Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(9)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(9)
Author
Badora Sylwia
(2)
Dąbrowski Zdzisław
(2)
Brągiel Józefa
(1)
Kamińska Urszula
(1)
Kawczyńska-Butrym Zofia
(1)
Kelm Albin
(1)
Wosik-Kawala Danuta
(1)
Śliwerski Bogusław
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Pedagogika opiekuńcza
(9)
Opieka społeczna
(5)
Dziecko
(3)
Domy dziecka
(2)
Pedagogika specjalna
(2)
Rodzina zastępcza
(2)
Edukacja zdrowotna
(1)
Komputery
(1)
Ludzie starzy
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Pielęgniarki i pielęgniarze
(1)
Pielęgniarstwo społeczne
(1)
Placówki opiekuńczo wychowawcze
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Rodzina
(1)
Rodzina adopcyjna
(1)
Rodzina zastepcza
(1)
Sieroctwo
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie
(1)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
9 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7395-139-6
Cz. I. Formy opieki i pomocy rodzinie: 1. Instytucje uzupełniające funkcje rodziny; 2. Instytucje wsparcia; 3. Instytucje interwencji kryzysowej; Cz. II. Formy opieki nad dziećmi dziećmi młodzieżą: 1. Placówki wsparcia dziennego; 2. Rodzinne formy opieki; 3. Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego; 4. Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego; 5. Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego; 6. Formy opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym i chorym; 7. Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu resocjalizacyjnego; Cz. III. Formy opieki nad ludźmi starymi i niepełnosprawnymi: 1. Formy kreacyjne; 2. Formy wsparcia i opieki
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7299-122-7
Cz.I Koncepcje opieki : 1. Opieka międzyludzka w pedagogice - wybrane zagadnienia, 2. Społeczno-opiekuńcza aktywność kościoła katolickiego w Polsce. Refleksje pedagogiczno-społeczne, 3. Opieka w pielęgniarstwie, 4. Rodzina jako szczególny podmiot opieki pielęgniarskiej. Cz.II Zawody opiekuńcze: pracownicy socjalni i pielęgniarki: 5. Pracownik socjalny - zmiany koncepcji zawodu i problemy pracy zawodowej, 6. Pracownicy socjalni, 7. Podopieczni pracowników socjalnych, 8. Praca socjalno-wychowawcza pielęgniarek w świetle opinii hospitalizowanych pacjentów, 9. Marginalizacja zawodu pielęgniarki
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7299-463-9
1. Pedagogika opiekuńcza (pedagogika opieki) jako dyscyplina naukowa. 2. Pojęcie opieki międzyludzkiej. 3. Zakresy opieki. 4. Kategorie opieki. 5. Struktura opieki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7299-464-6
6. Formy i metody opieki. 7. Stosunek opiekuńczy. 8. Proces opieki. 9. Funkcje opieki. 10. Opieka a wychowanie. 11. Wychowanie przez opiekę i wychowanie opiekuńcze. 12. Zasady opieki wychowawczej (procesu opiekuńczo-wychowawczego) 13. O planowaniu pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-3257-1
1.Rodzina naturalnym środowiskiem wychowawczym; 2. Opieka nad dzieckiem jako przedmiot zainteresowań pedagogiki opiekuńczej; 3. Zarys historii opieki nad dzieckiem opuszczonym- od starożytności do XIX wieku; 4. Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy; 5. Rodzina zastępcza; 6. Rodzina adopcyjna; 7. Rodzinne domy dziecka; 8. Placówka interwencyjna- pogotowie opiekuńcze; 9. Rodzinne pogotowie opiekuńcze; 10. Placówka socjalizacyjna- dom dziecka; 11. Wioski dziecięce w Polsce; 12. Dom Młodzieżowy SOS, Wspólnota mieszkaniowa SOS, mieszkanie nadzorowane.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88149-29-6
Część I: Pedagogika opiekuńcza. 1. Geneza i określenie pedagogiki opiekuńczej. 2. Przesłanki zainteresowania nauk pedagogicznych problematyką opieki nad dzieckiem. 3. Terminologia w opiece nad dzieckiem. 4. Kręgi środowiskowe w życiu dziecka. 5. O potrzebie analizy i uogólniania doświadczeń wybitnych wychowawców. Część II: Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych. 1. Potrzeby dziecka i potrzeby opiekuńcze. 2. Sieroctwo i drogi jego kompensowania. 3. Diagnoza wstępna potrzeb i sytuacji dziecka. Część III: Elementy systemu opieki nad dzieckiem. 1. Tendencje zmian w systemie opieki nad dzieckiem w Polsce. Moralne aspekty opieki nad dzieckiem. 3. Zestawienie form opieki nad dzieckiem. 4. Ocena sytuacji i propozycje reform w dziedzinie opieki nad dzieckiem. 5. Rola państwa i organizacji społecznych w opiece nad dzieckiem. Część IV: Elementy metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej. 1. Określenie metodyki i specyfika pracy opiekuńczo-wychowawczej. 2. Zadania opiekuńczo-wychowawcze rodziny w zaspokajaniu potrzeb dziecka. 3. Ocena funkcjonowania rodzin zastępczych. 4. Z doświadczeń rodzinnych domów dziecka. 5. Model placówki opiekuńczo-wychowawczej. 6. Domy dziecka w Polsce w okresie ostatniego pięćdziesięciolecia. 7. Koncepcja jednostek metodycznych pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 8. Charakterystyka indywidualna wychowanka i charakterystyka grupy wychowawczej. 9. Kształtowanie się więzi wzajemnych między wychowankiem a wychowawcą. 10. Udział samorządu wychowanków w wypełnianiu zadań opiekuńczo-wychowawczych domu dziecka. 11. Przygotowanie do życia wychowanków domów dziecka.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89639-11-0
1. Z koncepcji i orientacji pedagogiki opiekuńczej; 2. Z zagadnień opieki rodzinnej; 3. Z zagadnień zorganizowanej opieki nad dzieckiem; 4. Wybrane zagadnienia opieki nad dzieckiem w Europie; 5. Z historii opieki nad dzieckiem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Podręczniki i Skrypty Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; Nr 54)
ISBN: 83-226-1125-0
1. Twierdzenia i dyrektywy metodyczne odnoszące się do działalności opiekuńczo-wychowawczej, 2. Formy zastępczej opieki rodzinnej wobec dziecka pozbawionego opieki rodziny własnej, 3. Opiekuńcze funkcjonowanie instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem osieroconym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again