Form of Work
Książki
(40)
Status
only on-site
(39)
available
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(39)
Author
Borowska Teresa
(2)
Czarnecki Kazimierz M
(2)
Danilewska Joanna
(2)
Kosek-Nita Bogumiła
(2)
Krzywoń Danuta (1973- )
(2)
Kwieciński Zbigniew
(2)
Lewowicki Tadeusz
(2)
Mastalski Janusz
(2)
Nita Marek
(2)
Popławska Agata
(2)
Rejzner Andrzej
(2)
Szczepaniak Paweł
(2)
Witkowski Lech
(2)
Wąsiński Arkadiusz
(2)
Borowski Marek
(1)
Cibor Ryszard
(1)
Dobrzeniecki Romuald
(1)
Drdzeń Adrian
(1)
Gajdzica Zenon
(1)
Griese Hartmut M
(1)
Guz Sabina
(1)
Górniewicz Józef
(1)
Hetmańczyk Hewilia
(1)
Jaguś Monika
(1)
Jaworska Anetta
(1)
Jaworska-Witkowska Monika
(1)
Karpińska Anna
(1)
Karwowska-Struczyk Małgorzata
(1)
Klinik Anna
(1)
Konieczna Ewelina
(1)
Konopczyński Marek
(1)
Koukola Bohumil
(1)
Kucyper Ewa
(1)
Kucyper Krzysztof
(1)
Kupisiewicz Czesław
(1)
Kuć Małgorzata
(1)
Kwiatkowski Piotr
(1)
Laska Eugenia Iwona
(1)
Matyjas Bożena
(1)
Mańka Aleksander
(1)
Niemiec Jerzy
(1)
Niewiadomska Iwona
(1)
Ogrodzka-Mazur Ewa
(1)
Olbrycht Katarzyna
(1)
Pielecki Andrzej
(1)
Pospiszyl Irena
(1)
Prokosz Małgorzata
(1)
Rogalski Eugeniusz
(1)
Roskosz Alina
(1)
Selerzyńska-Martela Lidia
(1)
Skołowska-Dzioba Teresa
(1)
Skręt Rafał
(1)
Skutnik Jolanta
(1)
Sokołowski Marek
(1)
Stanek Janusz
(1)
Stankiewicz Ryszard
(1)
Stolińska-Pobralska Nella
(1)
Szczurek-Boruta Alina
(1)
Szecówka Adam
(1)
Szluz Beata
(1)
Sztobryn Dorota
(1)
Słodownik-Rycaj Ewa
(1)
Urban Janina
(1)
Walc Wiesława
(1)
Wojnar Irena
(1)
Wójtowicz Marek
(1)
Łacina-Łanowski Artur
(1)
Łuszczuk Władysława
(1)
Łysek Jan
(1)
Świtka Jan
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(38)
Country
Poland
(40)
Language
Polish
(40)
Subject
Pedagogika
(18)
Pedagogika resocjalizacyjna
(8)
Szkolnictwo
(7)
Pedagogika specjalna
(6)
Wychowanie
(6)
Nauczyciele
(5)
Niepełnosprawni
(4)
Pedagogika społeczna
(4)
Kultura
(3)
Nauczanie
(3)
Oświata
(3)
Pedagogika opiekuńcza
(3)
Pedagogika penitencjarna
(3)
Podmiotowość
(3)
Środki masowego przekazu
(3)
Biblioterapia
(2)
Edukacja medialna
(2)
Edukacja międzykulturowa
(2)
Kształcenie
(2)
Muzykoterapia
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Oświata dorosłych
(2)
Patologia społeczna
(2)
Pedagogika kultury
(2)
Przemoc
(2)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(2)
Psychoterapia
(2)
Rodzina zastępcza
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Uczniowie
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Agresywność
(1)
Alkoholizm
(1)
Autorytet
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko trudne
(1)
Edukacja
(1)
Etyka społeczna
(1)
Filozofia
(1)
Gry i zabawy
(1)
Kara (psychol.)
(1)
Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus"
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kuratela
(1)
Lęk
(1)
Metody aktywizujące (pedagog.)
(1)
Młodzież
(1)
Narkotyki
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauki społeczne
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Pedagogika medialna
(1)
Pedagogika penitencjarna -- materiały konferencyjne
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna -- metody -- Polska
(1)
Pedagogika resocjlizacyjna
(1)
Pedagogika zabawy
(1)
Penitencjarystyka
(1)
Polska
(1)
Pomoc penitencjarna
(1)
Postmodernizm
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Rehabilitacja
(1)
Rehabilitacja (med.)
(1)
Rodzina
(1)
Samotność
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Studenci
(1)
Suchodolski, Bogdan (1903-1992)
(1)
Służba więzienna -- psychologia -- materiały konferencyjne
(1)
Służba więzienna -- socjologia -- Polska -- od 1989 r. -- materiały konferencyjne
(1)
Tożsamość (filoz.)
(1)
Wilgocka-Okoń, Barbara
(1)
Witkowski, Lech
(1)
Więźniowie
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wychowawstwo
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Świadomość społeczna
(1)
69 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7363-214-X
1. Wprowadzenie w problematykę karania, 2. Wybrane zagadnienia statusu prawnego funkcjonariusza Służby Więziennej w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, 3. Rola służb penitencjarnych w polityce kryminalnej, 4. Ranga zawodowa personelu więziennego w Polsce w latach 1918-2003, 5. Sektor prywatny w więziennictwie, 6. Znaczenie relacji osobowych w warunkach zakładu karnego, 7. Zapobieganie czynnikom wywołującym stres jako strategia wzmacniająca poczucie godności u pracowników służb penitencjarnych, 8. O godność i autorytet osoby w zakładach penitencjarnych, 9. Gwarancje i zagrożenia poczucia godności osobistej personelu więziennego, 10. Źródła etyki zawodowej wychowawcy penitencjarnego. Wybrane zagadnienia, 11. Rola autorytetu w resocjalizacji więźniów, 12. Znaczenie i rola systemów wykonywania kary pozbawienia wolności w resocjalizacji skazanego, 13. Oddziaływanie na skazanych przez kulturę. Doświadczenia Zamojskiego Zakładu Karnego, 14. Rola duszpasterstwa i wychowania religijnego w procesie resocjalizacji, 15. Przepisy kodeksu karnego wykonawczego po nowelizacji w 2003 r., 16. Kuratela w więzieniu szansą na naprawę sprawcy, 17. Powrót do środowiska rodzinnego sprawcy przemocy domowej - nadzieja na poprawę czy dalsza przemoc, 18. Przedstawiciel skazanego i jego znaczenie dla działania służb penitencjarnych, 19. Kara aresztu wojskowego stosowana wobec żołnierzy i jej wpływ na skuteczność resocjalizacji, 20. System resocjalizacji kobiet w Stanach Zjednoczonych na przykładzie rozwiązań w stanie Nowy York, 21. Analiza podkultur skazanych w Zakładzie Karnym w Zamościu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89163-07-3
1. Proces kształcenia wobec terroru ekonomii; 2. Szkoła u progu reformy w świetle narracji studentów- przyszłych nauczycieli; 3. Program Ministerstwa Edukacji Narodowej Zero tolerancji dla przemocy w szkole- analiza pedagogiczna pojęcia tolerancja; 4. Nikłe szanse edukacyjne dzieci i młodzieży z obszarów biedy. Bariery i szanse; 5. Główne założenia edukacji wielokulturowej a problematyka barier psychospołecznych; 6. Perspektywa konstruktywistyczna w edukacji przedszkolnej; 7. Nowe konteksty odpowiedzialności moralnej nauczyciela; 8. Zdolności specjalne dziecka w szkole- zakopywanie czy mnożenie talentów; 9. Dylematy współczesnej teorii wychowania- potrzeba nowych odczytań i ich podręcznikowej prezentacji; 10. Edukacyjny obraz świata w narracjach studentów pedagogiki; 11. Pedagogika specjalna w procesie zmian edukacyjnych; 12. Kategoria "innego" w narracjach nauczycieli wczesnej edukacji; 13. Idea "kształcenia na odległość" w szkolnictwie wyższym- rozwiązania teoretyczne i dylematy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Edukacja Międzynarodowa / red. Tadeusz Lewowicki)
ISBN: 978-83-7308-982-2
Część I: Wokół problematyki tożsamości - kilka uwag, problemów i pytań. 1. Relacje Ja - My - Inni, czyli o edukacji międzykulturowej. 2. Kultura - społeczeństwo - jednostka. 3. Edukacja i kultura - psychokulturowe podejście do edukacji. 4. Orientacja na wartości u młodzieży. 5. Więzi społeczne i ich znaczenie dla edukacji międzykulturowej. Część II: Kategoria tożsamości w badaniach pedagogicznych. 1. Procesy identyfikacyjne i kształtowanie się tożsamości jednostki. 2. Tożsamość w perspektywie potrzeb. 3. Ojczyzna, naród i patriotyzm - wybory kulturowe młodzieży i edukacja międzykulturowa. 4. Partnerzy międzypokoleniowej transmisji dziedzictwa kulturowego. 5. Tożsamość kulturowa młodzieży i edukacja międzykulturowa. 6. Stałość i zmienność. Poczucie tożsamości narodowej młdozieży i nowy wymiar edukacji obywatelskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61121-35-0
1. Społeczeństwo informacyjne a edukacja medialna: Edukacja medialna w społeczeństwie wiedzy; Edukacja medialna i media alternatywne; Badania nad mediami w życiu dziecka i rodziny- próba oceny i nowe wyzwania; Pedagogika medialna- następca edukacji medialnej?; Jeszcze nie wszystko stracone. Edukacja medialna w dotychczasowej i nowej podstawie programowej. Próba podsumowania szans i rozczarowań; Sposoby realizacji edukacji medialnej w Hiszpanii; 2. Współczesne media elektroniczne: szansa czy zagrożenia?: Media lokalne szansą dla edukacji; Kompetencje medialne dotyczące korzystania z telefonu komórkowego nowym wyzwaniem edukacji medialnej; Przekaz fundamentalnych wartości moralnych a media; Kultura mondo i jej przejawy w media sferze dziecka; Wpływ reklamy telewizyjnej na kształtowanie postaw konsumpcyjnych młodzieży gimnazjalnej; Propagowane przez media sposoby wykorzystywania czasu wolnego młodzieży; Medialna edukacja prenatalna- na przykładzie forum babyboom; 3. Media a realia polskiej szkoły. Dylematy praktyki: Prakseologiczny wymiar korzystania z multimediów w szkole; ICT- technologie informacyjno-komunikacyjne dla edukacji; Multimedia w edukacji muzycznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-306-7
Geneza i główne orientacje metodologiczne w polskiej pedeutologii w początkach XX wieku; Nauczyciel w obliczu ponowoczesności (uwagi na marginesie pedagogii artystycznej); Proces twórczy sztuką dialogu i wartości w procesie edukacji artystycznej; Aksjologiczne konteksty edukacyjnej wspólnoty kształtowane przez muzykę w szkole wyższej; W poszukiwaniu wyznaczników rozważań o nauczycielu akademickim edukacji jutra; Refleksje nad skutecznością (efektywnością) kształcenia nauczycieli; Młodzież akademicka wobec mniejszości seksualnych; Samoograniczenia studentów w procesie dydaktycznym. Dwa spojrzenia; Nauczyciel pedagogicznych studiów zawodowych w opinii absolwentów; Młodziez akademicka wobec wyznawców innych religii; Obraz nauczyciela w percepcji młodzieży akademickiej; Poczucie satysfakcji z wykonywanego zawodu w grupie nauczycieli o różnym stażu pracy a ich poczucie sensu życia; Smak sukcesu w szkole publicznej a w szkole społecznej; Optymizm nauczyciela podstawą sukcesu jego uczniów - modelowa sylwetka wykładowcy UTW; Sukces lub porażka miarą kreatywności nauczyciela; Styl wyjaśniania zdarzeń nauczycieli; Optymizm czy pesymizm kandydatów na nauczycieli w sytuacji bezrobocia; Postawy i wartości - zarys problematyki; Hipotetyczne modele twórczej pracy nauczycieli i ich ogólna ch-ka (problem do dyskusji); Nauczyciel zawodu a tranzycja młodzieży ze świata edukacji do świata pracy; Współczesny model nauczyciela zawodu w kształceniu pielęgniarek; Oczekiwania studentów kierunku peięgniarstwa wobec nauczycieli zawodu; Perspektywy dla pracy socjalnej w szkole.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-923980-2-5
1. Studia nad możliwościami człowieka, 2. Jedność kultury i wielkość kultur, 3. Wartości i obszary kultury, 4. Edukacja sprawą człowieka w świecie, 5. Humanistyczne wizje jakości życia, 6. Świat i przyszłość, 7. Badania nowego człowieka, 8. Humanistyka i humanizm - nauka czy postawa, 9. Model wykształconego Polaka, 10. Wartości morlane a postawy grup społecznych, 11. Strategia życia - dyskusja: Wychowanie - inspiracją czy formowaniem?, 12. Edukacja kulturalna a egzystencja człowieka, 13. Dwie cywilizacje uniwersalne, 14. Wychowanie i diabeł entropii, 15. Uwagi o ekstremalnych zjawiskach w kulturze współczesnej, 16. Wychowanie przez naukę
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-961-1
1. Wymiary doświadczenia i myślenia: Kilka uwag o przestrzeni; L'utopie Est morte! Vive la utopie!; Świadectwo listów; Wzory kultury a transfer wiedzy; "Etyka" jako antropologia polityczna; Człowiek Globalny a społeczeństwo i naród przyszłości. 2. Filozofia jako metahumanistyka i życie: Gra w nieśmiertelność; Humanistyka, życie i inne marzenia; Po cóż nam humanistyka?; Filozof, albo wędrowny sztuk-mistrz. Dywagacje o istocie filozofowania; Philosophia perennis jako filozofia interkulturowa; Filozofia edukacji Lecha Witkowskiego w perspektywie inkontrologiczno-politycznej. 3. Walka i uniwersytet: Odzyskiwanie uniwersytetu jako demokratycznej sfery publicznej (by to, co pedagogiczne było bardziej polityczne);Uniwersytet i komercjalizacja. Rekonstrukcja zachodniej debaty; Uniwersytet - czy jest jeszcze wspólnotą nauczających i uczących się? 4. Dialog - czytanie i dwoistość relacji: Humanistyka i pedagogika. Dekalog (dziesięć przesłań) odczytamy z prac; Warto czytać dzieła Witkowskiego; Lech Witkowski: pochwała ambiwalencji; humanistyczny terrorysta. Moja "fenomenologia czytania" Lecha Witkowskiego; Odpowiedź na "wezwanie do współmyślenia". Autonarracja okolicznościowa; List z nieistniejącego świata; W nawiązaniu do kategorio dwoistości - analiza z punktu widzenia społeczno-pedagogicznego; Na spotkanie kultur i dyscyplin (nauki z Lecha Witkowskiego); Czytanie Witkowskiego - moje solikwium. 5. Tożsamość i pogranicza rozwoju: Poszukiwanie tożsamości i ucieczka od tożsamości; Szkic do portretu przywódcy transformacyjnego; Oswajanie materii pogranicza Lecha W. inspiracje praktycznych działań na Łotwie; Życiodajność pogranicza, czyli Lecha Witkowskiego postscriptum do nowoczesności. 6. Próby pedagogicznej wrażliwości: Nurty pedagogii współczesnych; Niewyraźne wychowanie; Pedagogia Rediviva; "Nie puszczę Cię, dopóki mi nie pobłogosławisz" - modele relacji wiary i rozumu we współczesnej pedagogice; Filozoficzno-pedagogiczne aspekty współczesnego fundamentalizmu; Ochrona macierzyństwa oraz opieka nad matką i małym dzieckiem w II Rzeczypospolitej. 7. Pytania, dociekania i dylematy: Dziesięć powodów pedagogicznej wagi Lacana; Kilka pytań Lecha Witkowskiego: zamiast pochwał; Rozważania na temat autorytetu w środowisku akademickim; Dylematy roli wychowawcy; Dylematy polskiego szkolnictwa wyższego; Socjologiczny wymiar aktywności człowieka w pracy na morzu. 8. Edukacyjne troski: Edukacja obywatelska i europejska - zaniedbane obszary wychowania; Pułapki izonomii rozwojowej, ich źródła i rodzaje; Edukacja w trosce o nadzieję człowieka; Nauczyciel uczniów zdolnych; "11 minut: Paulo Coelho jako przypowieść edukacyjna o miłości erotycznej. 9. (L)echa spotkania: Oda do Lecha; Spotkania z Mistrzem. Profesor Lech Witkowski na Letnich Szkołach Młodych Pedagogów KNP PAN; Inspiracje, prowokacje, dekonstrukcje - nasze spotkania z profesorem Lechem Witkowskim; Pomiędzy mistyfikacją, maskaradą a demistyfikacją i demaskacją - mity wychowania i edukacji; Z wdzięcznością; Garść wspomnień o Profesorze; Moje spotkania z Lechem W.; Od zwątpienia do zrozumienia Lecha W. lekcja czytania Thomasa Merona; O Spinozie. Notatki do rozmowy z promotorem. 10. Świadectwa i wizje: Polskie reminiscencje wobec wyzwania rytuału w szkole; Przyrost naturalny Tadeusza Różewicza od wizji dramatu do wizyjnego widowiska; Helena Modrzejewska jako zjawisko kultury; (W) Ramy(ach) tekstu i jego interpretacji; "Moja śmierć" - próba analizy; Kolaż kulturowy. Opór twórczo przemieszany i przemieszczany w językach pedagogiki (i) kultury.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Pedagogika Plus / pod red. nauk. Zbigniew Kwieciński)
ISBN: 978-83-89518-55-2
Edukacja wobec koniecznej zmiany; Sto pytań o edukację w przejściu stuleci; Sprawiedliwa nierówność w przejściu stuleci; Sprawiedliwa nierówność czy niesprawiedliwa równość? Implikacje edukacyjne; Długotrwałe ślady szkolnego dzieciństwa; Epidemie społeczne w środowisku akademickim; Dryfować i łudzić. Polska "strategia" edukacyjna; Zewnętrzne egzaminy w szkolnictwie powszechnym w 2002 roku. Próba analizy z perspektywy krytycznej socjologii oświaty; Problem pedagogii nurtów głównych i pobocznych; Rosyjski projekt odnowy szkoły i oświaty w okresie "pierestrojki". Analiza dokumentów Zespołu "Szkoła"; Pedagogiczne zero. Zastosowanie problemowe, epistemiczne i magiczne; Pedagogika i wychowanie po 11 września; Przyszłość wychowania w świecie bez przyszłości; Globalonia - światowy rynek bredni; Czy możliwy jest pedagogiczny powrót do mądrości?; Sprawiedliwy. W stulecie urodzin Profesora Ludwika Bandury; Somatyzacja problematyki socjologii edukacji; Edukacja - moralność - sfera publiczna. Zarys pola problemowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86142-43-X
Cz. I Nauczyciel: 1. Nauczyciel w czasach II Rzeczypospolitej: Edukacja nauczycieli szkół powszechnych, Edukacja nauczycieli szkół średnich, Pozycja społeczno-zawodowa nauczycieli, 2. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej w Polsce (1945-2000), 3. Doskonalenie nauczycieli w Polsce (1945-2000). Cz. II Opiekun-Wychowawca; 1. O tradycyjnym i nowym pojmowaniu roli opiekuna - wychowawcy w Polsce (od przełomu XII/XIII do końca XX wieku), 2. Oczekiwania wobec opiekunów - wychowawców dzieci osieroconych a ich kształcenie, dokształcanie i doskonalenie w Polsce (1945-2000). Cz. III Pracownik socjalny; 1. Pracownicy socjalni w służbie pomocy społecznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7322-432-7
1. Konteksty teoretyczne. Polska pedagogika drugiej połowy XX wieku w walce o swoją tożsamość; Historia oświaty i jej miejsce w naukach pedagogicznych; Andragogika i jej usytuowanie w rodzinie nauk pedagogicznych; Wybrane elementy koncepcji rozwoju moralnego człowieka; O konieczności wyjścia pedagogiki poza współczesną humanistykę. 2. Rewalidacja. Humanistyczne paradygmaty wobec problemów pedagogiki specjalnej; Niezależność i samodzielność niepełnosprawnych warunkiem pełnej rehabilitacji; Znaczenie nauczania integracyjnego dla rozwoju dziecka i efektywności edukacji; Użytkownicy biblioterapii - psychologiczna charakterystyka typów i metod leczenia. 3. Resocjalizacja. Współczesne brzmienie resocjalizacji; W sprawie tożsamości pedagogiki penitencjarnej; Problem równego traktowania kobiet-więźniów w świetle teorii i praktyki penitencjarnej w Stanach Zjednoczonych i Polsce; Postawa nieletnich wobec resocjalizacji i jej wybrane korelaty; Aprobata i dezaprobata społeczna jako czynnik modyfikujący prezentowany obraz siebie przez młodzież niedostosowaną społecznie; Badanie koncentracji uwagi w diagnozie uczniów niedostosowanych społecznie; Działania nauczycieli stymulujące zachowania dewiacyjne uczniów; Zjawisko mobbingu na terenie szkół niemieckich. 4. Pedagogika społeczna i opiekuńcza. Pedagogika społeczna we współczesnej humanistyce polskiej; Humanizm współczesnej pedagogiki opiekuńczej; Formy pracy z rodzinami zastępczymi w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym; System integrowanej pomocy wolontariackiej dzieciom i młodzieży w rodzinach dysfunkcyjnych. 5. Pedagogika szkolna. Kategorie humanistyczne w wirówce szkół niepublicznych; Pedagogika Gestalt jako nurt pedagogiki humanistycznej; Nowa rola pedagoga szkolnego w kontekście grupy wsparcia dla kobiet samotnie wychowujących dzieci i dotkniętych bezrobociem; Komputer zamiast "marchewki" w pracy pedagoga szkolnego; Pedagog we współczesnym świecie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7204-608-6
O tożsamości pedagogiki. Humanistyka i pedagogika; Filozofia i pedagogika - tradycja i współczesność związków inspirujących teorię i praktykę edukacyjną; Dylematy metodologii pedagogiki. O kondycji pedagogiki. O kondycji pedagogiki (uwagi adresowane do Wydziału I Nauk Społecznych PAN); O przemianach pedagogiki - ewolucja czy rewolucja? Rozwój pedagogiki i jej oddziaływanie na edukację; Pedagogika - dziesięć lat później (1994-2004) - szkic o kondycji dyscypliny naukowej oraz próbach sprostania potrzebom społecznym. O subdyscyplinach pedagogiki. Problemy pedagogiki szkolnej. Szkoła - przemiany instytucji i jej funkcji; O pedagogice społecznej (szkic okolicznościowy); Problemy życia społecznego a tradycje i nowe zadania pedagogiki społecznej; Miejsce pedagogiki specjalnej w nauce polskiej; Tradycje i współczesne przemiany dydaktyki; Polityka oświatowa - od demona przeszłości, przez chaos okresu przemian ustrojowych - ku nowej polityce edukacyjnej; O pedagogice, teoriach pedagogicznych i praktyce oświatowej - kilka niemodnych dziś uwag z myślą o pedagogice pracy i zagadnieniach pracy w oświacie; O "ogólności" pedagogiki ogólnej - kilka uwag pod rozwagę; Pedagogika pracy i andragogika wobec europejskiej integracji i globalizacji - uwagi prowokacyjne. O powinnościach pedagogiki. Pedagogika wobec (nie)moralności sfery publicznej; O ptrzebie pedagogiki konstruktywnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas : dawnej Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. Pedagogika, ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 1/2006)
1. Ogólnometodologiczne składniki pracy naukowej nauczycieli szkół wyższych, 2 .Wyposażenie uczniów w emocje kreatywne - warunkiem rozumienia i bycia z innymi, 3. Marginalizacja osób niepełnosprawnych, 4. Źródła napięć i lęków kandydatów na rodziców adopcyjnych przed wykluczeniem w środowisku społecznym, 5. Poziom reaktywności a podatność na wypadki dzieci w młodszym wieku szkolnym, 6. Przemyt narkotyków na tle przestępczości zorganizowanej, 7. Indywidualne i społeczne aspekty uzależnienia od alkoholu, 8. Profesjologia - nauka o zawodowym rozwoju człowieka, Cz. II Psychologia i życie: 1. W pogoni za edukacyjnym sukcesem, 2. Kto boi się terminalnie chorych?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika, ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 3/2008)
1. Dociekania i refleksje wokół kategorii i pojęć: Normatywny i interpretacyjny paradygmat w badaniach pedagogicznych; Jakościowe kształcenie zawodowe studentów szkół wyższych (zarys problemu); Poszukiwanie nowej jakości w kontaktach nauczyciel-uczeń; Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole; Wychowanie dzieci jako czynnik modyfikujący przebieg kryzysu połowy życia; Sposoby diagnozowania gotowości społeczno-emocjonalnej dziecka sześcioletniego; Wspieranie dziecka w osiąganiu dojrzałości szkolnej; 2. Edukacja wobec zagrożeń i wyzwań współczesnego świata: Między manipulacją poprzez media a wychowaniem do mediów w świetle analizy dążeń autokreacyjnych współczesnego człowieka; Kompetencje służb społecznych a wyzwania współczesności; Model rodziny zastępczej- wyzwania współczesnej cywilizacji; Sądowy kurator dla dorosłych w systemie środków przeciwdziałania patologii społecznej; Zrozumieć drugiego człowieka- drogowskazy w pracy kuratora sądowego dla dorosłych; Wykluczenie jako problem życia społecznego; Poznanie siebie i innego w dynamice dialogu; Rozumienie Innego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-87925-83-3
1. Szanse rozwoju dziecka niepełnosprawnego w wybrnaych krajach Unii Europejskiej, 2. Rówieśnik - partner w rozowju, 3. Nauczyciel i uczeń w systemie edukacji wielokulturowej, 4. Karanie w wychowaniu tradycyjnym i antypedagogice, 5. Dokumentacja narzędziem uczenia się/nauczania dziecka i nauczyciela, 6. Pedagogika interaktywna i konstruktywistyczna - teoria i praktyka, 7. Kilka uwag na temat recepcji teorii Wygotskiego, 8. Uczeń w procesie terapii pedagogicznej - blaski i cienie, 9. Uczen jako jednostka twórcza, 10. Zabawy muzyczno-ruchowe w rozwijaniu aktywności twórczej dziecka, 11. Czy dziecko moze być odkrywcą wiedzy w świecie mediów, 12. Dorosły i dziecko w terapii logopedycznej - różne perspektywy jej ujmowania, 13. Uczenie się kooperacyjne - pytania, wątpliwości, fakty, 14. Marii Weryho-Radziwiłłowiczowej (1858-1944) twórczość literacka dla dzieci, 15. Edukacja dzieci z zaniedbywanych środowisk - doświadczenia międzynarodowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7308-132-1
1. Człowiek wobec wyzwań globalizacji i transformacji ustrojowej w Polsce, 2. Przestępczość w Polsce na tle tendencji integracyjnych z Unią Europejską, 3. Dwa światy "Wielkiego Brata", czyli wychowanie na ponowoczesnej wyspie pokus, 4. Dziecięca interpretacja dobroci w świecie pełnym przemocy, 5. Między szansą a zagrożeniem, czyli o sytuacji dziecka z lekkim upośledzeniem umysłowym w szkole ogólnodostępnej, 6. Lęk, wolność i nadzieja. Poszukiwania aksjologiczne, 7. Samotność i osamotnienie jako wyzwanie dla dzisiejszej edukacji, 8. Interwencja pedagogiczna jako forma programu profilaktycznego w zwalczaniu przemocy wobec dzieci i młodzieży, 9. Doświadczenie jakości życia po przeszczepie organu, 10. Możliwość terapii uczniów stosujących agresję, 11. Próba pedagogicznej terapii w zakresie emocji dysfunkcyjnych uczniów klas niższych szkół podstawowych, 12. Edukacyjne przygotowanie młodych ludzi do pokonywania zagrożeń w Polsce i w wybranych krajach Unii. Czy w wychowaniu dzisiejszego człowieka najbardziej istotny staje się rozwój, czy też...?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61612-00-1
1. Podmiotowość w edukacji: wieloaspektowość ujęć: Humanizm w pedagogice- pole podmiotowych relacji człowieka; Podmiotowość wyrazem regulacji stosunków człowieka z otoczeniem (kontekstualność problemów); Podmiotowość a obrona cywilna; Krenologiczne aspekty podmiotowości i relacji międzyludzkich; Podmiot poznający w badaniach pedagogicznych; Podmiotowość w procesach edukacji technicznej; Aspekty podmiotowości w szkolnej edukacji językowej i kulturalnej; 2. Szanse i bariery urzeczywistniania podmiotowości w praktyce edukacyjnej: Podmiotowość dziecka w przedszkolu na przykładzie Przedszkola Samorządowego nr 48 w Białymstoku; Aktywność dziecka w przedszkolu a organizacja przestrzeni edukacyjnej; Uwarunkowania rozwoju podmiotowości uczniów klas młodszych; Podmiotowość studenta w europejskiej przestrzeni edukacyjnej; Dobrze, że jesteś: droga ku podmiotowym relacjom; Opór i bariery w dialogu podmiotów edukacji; Podmiotowość pracownika we współczesnym zakładzie pracy; 3. Podmiotowość w edukacji osób o specyficznych potrzebach: O rozwój godności osoby dziecka niepełnosprawnego; O podmiotowość rodziny dziecka niepełnosprawnego, przewlekle chorego; Patologiczne doświadczenia temporalne jako czynnik ograniczający podmiotowość; Doświadczanie bariery przez dzieci we współczesnej rzeczywistości w kontekście ich podmiotowego rozwoju; Jakość relacji między podmiotami edukacji a poziom dysfunkcjonalności uczniów; Kreowanie tożsamości nieletnich na drodze twórczej resocjalizacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61612-01-8
1. Podmiotowość w wielorakim oglądzie: Wielopodmiotowość w edukacji; Idea podmiotu i podmiotowości w edukacji z perspektywy aksjologicznej; Charakter społeczny pedagoga-wychowawcy jako czynnik rozwoju edukacji; podmiotowość w rozważaniach pedagogicznych- kategoria znana, ale czy poznana?; Rozwijanie podmiotowości dziecka w rodzinie; Wartość podmiotowości, wartości w podmiotowości; Analiza roli rodziców w wychowaniu ku wartościom w procesie rozwoju osobowości; Rola tożsamości podmiotu w kształtowaniu odpowiedzialności moralnej; Podmiotowość w teorii chaosu; Podmiotowość w społeczeństwie ryzyka- koniec historii czy nowa konceptualizacja; Transgresyjny rozwój podmiotowości w cywilizacji wiedzy; Podmiotowość w kształtowaniu świadomości eklezjalnej. Międzynarodowe Spotkania Młodych w Taize; Wielopłaszczyznowość ujmowania podmiotowości: podmiotowość jako kategoria pedagogiczna, filozoficzna, psychologiczna i socjologiczna; 2. Podmiotowość w intencjach pedagogicznych: Podmiot i podmiotowość jako kategorie pedagogiczne; Idea podmiotowości we współczesnej szkole; Rozważania o modelu podmiotowości uczniów we współczesnej edukacji; Podmiotowość nauczyciela i ucznia jako szansa i wyraz urzeczywistniania wartości poznawczych; Podmiotowość nauczyciela, ucznia i studenta w środowisku sieciowym; Technologie edukacyjne a podmiotowość ucznia; Podmiotowość jako idea, cel i wartość kształcenia w doskonaleniu zawodowym nauczycieli; Etyczny wymiar działalności zawodowej nauczyciela jako podmiotu; Natura jaźni w procesie edukacji- perspektywa socjologiczna; 3. Realia urzeczywistniania podmiotowości: Podmiotowość ucznia w kontekście rozumienia jej przez nauczycieli; Różnorodność kontekstów podmiotowości w percepcji nauczycieli; Podmiotowość nauczyciela w kontekście realizacji zadań zawodowych; Percepcja podmiotowości własnej studentów zaocznych; Tożsamość aksjologiczna nauczycieli akademickich i studentów; Podmiotowość w aspekcie relacji nauczyciel akademicki- student
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-332-6
Część I: Przemoc wyzwaniem dla współczesnego społeczeństwa. Przemoc w aspekcie aksjologicznym; Szkoła i nauczyciel - w kręgu ograniczeń funkcji pedagogicznych; Prawa małego dziecka w percepcji licealistów; Młodzież akademicka wobec przemocy; Opinie młodzieży na temat dopuszczalności przemocy; Subkultury młodzieżowe a zjawisko przemocy; Przemoc strukturalna wobec dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; Przemoc wobec dziecka niepełnosprawnego w rodzinie - profilaktyka i interwencja; Psychospołeczne uwarunkowania niedostosowania społecznego osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Część II: Zjawisko przemocy w rodzinie. Trudności wychowawcze jako istotny czynnik stosowania przemocy rodzicielskiej; Ubóstwo formą przemocy ekonomicznej w polskiej rodzinie; Oschłość emocjonalna rodziców formą krzywdzenia dziecka; Szantaż emocjonalny w rodzinie a zadania wychowawcy w szkole; Ojciec w rodzinie a zachowania agresywne młodzieży; Percepcja związku małżeńskiego przez kobiety - ofiary przemocy; Społeczno-ekonomiczne konsekwencje przemocy w środowisku rodzinnym; Przemoc wobec dzieci w rodzinie; Nie(?)bezpieczny dom; Przemocowe doświadczenia wychowanków domów dziecka; Na ratunek dzieciom dotkniętym przemocą - rola placówek socjalizacyjnych; Pracownik socjalny wobec zjawiska przemocy w rodzinie. Część III: Psychologiczne aspekty przemocy. Ewolucja zachowań agresywnych w cyklu życiowym człowieka; Psychologiczny portret dziecka doświadczającego przemocy; Przemoc rówieśnicza a diagnozowanie zaburzeń zachowania; Przemoc seksualna wobec dzieci jako przedmiot psychologicznego opiniodawstwa sądowego; Masturbacja dziecięca - skrywany problem wychowawczy; Autoagresja wśród dzieci - uwarunkowania i konsekwencje; Przemoc emocjonalna wobec dzieci w kontekście komunikacji interpersonalnej; Odbiór dowcipów agresywnych przez młodzież gimnazjalną.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-332-6
Część I: Zajwisko przemocy w szkole. Przemoc w życiu szkolnym (doniesienie z badań nad uczniami klas młodszych); Przemieszczenie agresji w szkolnej przestrzeni; Przemoc w szkole w perspektywie teorii gier - nowe ujęcie problemu; Przestrzeganie praw ucznia w szkole - wyniki badań ogólnopolskich; Premoc w szkole średniej z perspektywy studentów; Zjawisko przemocy w grupie rówieśniczej wśrod uczniów w małym mieście; Wybrane czynniki strukturalne sprzyjające przemocy w szkole; Przejawy i formy przemocy występujące we współczesnej szkole; Zjawisko przemocy we współczesnej szkole. Część II: Kulturowe konteksty przemocy. Ludzka przemoc w świecie przedstawionym współczesnego horroru; Prze-grane dzieci i bezradni rodzice; Socjalizacyjne0wychowawcze aspekty Internetu; Dziecko.m@internet.pl, czyli o profilaktyce zagrożeń w Sieci; Zjawisko przemocy w mediach na przykładzie reklam i gier komputerowych dla dzieci i młodzieży; Poziom agresywności dzieci a ich percepcja przemocy w filmach; Zjawisko przemocy w środkach masowego komunikowania na przykładzie filmów animowanych; Wpływ telewizji na postawy agresywne uczniów klas III szkoły podstawowej. Część III: Profilaktyka przemocy. Wychowanie w wolności od uzależnień jako podstawa profilaktyki wobec przemocy; Zapobieganie i przeciwdziałanie przmocy rowieśniczej wśród dzieci i młodzieży; Profilaktyka przemocy psychicznej w szkole ponadgimnazjalnej; Rola pedagoga szkolnego w zapobieganiu i eliminowaniu agresji oraz przemocy w szkole; Przeciwdziałanie przemocy w szkole średniej w środowisku miejskim - propozycje rozwiązań; Działania profilaktyczne pedagoga i zespołu nauczycielskiego - praktyka wychowawcza; Profilaktyka uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (działania samorządu województwa podkarpackiego); Zadania Wojewody w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-921930-2-4
Część I W poszukiwaniu podstaw pedagogiki: Pluralizm w edukacji , realia i prognoza; Pedagogika emancypacyjna - szanse i bariery; Wiedza generatywna - nowy paradygmat rozwoju człowieka; Współczesne kierunki pedagogiczne a postęp w edukacji. Spojrzenie z perspektywy aksjologicznej; Manipulowanie wartościami w reformie edukacji; Aspekty komunikacji językowej i artystycznej w świetle programów, teorii i praktyki pedagogicznej; Kształcenie konstruktywistyczne we współczesnej szkole - nadzieje i mozliwości; Cele kształcenia w dydaktyce Drugiej Rzeczypospolitej w świetle założeń pedagogiki pragmatycznej. Historyczne inspiracje dla współczesnej polskiej dydaktyki; Wpływ Nowego Wychowania na edukację w Polsce międzywojennej (historyczne inspiracje dla współczesności); Miejsce i rola edukacji regionalnej w procesie przemian eduakcyjnych; Aktualne problemy pedagogiki specjalnej w Polsce. Część II. Rola nauczyciela w edukacji; Nauczyciel wobec wyzwań współczesnej edukacji; Ustawiczny rozwój zawodowy nauczycieli w krajach Unii Europejskiej - spojrzenie wieloaspektowe; Kształtowanie świadomosci metodologicznej studentów pedagogiki; Wykorzystanie metody Marii Montessori we współczesności; Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej jako współtwórca sukcesu językowego dziecka; Nowatorstwo i innowacje w pracy nauczycieli w świetle najnowszych badań; Formowanie twórczej osoby pedagoga poprzez samorozwój i samokształcenie; Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli a jakość pracy szkoły (na przykładzie szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie); Wprowadzanie zmian programowych na przykładzie autorskiego programu "Edukacja regionalna w klasach I-III"; Odwołanie się do tradycji wojskowej innowacją w wychowaniu młodzieży z niepowodzeniami szkolno-społecznymi w dobie kultury postmodernistycznej we Francji; Intelektualne uwarunkowania odbioru i tworzenia tesktów humorystycznych u nauczycieli; Nauczanie kryminalistyki w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku; Reformowanie uniwersytetów jako ośrodków oświaty w procesie integracji europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again