Forma i typ
Książki
(1)
Dostępność
dostępne
(1)
tylko na miejscu
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(1)
Autor
Najlepszy Eugeniusz
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(1)
Kraj wydania
Polska
(1)
Język
polski
(1)
Temat
Finanse międzynarodowe
(1)
Gospodarka rynkowa
(1)
Pieniądz
(1)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(1)
Rozliczenia międzynarodowe
(1)
1 wynik Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-208-1322-0
R.1 Kurs walutowy w gospodarce rynkowej: Zmiany kursu walut a reakcje uczestników rynku; Przykłady zadań wymagających oszacowania aprecjacji/deprecjacji walut. R.2 Rynek walut zagranicznych: Ch-ka rynku walutowego; Uwagi dotyczące techniki notowań kursów wymiany walut; Przekształcanie notowań kursów walut. Przykłady arbitrażu walutowego. R.3 Kontrakty walutowe futures i opcje walutowe: Cechy kontraktów futures i opcji; Wyznaczanie ceny europejskiej opcji walutowej; Problemy (sytuacje) decyzyjne związane z wykorzystaniem kontraktów futures i opcji walutowych; Przykłady zadań wymagających oszacowania rentowności kontraktów futures i opcji walutowych. R.4 Zmiany kursów walutowych na rynkach kasowych i ter minowych: Uwagi metodyczne dot. współzależności kursów walut, stóp procentowych i inflacji; Parytet siły nabywczej; Problemy związane z relacjami parytetu kursów walutowych; Przykłady zadań wymagających zastosowań relacji parytetowych. R.5 Ryzyko kursowe w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa: Formy ryzyka kursowego- sposoby pomiaru i kontroli; Strategie kontroli ryzyka kursowego; Dylematy działalności osłonowej (osłaniać czy nie osłaniać transakcji/operacji zagranicznych) Przykłady zadań z zakresu zarządzania ryzykiem kursowym. R.6 Ryzyko kursowe konwersji (przeliczenia) w sprawo zdaniach finansowych: Praktyka księgowa a ryzyko konwersji; Problemy metodyczne przy wycenie ryzyka konwersji; Przykłady zadań z zakresu wyceny ryzyka konwersji R.7 Ryzyko transakcyjne. Pomiar i metody osłony (hedging): Kwantyfikacja i ograniczanie ryzyka transakcyjnego; Przykłady kalkulacji ryzyka transakcyjnego i zastosowania technik osłony w rozliczeniach bieżących. R.8 Zarządzanie ryzykiem ekonomicznym (operacyjnym). Metody wyceny: Identyfikacja i sposoby redukcji ryzyka operacyjnego; Przykłady zadań z rozwiązaniami. R.9 Polityka krótkookresowego finansowania zagraniczne go firmy: Uwagi dot. bieżącego finansowania; Problemy decyzyjne; Przykłady zadań z zakresu polityki kredytowej. R.10 Finansowanie bieżących transakcji handlu zagranicznego: Instrumenty krótkookresowego finansowania obrotów zagranicznych; Przykłady zadań z rozwiązaniami R.11 Kapitał obrotowy i bieżąca polityka kredytowa: Specyfika zarządzania kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie międzynarodowym; Problemy decyzyjne; Przykłady zadań z rozwiązaniami.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej