Form of Work
Książki
(12)
Status
only on-site
(11)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(11)
Author
Kupich Andrzej
(2)
Wojtasik Waldemar
(2)
Świeca Jerzy
(2)
Borowiec Jan
(1)
Dobiegała-Korona Barbara
(1)
Herman Andrzej
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kochnowski Roman
(1)
Kocot Maria
(1)
Kraś Ireneusz
(1)
Kraś Jacek
(1)
Królak-Werwińska Joanna
(1)
Lutkowski Karol
(1)
Mamoń Agnieszka
(1)
Małecki Andrzej
(1)
Milewska Urszula
(1)
Nicpoń Piotr
(1)
Orłowski Witold M
(1)
Parzymies Stanisław
(1)
Piskrzyńska Katarzyna
(1)
Półtorak Magdalena
(1)
Riedel Rafał
(1)
Slany Antonin
(1)
Soja Małgorzata
(1)
Wentkowska Aleksandra
(1)
Zając Justyna
(1)
Ziółkowska Bogusława
(1)
Zięba Ryszard
(1)
Świech Monika
(1)
Świecka Beata
(1)
Żukowski Paweł
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(11)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Euro (pieniądz)
(10)
Unia Europejska
(9)
Pieniądz
(8)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(4)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(2)
Europejski System Walutowy
(2)
Gospodarka
(2)
Polska
(2)
Banki internetowe
(1)
Banknoty
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Budżet państwowy
(1)
Czas
(1)
Demokracja
(1)
Europa
(1)
Gaz ziemny
(1)
Globalizacja
(1)
Inflacja
(1)
Integracja europejska
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Inwestycje
(1)
Karty płatnicze
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Marka*
(1)
Monety
(1)
Monopol
(1)
Nadzór korporacyjny
(1)
Narodowy Bank Polski. Rada Polityki Pieniężnej
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Pieniądz elektroniczny
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polityka strukturalna
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Wartość ekonomiczna
(1)
Współdziałanie
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Współpraca kulturalna
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Światowa Organizacja Handlu
(1)
14 results Filter
Book
In basket
Bankowość elektroniczna / Beata Świecka. - Warszawa : CeDeWu, 2004. - 136 s. : wykr., tab. ; 23 cm.
ISBN: 83-87885-56-8
1.Istota bankowości elektronicznej, 2.Wybrane narzędzia, usługi bankowości elektronicznej, 3.Bankowość internetowa i wirtualna, 4.Elektroniczne instrumenty płatnicze, 5.Karty płatnicze na świecie i w Polsce, 6.Elektroniczne płatności, 7.Bankowść elektroniczna naświecie i w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki ISSN 1733-5019 ; Rok 5/2008)
Cz. I. Instytucje ustrojowe UE i państw członkowskich; 1. Rozstrzygnięcie w sprawie udziału Polski w "strefie euro"- referendum jako metoda podejmowania decyzji w Unii Europejskiej; 2. Ograniczenie suwerenności z punktu widzenia sądownictwa polskiego; 3. Anomia zmiany systemowej a procesy integracji europejskiej w Polsce; 4. General remarks on the koncept of "transfer of economic entity" within the meaning of Council Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 in the lo\ight of selected case-law of European Cort of Justice; Cz. II. Polityki europejskie w systemie bezpieczeństwa transnarodowego; 1. W kwestii bezpieczeństwa gazowego w Europie; 2. Kryzysy i konflikty międzynarodowe w wymiarze regionalnym; 3. Uwagi o przyczynach interwencjonalizmu w obszarze rolnictwa; Cz. III. Działalność WTO na rzecz liberalizacji handlu światowego; 2. Współczesne demokracje. Analiza instytucjonalna
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki ISSN 1733-5019 ; Rok 7/2010)
I.Ustrojowe uwarunkowania funkcjonowania Unii Europejskiej : Specyfika rywalizacji politycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego , Kwoty w europejskich systemach wyborczych jako wyraz zasady równości a funkcje prawa ; II Europejski wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego : Polityka europejska Niemiec w XX wieku , European security as a challenge for the European Union . Political Aspects of Reinforcing the European Security and Defence Policy as an Integral Part of the Common Foreign and Security Policy , Implikacje Traktatu Lizbońskiego dla ESDP / CSDP ; III. Europa środkowo - wschodnia w systemie unijnym : Pierwszy rok funkcjonowania wspólnej waluty europejskiej na Słowacji , Czynniki opóźniające wejście Polski do strefy euro , Rola Policji i innych służb w zapewnieniu bezpieczeństwa w turystyce na obszarach przygranicznych , Problem przestępczości zorganizowanej w krajach Europy Środkowo - Wschodniej , Stan i sposoby niwelowania dysproporcji w zakresie poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w Polsce i UE ; IV. Recenzje : Konstytucyjne wolności i prawa socjalne oraz ekonomiczne w Polsce i Włoszech . Analiza prawnoporównawcza , Toruń 2009 , s. 269 , Unia Europejska . Szkice o integracji , Oficyna Wydawnicza " Humanitas " , Sosnowiec 2009 , s. 83
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341, (2 egz.)
Book
In basket
E jak euro : waluta nowej Europy / Joanna Królak-Werwińska. - Warszawa : Difin, 2005. - 114 s. : rys., tab. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-521-2
1.Geneza Europejskiej Unii Gospodarczej w Walutowej oraz wprowadzenie wspólnej waluty euro, 2.Polska a Unia Gospodarcza i Walutowa, 3.Wprowadznie euro do obiegu gotówkowego, 4.Zasady dokonywania przeliczeń walutowych, 5.Banknoty i monety euro
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Euro - świat, Europa, Polska / Paweł Żukowski. - Warszawa : CeDeWu, 2002. - 200 s. : tab., wykr ; 20 cm.
ISBN: 83-87885-22-3
1.Co warto wiedzieć o Euro, 2.Historia wspólnego pieniądza europejskiego, 3.Jak stosować Euro?, 4.Euro w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7383-109-6
Cz.I Wielostronna współpraca polityczna : 1.Główne tendencje i problemy wielostronnej współpracy politycznej w nowej Europie, 2.Polityka zagraniczna Unii europejskiej, 3.Mechanizm podejmowania decyzji w zakresie Wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii europejskiej, 4.Neutralność jako podstawa zinstytucjonalizowanej współpracy wielostronnej w Europie, 5.Instytucjonalizacja wielostronnej wspólpracy na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, 6.Rosja wobec instytucjonalizacji wspólpracy międzynarodowej w Europie, 7.Stany Zjednoczone a instytucjonalizacjia relacji transatlantyckich. Cz.II Wielostronna współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony : 1.Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony, 3.Problemy współpracy transatlantyckiej w dziedzinie politycznej i bezpieczeństwa, 4.Instytucjonalizacjia wspólpracy międzynarodowej w dziedzinie zwalczania terroryzmu w Europie, 5.Instytucjonalizacjia procesu ograniczaenia broni konwencjonalnej w Europie, 6.KBWE/OBWE jako forma instytucjonalizacji współpracy międzynarodowej w dziedzinie bezpieczeństwa, 7.Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy eurośródziemnomoraskiej na rzecz bezpieczeństwa. Cz.III Wielostronna współpraca gospodarcza : 1.Instytucjonalizacja międzynarodowej współpracy gospodarczej, 2.Instytucjonalizacja Unii Gospodarczo-Walutowej, 3.Unia Europejska wobec braku stabilności światowego systemu finansowego, 4.Euro jako instrument instytucjonalizacji mechanizmów prowzrostowych w gospodarce światowej. Cz.IV Wielostronna współpraca w dziedzinach prawa, kultury i ochrony środowiska : 1.Instytucjonalizacja współpracy europejskiej dotyczącej promocji i ochrony demokracji, praw człowieka i rządów prawa, 2.Proces instytucjonalizacji współpracy w zakresie spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości w strukturze i systemie instytucjonalnym Unii europejskiej, 3.Współpraca europejska w dziedzine własności intelektualnej i mediów masowych, 4.Instytucjaonalizacja wielostronnej wspólpracy kulturalnej w Europie, 5.Religijny wymiar współpracy międzynarodowej w Europie, 6.Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy w dziedzinie ochrony środowiska
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7205-230-1
Ewolucja i kondycja złotego (uwagi w związku z osiemdziesiątą rocznicą współczesnego złotego); Proces obniżania inflacji w Polsce do 2003 r.; Rola RPP w przywracaniu równowagi zewnętrznej, czyli o zbawiennych skutkach "schładzania" gospodarki; Czynniki określające wybór momentu przystąpienia do ERM II; O problemach walutowych okresu międzywojennego; O inwestycjach, polityce monetarnej i wzroście gospodarczym w latach dziewięćdziesiątych; O schładzaniu gospodarki; O aktualnych problemach bezrobocia, inwestycji i polityki gospodarczej; O perspektywach, warunkach i skutkach przystąpienia Polski do strefy euro; Fiskalne uwarunkowania polityki pieniężnej w Polsce w latach 1998-2003; Uwarunkowania instytucjonalne funkcjonowania Rady Polityki Pieniężnej NBP; Na marginesie sporów o politykę pieniężnąw Polsce; Kalendarium działalności Rady Polityki Pieniężnej w latach 1998-2003.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Bankowca / TWIGGER)
ISBN: 83-88904-48-5
1. Pierszwa i druga próba walutowej unifikacji Europy - ich specyfika; 2. Istota korzyści i kosztów walutowej unifikacji; 3. Implikacje prawdopodobnej ednogeniczności kryteriów OOW; 4. Rynek pracy a konwergencja strukturalna; 5. Integrujące sie rynki finansowe Zachodu a nowe kraje członkowskie UE; Rynki kapitałowe w Europie Środkowej a przyjęcie euro; 7. Strategia polityki monetranej Eurosystemu; Strategia makroekonomiczna UWG - jej założenia i charakter; 9. Strategiczne problemy polityki budżetowej w ramach UGW; 10. Główne bariery i alternatywne drogi od złotego do euro; Aneks
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Optymalna ścieżka do euro / Witold M. Orłowski. - Warszawa : SCHOLAR Wydaw. Naukowe, 2004. - 183, [1] s. : wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-7383-073-1
1.Czy warto dążyć do euro? Rachunek kosztów i korzyści , 2.Przeszkody strukturalne : spełnienie kryterium inflacyjnego, 3.Przeszkody strukturalne : trwałe zrównoważenie finansów publicznych, 4.Przeszkody strukturalne : niska sprawność rynku pracy, 5.Polityka makroekonomiczna na drodze do euro, 6.Optymalna ścieżka do eurosymulacje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Skrypty i Wykłady Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja)
ISBN: 83-87708-02-X
1.Polityka gospodarcza i jej aspekty, 2.Polityka stabilizacyjna : Destabilizacyjne elementy i cele polityki stabilizacyjnej, .Fiskalna (budżetowa) polityka, .Polityka monetarna (pieniężna), .Zewnętrzna polityka gospodarcza. 3.Integracja ekonomiczna : Pojęcie, typy i stopnie integracji, Międzynarodowa koordynacja polityk gospodarczych, Europejski proces integracyjny, 4.Mikroekonomiczna polityka społeczne : Polityka ochrony konkurencji, Strukturalna polityka, Regionalna polityka, Polityka społeczna, Polityka redystrybucyjna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7011-488-1
R.1 Geneza integracji walutowej w Europie: Doświadczenia z integracją monetarną w Europie w XIX w.; Dążenie Wspólnoty Europejskiej do unii ekonomicznej i monetarnej. R.2 Podstawy teoretyczne integracji monetarnej: Teoria optymalnego obszaru walutowego; Teoria konwergencji. R.3 Korzyści i koszty unifikacji monetarnej: Korzyści związane z wprowadzeniem euro; Koszty uczestnictwa w UEM. R.4 Realizacja unii ekonomicznej i monetarnej: Etap pierwszy - 1.07.1990-31.12.1993; Etap drugi - 1.01. 1994-31.12.1998; Etap trzeci - jednolita waluta. R.5 Koordynacja polityka gospodarczej państw członkowskich: Aspekty teoretyczne koordynacji; Podstawy prawne koordynacji polityki gospodarczej w UEM; Studium przykładu- ogólne wytyczne polityki gospodarczej państw. R.6 Polityka pieniężna Eurosystemu: Ramy instytucjonalne; Cele ostateczne polityki pieniężnej; Strategie polityki pieniężnej; Instrumenty. R.7 Polityka budżetowa w UEM: Ograniczona autonomia krajowej polityki budżetowej; Budżety Wspólnoty; Koordynacja polityk budżetowych. R.8 Dostosowania w UEM: Szoki ekonomiczne i cykle koniunkturalne a zmiana kursu walutowego; Rynkowe mechanizmy dostosowawcze; transfery z budżetu federalnego; Makroekonomiczna polityka dostosowawcza. R.9 Aspekty zewnętrzne UEM: Euro jako waluta międzynarodowa; Euro a handel zagraniczny; Międzynarodowe rynki finansowe; Implikacje dla polityki gospodarczej państw trzecich; Wpływ na stabilność międzynarodowego systemu walutowego; Polityka kursu walutowego UEM. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-582-4
I. Nowe uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa: 1. Kilka refleksji na temat nowych źródeł wzrostu wartości przedsiębiorstwa; 2. Przedsiębiorstwa a integracja i globalizacja; 3. Droga złotego do Euro; 4. Klient kapitałem przedsiębiorstwa II. Finansowe źródła wartości przedsiębiorstwa: 1. Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa metodą podnoszenia jego wartości; 2. Nowoczesna rachunkowość zarządcza jako źródło informacji do zarządzania wartością przedsiębiorstwa 3. Modelowanie i kreowanie wzrostu wartości firmy 4. Niematerialne źródła wartości przedsiębiorstwa 5. Wartość dla klientów generatorem wartości przedsiębiorstwa III. Organizacyjne źródła wartości przedsiębiorstwa 1. Systemy zarządzania wiedzą warunkiem wzrostu wartości firmy 2. Wpływ jakości nadzoru korporacyjnego na wartość spółki 3. Procesowe zarządzanie przedsiębiorstwem 4. Konkurowanie czasem w świetle innych koncepcji zarządzania 5. Zarządzanie wiedzą o kliencie źródłem wartości przedsiębiorstwa IV. Pomiar wybranych wartości przedsiębiorstwa: 1 Kreacja wartości przedsiębiorstwa i metody pomiaru 2. Klasyfikacja metod oceny opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego 3. Metody pomiaru wartości marki 4. Wartość portfela klientów - aspekt teoretyczny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Authority data
Pieniądz - Europa (hasło przedmiotowe)
Authority data
Pieniądz - Europa - polityka (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again