Form of Work
Książki
(1)
Status
available
(1)
only on-site
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(1)
Author
Najlepszy Eugeniusz
(1)
Year
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(1)
Language
Polish
(1)
Subject
Finanse międzynarodowe
(1)
Gospodarka rynkowa
(1)
Pieniądz
(1)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(1)
Rozliczenia międzynarodowe
(1)
1 result Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1322-0
R.1 Kurs walutowy w gospodarce rynkowej: Zmiany kursu walut a reakcje uczestników rynku; Przykłady zadań wymagających oszacowania aprecjacji/deprecjacji walut. R.2 Rynek walut zagranicznych: Ch-ka rynku walutowego; Uwagi dotyczące techniki notowań kursów wymiany walut; Przekształcanie notowań kursów walut. Przykłady arbitrażu walutowego. R.3 Kontrakty walutowe futures i opcje walutowe: Cechy kontraktów futures i opcji; Wyznaczanie ceny europejskiej opcji walutowej; Problemy (sytuacje) decyzyjne związane z wykorzystaniem kontraktów futures i opcji walutowych; Przykłady zadań wymagających oszacowania rentowności kontraktów futures i opcji walutowych. R.4 Zmiany kursów walutowych na rynkach kasowych i ter minowych: Uwagi metodyczne dot. współzależności kursów walut, stóp procentowych i inflacji; Parytet siły nabywczej; Problemy związane z relacjami parytetu kursów walutowych; Przykłady zadań wymagających zastosowań relacji parytetowych. R.5 Ryzyko kursowe w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa: Formy ryzyka kursowego- sposoby pomiaru i kontroli; Strategie kontroli ryzyka kursowego; Dylematy działalności osłonowej (osłaniać czy nie osłaniać transakcji/operacji zagranicznych) Przykłady zadań z zakresu zarządzania ryzykiem kursowym. R.6 Ryzyko kursowe konwersji (przeliczenia) w sprawo zdaniach finansowych: Praktyka księgowa a ryzyko konwersji; Problemy metodyczne przy wycenie ryzyka konwersji; Przykłady zadań z zakresu wyceny ryzyka konwersji R.7 Ryzyko transakcyjne. Pomiar i metody osłony (hedging): Kwantyfikacja i ograniczanie ryzyka transakcyjnego; Przykłady kalkulacji ryzyka transakcyjnego i zastosowania technik osłony w rozliczeniach bieżących. R.8 Zarządzanie ryzykiem ekonomicznym (operacyjnym). Metody wyceny: Identyfikacja i sposoby redukcji ryzyka operacyjnego; Przykłady zadań z rozwiązaniami. R.9 Polityka krótkookresowego finansowania zagraniczne go firmy: Uwagi dot. bieżącego finansowania; Problemy decyzyjne; Przykłady zadań z zakresu polityki kredytowej. R.10 Finansowanie bieżących transakcji handlu zagranicznego: Instrumenty krótkookresowego finansowania obrotów zagranicznych; Przykłady zadań z rozwiązaniami R.11 Kapitał obrotowy i bieżąca polityka kredytowa: Specyfika zarządzania kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie międzynarodowym; Problemy decyzyjne; Przykłady zadań z rozwiązaniami.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again