Form of Work
Książki
(2)
Status
available
(1)
only on-site
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(1)
Author
Kaczorowski Włodzimierz
(1)
Marek Andrzej
(1)
Zawłocki Robert
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Paserstwo
(2)
Aukcja internetowa
(1)
Czas pracy
(1)
Kradzież
(1)
Pranie pieniędzy
(1)
Prawo kanoniczne
(1)
Prawo karne gospodarcze
(1)
Przestępstwo przeciw mieniu
(1)
Religia
(1)
Wolność wyznania
(1)
Subject: time
1901-
(1)
2 results Filter
Book
In basket
(Opolskie Studia Administracyjno-Prawne / Uniwersytet Opolski ISSN 1731-8297 ; X/4)
Zawiera: Aukcja on-line; Europejskie prawo pracy - panowane zmiany w zakresie czasu pracy; Processo di Modernizzazione del Modello Giuridico Marocchino; Paserstwo jako przestępstwo o charakterze materialnym albo formalnym; Komunikacyjna funkcja środków prawnych w ogólnym postępowaniu administracyjnym; Religia w szkole. Aspekty historyczno-prawne; Rzymskie źródła kanonicznego pojęcia dyspensy; Niektóre aspekty funkcjonowania wyznaniowych placówek opiekuńczo-wychowawczych w realiach Polski Ludowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(System Prawa Karnego / red. nacz. Andrzej Marek; T. 9)
ISBN: 978-83-255-1316-0
Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne: 1. Wprowadzenie. 2. ujęcie historyczno-prawne. 3. Ujęcie prawno-porównawcze. 4. Ujęcie systemowe. 5. Mienie jako przedmiot ochrony karnoprawnej. 6. Statystyki związane z przestępstwami przeciwko mieniu. Rozdział II. Kradzież i przywłaszczenie: 7. Kradzież. 8. Kradzież z włamaniem. 9. Przywłaszczenie. Rozdział III. Oszustwo: 10. Wprowadzenie. 11. Przedmiot ochrony oraz przedmiot przestępstwa. 12. Korzyść majątkowa jako cel działania sprawcy. 13. Wprowadzenie w błąd oraz wyzyskanie błędu lub niezdolności jako znamiona czynności wykonawczej oszustwa. 14. Niekorzystne rozporządanie mieniem jako skutek przestępstwa oszustwa. 15. Niewykonanie zobowiązania w terminie a przestępstwo oszustwa. 16. Żądanie korzyści majątkowej za zwrot rzeczy. Rozdział IV. Przestępstwa rozbójnicze: 17. Wprowadzenie. 18. Przedmioty ochrony przepisów i przedmioty przestępstw. 19. Strony przedmiotowe. 20. Strony podmiotowe. 21. Zbieg przepisów i zbieg przestępstw. Rozdział V. Paserstwo: 22. Paserstwo - etymologia pojęcia i historyczna ewolucja regulacji. 23. Paserstwo umyślne w Kodeksie karnym z 1997 r. 24. Paserstwo nieumyślne w Kodeksie Karnym z 1997 r. 25. Paserstwo programu komputerowego w Kodeksie karnym z 1997 r. Rozdział VI. Inne przestępstwa przeciwko mieniu: 26. Przestępstwo piractwa komputerowego. 27. Kradzież impulsów telefonicznych. 28. Przestępstwo szantażu. 29. Oszustwo komputerowe. 30. Przestępstwo uszkodzenia rzeczy. 31. Zabór pojazdu mechanicznego. 32. Kradzież leśna. Rozdział VII. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Zagadnienia ogólne. 33. Wprowadzenie. 34. Uwagi historyczno-prawne. 35. Uwagi prawno-porównawcze. 36. Uwagi systemowe. 37. Obrót gospodarczy jako przedmiot karnoprawnej ochrony. 38. Statystyki związane z przestępstwami przeciwko obrotowi gospodarczemu. Rozdział VIII. Przestępstwo niegospodarności: 39. Wprowadzenie. 40. Przedmiot ochrony. 41. Przedmiot czynu. 41. Strona przedmiotowa czynu. 43. Strona podmiotowa czynu. 44. Zagrożenia karne i tryby ścigania. Rozdział IX. Przestępstwo łapownictwa gospodarczego: 45. Wprowadzenie. 46. Przedmiot ochrony. 47. Podmiot. 48. Strona przedmiotowa. 49. Strona podmiotowa. 50. Wypadek mniejszej wagi. 51. Zbiegi przepisów ustawy. Rozdział X. Oszustwa gospodarcze: 52. Oszustwo kredytowe, subwencyjne i w zakresie zamówień publicznch. 53. Oszustwo ubezpieczeniowe. Rozdział XI. Przestępstwo prania pieniędzy: 54. Wprowadzenie. 55. Przedmiot ochrony. 56. Strona przedmiotowa. 57. Podmiot. 58. Strona podmiotowa. 59. Sankcja karna. Rozdział XII. Przestępstwa przeciwko wierzycielom: 60. Wprowadzenie. 61. Geneza i rozwój przestępstw przeciwko wierzycielom. Przedmiot ochrony. 63. Podmioty czynów zabronionych. 64. Karalne niezaspokojenie należności wierzyciela. 65. Karalne bankructwa. 66. Karalna korupcja na szkodę wierzyciela. 67. Sankcje karne i tryby ścigania. Rozdział XIII. Przestępstwa przeciwko przetargowi publicznemu. 68. Wprowadzenie. 69. Przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia przetargu publicznego. 70. Przestępstwo dezinformacji instytucji finansowej w celu uzyskania zamówienia publicznego. 71. Przetępstwo ukrywania niebezpieczeństwa finansowego w związku z zamówieniem publicznym. 72. Klauzula niekaralności. Rozdział XIV. Inne przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu: 73. Nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji gospodarczej. 74. Przestępstwo lichwy. 75. Fałszerstwo w oznaczeniu produktu. Rozdział XV. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi: 76. Zagadnienia ogólne. 77. Przestępstwa związane z fałszowaniem środków płatniczych. 78. Przestępstwa związane z fałszowaniem znaków i narzędzi oraz z dezinformacją w obrocie papierami wartościowymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again