Form of Work
Książki
(24)
Status
only on-site
(23)
available
(18)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Czytelnia
(23)
Author
Kaźmierczak Andrzej
(3)
Bukowski Sławomir I
(2)
Apolte Thomas
(1)
Bernaś Bogumił
(1)
Bilski Janusz
(1)
Bożyk Paweł
(1)
Eucken Edith
(1)
Eucken Walter
(1)
Gruszecki Tomasz
(1)
Hensel Paul K
(1)
Jurek Michał
(1)
Kalicki Krzysztof
(1)
Kałążny Jerzy
(1)
Kowalik Paweł
(1)
Koćwin Lesław
(1)
Marszałek Paweł
(1)
Mucha-Leszko Bogumiła
(1)
Pietrzak Agnieszka
(1)
Pietrzak Bogusław
(1)
Polański Zbigniew
(1)
Przybylska-Kapuścińska Wiesława
(1)
Rothbard Murray N
(1)
Rudowski Rafał
(1)
Ryszkowska-Grzeszczuk Bożena
(1)
Samecki Wiesław
(1)
Steinach Peter
(1)
Sławiński Andrzej
(1)
Wiktor Jan W
(1)
Winiarski Bolesław
(1)
Woźniak Barbara
(1)
Wójcik Cezary
(1)
Włudyka Tadeusz
(1)
Year
2000 - 2009
(23)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(24)
Subject
Pieniądz
(21)
Kursy walutowe
(6)
Unia Europejska
(5)
Ceny
(4)
Euro (pieniądz)
(4)
Gospodarka
(4)
Bank centralny
(3)
Ekonomia
(3)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(3)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(3)
Bilans płatniczy
(2)
Finanse międzynarodowe
(2)
Globalizacja
(2)
Gospodarka narodowa
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Monopol
(2)
Przemysł
(2)
Rynek finansowy
(2)
Rynek pieniężny
(2)
Rynek pracy
(2)
Banki
(1)
Budżet
(1)
Cykl koniunkturalny
(1)
Dochód
(1)
Dochód narodowy
(1)
Ekonomia polityczna kapitalizmu
(1)
Europejski Bank Centralny
(1)
Finanse
(1)
Finanse publiczne
(1)
Gospodarka centralnie sterowana
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Handel
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Inflacja
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Konkurencja
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Leseferyzm
(1)
Mieszkania
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Nauka
(1)
Obrót pieniężny
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Ochrona środwiska
(1)
Organizacje gospodarcze międzynarodowe
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Państwo
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polska
(1)
Popyt
(1)
Procent
(1)
Produkcja (ekon.)
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Płaca
(1)
Rolnictwo
(1)
Rozliczenia międzynarodowe
(1)
Rynek
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rynek ubezpieczeniowy
(1)
Rynek walutowy
(1)
Ryzyko
(1)
Swobodny przepływ kapitału
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Swobodny przepływ towarów
(1)
Swobodny przepływ usług
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Żywność
(1)
24 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14787-7
1. Finanse międzynarodowe i polityka finansowa. 2. Międzynarodowe organizacjie finansowe jako współtwórcy standardów polityki finansowej świata. 3. Polityka finansowa Unii Europejskiej. 5. Kursy walutowe. 6. Pieniądz i systemy pieniężne. 7. Bilans płatniczy i pozycja inwestycyjna państwa. 8. Międzynarodowe rynki i kryzysy finansowe. 9. Rozliczenia międzynarodowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1741-6
1. Pojęcie i zakres międzynarodowych stosunków ekonomicznych, 2. Miedzyanrodowy podział pracy, 3. Miedzynarodowy handel towarami, 4. Miedzynarodowy handel usługami, 5. Miedzyanrodowy przepływ czynników produkcji, 6. Ceny międzyanrodowe, terms of trade, 7. Bilans płatniczy, 8. Miedzynarodowe systemy walutowe, 9. Miedzynarodowe rynki walutowe. Kursy walut, 10. Kryzys zadłużenia międzynarodowego, 11. Zagraniczna polityka ekonomiczna, 12. Miedzynarodowa polityka ekonomiczna, 13. Polityka integracyjna, 14. Globalna polityka ekonomiczna
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1617-3
1. Kursy i transakcje walutowe. 2. Teoria i polityka krusu walutowego. 3. System walutowy z Bretton Woods - geneza, funkcjonowanie, kryzys. 4. Integracja walutowa Unii Europejskiej. 5. Międzynarodowe rynki finansowe. 6. Nowe Bretton Woods.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Pieniądz a bilans płatniczy / Krzysztof Kalicki. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - 270,[1] s. : rys.,wykr. ; 21 cm.
ISBN: 83-208-1138-4
Wprowadzenie; teoria monetarna - mechanizm bezpośredni; Poszerzenie monetarnego podejścia do bilansu płatniczego; Bilans płatniczy w teorii portfelowej - mechanizm pośredni; Nowe generacje modeli; Polityka pieniężna a rezerwy dewizowe w Polsce - modele krótko i długookresowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7417-271-4
1. Współczesne tendencje w realizacji polityki pieniężnej, 2. Polityka pieniężna w świetle zmian w popycie na pieniądz i zmian form pieniądza, 3. Fiskalna teoria poziomu cen - implikacje dla skuteczności polityki pieniężnej, 4. Cechy, przesłanki i warunki stosowania systemów kursowych, 5. Przemiany międzynarodowych stosunków walutowych i ich wpływ na systemy kursowe krajów członkowskich MFW, 6. Polityka kursowa w warunkach współpracy międzynarodowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Poznańska Biblioteka Niemiecka / pod red. Hubert Orłowski, Christoph KleBmann)
ISBN: 83-7177-216-5
Cz.I Pierwsze przybliżenie zagadnień ustrojowych, Cz.II Doświadczenie i praktyka : 1.Polityka gospodarcza leseferyzmu, 2.Eksperymentalna polityka gospodarcza, 3.Polityka centralnego kierowania procesem gospodarczym - wprowadzenie, 4.Proces gospodarczy w gospodarce centralnie sterowanej (teoria gospodarki centralnie sterowanej), 5.Polityka gospodarcza oparta na centralnym sterowaniu : krytyka, 6.Polityka wybierania dróg pośrednich w gospodarce, 7.Eksperymentalna polityka gospodarcza: rezultat. Cz.III Wolność i ustrój : 1.Problem raz jeszcze, 2.Mit nieuchronności rozwoju, 3.Historyczy san faktyczny - konsekwencje dla polityki gospodarczej, 4.Technika, koncentracja i ustrój gospodarczy. Cz.IV Ustrój oparty na konkurencji i jego wprowadzenie w życie : 1.Polityka ustroju opartego na konkurencji - wprowadzenie, 2.Polityka ustroju opartego na konkurencji - zasady konstytuujące, 3.Polityka ustroju opartego na konkurencji - zasady regulujące, 4.Polityka ustroju opartego na konkurencji - współzależność polityki ustroju gospodarczego. Cz.V Siły nośne : 1.Siłu porządkujące, 2.Egoizm, zasada gospodarności i dobro ogólne,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Polityka gospodarcza / red. nauk. Bolesław Winiarski. - Wyd.3 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2006. - 584 s. : mapy, rys., tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-14785-3
I. Funkcje polityki gospodarczej: 1.Pojęcia podstawowe. 2.systemy ekonomiczne i funkcje polityki gospodarczej. 3.Uwarunkowania, cele i dziedziny polityki gospodarczej. 4.Przedmiot oddziaływań - gospodarka narodowa i jej relacje z otoczeniem.5.Polityka ekonomiczna a planowanie gospodarcze. II. Doktryny, systemy, kierunki: 6.Merkantylizm, protekcjonizm, liberalizm, gospodarka wojenna. 7.Między dwiema wojnami. 8.Druga połowa XX stulecia. Polityka gospodarcza w podzielonym świecie. 9.Procesy transformacji - od realnego socjalizmu do gospodarki rynkowej. 10.Polityka gospodarcza w obliczu procesów globalizacji. Perspektywy na pierwsze dziesięciolecia XXI wieku. III. Polityka rozwoju gospodarczego: 11.Poszukiwanie ścieżki trwałego wzrostu. 12.Problemy strategii rozwoju. 13. Polityka strukturalna. 14.Polityka przemysłowa. 15.Polityka żywnościowa. 16.Polityka regionalna. 17.Polityka ochrony środowiska. 18.Polityka naukowa i innowacyjna. 19.Polityka inwestycyjna. IV. Mechanizmy oddziaływań: 20.Polityka pieniężna. 21.Polityka budżetowa. 22.Regulowanie rynku pracy. 23.regulowanie dochodów i cen. V. Międzynarodowa polityka gospodarcza: 24.Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą. 25.Polityka dostosowawcza. 26.Unia Europejska - struktura instytucjonalna ii zasady funkcjonowania. 27.Wybrane kierunki polityki gospodarczej Unii Europejskiej. 28.Euroregiony - nowy element narodowej i międzynarodowej polityki gospodarczej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7526-199-8
1. Polityka gospodarcza - podstawowe pojęcia i zakres. 2. Zarys historii myśli ekonomicznej i historii gospodarczej. 3. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. 4. Polityka wzrostu gospodarczego i antycykliczna. 5. Polityka fiskalna 6. Polityka pieniężna. 7. Polityka walutowa. 8. Polityka rynku pracy. 9. Polityka cen i dochodów. 10. Polityka przemysłowa. 11. Polityka prywatyzacyjna i właścicielska. 12. Rynek rolno-żywnościowy i polityka rolna. 13. Polityka regionalna. 14. Zagraniczna polityka gospodarcza. 15. Polityka ochrony środowiska. 16. Polityka mieszkaniowa. Dodatek: podstawowe wskaźniki makroekonomiczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; 112)
ISBN: 83-88760-54-8
Istota polityki pieniężnej i jej rodzaje; Cele i stategie polityki pieniężnej; Mechanizmy i kanały transmisji polityki pieniężnej; Klasyfikacja instrumnetow polityki pieniężnej; Transakcje depozytowo-kredytowe; Operacje otwartego rynku; Instrumenty kontroli administracyjnej; Polityka kursu walutowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60432-01-5
1. Sytuacja ogólnogospodarcza, polityka pieniężna i oprocentowanie. Sytuacja ogólnogospodarcza; Polityka pieniężna; Inflacja i oczekiwania inflacyjne; Polityka pieniężna, wysokość i struktura stóp procentowych; Polityka pieniężna zorientowana na potencjał produkcyjny, a polityka dyskrecjonalna. 2. Cele i instrumenty Europejskiego Banku Centralnego. Struktura instrumentalna europejskiego systemu banków centralnych (ESBC); Cele i koncepcje polityki pieniężnej EBC; Instrumenty polityki pieniężnej EBC. 3. Stosunki gospodarcze z zagranicą i kursy wymienne walut. Powiązania gospodarcze z zagranicą; Rynek dewizowy przy stałych i elastycznych kursach wymiany walut; Rozwój kursu walutowego przy elastycznych kursach wymiennych; Systemy stałych kursów walutowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15496-7
1. Zarys ewolucji pieniądza: Pieniądz kruszcowy; Pieniądz papierowy; Pieniądz bezgotówkowy; 2. Rynek pieniężny i walutowy: Instrumenty Rozliczeniowe i kredytowe; Charakterystyka rynku pieniężnego; 3. Stopa procentowa: Istota stopy procentowej; Terminowa struktura stóp procentowych; Zmiana wartości pieniądza w czasie; 4. Kreowanie pieniądza: Pojęcie podaży pieniądza; Mechanizm kreowania i czynniki kształtujące podaż pieniądza; Bezpieczeństwo banków ; 5. Teoria popytu na pieniądz: Ilościowa teoria pieniądza; Keynesa teoria preferencji płynności; Monetarystyczna teoria pieniądza; Neokeynesizm i neomonetaryzm; Bezrobocie a inflacja- spory teoretyczne; 6. Bank centralny i cele polityki pieniężnej: Funkcje banku centralnego; Aktywa i pasywa banku centralnego; Drogi transmisji impulsów pieniężnych; Cele polityki pieniężnej; Aneks- Kanał majątkowy polityki pieniężnej w Polsce; 7. Instrumenty polityki pieniężnej: Stopy procentowe banku centralnego; Rezerwa obowiązkowa; Operacje kredytowo-depozytowe banku centralnego; Operacje otwartego rynku; Instrumenty sterowania bezpośredniego; 8. Modele polityki pieniężnej w gospodarce zamkniętej: Model IS-LM; Podaż pieniężna a stopa procentowa w modelu IS-LM; Model AS-AD; Neokeynesowski model polityki pieniężnej; Spór o mechanizm rynkowy; 9. Zagraniczne uwarunkowania polityki pieniężnej: Gospodarka a otoczenie zagraniczne; Integracja Polski ze strefą euro; Podsumowanie; 10. Modele polityki pieniężnej w gospodarce otwartej: Polityka pieniężna a kurs walutowy w gospodarce otwartej; Polityka pieniężna w modelu IS-LM-BP; Polityka pieniężna w modelu AS-AD-NX; Cele polityki pieniężnej w gospodarce otwartej; 11. Wybrane problemy polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego: Wpływ zmian podaży pieniądza na produkcję i cenę; Podaż pieniądza a zmiany produkcji przemysłowej i zmiany cen w Polsce; Analiza polityki pieniężnej NBP w 2000r.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-13116-0
Zarys ewolucji pieniądza; Rynek pieniężny; Stopa procentowa; Kreacja pieniądza bankowego; Bezpieczeństwo banków; Bank centralny i instrumenty polityki pieniężnej; Teorie popytu na pieniądz; Cele polityki pieniężnej; Aktualne wyzwania polityki pieniężnej; Wy brane problemy polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Book
In basket
Polityka pieniężna w gospodarce rynkowej / Andrzej Kaźmierczak. - Wyd.2 popr. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2003. - 214,[2] s. : rys., tab., wzory ; 25 cm.
ISBN: 83-01-13918-8
Zarys ewolucji pieniądza; Rynek pieniężny; Stopa procentowa; Kreacja pieniądza bankowego; Bezpieczeństwo banków; Bank centralny i instrumenty polityki pieniężnej; Teorie popytu na pieniądz; Cele polityki pieniężnej; Aktualne wyzwania polityki pieniężnej; Wy brane problemy polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7481-016-5
Wprowadzenie - Makrootoczenie międzynarodowe przedsiębiorstwa jako czynnik rozwoju; Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym - wprowadzenie do problematyki studiów; Metody badań międzynarodowych aspektów makrootoczenia przedsiębiorstwa; Przedsiębiorstwo w międzynarodowej polityce ekonomicznej - teoria i praktyka; Makrootoczenie przedsiębiorstwa - rodzaje systemów gospodarczych; Przedsiębiorstwo wobec procesów internacjonalizacji i globalizacji; Otoczenie walutowe przedsiębiorstwa; Wpływ polityki pieniężnej na działalność banków komercyjnych; Zewnętrzne alternatywne formy finansowania przedsiębiorstw (factoring, forfaiting, franchising, venture capital); Zewnętrzne instrumenty finansowania przedsiębiorstw (spółka joint ventures jako kapitałowa forma współpracy międzynarodowej); Przedsiębiorstwo w otoczeniu finansowym UE - wsparcie inwestycji w polskich przedsiębiorstwach funduszy strukturalnych; Otoczenie internetowe przedsiębiorstwa; Rynek pracy wobec wyzwań globalizacji; Przedsiębiorstwo a problem ochrony środowiska; Polityka naukowa, naukowo-techniczna i innowacyjna a doświadczenia polskie; Wsparcie przedsiębiorczości poprzez działania edukacyjne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-186-2
Część I: Teoretyczne przesłąnki wyboru kursu. 1. Kurs sztywny i kurs plynny - ujęcie tradycyjne. 2. Unia walutowa i kurs sztywny widziane przez pryzmat teorii optymalnych obszarów walutowych. 3. Szoki zewnętrzne a reakcje polityki pieniężnej. 4. Kurs jako kotwica nominalna. 5. Ekonomiczno-polityczne przesłanki wyboru kursu walutowego 6. Globalizacja gospodarki światowej i nowe spojrzenie na wybór kursu walutowego. Część II: Funkcjonowanie i wybór reżimu kursowego w praktyce. 1. Kurs walutowy a inflacja i wzrost gospodarczy. 2. Kurs walutowy a handel zagraniczny. 3. Kurs walutowy a niezależność polityki pieniężnej. 4. Jakie kryteria mają największy wpływ na decyzje władz w praktyce?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7252-286-3
1. Podstawy teorii wspólnego rynku. 2. Jednolity rynek wewnętrzny Unii Europejskiej - powstanie i rozwój. 3. Zasady funkcjonowania. 4. Polityka ochrony konkurencji. 5. Polityka ochrony konsumenta. 6. Wspólna polityka rolna. 7. Polityka handlowa Unii Europejskiej. 8. Euro - waluta wspólnego rynku. 9. Kierunki rozwoju jednolitego rynku wewnętrznego Unii Europejskiej w świetle ustaleń strategii lizbońskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Rynki finansowe / Andrzej Sławiński. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 212, [1] s. : rys. ; 23 cm.
ISBN: 83-208-1634-3
1.Rynki finansowe, 2.Ceny instrumentów finansowych, 3.ryzyko, 4.Instrumenty pochodne, 5.Zarządzanie portfelem papierów wartościowych, 6.Wahania koniunktury, 7.Polityka pieniężna, 8.Czynniki wpływające na stopy procentoiwe i kursy walut, 9.Psychologia rynków finansowych, 10.Kryzysy finansowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1744-7
Rozdział I: Zarys teoretycznych podstaw unii monetarnej. 1. Główne koncepcje i poglądy teoretyczne. 2. Szoki asymetryczne i polityka fiskalna w unii monetarnej. 3. Wnioski z analizy teoretycznych podstaw unii monetarnej. Rozdział II: Proces budowy i funkcjonowania unii monetarnej krajów członkowskich Wspólnot Europejskich. 1. Polityczne i ekonomiczne przesłanki Unii Ekonomicznej i Monetarnej. 2. Raport Komitetu Delorsa. 3. Traktat z Maastricht i zasady Unii Ekonomicznej i Monetarnej. 4. Przebieg procesu tworzenia i funkcjonowania Unii Ekonomicznej i Monetarnej. Rozdział III: Zagrożenia i perspektywy funkcjonowania unii monetarnej krajów członkowskich Wspólnot Europejskich w świetle teorii unii monetarnej i badań empirycznych. 1. Mobilność czynników wytwórczych. 2. Elastyczność rynków pracy i płac. 3. Otwartość gospodarki. 4. Dywersyfikacja produkcji i wymiana wewnątrzgałęziowa. 5. Problem szoków asymetrycznych. 6. Jednolita polityka monetarna a narodowe polityki fiskalne. 7. Kryteria konwergencji, Pakt Stabilizacji i Wzrostu a wzrost i rozwój gospodarczy. 8. Kierunki reform. Rozdział IV: Perspektywy przystąpienia do Unii Ekonomicznej i Monetarnej krajów Europy Środkowej i Wschodniej. 1. Konwergencja nominalna. 2. Konwergencja realna. RozdziałV: Dostosowanie polskiej gospodarki do warunków unii monetarnej krajów członkowskich Wspólnot Europejskich: szanse i zagrożenia. 1. Koncepcje przystąpienia Polski do Unii Ekonomicznej i Monetarnej. 2. Nominalna i realna konwergencja. 3. Słabe i mocne strony polskiej gospodarki oraz przewidywane szanse i zagrożenia związane z przystąpieniem Polski do Unii Ekonomicznej i Monetarnej. 4. Polityka monetarna i fiskalna w Polsce w warunkach procesu konwergencji oraz kierunki dostosowań strukturalnych/
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-2764-5
1. Pierwsze plany i doświadczenia w dziedzinie integracji walutowej w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (1958-1978). 2. Europejski System Walutowy - regionalna strefa stabilności walutowej (1979-1998). 3. Wprowadzanie Unii Gospodarczej i Walutowej (1990-2002). 4. Polityka pieniężna Eurosystemu. 5. Polityka budżetowa w strefie euro. 6. Gospodarka strefy euro. 7. Międzynarodowa rola euro.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15236-9
1. Wprowadzenie. System finansowy we współczesnej gospodarce rynkowej. Cz.I Rynkowy system finansowy: 2. System bankowy, 3. Polityka pieniężna, 4. Internacjonalizacja systemu finansowego, 5. Międzybankowy rynek pieniężny, 6. Pozostałe segmenty rynku pieniężnego, 7. Rynek kapitałowy, 8. Fundusze i instytucje wspólnego inwestowania, 9. Rynek walutowy, 10. Rynek instrumentów pochodnych, 11. Rynek ubezpieczeniowy, 12. System płatności
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again