnego, 2.1. Budżet jako podstawowy instrument procesu zarządzania i planowania, 2.2. Czasowy i przestrzenny charakter planowania budżetowego, 2.3. Koncepcja procesowego podejścia do planowania w jednostkach samorządu terytorialnego, 3. Instrumentarium planowania budżetowego w jednostkach samorządu terytorialnego, 3.1. Klasyczne metody planowania budżetowego, 3.2. Metody planowania budżetowego a efektywność wydatkowania środków publicznych, 3.3. Techniki planowania i prognozowania, 3.4. Współczesne trendy zmian w podejściu do planowania budżetowego, 4. Studium analityczno-badawcze funkcjonującego systemu planowania budżetowego w jednostkach samorządu terytorialnego, 4.1. Uwarunkowania formalnoprawne procesu planowania budżetowego, 4.2. Ocena wykorzystania metod planowania budżetowego w warunkach funkcjonującego samorządu w Polsce - wyniki badań empirycznych, 4.3. Dysfunkcje i czynniki ograniczające skuteczność planowania budżetowego, 5. Model planowania budżetowego w jednostkach samorządu terytorialnego, 5.1. determinanty zmian funkcjonalnych w procesie planowania budżetowego, 5.2. Zintegrowany model funkcjonalnego podejścia do procesu planowania budżetowego, 5.3. Warunki oraz relacje korzyści z wdrożenia rozwiązań modelowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60096-18-X
1. Wprowadzenie. 2. Organizacja prac planistycznych. 3. Plany wieloletnie. 4. Konstrukcja budżetu. 5. Prezentacja budżetu. 6. Jak poprawiać jakość planowania. Aneksy: A. Klasyfikacja budżetowa. B. Zarządzenia w sprawie trybu prac nad budżetem JST. C. Wydatki gmin i powiatów na 1 mieszkańca według działów. D. Przykładowy schemat uchwały budżetowej JST. E. Algorytmy obliczania wskaźnieków wzrostu stawek podatków lokalnych. F. Przykład wieloletniego planu finansowego. G. Przykład wieloletniego planu inwestycyjnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie w Sektorze Publicznym / red. Grażyna Prawelska-Skrzypek ; Uniwersytet Jagielloński, Instytut Spraw Publicznych)
ISBN: 978-83-233-2352-5
Wprowadzenie, cel i zakres pracy, Źródła wiedzy, Metoda pracy, Rozwój terytorialny, Ujęcia teoretyczne rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Pojęcie rozwoju terytorialnego, Definicja rozwoju terytorialnego, Zarządzanie rozwojem terytorialnym, Model zarządzanie terytorialnego, Rozwój podsystemu zarządzania terytorialnego, Pojęcie zarządzania rozwojem terytorialnym, Instrumenty zarządzania rozwojem, Model planowania, Formulowanie celów, Wizjonerstwo, Analizowanie i diagnozowanie, Prognozowanie, Tworzenie strategii, Programowanie, Projektowanie, Planowanie przestrzenne, Definicja pojecia "planowanie", Propozycja systemu planowania w zarządzaniu terytorialnym, Planowanie terytorialne w bieżącej praktyce polskiej, Propozycja modelu planowania terytorialnego, Wnioski końcowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86309-23-7
R.1 Przestrzenne zróżnicowania możliwości i predyspozycji rozwoju (ujęcie przedmiotowe); R.2 Mechanizmy przeobrażeń zagospodarowania przestrzennego (ujęcie podmiotowe); R.3 Wizja przyszłości i główne kierunki polityki przestrzennej w układzie 12 regionów; Synteza.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7395-069-9
I. Rozwój i transformacja gospodarcza miast: Rola organizacji sieciowych w gospodarce miast i regionów; Transformacja społeczno-gospodarcza i jej konsekwencje w miastach polskich; Wybrane problemy poznawcze i aplikacyjne studiów nad przemianami miast polskich w warunkach transformacji; Restrukturyzacja gospodarki miast regionu górnośląskiego; Modele ekonometryczne rozwoju miast Opolszczyzny; Rozwój polskich miast średniej wielkości w okresie międzyspisowym; Zgorzelec/Gorlitz - miasto transgraniczne w UE; Europa-miasta na polskiej granicy zachodniej - uwarunkowania i wizje rozwoju; Tendencje rozwoju oraz restrukturyzacja miast regionalnych w Polsce w warunkach integracji i globalizacji na przykładzie Wrocławia; Funkcje sektora publicznego w rozwoju regionu po 1989 r. na przykładzie Dolnego Śląska; Perspektywy rozwoju miast - siedzib powiatów; Małe miasta Opolszczyzny w okresie transformacji systemowej; Podstawowe determinanty rozwoju małych miast regionu wałbrzyskiego na początku XXI stulecia; Możliwości rozwojowe Jeleniej Góry; Małe i średnie miasta jako lokalne centra rozwoju regionalnego; Wpływa kapitału zagranicznego na rozwój Wrocławia w okresie transformacji systemowej do gospodarki rynkowej; Wpływ inwestycji zagranicznych na rozwój społeczno-gospodarczy małego miasta; Wpływ inwestycji zagranicznych na zasób kapitału ludzkiego; Wpływ aglomeracji miejskich na konkurencyjność regionów w Polsce. II. Miejski rynek pracy i bezrobocie: Rynek pracy w miastach województwa śląskiego; Zmiany rynku pracy w dobie transformacji systemowej - przykład Trójmiasta; Poziom serwicyzacji miast województwa kujawsko-pomorskiego w świetle struktury pracujących w latach 1987-2000; Rynek pracy chronionej na przykładzie Bydgoszczy; Skala bezrobocia w Częstochowie - młodzież i absolwenci; Jaworzno wobec problemu bezrobocia; Analiza zależności pomiędzy wskaźnikami przedsiębiorczości, bezrobocia oraz saldem migracji zagranicznych w miastach województwa opolskiego w latach 1998-2001; Bezrobocie wśród młodzieży - metody pomniejszania (na przykładzie Świdnicy). III. Zasady zrównoważonego rozwoju w gospodarce miejskiej: Finansowe aspekty inwestycji ekologicznych na Opolszczyźnie; Podejścia do planowania rozwoju zrównoważonego miast; Dostęp do informacji dot. ochrony środowiska na Śląsku Opolskim; Proekologiczny model zarządzania zintegrowaną gospodarką energetyczną miast; Wybrane problemy ekologiczne w zarządzaniu gospodarką miejską w Łodzi; Problemy ekologiczne w zarządzaniu gospodarką miejską na przykładzie województwa śląskiego i miasta Częstochowy; Przyjazna miastu i środowisku lokalizacja przemysłu. Na przykładzie wybranego zakładu kapitału zagranicznego. IV Ekonomiczne i prawne instrumenty zarządzania miastem; Europejska Konstytucja miejska; Strategia rozwoju - narzędziem racjonalnego zarządzania miastem; Strategia marketingowa a możliwości wzrostu regionów miejskich; Marketing i promocja miast jako jednostek administracji publicznej i samorządu terytorialnego; Zarządzanie przestrzenią miasta, czyli "butelka marketingowa"; Prawne aspekty lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych; Dyfuzja wiedzy w aglomeracjach miejskich; Polskie miasta i gminy wiejskie w Internecie - geografia społeczeństwa informacyjnego; Postrzeganie rozwoju miasta w opiniach władz powiatowych miast województwa śląskiego; Tworzenie wizerunku miasta na podstawie Częstochowy; Logistyka jako narzędzie usprawnienia procesów gospodarczych w obszarze regionu i miasta; Możliwości wsparcia infrastrukturalnych projektów inwestycyjnych środkami Unii Europejskiej (m.in. w ośrodkach miejskich regionu wałbrzyskiego); Finansowe instrumenty ograniczania bezrobocia; Działalność instytucji okołobiznesowych Opola i ich współpraca z Urzędem Miasta; Nadzór nad powiatem grodzkim jako determinanta jego samodzielności; Program jakości. Samorządy terytorialne w procesie transformacji systemowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-2077-5
1. Teoretyczne uwarunkowania samodzielności finansowej samorządu terytorialnego; 2. Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce na etapie tworzenia budżetu; 3. Źródła dochodów a samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce; 4. Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce a realizacja zadań publicznych; 5. Samodzielność samorządu terytorialnego w zakresie zaciągania długu publicznego w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-360-3
1.Dynamika regionalna, 2.Strategie regionalne, 3.Regionalne studia prospektywne, 4.Regionalne planowanie strategiczne, 5.Wdrażanie strategii regionalnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7171-860-8
1. Rewolucja technologiczna i nowy paradygmat rozwoju; 2. Terytorium - koncepcje i charakterystyka. 3. Terytorialne formy organizacji produkcji. 4. Procesy konstrukcji terytorium. 5. Innowacje i środowiska przedsiębiorczości. 6. Środowiska przedsiębiorczości czy "przedsiębiorczość rozproszona" (budowanie sieci powiązań i układów partnerskich w regionie łódzkim. Studium przypadku).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7417-273-8
Cz. I Dochody jednostek samorządu terytorialnego. 1. Lokalne daniny publiczne jako źródło dochodów własnych samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy. 2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego z udziałów w podatkach państwowych, 3. System wyrównania dochodów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na tle zasad subwencjonowania - ewolucja i stan obecny. 4. Subwencje ogólne i dotacje celowe z budzetu państwa do budżetow JST - problem skutków ich stosowania i wpływu na samodzielność finansową JST. 5. Subwencja oświatowa jako źródło finansowania wydatków budżetowych gmina na działalność szkół w latach 1996-2005 6. Adekwatność dochodów JST w Polsce do zakresu realizowanych zadań bieżących po roku 2003. 7. Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego na tle zrożnicowanych uwarunkowań ich rozwoju Cz.II Pozabudżetowe źródła finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego (zagadnienia wybrane) 1. Gospodarka funduszowa a gospodarka budźetowa w jednostkach samorządu terytorialnego, 2. Bank jako instytucja finansowa wspierająca realizację zadań inwestycyjnych podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, 3. Pożyczki z budżetu państwa oraz dotacje rozwojowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizaję projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy europejskich 4. O potrzebie innego spojrzenia na bezpieczeństwo finansów samorządowych 5. Regulacje upadłościowe w samorządzie terytorialnym - przypadek USA. CZ. III Planowanie budżetowe i kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego 1. Próba analizy uprawnień decyzyjnych władz samorządowych w zakesie opracowywania i wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2. Długoterminowe zarządzanie finansoami jednostek samorządu terytorialnego a problem ciągłości decyzji ekonomicznych, 3. Budżet w ujeciu tradycyjnym a innowacyjne metody efektywnego zarzadania finansami publicznymi, 4. Nadzór nad gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego w świetle ureguowań prawnych, 5. Kontrola finansów jednostek samorządu terytorialnego - podejście zarządcze, 6. Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2005, 7. Potencjał inwestycyjny jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Cz.IV Wybrane problemy gospodarki jednostek samorządu terytorialnego , 1. czynniki wpływające na funkcjonowanie sieci szkół na przykładzie miasta Jarosławia, 2. Finansowanie dzialalności gminnej biblioteki publicznej (studium przypadku), 2. Finansowanie rozowju infrakstruktury na przykładzie miasta Szcecin, 3. Budowanie konkurencji w usługach komunalnych. Analiza zastosowania na podstawie sektora wodno-kanalizacyjnego, 3. Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gmin miejskich w owjewództwie warmińsko - mazurskim, 4. Najem komunalnych lokali użytkowych i opłaty z nim związane, 5. Metody podziału kosztów i korzyści pomiędzy współpracujące jednostki samorządu terytorialnego, 6. Podejście programowe - nowatorska technika finansowania gminnych inwstycji nowej generacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again