Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(5)
available
(3)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(5)
Author
Żebrowski Waldemar
(2)
Bankowicz Bożena
(1)
Jakubowski Wojciech
(1)
Kalicki Wojciech
(1)
Rogowska Barbara
(1)
Sokół Wojciech
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Żmigrodzki Marek
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Partie polityczne
(6)
Polityka
(5)
Polska
(5)
Rosja
(3)
Demokracja
(2)
Estonia
(2)
Francja
(2)
Izrael
(2)
Japonia
(2)
Litwa
(2)
Niemcy
(2)
Państwo
(2)
Stany Zjednoczone
(2)
Szwajcaria
(2)
Słowacja
(2)
Łotwa
(2)
Dylomacja
(1)
Globalizacja
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Integracja europejska
(1)
Komunizm
(1)
Konserwatyzm
(1)
Liberalizm
(1)
Nauki polityczne
(1)
Nauki polityczne -- podręcznik akademicki
(1)
Nauki społeczne
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
System obronny państwa
(1)
Unia Europejska
(1)
Wspólnota Niepodległych Państw
(1)
Subject: place
Austria
(2)
Białoruś
(2)
Czechy
(2)
Ukraina
(2)
Wielka Brytania
(2)
6 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis)
ISBN: 978-83-229-2965-0
1. Zagadnienia teoretyczne. Państwo polskie jako wartość: Analiza projektu konstytucyjnego przegotowanego przez Józefa Buzka; Państwo w polskiej myśli liberalnej do wybuchu II wojny światowej; Ustrój a racja stanu w myśli politycznej Adolfa Marii Bocheńskiego; Suwerenność narodu i państwa polskiego w myśli politycznej polskiej opozycji 1976-1981; Państwo polskie w myśli Gianfranca Migali; Państwo w myśli politycznej ugrupowań skrajnie prawicowych, narodowo-socjalistycznych i neopogańskich w Polsce przełomu XX i XXI wieku; "Spółka pracy państwo-społeczeństwo" w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego. Próba interpretacji pojęcia; 2. Rola i funkcje państwa polskiego w praktyce historyczno-politycznej XX wieku: "Ludowe" Wojsko Polskie w walce przeciwko niepodległościowemu podziemiu zbrojnemu 1945-1948; Ziemie Zachodnie jako element gry politycznej między PPR i PSL. Aspekt propagandowy; Ruch ludowy na polskiej scenie politycznej lat 1945-1947; 3. Polska jako podmiot stosunków międzynarodowych w myśli politycznej: Polska i integracja gospodarcze Europy w koncepcjach polskich socjalistów emigracyjnych; Stosunki polsko-radzieckie i polsko-rosyjskie w publicystyce polskich ugrupowań antykomunistycznych drugiej połowy lat 70 i lat 80 XX wieku. Zarys problemu; Polityka III RP wobec Polonii i Polaków zamieszkałych poza granicami kraju. Zarys problemu; Unia Europejska a polityka wschodnia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-012-5
Cz.I Polityka jako zjawisko społeczne: 1. Polityka w życiu społecznym, 2. Kultura polityczna społeczeństwa, 3. Typy i funkcje kultury politycznej, 4. Historia polityki. Cz.II Psychologiczne aspekty polityki: 5. Człowiek przedmiotem poznania, 6. Czynniki regulujące postępowanie człowieka, 7. Człowiek w grupie, 8. Struktura społeczna, 9. Naród w sensie etnicznym i politycznym, 10. Człowiek w sensie polityki. Cz.III Instytucjonalne aspekty polityki: Dz.I Elementy teorii państwa: 11. Państwo jako organizator życia społecznego, 12. Początki państwa, 13 .Historyczny rozwój państw, 14. Dylematy konstytucyjne państw, 15. Struktura współczesnego państwa, Dz.II Partycypacja polityczna: 16.Tradycje i zasady demokracji liberalnej, 17. Idea społeczeństwa obywatelskiego, 18. Aktywność polityczna obywateli w systemie demokratycznym, 19. Kryteria demokratyzmu postaw społecznych , stosunków politycznych i państwa, 20. Przywództwo i elity polityczne, 21. Media masowe w życiu społecznym, 22. Szanse i zagrożenia dla ładu demokratycznego, Dz.III Współczesne systemy polityczne: 23. System polityczny państwa, 24. Dynamika systemu rządów w państwach demokratycznych, 25. Transformacja ustrojowa państw postsocjalistycznych, 26. Systemy polityczne państw Unii Europejskiej, 27. Systemy polityczne państw Europy nie będących członkami Unii Europejskiej, 28 .Systemy polityczne państw WNP, 29. Systemy polityczne wybranych państw pozaeuropejskich, 30. Ustrój Stolicy Apostolskiej i Zakonu Maltańskiego, Cz.IV Symboliczno-kulturowe aspekty polityki: 31.Religia w życiu społecznym, 32.Kultura popularna w życiu społecznym, 33. Współczesna myśl polityczna, Cz.V Międzynarodowe aspekty polityki : 34. Stosunki międzynarodowe i ich uwarunkowania, 35. Czynniki rozwoju, aktywności i zmienności społeczności międzynarodowej, 36. Międzynarodowe stosunki polityczne, 37 .Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, 38. Międzynarodowe stosunki kulturalne, 39. Zjawiska i problemy globalne. Cz.VI Ponadnarodowe aspekty polityki. Dz.1 Integracja europejska: 40. Europejskie ład polityczny XIX i XX wieku, 41. Idea integracji europejskiej, 42. Integracja gospodarcza państw Unii Europejskiej, 43. Unia Europejska jako wspólnota ponadnarodowa, 44. Instytucje Unii Europejskiej, 45. System prawa Unii Europejskiej, 46. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, 47. Trzeci filar Unii Europejskiej - przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, Dz.II Postradziecka przestrzeń polityczna: 48. Geneza i działalność Wspólnoty Niepodległych Państw, 49 .Stosunki Unii europejskiej z Federacją Rosyjską, 50. Integracja gospodarcza w ramach Wspólnoty niepodległych Państw, Dz.III Globalizacja i regionalizmy we współczesnym świecie: 51. Globalizacja we współczesnym świecie, 52. Ruchy regionalistyczne jako forma nacjonalizmu we współczesnej Europie i ich możliwy wpływ na ideę zjednoczonej Europy, Cz.VII System polityczny współczesnej Polski, Dz.I Uwarunkowania historyczne: 53. Polskie tradycje polityczne - liberalizm i romantyzm, 54. Polskie tradycje konstytucyjne, 55. Tradycje polskiej kultury politycznej XIX i XX wieku, 56. Dziedzictwo Polskie Ludowej, 57. Psychologiczne aspekty transformacji systemowej, Dz.II Aspekty polityczno ustrojowe: 58. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i naczelne zasady ustrojowe państwa, 59. Ustrój organów władzy państwowej w RP, 60.System samorządu lokalnego w RP, 61. Partie i system partyjny w RP, 62. Instytucje bezpieczeństwa narodowego RP, 63. Polska polityka zagraniczna, Dz.III Aspekty społeczno-socjalne: 64. Demokracja gospodarcza i dialog społeczny. Wybrane problemy, 65. Polityka społeczna i kwestie społeczne w okresie transformacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2055-6
R.1 Pojęcie, geneza i badania partii politycznych; R.2 Klasyfikacja partii; R.3 Funkcje partii politycznych; R.4 Zarządzanie strategiczne partią polityczną; R.5 Systemy partyjne; R.6 Partie w systemach politycznych; R.7 Partie polityczne na arenie wyborczeji gabinetowej R.8 Partie polityczne i system partyjny w Polsce w la tach 1991-2001; R.9 Status prawny partii politycznych w Polsce. Aneks: Finansowanie polityki; Ch-ka współczesnych sys temów partyjnych wybranych państw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again