Form of Work
Książki
(46)
Status
only on-site
(42)
available
(35)
Branch
Wypożyczalnia
(35)
Czytelnia
(42)
Author
Górski Marian
(3)
Kaźmierczak Andrzej
(3)
Bukowski Sławomir I
(2)
Flejterski Stanisław
(2)
Kowalik Paweł
(2)
Pietrzak Agnieszka
(2)
Świecka Beata
(2)
Apolte Thomas
(1)
Bernaś Bogumił
(1)
Bilski Janusz
(1)
Bożyk Paweł
(1)
Daniluk Marian
(1)
Dobija Mieczysław
(1)
Dzikiewicz-Gazda Urszula
(1)
Eucken Edith
(1)
Eucken Walter
(1)
Gazda Zbigniew
(1)
Goik Magdalena
(1)
Gruszecki Tomasz
(1)
Hensel Paul K
(1)
Jachna Tomasz
(1)
Jajuga Krzysztof
(1)
Jurek Michał
(1)
Kalicki Krzysztof
(1)
Kałążny Jerzy
(1)
Kosikowski Cezary (1942- )
(1)
Koćwin Lesław
(1)
Marszałek Paweł
(1)
Matuszyk Anna
(1)
Matuszyk Paweł Grzegorz
(1)
Mincewicz Agnieszka
(1)
Mishkin Frederic S
(1)
Mucha-Leszko Bogumiła
(1)
Nowakowski Marcin K
(1)
Olesiak Kazimierz
(1)
Olszak Celina M
(1)
Partycki Sławomir
(1)
Pietrzak Bogusław
(1)
Podstawka Marian
(1)
Polański Zbigniew
(1)
Przybylska-Kapuścińska Wiesława
(1)
Rothbard Murray N
(1)
Rudowski Rafał
(1)
Ryszkowska-Grzeszczuk Bożena
(1)
Samecki Wiesław
(1)
Sierpińska Maria
(1)
Steinach Peter
(1)
Sławiński Andrzej
(1)
Valdez Stephen
(1)
Wiktor Jan W
(1)
Winiarski Bolesław
(1)
Wood Julian
(1)
Woźniak Barbara
(1)
Wójcik Cezary
(1)
Włudyka Tadeusz
(1)
Zarzecki Jan
(1)
Zawadzki Andrzej
(1)
Ziemba Ewa
(1)
Year
2000 - 2009
(45)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(45)
unknown (us)
(1)
Language
Polish
(46)
Subject
Pieniądz
(36)
Rynek finansowy
(10)
Banki
(9)
Finanse
(9)
Kursy walutowe
(8)
Przedsiębiorstwo
(7)
Rynek kapitałowy
(7)
Euro (pieniądz)
(6)
Unia Europejska
(6)
Finanse publiczne
(5)
Gospodarka
(5)
Konsumenci (ekon.)
(5)
Bank centralny
(4)
Ceny
(4)
Ekonomia
(4)
Finanse międzynarodowe
(4)
Gospodarka kapitalistyczna
(4)
Procent
(4)
Rynek pieniężny
(4)
Ryzyko
(4)
Banki internetowe
(3)
Bilans płatniczy
(3)
Budżet
(3)
Konkurencja
(3)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(3)
Pieniądz elektroniczny
(3)
Rynek
(3)
Rynek pracy
(3)
Rynek walutowy
(3)
Ryzyko bankowe
(3)
Ubezpieczenia gospodarcze
(3)
Ubezpieczenia społeczne
(3)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(3)
Globalizacja
(2)
Gospodarka narodowa
(2)
Gospodarstwo domowe
(2)
Kapitał
(2)
Mikroekonomia
(2)
Monopol
(2)
Popyt
(2)
Produkcja
(2)
Przemysł
(2)
Administracja
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Budżety terenowe
(1)
Cykl koniunkturalny
(1)
Czek
(1)
Depozyt bankowy
(1)
Dewizy
(1)
Dochód
(1)
Dochód narodowy
(1)
Dyskonto
(1)
Dług
(1)
Ekonomia polityczna kapitalizmu
(1)
Europejski Bank Centralny
(1)
Europejski System Walutowy
(1)
Gospodarka centralnie sterowana
(1)
Gospodarka elektroniczna
(1)
Gwarancje bankowe
(1)
Handel
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Inflacja
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Kapitał intelektualny przedsiebiorstwa
(1)
Klasyfikacja kredytowa
(1)
Koszty
(1)
Kredyt
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Leseferyzm
(1)
Liberalizm gospodarczy
(1)
Logistyka gospodarcza międzynarodowa
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Mieszkania
(1)
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Nauka
(1)
Obrot pieniężny
(1)
Obrót pieniężny
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Ochrona środwiska
(1)
Organizacje gospodarcze międzynarodowe
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Państwo
(1)
Podatek
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polska
(1)
Prawo finansowe
(1)
Produkcja (ekon.)
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Płaca
(1)
Rachunek bankowy
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
55 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89069-19-9
Cz.1 Pieniądz i instrumenty finansowe : 1.Pieniądz, 2.Instrumenty fiannsowe, 3.Stopy procentowe i dyskontowe, Cz.II Podmioty systemu finansowego gospodarki : 4.Struktura podmiotowa systemu finansowego gospodarki, 5.Depozytowo-kredytowe instytucje pośrednictwa finansowego, 6.Niedepozytowe instytucje pośrednictwa finansowego, 7.Ryzyko w działalności posredników finansowych. Cz.III Rynki finansowe : 8.Rynki finansowe - podmioty, klasyfikacja, 9.Rynki terminowych instrumentów finansowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-139-0
1.Zmieniająca się istota biznesu międzynarodowego. Podstawowe pojęcia, 2.Teorie biznesu międzynarodowego, 3.Niepewność w międzynarodowym otoczeniu przedsiębiorstw, 4.Międzynarodowe regulacje handlu światowego, 5.Przem,iany w korporacjach transnarodowych, 6.Międzyanrodwe sieci przedsiębiorstw handlowych, 7.Przedsiębiorstwa wirtualne, 8.Małe i średnie przedsiębiorstwa, 9.Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, 10.Zarządzanie międzynarodowe, 11. B+R. Produkcja międzynarodowa (rozwój technologii i produkcja międzynarodowa), 12.Marketing na rynkach zagranicznych, 13.Logistyka międzynarodowa, 14.Finansowanie w biznesie międzynarodowym, 15.Ryzyko kursowe w działalności gospodarczej i metody jego minimalizowania - zarządzanie przepływami środków walutowych w firmie międzynarodowej, 16.Euro jako katalizator rozwoju, 17.Międzyanrodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-13597-2
Cz.I Wprowadzenie: Czemu służy analiza pieniądza, ban kowości i rynków finansowych?; Rzut oka na system finansowy; Czym jest pieniądz?. Cz.II Rynki finansowe: Stopy procentowe; Wybór portfo lio; Ksztłatowanie się stóp procentowych; Struktura ryzyka stóp procentowych i struktura okresowa; Rynek walut. Cz.III Instytucje finansowe: Analiza ekonomiczna stru ktury finansowej; Bank i inne instytucje finansowe; Banki: ich struktura i konkurencyjność; Analiza ekonomiczna regulacji prawnych działań banków; Niebankowe instytucje finansowe; Derytawy finansowe. Cz.IV Bank centralny i prowadzenie polityki pieniężnej Struktura banków centralnych i Systemu Rezerwy Federalnej; Wielokrotna kreacja depozytów i proces podaży pieniądza; Czynniki wpływające na podaż pieniądza; Instrumenty polityki pieniężnej; Prowadzenie polityki pieniężnej: cele strategiczne i wielkości optymalne; Międzynarodowy system finansowy. Cz.V Teoria pieniądza: Popyt na pieniądz; Uproszczony model Keynesa i ISLM; Polityka pieniężna i fiskalna w modelu ISLM; Analiza zagregowanego popytu i podaży; Mechanizmy transmisyjne polityki pieniężnej - dowody; Pieniądz i inflacja; Teoria racjonalnych oczekiwań i efektywnych rynków kapitałowych; Racjonalne oczekiwania: implikacje dla polityki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60089-02-7
1.Przedmiot , struktura i metoda nauki finansów, 2.Geneza, ewolucja i teorie pieniądza, 3.Architektura współczesnego systemu finansowego, 4.Banki i systemy bankowe, 5.Bankowość centralna i polityka pieniężna, 6.Bankowść komercyjna i spółdzielcza, 7.Elementy bakowości elektronicznej, 8.Usługi, operacji i czynności bankowe, 9.Elementy ubezpieczeń gospodarczych i społecznych, 10.Elementy rynku kapitałowego, 11.Elementy finansów przedsiębiorstwa, 12.Elementy finansów gospodarstw domowych, 13.Elementy finansów publicznych (rządowychi samorządowych)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Elementy finansów i bankowości / red. Stanisław Flejterski, Beata Świecka. - Wyd.2. - Warszawa : CeDeWu, 2007. - 452 s. : tab. ; 23 cm.
ISBN: 83-60089-02-7
1.Przedmiot , struktura i metoda nauki finansów, 2.Geneza, ewolucja i teorie pieniądza, 3.Architektura współczesnego systemu finansowego, 4.Banki i systemy bankowe, 5.Bankowość centralna i polityka pieniężna, 6.Bankowść komercyjna i spółdzielcza, 7.Elementy bakowości elektronicznej, 8.Usługi, operacji i czynności bankowe, 9.Elementy ubezpieczeń gospodarczych i społecznych, 10.Elementy rynku kapitałowego, 11.Elementy finansów przedsiębiorstwa, 12.Elementy finansów gospodarstw domowych, 13.Elementy finansów publicznych (rządowychi samorządowych)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1732-4
Wstęp, 1. Wprowadznie do nauki o finansach, 2. Wartość pieniądza w czasie, 3. Stopa procentowa, 4. Wartośc i dochód, 5. Kurs walutowy-związki z decyzjami inwestycyjnymi, 6. Ryzyko, 7. Instrumenty transferu kapitalu na rynku finansowym, 8. Instrumenty transferu ryzyka-instrumenty pochodne, 9. Elementy systemu finansowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14787-7
1. Finanse międzynarodowe i polityka finansowa. 2. Międzynarodowe organizacjie finansowe jako współtwórcy standardów polityki finansowej świata. 3. Polityka finansowa Unii Europejskiej. 5. Kursy walutowe. 6. Pieniądz i systemy pieniężne. 7. Bilans płatniczy i pozycja inwestycyjna państwa. 8. Międzynarodowe rynki i kryzysy finansowe. 9. Rozliczenia międzynarodowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Instrumenty bankowości elektronicznej / Anna Matuszyk, Paweł Grzegorz Matuszyk. - Warszawa : CeDeWu, 2006. - 149 s. : rys., tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-60089-14-9
1. Definicje, instrumenty i historia bankowości elektronicznej. 2. Amerykańskie systemy płatności elektronicznych. 3. Karty bankomatowe i pieniądze elektroniczne. 4. Bankomaty. 5. Bankowość online. 6. Ryzyko w bankowości elektronicznej. 7. Bezpieczeństwo systemów bankowych. 8. Regulacje prawne dotyczące bankowości elektronicznej w USA. 9. E-credit sorcing. 10. Przyszłość bankowości elektronicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 1-4039-012-4
1. The Debt Merry-Go-Round; 2. Banking Background; 3. The role of the Central Bank; 4. Commercial Banking; 5. investment Banking; 6. The Money and Bond Markets; 7. Stock Exchanges; 8. Foreign Exchange; 9. Trade Finance; 10. European Economic and Monetary Union; 11. Trade Options; 12. Financial Futures; 13. Other Derivative Products; 14. Insurance; 15. Global Financial Crises; 16. Key Trends.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15013-6
1. Wartość pieniądza w czasie, 2. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, 3. Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie, 4. Zarządzanie aktywami obrotowymi w przedsiębiorstwie, 5. Krótkoterminowe źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa, 6. Analiza źródeł finansowania inwestycji, 7. Koszty i struktura kapitału przedsiębiorstwa, 8. Ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, 9. Planowanie finansowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1741-6
1. Pojęcie i zakres międzynarodowych stosunków ekonomicznych, 2. Miedzyanrodowy podział pracy, 3. Miedzynarodowy handel towarami, 4. Miedzynarodowy handel usługami, 5. Miedzyanrodowy przepływ czynników produkcji, 6. Ceny międzyanrodowe, terms of trade, 7. Bilans płatniczy, 8. Miedzynarodowe systemy walutowe, 9. Miedzynarodowe rynki walutowe. Kursy walut, 10. Kryzys zadłużenia międzynarodowego, 11. Zagraniczna polityka ekonomiczna, 12. Miedzynarodowa polityka ekonomiczna, 13. Polityka integracyjna, 14. Globalna polityka ekonomiczna
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1617-3
1. Kursy i transakcje walutowe. 2. Teoria i polityka krusu walutowego. 3. System walutowy z Bretton Woods - geneza, funkcjonowanie, kryzys. 4. Integracja walutowa Unii Europejskiej. 5. Międzynarodowe rynki finansowe. 6. Nowe Bretton Woods.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86169-48-6
1.Czynności bankowe, 2.Rachunki babkowe, 3.Przyjmowanie depozytów, 4.Udzielanie kredytów, 5.Kredyty konsumenckie, 6.Gwaranecje bankowe, akredytywy, poręczenia, 7.Przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, 8.Pieniądz elektroniczny, 9.Operacje czekowe i wekslowe, warranty, 10.Terminowe operacje finansowe, 11.Nabywanie wierzytelności pieniężnych. Przechowywanie przedmiotów, 12.Czynności obrotu dewizowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
Pieniądz a bilans płatniczy / Krzysztof Kalicki. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - 270,[1] s. : rys.,wykr. ; 21 cm.
ISBN: 83-208-1138-4
Wprowadzenie; teoria monetarna - mechanizm bezpośredni; Poszerzenie monetarnego podejścia do bilansu płatniczego; Bilans płatniczy w teorii portfelowej - mechanizm pośredni; Nowe generacje modeli; Polityka pieniężna a rezerwy dewizowe w Polsce - modele krótko i długookresowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7417-271-4
1. Współczesne tendencje w realizacji polityki pieniężnej, 2. Polityka pieniężna w świetle zmian w popycie na pieniądz i zmian form pieniądza, 3. Fiskalna teoria poziomu cen - implikacje dla skuteczności polityki pieniężnej, 4. Cechy, przesłanki i warunki stosowania systemów kursowych, 5. Przemiany międzynarodowych stosunków walutowych i ich wpływ na systemy kursowe krajów członkowskich MFW, 6. Polityka kursowa w warunkach współpracy międzynarodowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87981-86-9
Wprowadzenie; R.1 Podaż pieniądza; R.2 Popyt na pieniądz; R.3 Rynek pieniężny; R.4 Rynek walutowy; R.5 Rynkowe instrumenty zarządzania ryzykiem finnaoswym; R.6 Determinanty polityki monetarnej w latach 1998-2001; R.7 Zarządzanie płynnością makroekonomiczną prze bank centralny; R.8 Wykorzystanie krótkoterminowych instrumentów finansowych w zarządzaniu płynnością przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy finansów / Marian Daniluk. - Warszawa : Wyższa Szkoła Menedżerska SIG, 2005. - 189, [3] s. : rys., tab. ; 21 cm.
ISBN: 83-87919-35-7
Pojęcie i przedmiot finansów; Pieniądz i jego funkcje; System finansowy; Przedmiotowa i podmiotowa systematyka finansów; Finanse przedsiębiorstw; Finanse publiczne; Banki i system bankowy; Finanse ubezpieczeń gospodarczych; Fiannse ludności (gospodarstw domowych); Rynki fiansowe; Elementy finansów międzynarodowych; Finanse Unii Europejskiej; Zarys struktury systemu finansowego w Polsce z uwzględnieniem integracji z Unią Europejską
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7244-643-1
I. Finanse w teorii. II. Publiczny system finansowy. III. Pieniądze i system bankowy. IV. System podatkowy i charakterystyka niektórych podatków. V. Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze. VI. Finanse przedsiębiorstw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Poznańska Biblioteka Niemiecka / pod red. Hubert Orłowski, Christoph KleBmann)
ISBN: 83-7177-216-5
Cz.I Pierwsze przybliżenie zagadnień ustrojowych, Cz.II Doświadczenie i praktyka : 1.Polityka gospodarcza leseferyzmu, 2.Eksperymentalna polityka gospodarcza, 3.Polityka centralnego kierowania procesem gospodarczym - wprowadzenie, 4.Proces gospodarczy w gospodarce centralnie sterowanej (teoria gospodarki centralnie sterowanej), 5.Polityka gospodarcza oparta na centralnym sterowaniu : krytyka, 6.Polityka wybierania dróg pośrednich w gospodarce, 7.Eksperymentalna polityka gospodarcza: rezultat. Cz.III Wolność i ustrój : 1.Problem raz jeszcze, 2.Mit nieuchronności rozwoju, 3.Historyczy san faktyczny - konsekwencje dla polityki gospodarczej, 4.Technika, koncentracja i ustrój gospodarczy. Cz.IV Ustrój oparty na konkurencji i jego wprowadzenie w życie : 1.Polityka ustroju opartego na konkurencji - wprowadzenie, 2.Polityka ustroju opartego na konkurencji - zasady konstytuujące, 3.Polityka ustroju opartego na konkurencji - zasady regulujące, 4.Polityka ustroju opartego na konkurencji - współzależność polityki ustroju gospodarczego. Cz.V Siły nośne : 1.Siłu porządkujące, 2.Egoizm, zasada gospodarności i dobro ogólne,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again