Source
Książki
(5)
Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(5)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(5)
Author
Biel Krzysztof
(1)
Kieszkowska Anna
(1)
Opora Robert
(1)
Siemionow Justyna
(1)
Szymański Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Pedagogika resocjalizacyjna
(5)
Młodzież
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(2)
Dziecko
(1)
Dziewczęta
(1)
Kuratela
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Więźniowie
(1)
Subject: time
2001-0
(3)
5 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7850-125-1
Zawiera: Wprowadzenie. Rozdział 1. Wymiary stawania się człowieka w przestrzeni społecznej: 1. 1. Człowiek jako istota społeczna; 1.2. wolność i odpowiedzialność człowieka; 1.3. Interakcje zachodzące w systemie społecznym; 1.4. Integracja, reintegracja społeczna i inkluzja w ujęciu holistycznym; 1.5. Dehumanizacja kary pozbawienia wolności. Rozdział 2. Źródła współczesnej teorii i praktyki resocjalizacyjnej podejmujący problematykę reintegracji społecznej: 2.1.Koncepcje społeczno-poznawcze; 2.2. Teorie i koncepcje socjologiczne; 2.3. Interakcyjne koncepcje psychologiczne; 2.4. Współczesne teorie wymiany społecznej; 2.5. Współczesne koncepcje resocjalizacyjne w Polsce. Rozdział 3. Zachowania przystosowawcze skazanych: 3.1. Indywidualna i społeczna readaptacja skazanych; 3.2. Wskaźniki badań longitudinalnych jako podstawa diagnozowania sytuacji skazanych i planowania działań pomocowych z udziałem społeczeństwa; 3.3. Wartość grup samopomocowych wychodzeniu z uzależnienia i trwaniu w trzeźwości; 3.4. Zdarzenia krytyczne i realizacja zadań życiowych na bazie zasobów jednostki; 3.5. Wsparcie jako realna interakcja społeczna. Rozdział 4. Projektowany model inkluzyjno-katalaktyczny reintegracji społecznej skazanych: 4.1. Model osobowości Allporta; 4.2. Model osobowości samorealizującej się Maslowa; 4.3. Model ludzkiego życia i zaburzeń w rozwoju człowieka Zaborowskiego; 4.4. Wieloosiowy model radzenia sobie Hobfolla; 4.5. Systemowe modele pracy w środowisku otwartym; 4. 6. Teoretyczne podstawy projektowanego modelu inkluzyjno-katalaktycznego. Rozdział 5. Orientacja metodologiczna badań: 5.1. Założenia teoretyczne badań; 5.2. Problematyka badawcza; 5.3. Procedura i technika badawcza; 5.4. Charakterystyka badanej próby oraz organizacja badań. Rozdział 6. Empiryczna analiza przebiegu procesu reintegracji społecznej: 6.1. Relacje Byłych Więźniów w środowisku lokalnym; 6.2. Zaangażowanie społeczne i zawodowe skazanych; 6.3. Możliwości pozyskiwania wsparcia; 6.4. Poczucie sensu życia; 6.5. Style radzenia sobie w trudnych sytuacjach; 6.6. Wymiary Samooceny; 6.7. Wyznaczniki reintegracji społecznej. Rozdział 7. Etapy przystosowania się jednostki do życia w społeczeństwie: 7.1. Dynamika zmian zachodzących w procesie reintegracji społecznej skazanych; 7.2. Dynamika zmian w czasie trwania w trzeźwości grupy AA; 7.3. Porównania wewnątrzgrupowe w zakresie wskaźników reintegracji społecznej skazanych z uwzględnieniem dozorów kuratorskich; 7.4. Porównania wewnątrzgrupowe w zakresie wskaźników reintegracji społecznej trzeźwiejących alkoholików z uwzględnieniem wpływu terapii na proces zdrowienia; 7.5. Model strukturalny przystosowania skazanych w środowisku lokalnym; 7.6. Ocena przystosowania się anonimowych alkoholików. Rozdział 8. Szanse i ograniczenia konstruktywnych relacji byłych skazanych z otoczeniem społecznym: 8.1. Konkluzje z przeprowadzonych badań; 8.2. Aktualne potrzeby byłych skazanych; 8.3. Wnioski i wskazania pedagogiczne; 8.4. Wnioski dla modelu inkluzyjno-katalaktycznego. Bibliografia . Aneks. Indeks rzeczowy. Indeks osobowy. Spis tabel i wykresów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61121-22-0
Rozdział I : Pojęcie i istota niedostosowania społecznego ; Rozdział II : Geneza niedostosowania społecznego i zachowań przestępczych ; Rozdział III : Nieletni a dewiacje i przejawy niedostosowania społecznego ; Rozdział IV : Diagnoza niedostosowania społecznego ; Rozdział V : Profilaktyka niedostosowania społecznego - teoria i praktyka ; Rozdział VI : Niedostosowani społecznie a instytucjonalne oddziaływania resocjalizacyjno - zabezpieczające
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-384-6
1.Geneza i struktura obrazu samego siebie; 2. Regulacyjna funkcja obrazu własnej osoby w świetle teorii oraz badań; 3. Przegląd badań z zakresu samooceny oraz obrazu i struktury "ja"; 4. Terapia poznawczo-behawioralna jako sposób zmiany wizerunku własnej osoby i poziomu samooceny; 5. Zjawisko nieprzystosowania społecznego wśród nieletnich i zachowania agresywne jako główny jego przejaw; 6. Efektywność działań podejmowanych przez instytucje resocjalizacyjne dla nieletnich; 7. Podstawy metodologiczne badań własnych; 8. Prezentacja i analiza wyników badań własnych; 9. Dyskusja wyników, wnioski i perspektywa dalszych badań; Perspektywa badawcza w zakresie samooceny nieletnich niedostosowanych społecznie oraz trwałych pozytywnych zmian w zachowaniu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Dylematy resocjalizacji / pod red. Krzysztof Biel)
ISBN: 978-83-7505-170-4
Część I Przestępczość dziewcząt na tle ogólnej przestępczości: 1. Rozmiary i dynamika przestępczości nieletnich na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia, 2. Główne teorie etiologii przestępczości kobiet, 3. Czynniki społeczne i osobowościowe jako predykatory przestępczości nieletnich. Część II Metodologia i analiza wyników badań własnych: 1. Metodologia badan własnych, 2. Rodzaje zachowań przestępczych nieletnich dziewcząt objętych resocjalizacją zakładową, 3. Środowisko społeczne nieletnich dziewcząt a ich przestępczość, 4. Osobowość nieletnich dziewcząt a ich zachowania przestępcze.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7326-365-9
1. Ewolucja sądownictwa dla nieletnich i instytucji rodzinnej kurateli sądowej, 2. Psychologiczne aspekty postaw sądziego i kuratora sądowego wobec nieletniego, 3 .Organizacyjne i prawno-społeczne determinanty efektywności rodzinnej kurateli sądowej, 4. Podstawy metodologiczne badań własnych, 5. Sądziowie rodzinni i kuratorzy sądowi
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again