Form of Work
E-booki
(8)
IBUK Libra
(7)
Książki
(5)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
ebookpoint BIBLIO
(1)
Status
only on-site
(3)
available
(2)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(3)
Author
zbiorowa Praca
(3)
Białoszewski Dariusz
(1)
Bukowski Zbigniew
(1)
Colonna-Kasjan Daniela
(1)
Derda Olga
(1)
Dobrakowski Paweł
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna (1945- )
(1)
Furman Joanna
(1)
Gawłowski Robert
(1)
Gola Jan
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Grabowska Tatiana
(1)
Grusiewicz Mirosław
(1)
Grzegorzewska Maria Katarzyna
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Hallada Marek
(1)
Jasiński Andrzej Henryk (1950- )
(1)
Kamińska-Małek Aleksandra (1976- )
(1)
Kamosiński Sławomir
(1)
Karcz-Taranowicz Eugenia
(1)
Klasińska Barbara
(1)
Klimczak Dariusz Piotr
(1)
Kocowski Tadeusz
(1)
Korabiewska Izabela
(1)
Kowalczyk Weronika
(1)
Kryk Gabriela
(1)
Kulej Wiktoria
(1)
Laskowski Mirosław
(1)
Lewandowska Monika
(1)
Lulek Barbara
(1)
Makowski Krzysztof
(1)
Mazaraki Karolina
(1)
Nowakowska Aleksandra
(1)
Oleśniewicz Piotr (1968- )
(1)
Ostrowska Małgorzata
(1)
Ostrowski Kazimierz
(1)
Piasecka Małgorzata
(1)
Pisarczyk Łukasz
(1)
Przewoźnik Sylwia
(1)
Przygodzki Zbigniew
(1)
Rzeńca Agnieszka
(1)
Skowroński Piotr
(1)
Sobieszczyk Maria
(1)
Stelina Jakub
(1)
Urbańska Magda
(1)
Waloszek Danuta (1947- )
(1)
Wereszczyńska Katarzyna
(1)
Wojciechowska Katarzyna
(1)
Zbiorowa Praca
(1)
Łabuz-Roszak Beata
(1)
Żukiewicz Arkadiusz
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(10)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(12)
English
(1)
Subject
Partycypacja społeczna
(3)
Gospodarka
(2)
Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Administracja publiczna
(1)
Akademia Sztuki Wojennej
(1)
Aktywność fizyczna
(1)
Altruizm
(1)
Animaloterapia
(1)
Animatorzy kultury
(1)
Audyt wewnętrzny
(1)
COVID-19
(1)
Cele życiowe
(1)
Dogoterapia
(1)
Dzieciństwo
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko w wieku wczesnoszkolnym
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Emergentyzm
(1)
Epidemie
(1)
Felinoterapia
(1)
Główny Instytut Górnictwa
(1)
Hipoterapia
(1)
Innowacje
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Kompetencje medialne
(1)
Konflikt szkolny
(1)
Konsultacje społeczne
(1)
Kontrola zarządcza
(1)
Kształcenie
(1)
Marketing
(1)
Mediacja szkolna
(1)
Mediatorzy szkolni
(1)
Muzykoterapia
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Oficerowie
(1)
Organizacja
(1)
Państwo
(1)
Pedagogika muzyki
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Praca hybrydowa
(1)
Prawo
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo finansów publicznych
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Profilaktyka społeczna
(1)
Profilaktyka zdrowotna
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Reformy nauki i szkolnictwa wyższego
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Socjologia dzieciństwa
(1)
Społeczności lokalne
(1)
StethoMe®
(1)
Strabag
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo wojskowe
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Trudności wychowawcze
(1)
Umuzykalnianie
(1)
Wady postawy
(1)
Wybory samorządowe
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wychowanie estetyczne
(1)
Wychowanie moralne
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Zachowanie prospołeczne
(1)
Zarządzanie
(1)
Zastosowania komputerów w edukacji
(1)
Zawodowa służba wojskowa
(1)
Zwyczaje żywieniowe
(1)
Subject: time
2001-
(2)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(2)
Case study (studium przypadku)
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie Edukacja Jutra)
ISBN: 978-83-66165-62-5
Wstęp. Część I. Społeczno-kulturowe warunki zmian w edukacji. Rozdział 1. Potencjał kategorii emergencji w rozpoznawaniu kwestii społeczno-humanistycznych. Rozdział 2. Zwrot edukacyjny w perspektywie kulturowej. Rozdział 3. Środowiskowe strategie profilaktyczne jako obszar zainteresowania pedagogiki społecznej. Ewolucja teorii i praktyki pedagogicznej. Część II. Edukacja w okresie dzieciństwa a przyszłe losy człowieka. Rozdział 1. Ochrona dziecka i dzieciństwa? Niektóre, wybrane aspekty. Rozdział 2. Oczekiwania rodziców i nauczycieli w obszarze zaangażowania w proces edukacji dziecka. Afirmacja pozoru współpracy. Rozdział 3. Grupa wielowiekowa szansą na adaptację dziecka do warunków przedszkola. Rozdział 4. Plany życiowe młodszych uczniów. Część III. Zagadnienia dydaktyczno-wychowawcze we współczesnej szkole. Rozdział 1. W kręgu problemów wychowawczych współczesnej szkoły - recepcja postaw uczniów przez nauczycieli wybranych placówek oświatowych. Rozdział 2. Mediator w szkole - szansa na porozumienie w konfliktach szkolnych i rówieśniczych. Rozdział 3. Dlaczego edukacja muzyczna jest ważna? Rozdział 4. Komputer w małej szkole. Rozdział 5. Animatorzy kultury jako wychowawcy dzieci i młodzieży. Część IV. Wychowanie moralne w edukacji człowieka. Rozdział 1. Rola wartości etycznych we współczesnym świecie a wpływy wychowania i środowisko życia jednostki. Rozdział 2. Dialog w wychowaniu do wartości w szkole. Rozdział 3. Przyszłe nauczycielki wobec aktywności prospołecznej jako celu wychowania moralnego ucznia. Część V. Edukacja zdrowotna, profilaktyka i terapia. Rozdział 1. Wybrane aspekty procesu wychowania fizycznego w opinii dzieci i młodzieży bydgoskich szkół. Rozdział 2. Aktywność fizyczna u dzieci w wieku szkolnym jako profilaktyka wad postawy. Rozdział 3. Wiedza i nawyki żywieniowe dzieci w wieku szkolnym w zakresie gospodarki wapniowo-fosforanowej. Rozdział 4. Rola muzyki w wychowaniu, edukacji i terapii uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Rozdział 5. Wybrane metody zooterapii w leczeniu dzieci z autyzmem. Część VI. Edukacja wyższa w toku przemian cywilizacyjnych. Rozdział 1. Przemiany szkolnictwa wyższego - między globalnymi procesami a tradycją. Rozdział 2. Czas pandemii czasem innowacyjności, kreatywności i próby nauczyciela akademickiego. Rozdział 3. Wolność, Tomku, w swoim domku? Uwarunkowania warsztatu pracy i nauki na studiach pedagogicznych w czasach pandemii. Rozdział 4. Przygotowanie zawodowe kadry oficerskiej polskich sił zbrojnych. Rozdział 5. Badania losów absolwentów Akademii Sztuki Wojennej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-796-9983-4
Autorzy książki EkoMiasto#Społeczeństwo koncentrują się na wymiarze społecznym zrównoważonego rozwoju przestrzeni zurbanizowanych. Miasto interpretowane jest tutaj przez pryzmat relacji międzyludzkich, jakości życia, dziedzictwa kulturowego oraz aktywności społeczności miejskich. Ideą przewodnią monografii jest teza wskazująca, że współpraca, konsensus i współtworzenie miasta przez jego użytkowników są kluczowym warunkiem i wyzwaniem determinującym rozwój społeczno-gospodarczy.W pierwszych rozdziałach publikacji autorzy skupiają uwagę na wyzwaniach dotyczących warunków i jakości życia w mieście oraz możliwościach rozwiązywania problemów społecznych. Kontekstem zachowań społecznych i jednocześnie potencjałem rozwojowym jest spuścizna i dziedzictwo kulturowe. W tej części pracy uwaga czytelnika zwrócona zostaje na rolę społeczności miejskich w tworzeniu tożsamości miasta i materialnych wartości kulturowych oraz ich wykorzystaniu i ochronie.Kolejne rozdziały dotyczą znaczenia i warunków kształtowania aktywnego zaangażowania mieszkańców w procesy rozwoju, odnosząc się do takich zagadnień, jak: współtworzenie społeczeństwa obywatelskiego poprzez organizacje pozarządowe i ruchy miejskie, komunikacja i partycypacja społeczna, kapitał społeczny, konflikty społeczne i negocjacje.Ostatnie rozdziały traktują o wyzwaniach i potencjale w zakresie budowania społeczeństwa informacyjnego w mieście oraz istocie zdrowia środowiskowego.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu dostępu, który można odebrać w bibliotece.
Book
In basket
(Sektor Publiczny w Praktyce. Ustrój i organizacja)
ISBN: 978-83-8291-235-7
Zawiera: O autorach; Wykaz skrótów; Bibliografia; Wstęp; Rozdział I. Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej 1. Pojęcie organizacji i zarządzania 2. Rodowód i ewolucja administracji publicznej 3. W poszukiwaniu najlepszych rozwiązań Rozdział II. Kierownictwo 1. Kierownictwo jako instytucja prawna 2. Kierownictwo jako zagadnienie organizacyjne i zarządcze Rozdział III. Planowanie strategiczne i polityka rozwojowa 1. Czym jest planowanie 2. Najważniejsze metody planowania strategicznego 3. Instrumenty prawne 4. Narzędzia do zarządzania strategicznego w samorządach 5. Ewaluacja 6. Błędy polskich strategii samorządowych Rozdział IV. Realizacja zadań publicznych 1. Uwagi ogólne 2. Formy organizacyjno-prawne realizacji zadań publicznych 3. Zlecanie zadań podmiotom zewnętrznym 4. Współtworzenie zadań publicznych Rozdział V. Zarządzanie projektami w administracji publicznej 1. Czym jest projekt i jak nim zarządzać 2. Zespół projektowy 3. Biuro zarządzania projektami i jego funkcjonalności 4. Zasady opracowywania projektu 5. Projekty publiczne 6. Zarządzanie problemowe Rozdział VI. Partycypacja społeczna 1. Partycypacja społeczna/obywatelska – definicja zjawiska 2. Infrastruktura partycypacji społecznej 3. Społeczeństwo obywatelskie 4. Budżet obywatelski jako przejaw partycypacji społecznej 5. Idea prawa do miasta 6. Nowe miejsce organizacji pozarządowych Rozdział VII. Doradztwo w administracji publicznej 1. Istota doradztwa w administracji publicznej 2. Podstawy prawne działalności doradczej 3. Organizacje międzynarodowe świadczące usługi doradcze 4. Organizacje krajowe świadczące usługi doradcze Rozdział VIII. Zarządzanie jakością w administracji publicznej 1. Geneza zarządzania jakością 2. Czym jest jakość w administracji publicznej 3. Systemy zarządzania jakością w administracji publicznej 3.1. ISO 3.2. Analiza rozwoju instytucjonalnego urzędu 3.3. Wspólnotowa Metoda Oceny – CAF 4. Narzędzia wykorzystywane do zarządzania jakością w administracji publicznej 4.1. Tajemniczy klient 4.2. Benchmarking 4.3. Narzędzia partycypacyjne w zarządzaniu publicznym 4.4. Narzędzia kwestionariuszowe Rozdział IX. Kontrola zarządcza 1. Uwagi ogólne 2. Zasady i cele kontroli zarządczej 3. Poziomy kontroli zarządczej 4. Standardy kontroli zarządczej 5. Zarządzanie ryzykiem Rozdział X. Audyt wewnętrzny 1. Definicja i istota audytu wewnętrznego 2. Podstawy prawne audytu wewnętrznego 3. Zasady i cele audytu wewnętrznego 4. Organizacja audytu wewnętrznego 5. Praktyka funkcjonowania audytu wewnętrznego Rozdział XI. Informacja i dane publiczne 1. Prawne podstawy funkcjonowania informacji publicznej 2. Zasada jawności w samorządzie terytorialnym 3. Nowe formy zbierania informacji na temat realizowanych zadań publicznych 4. Rozwój sztucznej inteligencji (AI) w administracji publicznej Rozdział XII. Organizacja urzędu 1. Schemat organizacyjny i zespół 2. Reguły organizacyjne. Statut i regulamin 3. Definicja obszarów wspólnych i odrębnych rządu i administracji samorządowej 4. Centra usług wspólnych 5. Komunikacja w administracji publicznej Rozdział XIII. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej 1. Podstawy prawne zarządzania zasobami ludzkimi 2. Systemy motywacyjne w administracji publicznej 3. Systemy oceniające 4. Doskonalenie kadr, szkolenia i podnoszenie kwalifikacji 5. Ogólna charakterystyka zarządzania zasobami ludzkimi Rozdział XIV. Zarządzanie kryzysowe – „nowe” wyzwanie administracji publicznej 1. Prawne podstawy zarządzania kryzysowego 2. Praktyczne aspekty zarządzania kryzysowego na szczeblu wykonawczym 3. Pandemia COVID-19 w Polsce na tle zasad zarządzania kryzysowego Rozdział XV. Najnowsze trendy w zarządzaniu publicznym 1. Zarządzanie centrum miasta jako odpowiedź na silosowość działania administracji publicznej 2. Zarządzanie wartością publiczną 3. Policy Lab 4. Interwencje behawioralne; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-64788-59-8
1. Partycypacja społeczna (zagadnienia ogólne): Partycypacja społeczna (pojęcie, aspekty teoretyczne); Partycypacja społeczna warunkiem dobrego zarządzania? Wybrane zagadnienia; Mechanizmy partycypacji społecznej w świetle regulacji statutowych - wnioski i postulaty; 2. Partycypacja społeczna w administrowaniu lokalnym: Konsultacje społeczne na szczeblu lokalnym - praktyczne aspekty planowania procesu konsultacji; Konsultacje społeczne (ujęcie procesualne); Budżet obywatelski - oczekiwania, realia; 3. Partycypacja społeczna w procedurze wyborczej i kontrolnej: Korzystanie z czynnego prawa wyborczego przez osoby niepełnosprawne - wybrane zagadnienia; Uprawnienie do głosowania jako jeden ze sposobów realizacji zasady partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym; Udział mieszkańców gminy w procedurze odwołania jej organów i świadomość jego znaczenia; 4. Partycypacja społeczna w podejmowaniu rozstrzygnięć oraz w realizacji zadań publicznych: Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w działalności uchwałodawczej rad gmin i rad powiatów - wnioski de lege lata i de lege ferenda; Organizacje pozarządowe partnerem samorządu gminnego - wyzwania i bariery.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-7695-470-7
Publikacja zawiera teksty zgłoszone na zorganizowaną 22 listopada 2013 roku przez Katedrę Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu konferencję naukową pt. „Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej”. Zamysłem konferencji było doprowadzenie do spotkania prawników i ekonomistów wrocławskiego środowiska naukowego celem dokonania wymiany poglądów i opinii na temat aktualnego stanu naszej gospodarki, uwarunkowań prawnych i ekonomicznych, w jakich funkcjonuje przedsiębiorca, a także problemów dydaktycznych związanych z prezentacją studentom problematyki gospodarczej. W związku z tym jej uczestnikami byli głównie, choć nie wyłącznie, pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Wydziału Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Liczba zgłoszonych na konferencję opracowań zdaje się dowodzić, że inicjatywa jej odbycia znajduje uznanie środowiska. Świadczyły o tym liczne głosy w dyskusji akceptujące podjęte działania i sugerujące konieczność ich bezwzględnego kontynuowania. Podejmując to wyzwanie, chcemy doprowadzić do tego, aby spotkania te odbywały się w cyklu dwuletnim i na trwałe wpisały się w działania środowiska akademickiego Wrocławia. Naszym zamiarem jest także poszerzanie kręgu podmiotów i osób uczestniczących w tych spotkaniach. Grono współorganizatorów konferencji zaplanowanej na rok 2015 poszerzone będzie o pracowników Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Mamy nadzieję, iż odbywające się co dwa lata seminaria prawników i ekonomistów środowiska wrocławskiego pt. „Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej” zyskają zainteresowanie organizacji samorządowych przedsiębiorców, a także przedstawicieli władz lokalnych. W tym miejscu pragniemy podziękować „Impel Security Polska” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu za pomoc w organizacji pierwszej konferencji. Pozwalamy sobie wyrazić nadzieję, że niniejsza książka stanie się ważną pozycją prowadzonego współcześnie dyskursu naukowego na temat roli, jaką nauka prawa i nauka ekonomii wywierają i wywierć powinny na współczesną rzeczywistość gospodarczą. Sądzimy także, że lektura opracowań w niej zawartych stanowić będzie interesującą i pouczającą lekturę. Jan Gola Tadeusz Kocowski
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8018-057-4
Zawiera: R. 1 Wybory samorządowe: Wybory samorządowe 2014; Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców; Prawa wyborcze cudzoziemców w wyborach samorządowych w Polsce na tle rozwiązań prawno-międzynarodowych oraz regulacji innych krajów; Wybory samorządowe w obliczu niewystarczającej liczby kandydatów do stworzenia warunków konkurencji w ubieganiu się o mandat radnego lub wójta; Używanie herbów i nazw miast dla celów komercyjnych; Wygaśnięcie mandatu radnego jednostki samorządu terytorialnego oraz mandatu organu wykonawczego gminy w świetle przepisów kodeksu wyborczego; O odpolitycznieniu organizacji wyborów samorządowych - uwagi de lege ferenda; Analiza finansowania samorządowych kampanii wyborczych w Polsce; Analiza finansowania samorządowych kampanii wyborczych w Polsce; Partycypacja wyborcza kobiet w wyborach do samorządu terytorialnego w latach 1990-2010; Kobiety w gminnych organach władzy na przykładzie regionu Kujaw i Pomorza w latach 1998-2010; Wykroczenia wyborcze; Odpowiedzialność za korupcję w wyborach do samorządu terytorialnego w świetle art. 250a kodeksu karnego. R.2 Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym: Partycypacja mieszkańców w organach jednostek samorządu terytorialnego - uwagi de lege lata i wnioski de lege ferenda; Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy, powiatu i województwa; Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o referendum lokalnym. R.3 Gospodarka lokalna: Gminy obwarzankowe w Polsce na przykładzie Kujaw i Pomorza; Wpływ Unii Europejskiej na samorząd terytorialny Estonii; Zaspokajanie potrzeb wspólnot lokalnych w obszarach ochrony zdrowia, pomocy społecznej i ochrony rodziny; Rola samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju innowacyjności; Lotnisko jako element realizacji polityki kształtowania rozwoju regionu przez władze samorządowe. R. 4 Wybrane zagadnienia prawne związane z organizacją i funkcjonowaniem samorządu terytorialnego; Komisja rewizyjna w strukturze organów jednostek samorządu terytorialnego; Samorząd jako zdecentralizowana forma administracji publicznej w Polsce i w RFN; Podstawy prawne funkcjonowania klubów radnych w ramach organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego; Administrator bezpieczeństwa informacji w jednostkach samorządu terytorialnego - zagadnienia wybrane.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
E-book
In basket
Czasopismo z zakresu nauk prawnych. Wydawane od 1974 roku. Autorami tekstów są nie tylko wybitni naukowcy, ale również praktycy polscy i zagraniczni. Opisują i wyjaśniają problemy pojawiające się w prawie polskim i innych krajów, a także w prawie międzynarodowym. W czasopiśmie publikowane są artykuły w językach polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
W numerze [Contents] ARTYKUŁY [Articles] Grzegorz Gorzelak: Wykorzystanie środków Unii Europejskiej dla rozwoju kraju – wstępne analizy [The use of the European Union financial resources for the development of the country: Preliminary analyses], doi: 10.7366/1509499535701, s. 5–25; Magdalena Szmytkowska: Top-down czy bottom-up? Dylematy kształtowania policentrycznych obszarów metropolitalnych na przykładzie Trójmiasta [Top-down or bottom-up? The dilemmas of creating polycentric metropolitan areas: Case study of the Tri-City], doi: 10.7366/1509499535702, s. 26–45; Joanna Rakowska: Codzienne dojazdy do pracy jako ekonomiczne kryterium rządowych klasyfikacji i delimitacji obszarów (na przykładzie USA i Kanady) [Commuting as an economic criterion of categorization and delimitation of areas (examples of US and Canadian governmental classifications)], doi: 10.7366/1509499535703, s. 46–59; Alexander Tölle: Zintegrowane formy planowania i zarządzania rozwojem lokalnym a instrumentarium planistyczne. System polski na tle systemu niemieckiego [Integrated forms of planning and managing local development and the planning toolkit The contrast between the Polish and the German system], doi: 10.7366/1509499535704, s. 60–75; Jolanta Kluba: Okresowe migracje zarobkowe z rodzin rolniczych – przyczynek do analizy opolskich migracji [Temporary labour migrations in farmers’ families A preliminary study of the Opolskie voivodeship’s migrations], doi: 10.7366/1509499535705, s. 76–86; Przemysław Sadura, Dorota Olko: Interwencja socjologiczna jako odpowiedź na kryzys miasta. Studium przypadku konsultacji w sprawie modernizacji ul. Kawęczyńskiej w Warszawie [Sociological intervention as a response to the crisis of the city. A case study of the renovation of Kawęczyńska Street in Warsaw], doi: 10.7366/1509499535706, s. 87–104; Krzysztof Janc: Związki pomiędzy światem on-line i off-line na przykładzie widoczności oraz powiązań pomiędzy miastami w cyberprzestrzeni [On-line and off-line world relations on the example of visibility and connections between cities in the cyberspace], doi: 10.7366/1509499535707, s. 105–124. RECENZJE [Book reviews] Stanisław Ciok: Magdalena Belof, 2013, Teoria a praktyka planowania regionalnego. Doświadczenia polskie w planowaniu przestrzennym po 1998 r., doi: 10.7366/1509499535708, s. 125–131.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
ISBN: 978-83-8175-210-7
Wstęp; Rozdział 1. Innowacja - co to takiego? 1.1. Pojęcie i klasyfikacja innowacji 1.2. Nowe rodzaje innowacji 1.3. Jak mierzyć innowacje i innowacyjność? 1.4. Skąd się biorą innowacje? Rozdział 2. Czy proces innowacyjny/w .te nadal istnieje? 2.1. Trzy klasyczne triady 2.2. Jak rozumieć współczesny proces innowacji? 2.3. Transformacja wyników prac B+R w innowacje 2.4. Jaki model innowacji dla malej firmy? 2.5. Wieloprocesowy model innowacji dla dużej firmy Rozdział 3. Co słychać w świecie innowacji? 3.1. Sześć megatrendów 3.2. Jeszcze o światowej scenie innowacji 3.3. Innowacje z koronawirusem w tle Rozdział 4. Kto gra na narodowej scenie innowacji? 4.1. Koncepcja sceny innowacji i jej aktorzy 4.2. Przedsiębiorca-innowator 4.3. Przedsiębiorczy uniwersytet 4.4. Przedsiębiorcze państwo 4.5. Społeczeństwo obywatelskie Rozdział 5. Czy innowacje są wrażliwe na stan gospodarki? 5.1. Wzrost gospodarczy a innowacje 5.2. Ogólna ocena poziomu innowacyjności polskiej gospodark 5.3. Czy w polskim przemyśle panuje stagnacja innowacji? 5.4. "Recepta na innowacje" 5.5. Innowacja potrzebuje finansowego wsparcia Rozdział 6. Co sprzyja, a co przeszkadza współpracy na linii biznes-nauka? 6.1. Podejmowanie współpracy firm z jednostkami naukowo-bada 6.2. Czynniki sprzyjające współpracy 6.3. Motywatory i bariery współpracy w polskich warunkach 6.4. Zderzenie dwóch punktów widzenia 6.5. Regionalna scena innowacji jako arena współpracy Rozdział 7. Marketing na rynku innowacji: Co to takiego? 7.1. Czy istnieje rynek innowacji? 7.2. Marketing a procesy innowacyjne 7.3. Marketing S2B Rozdział 8. Gdzie innowacja spotyka się z marketingiem? 8.1. Wprowadzenie 8.2. Punkty styczności 8.3. Łączniki między innowacjami i marketingiem Rozdział 9. Czy innowacja osiągnie sukces bez prawnika? 9.1. Rola ochrony własności intelektualnej 9.2. Rozwiązania prawne 9.3. Zasady zarządzania własnością intelektualną 9.4. Procedury ochronne Rozdział 10. Audyt innowacyjny czy technologiczny? 10.1. Pojęcie i rodzaje audytu 10.2. Audyt technologiczny jako narzędzie diagnostyczne 10.3. Procedura audytu technologicznego; Zamiast zakończenia; Wyzwania dla innowatorów, przedsiębiorców i menedżerów; Załączniki; Studia przypadków; 1. Poznański startup, który stworzył e-stetoskop; 2. Marketing GIG - wart naśladowania; 3. Audyt technologiczny spółki Strabag Polska; Bibliografia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again