Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(8)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(8)
Author
Krajewski Mirosław
(2)
Możdżeń Stefan Ignacy
(2)
Drynda Danuta
(1)
Hessen Sergiusz
(1)
Okoń Wincenty
(1)
Rutkowska Angelina
(1)
Suchodolski Bogdan
(1)
Wołoszyn Stefan
(1)
Zieleńczyk Adam
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(2)
1950 - 1959
(1)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Pedagogika
(8)
Szkolnictwo
(6)
Oświata
(4)
Wychowanie
(4)
Demokracja
(1)
Dziecko
(1)
Komisja Edukacji Narodowej
(1)
Pedagodzy
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89416-47-6
Wychowanie w starożytności; Oświata i wychowanie w średniowieczu; Humanizm w wychowaniu (XV-XVII w.); Oświeceniowa myśl filozoficzna i pedagogiczna (XVII-XVIII w.); Reforma edukacji w Polsce w XVIII w.; XIX-wieczny liberalizm w wychowaniu. Pedagogika naukowa; Myśl pedagogiczna i oświata na ziemiach polskich pod zaborami; Oświata i myśl pedagogiczna na przełomie wieków oraz w latach pierwszej wojny światowej; Europejska myśl pedagogiczna X w.; Myśl pedagogiczna i edukacja w Drugiej Rzeczpospolitej (1918-1939); Tajna oświata w Polsce w czasie drugiej wojny światowej (1939-1945); Oświata i wychowanie w Polsce Ludowej (1944-1989); Zmiany w polskiej szkole w latach dziewięćdziesiątych XX w.; Reforma ustrojowa systemu edukacji z 1999 r.; Szkolnictwo wyższe w Polsce na przełomie XX i XXI w.; Współcześni polscy pedagodzy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86770-45-7
1. Kryzys demokracji a najnowsza ewolucja ustrojów szkolnych, 2. Idea szkoły pracy i system daltoński, 3. Teoria wychowania Johna Deweya, 4. Spuścizna Jerzego Kerschensteinera, 5. Angielska tradycja wychowania, 6. Szkolnictwo i państwo we Francji i Anglii, 7. Włoska pedagogika idealizmu aktualistycznego, 8. Reforma szkolna w Czechosłowacji, 9. Polska reforma szkolna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-76-2
Narodziny i rozwój historii wychowania w Polsce, jej twórcy i przedstawiciele. 2. O koncepcjach historii wychowania - jako dyscypliny naukowej w Polsce drugiej połowy XX wieku. 3. Dzieje edukacji w starożytności klasycznej. 4. Oświata i wychowanie w wiekach średnich. 5. Wychowanie i kultura w epoce renesansu. 6. Korzenie szkoły i pedagogiki współczesnej - XVII/XVIII wiek. 7. Reformy szkolne w czasach saskich. 8. Komisja Edukacji Narodowej i jej rola w rozwoju szkoły. 9. Szkoła i wychowanie na ziemiach polskich w okresie zaborów. 10. Polska myśl pedagogiczna przełomu XIX i XX wieku oraz okresu II Rzeczypospolitej. 11. Oświata i szkolnictwo w okresie II Rzeczypospolitej. 12. Jawne i tajne szkolnictwo polskie w okresie okupacji 1939-1945. 13. Szkoła i wychowanie po drugiej wojnie światowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89416-76-X
1. Wychowanie w starożytności 2. Oświata i wychowanie w średniowieczu 3. Humanizm w wychowaniu (XV-XVII wiek) 4. Oświeceniowa myśl filozoficzna i pedagogiczna (XVII-XVIII w.) 5. Reforma edukacji w Polsce w XVIII wieku 6. XIX-wieczny liberalizm w wychowaniu. Narodziny pedagogiki naukowej 7. Myśl pedagogiczna i oświata na ziemiach polskich pod zaborami 8. Oświata i myśl pedagogiczna na przełomie wieków oraz w latach pierwszej wojny światowej 9. Światowa myśl pedagogiczna w XX wieku 10. Myśl pedagogiczna i edukacja w Drugiej Rzeczpospolitej (1918-1939) 11. Tajna oświata w Polsce w czasie drugiej wojny światowej (1939-1945) 12. Oświata i wychowanie w Polsce Ludowej (1944-1989) 13. Zmiany w polskiej szkole w latach dziewięćdziesiątych XX wieku 14. Reforma ustrojowa systemu edukacji z 1999 r. 15. Szkolnictwo wyższe w Polsce na przełomie XX i XXI wieku 16. Pedagodzy polscy przełomu XX i XXI wieku. Zainteresowania i osiągnięcia badawcze
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7300-694-X
1. Szkolnictwo i myśl pedagogiczna XIX wieku w Europie Zachodniej i ich wpływ na ziemie polskie: Problem kształcenia klasycznego i realnego w szkołach średnich w XIX w. w Europie; Nowe prądy w dziedzinie szkolnictwa ludowego; Fryderyk Frobel i wychowanie przedszkolne; Działalność zakonów w dziedzinie wychowania w XIX wieku; Pedagogika filozoficzna i Jan Fryderyk Herbart (1776-1841); Pedagogika chrześcijańska w Europie XIX i pocz. XX wieku; Rozwój uniwersytetów europejskich w XIX wieku; Rozwój szkolnictwa zawodowego; Szkoły specjalne i zakłady opiekuńczo-wychowawcze; Szkolnictwo Francji i Anglii, jako przykłady odmiennej organizacji szkolnej; Szkolnictwo polskie i studia Polaków w obcych krajach w czasach zaborów; 2. Szkolnictwo i pedagogika na ziemiach polskich w czasach zaborów: Warunki rozwoju oświaty polskiej w czasach zaborów; Szkolnictwo polskie w zaborze rosyjskim; Szkolnictwo Księstwa Warszawskiego; Szkolnictwo w Królestwie Polskim; Szkolnictwo Wolnego miasta Krakowa; Wychowanie i szkolnictwo w Galicji do połowy XIX wieku; Szkolnictwo w Zaborze Pruskim do połowy XIX wieku; Szkolnictwo w Królestwie Polskim w okresie międzypowstaniowym; Polska myśl pedagogiczna w pierwszej połowie XIX wieku; Sytuacja w szkolnictwie w zaborze rosyjskim po powstaniu styczniowym; Szkolnictwo w Galicji w latach 1848-1914; Szkolnictwo w zaborze pruskim w II połowie xix wieku do 1918 roku; Polska myśl pedagogiczna II połowy XIX wieku do 1914 roku; 3. Ożywienie edukacyjne i próby odbudowy szkolnictwa polskiego: Nowe wychowanie i jego recepcja na ziemiach polskich; Sytuacja szkolnictwa polskiego podczas I Wojny Światowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7300-695-8
1.Główne kierunki pedagogiczne; 2. Reformy szkolne w wybranych krajach Europy; 3. Szkolnictwo w Polsce; 4. Szkolnictwo polonijne; Szkolnictwo na ziemiach polskich w czasie II Wojny Światowej; 6. Program polityki oświatowej w Polsce powojennej Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rządu Polskiego w Londynie- 1944 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarys pedagogiki. Tom 1. Tom I / red. Bogdan Suchodolski. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 1959. - 422, [2] s. : rys.; tab. ; 25 cm.
Pedagogika jako nauka; 1. Historyczny rozwój wychowania i pedagogiki: Pojęcie historii wychowania. Jej rola w kształceniu pedagogicznym; Początki wychowania. Wychowanie w społeczeństwie pierwotnym; Wychowanie i początki myśli pedagogicznej w społeczeństwie w ustroju niewolniczym; Wychowanie w ustroju feudalnym; Wychowanie i pedagogika w epoce kapitalizmu w okresie od XVII do połowy XIX wieku; Powstanie naukowej pedagogiki proletariatu; Ważniejsze prądy i kierunki w pedagogice burżuazyjnej XX wieku; 2. Szkolnictwo i oświata w świecie współczesnym: Ogólna charakterystyka systemów oświatowych w krajach kapitalistycznych; Szkolnictwo i oświata w związku radzieckim; Szkolnictwo i oświata w Polsce Ludowej; O zagadnieniach i zadaniach pedagogiki porównawczej; 3. Podstawy i cele wychowania: Społeczeństwo i kultura doby współczesnej a wychowanie; Cele wychowania w Polsce Ludowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-903528-4-2
Szkolnictwo i pedagogika w krajach europejskich; Organizacja wychowania publicznego, Eksperyment pedagogiczny Roberta Owena, Działalność i poglądy pedagogiczne J.H. Pestalozziego, Metoda ogródków dziecięcych Fryderyka Froebla, Poglądy pedagogiczne Fryderyka A. Diesterwega, Szkolnictwo niemiecki w 2 o. XIX stulecia, Poglądy pedagogiczne J.F. Hernarta, Rosyjskie ustawy szkolne w XIX stuleciu, Eksperyment wychowawczy i poglądy pedagogiczne Lwa Tołstoja, Poglądy pedagogiczne K. Uszyńskiego, Filozoficzne podstawy pedagogiki epoki pozytywizmu, Etyka wolności i utylitaryzmu J.S. Milla, Poglądy pedagogiczne Herberta Spencera, Społeczno-pedagogiczne podstawy programu wychowania socjalistycznego, Społeczne podstawy katolickiej doktryny wychowawczej, Proklamowanie nowożytnych igrzysk olimpijskich. Szkolnictwo i pedagogika na ziemiach polskich; Działalność oświatowa Izby Edukacji Publicznej, Edwarda Czarneckiego Rozprawa o nauczycielu, Stanisław Staszic o edukacji publicznej, Jędrzej Śniadecki o wychowaniu dzieci w wieku szkolnym, Towarzystwa Filomatów, Poglądy pedagogiczne Bronisława F. Trentowskiego, Karol Libelt o wychowaniu patriotycznym, Ewaryst Estkowski i jego stanowisko pedagogiczne, Józef Dietl o polityce edukacyjnej i o szkolnictwie w Galicji, Ustawa z 1862 r. o wychowaniu publicznym w Królestwie Polskim, Polityka oświatowa caratu w Królestwie Polskim: raport ministra, Program pedagogiczny pozytywizmu warszawskiego, Dążenia emancypacyjne kobiet - walka o średnie i wyższe wykształcenie, Poglądy i stanowisko pedagogiczne Jana Władysława Dawida, Stanowisko pedagogiczne Stanisława Karpowicza, Polityczny i oświatowy program partii Proletariat, Wokół strajku szkolnego z 1905 r., Jak pojmować wychowanie narodowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Authority data
Pedagogika - historia - Europa (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again