Source
Książki
(8)
Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(8)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(8)
Author
Czepurko Aleksander
(1)
Jeżak Jan
(1)
Kitowski Jerzy
(1)
Levitt Raymond E
(1)
Malek William
(1)
Mazurek-Łopacińska Krystyna
(1)
Morgan Mark
(1)
Smolarek Małgorzata (1974- )
(1)
Trzcińska Agata
(1)
Wymysłowski Sławomir
(1)
Łukasik Gabriela
(1)
Łukaszewicz Joanna
(1)
Śliwa Jan
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Planowanie strategiczne
(7)
Przedsiębiorstwo
(4)
Zarządzanie strategiczne
(3)
Analiza strategiczna
(1)
Badania marketingowe
(1)
Decyzje
(1)
Kadry
(1)
Marketing
(1)
Nauki ekonomiczne -- metodologia
(1)
Planowanie regionalne
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo -- ekonomika
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Systemy informacyjne
(1)
Zarządzanie
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-01-14256-1
Część I: Formułowanie celów i organizacja badań. 1. Przedmiot i etapy badań marketingowych. Część II: Informacja rynkowa - źródła, formy i nowe tendencje gromadzenia. 2. System informacji marketingowej i organizacja badań. 3. Gromadzenie danych wtórnych. 4. Gromadzenie danych pierwotnych. Część III: Wykorzystanie badań w strategicznym planowaniu marketingowym. 5. Analiza sytuacji marketingowej przedsiębiorstwa. 6. Określanie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa i kierunków jego rozwoju. 7. Segmentacja rynku w procesie definiowania rynków docelowych. 8. Badania produktu. 9. Badanie cen. 10. Badania systemu dystrybucji. 11. Badania skuteczności systemu komunikacji. 12. Badanie satysfakcji i lojalności klientów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88690-74-4
1. Pojęcie, funkcja i struktura biznesplanu, 2. Biznesplan a strategiczne zarządzanie firmą, 3. Biznesplan a organizacja przedsiębiorstwa i zasoby ludzkie, 4. Finansowy wymiar biznesplanu, 5. Ocena przedsięwzięcia gospodarczego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86919-88-4
1. Biznesplan - zasady sporządzania, 2. Biznesplan zakładu przemysłowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7338-104-X
0. Biografia prof. Witolda Kurka. 1. Polityka regionalna i strategie rozwoju regionów: model uwarunkowań budowy strategii rozwoju układów regionalnych; miasto Rzeszów jako metropolia oraz potencjalny europol; 2. Rozwój i zmiany sektorów gospodarki: uwarunkowania restrukturyzacji sektora gazowego w Polsce; kierunki zmian w branży gazowniczej w Polsce; dobra beresteckie Andrzeja Zamoyskiego; 3. Rynek i infrastruktura rynku: rozwój bankowości hipotecznej szansą aktywizacji polskiego rynku nieruchomości; rynek kapitałowy, polityka pieniężna i ceny w procesie transformacji systemowej. 4. Inwestycje i kapitał ludzki jako uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw: zdolność produkcyjna i jej wykorzystanie we współczesnej gospodarce; wpływ zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym na proces doskonalenia organizacji w warunkach gospodarki opartej na wiedzy; inwestycje sektora przedsiębiorstw w świetle ich sytuacji finansowej; główne problemy i dylematy projektowania oraz realizacji i skutkowania inwestycji; wybrane zagadnienia dotyczące oceny inwestycji ekologicznych w gospodarce rynkowej; wybrane zagadnienia oceny efektywności inwestycji proekologicznych; przejawy podmiotowości pracownika; międzynarodowy przepływ siły roboczej w perspektywie członkostwa polski w Unii Europejskiej. 5. Metodologia badań w nowych dziedzinach wiedzy ekonomicznej: główne nurty w rozwoju świata organizacji w organizacji w ostatnim wieku; rozważania o logistyce jako nowej dziedzinie wiedzy naukowej w Polsce; wpływ międzynarodowych standardów rachunkowości na jakość informacji sprawozdawczej; bariery wiarygodności diagnostycznej analizy finansowej; generatory liczb losowych w badaniach ekonometrycznych; ocena wpływu współliniowości na wyniki prognozowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89275-98-1
R.I. Miejsce planowania strategicznego w planowaniu przedsiębiorstw; 1. Poglądy na planowanie w przedsiębiorstwie; 2. Funkcja planowania w przedsiębiorstwie na tle innych funkcji zarządzania; 3. Rodzaje planów w przedsiębiorstwie; 4. Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie; 5. Planowanie strategiczne a myślenie strategiczne i strategia; 6. Silne i słabe strony planowania strategicznego; 7. Wielkość firmy a planowanie; R.II. Specyfika małej firmy, jej rozwoju i planowania; 1. Pojęcie, rodzaje i specyfika małej firmy; Pojęcie małej firmy; Rodzaje małych firm; Specyfika działalności małych firm; 2. Znaczenie małych firm w gospodarce polskiej; 3. Wzrost i rozwój małej firmy; 4. Strategie przedsiębiorcze i konkurencyjne małych firm; Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość strategie przedsiębiorcze; Konkurencyjność i strategie konkurencyjne; Przewaga konkurencyjna małych firm; Strategie konkurencyjne małych firm; 5. Planowanie w małych firmach; 6. Planowanie strategiczne w małych firmach; R.III. Wybrane metody planowania strategicznego; 1. Charakterystyka metod planowania strategicznego; 2. Metody analizy otoczenia; 3. Metody analizy wnętrza przedsiębiorstwa; 4. Metody zintegrowane; Przedsiębiorczość.IV. Specyfika, ograniczenia i metody planowania strategicznego w małym przedsiębiorstwie w świetle badań własnych; 1. Cele i założenia badań; 2. Charakterystyka badań; 3. Konkurencyjność firmy na rynku; 4. Planowanie w firmie; 5. Planowanie a cechy rynku; 6. Analiza firm, w których stosowane jest planowanie formalne i w których nie ma planowania formalnego; 7. Wyznaczanie współczynników korelacji: planowanie- wybrane cechy planowania; 8. Wyniki analizy przypadków; Załącznik 1: Kwestionariusz ankiety dla właścicieli małych przedsiębiorstw "Planowanie strategiczne w małej firmie"; Załącznik 2: Kwestionariusz wywiadu dla właścicieli małych firm
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-913058-3-X
Rozdział I: Nowoczesne koncepcje i tendencje oraz dyskusja wokół podstaw zarządzania strategicznego: Otoczenie biznesu a współczesny marketing; O wyborach strategicznych w sferze organizacji i zarządzania oraz ich przesłankach; Od wzrostu do rozwoju przedsiębiorstwa; Mechanistyczna i organiczna perspektywa patrzenia na strategię przedsiębiorstwa - ujęcie ewolucyjne; Kontekst interdyscyplinarny "Zarządzania strategicznego" i jego konsekwencje poznawcze i aplikacyjne; Zarządzanie strategiczne w organizacji uczącej się; Cele proekologiczne w systemowym zarządzaniu przedsiębiorstwem; Strategiczny wymiar doskonałości w zarządzaniu; Przewodzenie jako element zarządzania strategicznego; Kierunki rozwoju zarządzania strategicznego; Zarządzanie strategiczne w firmach rodzinnych; Kształtowanie atrakcyjności sektora przez jego uczestników; Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu strategicznym; Rachunkowość zarządcza w praktyce światowej i polskiej na początku XXI w. - aspekty strategiczne; Strategiczna szkoła kultury organizacyjnej; Regionalność w strategiach rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; Myślenie strategiczne w małych i średnich firmach Górnego Śląska; Niektóre kontrowersyjne problemy dotyczące przedsiębiorstwa jako instytucji; Wymiar myślenia strategicznego w praktyce polskich przedsiębiorstw; Równowaga w zarządzaniu strategicznym; Rozdział II: Procesy zarządzania strategicznego oraz procesy podejmowania decyzji strategicznych: Cele strategiczne jako czynnik zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem; Problemy komunikowania w procesach transformacji przedsiębiorstw; Operacjonizacja celów strategicznych; Kaskadowanie Strategicznej Karty Wyników; Dwa wymiary zarządzania strategicznego jako wyznaczniki strategicznych sytuacji przedsiębiorstw - prezentacja wyników badań; Wybrane problemy operacjonalizacji zasobowego podejścia do strategii przedsiębiorstwa; Wartość nie tylko dla właścicieli; Warunki skutecznego wdrażania strategii; Problemy z wdrażaniem strategii w praktyce polskich przedsiębiorstw; Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie z perspektywy VBM; Zarządzanie relacjami przedsiębiorstwa z interesariuszami; Wdrażanie strategii poprzez procesową strukturę zarządzania; Kryzys w przedsiębiorstwie - ujęcie diagnostyczne; Motywy decyzji strategicznej dotyczącej fuzji lub przejęcia przedsiębiorstwa - teoria a praktyka; Dynamiczna strategia jako kluczowy czynnik sukcesu polskich przedsiębiorstw; Planowanie strategiczne na przykładzie Powszechnych Towarzystw Emerytalnych; Fazy procesu zarządzania strategicznego w małych przedsiębiorstwach; Zarządzanie projektami rozwojowymi przedsiębiorstwa; Strategiczne aspekty profesjonalizacji zarządzania firmą rodzinną w rozwiniętej gospodarce rynkowej; Wybrane aspekty komunikacji interpersonalnej w zarządzaniu strategicznym; Wspomaganie informacyjne zarządzania strategicznego; Rozdział III: Metody analizy i planowania strategicznego: Łańcuch wartości jako koncepcja zarządzania strategicznego; Analiza strategiczna SWOT w opracowaniu strategii grupy kapitałowej- analiza przypadku; Modelowanie pozycji strategicznej przedsiębiorstwa wspomagane analitycznym systemem doradczym opartym na eksperckich bazach danych; Słabości i problemy metodologiczne wybranych metod analizy strategicznej; Identyfikacja grup strategicznych z wykorzystaniem wielowymiarowych metod statystycznych (na przykładzie polskiego sektora bankowego); Modyfikacja wybranych metod analizy strategicznej przedsiębiorstwa; Produktywność kapitału w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem; Metoda dwustopniowej oceny wariantów planów strategicznych; Koncepcja usprawnień analizy SPACE; Metody wyceny czynników strategicznych w inwestycjach kapitałowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie / PWN Wydawanictwo Naukowe)
ISBN: 978-83-01-161-87-3
Dlaczego realizacja strategii jest tak trudna- i co można na to poradzić; 1. Imperatywy tworzenia strategii: Imperatyw koncepcji. Sprecyzowanie i przekazanie tożsamości, celu i zamiarów długoterminowych; Imperatyw wizji. Przekształcenie koncepcji w strategię, cele i parametry; Imperatyw natury. Dostosowanie strategii, kultury i struktury; 2. Imperatywy kierowania projektami: Imperatyw uruchomienia. Uruchomienie strategii przez kanał inwestycji projektowych; Imperatyw syntezy. Monitoring i dostosowanie prac projektowych; Imperatyw przejścia. Przeniesienie wyników projektów do głównej działalności; Wdrażanie strategii przez właściwe wykonanie właściwych rzeczy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7246-342-5
1. Strategie przedsiębiorstwa a ryzyko, 2. Podstawy wyboru strategii finansowej przedsiębiorstwa w sytuacjach ryzykownych, 3. Strategie finansowe przedsiębiorstwa wobec ryzyka operacyjnego, 4. Strategie finansowe przedsiębiorstwa wobec ryzyka struktury kapitału, 5. Strategie działania przedsiębiorstwa wobec ryzyka na rynku kapitałowym, 6. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w sytuacjach ryzykownych związanych ze zmianą stopy procentowej i kursu walutowego, 7. System informacji jako narzędzie identyfikacji i ograniczania ryzyka w przedsiębiorstwie, 8. Ochrona ubezpieczeniowa w strategiach finansowych przedsiębiorstwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again