Form of Work
Książki
(27)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(24)
available
(14)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia
(24)
Author
Górski Marian
(2)
Begg David
(1)
Bernaś Bogumił
(1)
Borkowski Tadeusz
(1)
Bożyk Paweł
(1)
Czapiewski Leszek
(1)
Daniluk Marian
(1)
Dobija Mieczysław
(1)
Dornbusch Rudiger
(1)
Drabińska Danuta
(1)
Duczkowska-Piasecka Małgorzata
(1)
Dudek Maciej K
(1)
Dzikiewicz-Gazda Urszula
(1)
Eucken Edith
(1)
Eucken Walter
(1)
Fedorowicz Zdzisław
(1)
Fischer Stanley
(1)
Gazda Zbigniew
(1)
Geise Mirosław
(1)
Gruszecki Tomasz
(1)
Hensel Paul K
(1)
Jajuga Krzysztof
(1)
Kaczmarski Marek
(1)
Kalicki Krzysztof
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kałążny Jerzy
(1)
Keynes John M
(1)
Kochnowski Roman
(1)
Kokoszczyński Ryszard
(1)
Kowalik Paweł
(1)
Kraś Ireneusz
(1)
Kraś Jacek
(1)
Kubiak Jarosław
(1)
Kukulski Jacek
(1)
Kupich Andrzej
(1)
Marszałek Paweł
(1)
Mizerka Jacek
(1)
Nicpoń Piotr
(1)
Pietrzak Agnieszka
(1)
Podstawka Marian
(1)
Półtorak Magdalena (1981- )
(1)
Rapacki Ryszard
(1)
Ryszkowska-Grzeszczuk Bożena
(1)
Soja Małgorzata
(1)
Steinach Peter
(1)
Wentkowska Aleksandra
(1)
Wojtasik Waldemar
(1)
Zawiślińska Izabela
(1)
Ziółkowska Bogusława
(1)
Świeca Jerzy
(1)
Świech Monika
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(23)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(28)
Language
Polish
(28)
Subject
Pieniądz
(22)
Rynek finansowy
(6)
Finanse
(5)
Procent
(5)
Banki
(4)
Rynek kapitałowy
(4)
Ceny
(3)
Ekonomia
(3)
Euro (pieniądz)
(3)
Gospodarka
(3)
Konsumenci (ekon.)
(3)
Kursy walutowe
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Unia Europejska
(3)
Bilans płatniczy
(2)
Handel międzynarodowy
(2)
Konkurencja
(2)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(2)
Nadzór bankowy
(2)
Podatek
(2)
Produkcja
(2)
Rynek pieniężny
(2)
Rynek pracy
(2)
Ryzyko bankowe
(2)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezrobocie
(1)
Budżet
(1)
Cykl koniunkturalny
(1)
Ekonomia polityczna kapitalizmu
(1)
Europejski Bank Centralny
(1)
Europejski System Banków Centralnych
(1)
Europejski System Walutowy
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Finanse publiczne
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka centralnie sterowana
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Gwarancje bankowe
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Inflacja
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Integracja europejska
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Inwestycje
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Kapitał
(1)
Kapitał intelektualny przedsiebiorstwa
(1)
Karty płatnicze
(1)
Katolicyzm
(1)
Keynesizm
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Koszty
(1)
Kredyt
(1)
Lange, Oskar (1904-1965)
(1)
Leseferyzm
(1)
Liberalizm gospodarczy
(1)
Makroekonomia
(1)
Mikroekonomia
(1)
Monopol
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Odpady
(1)
Organizacje gospodarcze międzynarodowe
(1)
Państwo
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polityka społeczna
(1)
Popyt
(1)
Pranie pieniędzy
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Rachunkowość
(1)
Rozliczenia międzynarodowe
(1)
Rozliczenia pieniężne
(1)
Ryzyko
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Terroryzm
(1)
Ubezpieczenia gospodarcze
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Układ z Schengen (1985)
(1)
Usługi
(1)
Wolność sumienia
(1)
Wolność wyznania
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zysk
(1)
Subject: time
1901-
(1)
28 results Filter
No cover
Book
In basket
(Twoje Prawo)
ISBN: 83-89051-22-2
R.1 Pieniądz w ekonomii i prawie. R.2 Karta płatnicza jako nowy środek płatniczy. R.3 Karty płatnicze w prawie Stanów Zjednoczonych i państw zachodnioeuropejskich. R.4 Karty płatnicze w doktrynie prawa polskie go. R.5 Karty płatnicze w polskim systemie prawnym. R.6 Niedostatki normotwórstwa bankowego. Próba regulacji ustawowej. R.7 Umowa bankowej karty płatniczej-analiza prawna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki ISSN 1733-5019 ; Rok 7/2010)
I.Ustrojowe uwarunkowania funkcjonowania Unii Europejskiej : Specyfika rywalizacji politycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego , Kwoty w europejskich systemach wyborczych jako wyraz zasady równości a funkcje prawa ; II Europejski wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego : Polityka europejska Niemiec w XX wieku , European security as a challenge for the European Union . Political Aspects of Reinforcing the European Security and Defence Policy as an Integral Part of the Common Foreign and Security Policy , Implikacje Traktatu Lizbońskiego dla ESDP / CSDP ; III. Europa środkowo - wschodnia w systemie unijnym : Pierwszy rok funkcjonowania wspólnej waluty europejskiej na Słowacji , Czynniki opóźniające wejście Polski do strefy euro , Rola Policji i innych służb w zapewnieniu bezpieczeństwa w turystyce na obszarach przygranicznych , Problem przestępczości zorganizowanej w krajach Europy Środkowo - Wschodniej , Stan i sposoby niwelowania dysproporcji w zakresie poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w Polsce i UE ; IV. Recenzje : Konstytucyjne wolności i prawa socjalne oraz ekonomiczne w Polsce i Włoszech . Analiza prawnoporównawcza , Toruń 2009 , s. 269 , Unia Europejska . Szkice o integracji , Oficyna Wydawnicza " Humanitas " , Sosnowiec 2009 , s. 83
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341, (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1732-4
Wstęp, 1. Wprowadznie do nauki o finansach, 2. Wartość pieniądza w czasie, 3. Stopa procentowa, 4. Wartośc i dochód, 5. Kurs walutowy-związki z decyzjami inwestycyjnymi, 6. Ryzyko, 7. Instrumenty transferu kapitalu na rynku finansowym, 8. Instrumenty transferu ryzyka-instrumenty pochodne, 9. Elementy systemu finansowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14787-7
1. Finanse międzynarodowe i polityka finansowa. 2. Międzynarodowe organizacjie finansowe jako współtwórcy standardów polityki finansowej świata. 3. Polityka finansowa Unii Europejskiej. 5. Kursy walutowe. 6. Pieniądz i systemy pieniężne. 7. Bilans płatniczy i pozycja inwestycyjna państwa. 8. Międzynarodowe rynki i kryzysy finansowe. 9. Rozliczenia międzynarodowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Gospodarcze otoczenie banku / Tadeusz Borkowski. - Warszawa : TWIGGER, cop. 1997. - 54 s. : il. kolor. ; 24 cm.
(Vademecum Bankowca)
ISBN: 83-85946-71-3
Towar, Pieniądz, Gospodarka towarowo-pieniężna, Finanse, Usługi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-15809-5(01)
1. Teoretyczne podłoze polityki gospodarczej i dwóch jej podstawowych dziedzin, 2. Postrzganie polityki pieniężnej i polityki fiskalnej oraz ich skuteczności w teoriach nakroekonomicznych, 3. Pojęcie oraz uwarunkowania koordynacji polityki pieniężnej i polityki fiskalnej we współczesnej gospdoarce, 4. Koordynacja polityki pieniężnej i polityki fiskalnej w modelach strategicznych interakcji monetarno-fiskalnych, 5. Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej w badaniach interakcji monetarno-fiskalnych związanych z ograniczeniem budżetowym rządu, 6. Fiskalna teoria poziomu cen jako najnowsza teoria interakcji monetarno-fisklanych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1644-0
Cz.IV Makroekonomia: 19. Wprowadzenie do makroekonomii, 20. Produkcja i pobyt globalny, 21. Polityka fiskalna i handel zagraniczny, 22. Pieniądz i system bankowy, 23. Stopy procentowe i mechanizm transmisyjny polityki pieniężnej, 24. Polityka pieniężna i fiskalna, 25. Globalna podaż, ceny i proces dostosowań, 26. Inflacja, oczekiwania i wiarygodność, 27. Bezrobocie, 28. Kursy walutowe i bilans płatniczy, 29. Makroekonomia gospodarki otwartej, 30. Wzrost gospodarczy, 31. Cykl koniunkturalny, 32. Markoekonomia - stan obecny. Cz.V Gospodarka światowa: 33. Handel międzynarodowy, 34. Systemy kursu walutowego, 35. Integracja europejska, 36. Kraje słebiej rozwinięte
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1741-6
1. Pojęcie i zakres międzynarodowych stosunków ekonomicznych, 2. Miedzyanrodowy podział pracy, 3. Miedzynarodowy handel towarami, 4. Miedzynarodowy handel usługami, 5. Miedzyanrodowy przepływ czynników produkcji, 6. Ceny międzyanrodowe, terms of trade, 7. Bilans płatniczy, 8. Miedzynarodowe systemy walutowe, 9. Miedzynarodowe rynki walutowe. Kursy walut, 10. Kryzys zadłużenia międzynarodowego, 11. Zagraniczna polityka ekonomiczna, 12. Miedzynarodowa polityka ekonomiczna, 13. Polityka integracyjna, 14. Globalna polityka ekonomiczna
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 559)
1. O społecznych kosztach fluktuacji; 2. Teorie cyklu koniunkturalnego; 3. Oczekiwania źródłem cyklu koniunkturalnego; 4. Rola polityki gospodarczej; 5. O racjonalnym braku równowagi; 6. Zakończenie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 524)
1. Miejsce stopy procentowej w teorii produkcji, 2. Stopa procentowa a optymalna skłonność do konsumpcji, 3. Nowe sformułowanie prawa rynków Saya, 4. Giętkość cen i zatrudnienie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-14033-X
R.1 Wprowadzenie :1 .Ogólna teoria, 2. Postulaty ekonom ii klasycznej, 3. Zasada popytu efektywnego. R.2 Definicje i pojęcia : 4. Wybór jednostek, 5. Przewidywania jako czynnik określający produkcję i zatrudnienie, 6. Definicja dochodu, oszczędności i inwestycji, 7 .Dalsze rozważania na temat oszczędności i inwestycji. R.3 Skłonność do konsumpcji : 8. Czynniki obiektywne, 9. Czynniki subiektywne, 10. Krańcowa skłonność do konsumpcji i mnożnik. R.4 Skłonność do inwestowania : 11. Krańcowa efektywność kapitału, 12. Stan przewidywań długookresowych, 13. Ogólna teoria stopy procentowej, 14. Klasyczna teoria stopy procentowej, 15. Psychologiczne i gospodarcze motywy płynności, 16. Różne uwagi na temat istoty kapitału,
17.Zasadnicze właściwości procentu i pieniądza, 18.Po wtórne sformułowanie ogólnej teorii zatrudnienia R.5 Płace nominalne i ceny : 19.Zmiany płac nominal nyvh, 20.Funkcja zatrudnienia, 21.Teoria cen. R.6 Uwagi na marginesie ogólnej teorii : 22.Uwagi o cy klu koniunkturalnym, 23.Uwagi o merkantylizmie, prawac h przeciw lichwie, stemplowanym pieniądzu i teoriach p odkonsumpcji, 24.Uwagi końcowe o filozofii społecznej,
do której mogłaby prowadzić ogólna teoria
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 552)
1. Klasyczne ujęcie teorii integracji walutowej, 2. Alaiza kosztów i korzyści w teorii optymalnych obszarów walutowych, 3. Współczesne podejście do teorii optymalnych obszarów walutowych, 4. Integracja walutowa - uwarunkowania historyczne, 5. Formy integracji walutowej, 6. Integracja walutowa w Ameryce Pólnocnej, 7. Wschodniokaraibska Unia Walutowa, 8. Intergacja walutowa w Ameryce Środkowej i Południowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
Pieniądz a bilans płatniczy / Krzysztof Kalicki. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - 270,[1] s. : rys.,wykr. ; 21 cm.
ISBN: 83-208-1138-4
Wprowadzenie; teoria monetarna - mechanizm bezpośredni; Poszerzenie monetarnego podejścia do bilansu płatniczego; Bilans płatniczy w teorii portfelowej - mechanizm pośredni; Nowe generacje modeli; Polityka pieniężna a rezerwy dewizowe w Polsce - modele krótko i długookresowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy finansów / Marian Daniluk. - Warszawa : Wyższa Szkoła Menedżerska SIG, 2005. - 189, [3] s. : rys., tab. ; 21 cm.
ISBN: 83-87919-35-7
Pojęcie i przedmiot finansów; Pieniądz i jego funkcje; System finansowy; Przedmiotowa i podmiotowa systematyka finansów; Finanse przedsiębiorstw; Finanse publiczne; Banki i system bankowy; Finanse ubezpieczeń gospodarczych; Fiannse ludności (gospodarstw domowych); Rynki fiansowe; Elementy finansów międzynarodowych; Finanse Unii Europejskiej; Zarys struktury systemu finansowego w Polsce z uwzględnieniem integracji z Unią Europejską
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7244-643-1
I. Finanse w teorii. II. Publiczny system finansowy. III. Pieniądze i system bankowy. IV. System podatkowy i charakterystyka niektórych podatków. V. Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze. VI. Finanse przedsiębiorstw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Poznańska Biblioteka Niemiecka / pod red. Hubert Orłowski, Christoph KleBmann)
ISBN: 83-7177-216-5
Cz.I Pierwsze przybliżenie zagadnień ustrojowych, Cz.II Doświadczenie i praktyka : 1.Polityka gospodarcza leseferyzmu, 2.Eksperymentalna polityka gospodarcza, 3.Polityka centralnego kierowania procesem gospodarczym - wprowadzenie, 4.Proces gospodarczy w gospodarce centralnie sterowanej (teoria gospodarki centralnie sterowanej), 5.Polityka gospodarcza oparta na centralnym sterowaniu : krytyka, 6.Polityka wybierania dróg pośrednich w gospodarce, 7.Eksperymentalna polityka gospodarcza: rezultat. Cz.III Wolność i ustrój : 1.Problem raz jeszcze, 2.Mit nieuchronności rozwoju, 3.Historyczy san faktyczny - konsekwencje dla polityki gospodarczej, 4.Technika, koncentracja i ustrój gospodarczy. Cz.IV Ustrój oparty na konkurencji i jego wprowadzenie w życie : 1.Polityka ustroju opartego na konkurencji - wprowadzenie, 2.Polityka ustroju opartego na konkurencji - zasady konstytuujące, 3.Polityka ustroju opartego na konkurencji - zasady regulujące, 4.Polityka ustroju opartego na konkurencji - współzależność polityki ustroju gospodarczego. Cz.V Siły nośne : 1.Siłu porządkujące, 2.Egoizm, zasada gospodarności i dobro ogólne,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2308)
(Przegląd Prawa i Administracji / Uniwersytet Wrocławski)
Zawiera: Human Rihts in Polish Penal Procedure; Niektóre aspekty ochrony prawnej języka polskiego; Die Grundzüge des Gemeinderechts in Deutschland; Prekurosr katolicyzmu społecznego Hugues Felicite Robert de Lamennais (1782-1855); Terroryzm religijny - jedno z największych zagrożeń przełomu wieków (problem sekt destrukcyjnych); Petycje w prawie konstytucyjnym Unii Europejskiej; Aspekty prawne zagospodarowania odpadów komunalnych w obszarach nadgranicznych Polski i Niemiec; Korzyści oraz trudności związane ze wspólną walutą Unii Europejskiej; Miejsce organów nadzoru bankowego w systemie organów państwa; Prawnokarna ochrona wolności sumienia i wyznania na tle prawa międzynarodowego o Konstytucji RP; Liberalna koncepcja prawa podmiotowego wolności sumienia i wyznania. Cz. I; nadzór państwa nad samorządem terytorialnym w prawodawstwie niemieckim; Konstytucyjne kompetencje prezydenta w zakresie kształtowania stosunków zagranicznych Stanów Zjednoczonych; Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - regulacja prawno finansowa w Australii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynkowy system finansowy / Marian Górski. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. - 335 s. : wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-208-1683-9
Cz.I Pieniądz i inne instrumenty finansowe: 1. Pieniądz, 2. Niepieniężne instrumenty finansowe, 3. Stopy procentowe i dyskontowe. Cz.II Podmioty systemu finansowego gospodarki: 4. Struktura podmiotowa systemu finansowego gospodarki, 5. Dwuszczeblowy sektor bankowy - bankowość centralna, 6. Usługi komercyjnych banków depozytowo-kredytowych, 7. Przedsiębiorstwo bankowe - sprawozdanie finansowe, 8. Instytucje pożyczkowe (parabanki), 9. Ryzyko w działalności bankowej, 10. Niedepozytowe instytucje pośrednictwa finansowego. Cz.III Rynki finansowe: 11. Rynki finansowe - podmioty, klasyfikacja, 12. Rynki pieniężne, 13. Rynki kapitałowe, 14 Rynki terminowych instrumentów finansowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynkowy system finansowy / Marian Górski. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - 389 s. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-208-1683-9
Cz.I Pieniądz i inne instrumenty finansowe: 1. Pieniądz, 2. Niepieniężne instrumenty finansowe, 3. Stopy procentowe i dyskontowe. Cz.II Podmioty systemu finansowego gospodarki: 4. Struktura podmiotowa systemu finansowego gospodarki, 5. Dwuszczeblowy sektor bankowy - bankowość centralna, 6. Usługi komercyjnych banków depozytowo-kredytowych, 7. Przedsiębiorstwo bankowe - sprawozdanie finansowe, 8. Instytucje pożyczkowe (parabanki), 9. Ryzyko w działalności bankowej, 10. Niedepozytowe instytucje pośrednictwa finansowego. Cz.III Rynki finansowe: 11. Rynki finansowe - podmioty, klasyfikacja, 12. Rynki pieniężne, 13. Rynki kapitałowe, 14 Rynki terminowych instrumentów finansowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again