Form of Work
Książki
(12)
Status
only on-site
(12)
available
(6)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(12)
Author
Antoszewski Andrzej
(6)
Herbut Ryszard
(2)
Alberski Robert
(1)
Chmaj Marek
(1)
Czerwiński Marek
(1)
Juchnowski Jerzy
(1)
Migalski Marek
(1)
Nohlen Dieter
(1)
Sielski Jerzy
(1)
Sroka Jacek
(1)
Wiktor Zbigniew
(1)
Wiszniowski Robert
(1)
Zięba Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Partie polityczne
(12)
Państwo
(5)
Demokracja
(4)
Integracja europejska
(2)
Liberalizm
(2)
Polityka
(2)
Socjaldemokratyzm
(2)
Wybory
(2)
Antoszewski, Andrzej
(1)
Ekstremizm polityczny
(1)
Europa
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Konserwatyzm
(1)
Kraje kapitalistyczne
(1)
Lewica (polit.)
(1)
Międzynarodówka Socjalistyczna
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Organizacje międzyparlamentarne
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Prawica (polit.)
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Przywództwo
(1)
Rząd (organ państw.)
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Transformacja systemu społeczno-politycznego
(1)
Unia Demokratyczna
(1)
Wspólnota Europejska
(1)
Wybory parlamentarne
(1)
Władza państwowa
(1)
Subject: time
1901-2000
(1)
1945-
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Genre/Form
Księga pamiątkowa
(1)
12 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-229-1716-3
1. Proces demokratyzacji Europy Środkowo-Wschodniej - przesłanki i przebieg. 2. Polityczne, ekonomiczne oraz kulturowe ograniczenia procesu demokratyzacji. 3. Forma rządu. 4. Wybory parlamentarne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Polityczne konsekwencje systemów wyborczych. 5. Partie polityczne wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej. 6. Systemy partyjne krajów Europy Centralnej i Wschodniej oraz wzorce rywalizacji politycznej. 7. Narodziny strategii korporatywnej? Kierunki przemian stosunków przemysłowych w Europie Środkowo-Wschodniej. 9. Państwa Europy Środkowo-Wschodniej w procesie integracji europejskiej. 10. Perspektywy demokracji w Europie Środkowo-Wschodniej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-233-1930-8
1.Organizacje międzynarodowe partii politycznych jako przedmiot naukowej refleksji, 2.Międzyanrodówka Liberalna, 3.Międzynarodówka Socjalistyczna, 4.Międzynarodówka Partii Chrześcijańsko-Demokratycznych i Ludowych, 5.Międzyanrodowa Unia Demokratyczna (międzynarodówka konserwatywna)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89275-51-1
1.Czechy, 2.Słowacja, 3.Węgry, 4.Rosja, 5.Litwa, Łotwa i Estonia, 6.Ukraina, 7.Rumunia, 8.Bułgaria, 9.Słownia, 10.Chorawacja, 11.Macedonia, 12.Polska
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7611-206-0
1. Aktualna kondycja europejskiej demokracji; 2. Partie polityczne w Europie na przełomie wieków; 3. Partie socjaldemokratyczne; 4. Partie konserwatywne i chrześcijańsko-demokratyczne; 5. Partie liberalne; 6. Partie ekologiczne; 7. Partie radykalne; 8. Ewolucja systemów partyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej po 1990 roku; Partie i systemy partyjne państw Unii Europejskiej: w stronę konwergencji? Próba podsumowania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-986-4
I. Teoretyczne aspekty przywództwa politycznego i partyjnego: Typologia podmiotów polityki ze względu na zasięg wpływu; Przywództwo transformacyjne; Przywództwo polityczne a socjobiologia. Relacje i zależności; Technokracja i samoregulacja. O granicach przywództwa parlamentarnego; Socjalizacja polityczna a idealny kandydat na lidera partyjnego; Internet - "v władza". Nowoczesne metody kreowania polityków i partii politycznych; Oddziaływanie elit politycznych na środowisko społeczne. II. Przywódcy i partie polityczny w Polsce: Tworzenie się osobowości politycznej przywódcy na przykładzie Jarosława Kaczyńskiego; Przywództwo w polskich partiach politycznych w świetle analizy struktury i charakteru naczelnych władz partyjnych; Ograniczenia i możliwości przywództwa politycznego; Specjalna teoria przywództwa a elektorat partyjny w wyborach w 2005 r.; Profil kompetencyjny współczesnego lidera partii. Analiza kryteriów formalnych polskich liderów partyjnych w latach 2001-2007; Przywódca prawicowy w Polsce na przykładzie Lecha Wałęsy i Lecha Kaczyńskiego; Osobowość polityczna Jacka Kuronia; Rola i perspektywy funkcjonowania partii kobiet na polskiej scenie politycznej; Założenia i realizacja programu gospodarczego Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007; Partia i przywództwo partyjne w myśli politycznej Adama Skwarczyńskiego. III. Aleksander Łukaszenko- model przywództwa a kształt systemu partyjnego Republiki Białorusi; Wpływ osobowości politycznej Republiki Białorusi; Wpływ osobowości politycznej Olafa Palmego na ukształtowanie się nowoczesnego modelu przywództwa partyjnego w Szwecji; Formowanie się ugrupowań politycznych w państwach postjugosłowiańskich; Drogi transformacji partii postkomunistycznych w państwach byłej Jugosławii: zmiana oblicza programowanego, modelu przywództwa, struktury organizacyjnej i roli państwa w systemie politycznym; Przywódca partii w brytyjskim systemie politycznym; Liderzy partii politycznych w Szkocji. IV. Liderzy polityczni i partyjni na szczebli lokalnym: Rola partii politycznych na szczeblu lokalnym w świetle reformy systemu wyborczego na Ukrainie; Wyborcza funkcja partii politycznych na szczeblu lokalnym; Geneza i wizje programowe Łużyckiej Partii Ludowej; Teoretyczne i empiryczne determinanty przywództwa partyjnego na poziomie lokalnym; Lokalni liderzy w gminie Wolin
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88544-63-2
1. Partie polityczne w procesie demokratyzacji Europy Środkowej i Wschodniej. 2. Partie socjalistyczne i socjaldemokratyczne. 3. Partie konserwatywne i chrześcijańsko-demokratyczne. 4. Partie liberalne. 5. Partie ekstremalne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7383-130-4
1.Znaczenie, pojęcie i funkcje wyborów, 2.Prawo wyborcze. Przesłanki, przebieg i następstwa rozpowszechniania się demokratycznego prawa wyborczego, 3.Systemy wyborcze a systemy partyjne: wprowadzenie do problematyki, 4.Systematyka wyborów I : techniczne elementy systemów wyborczych, 5.Systematyka wyborów II : wybory większościowe i wybory proporcjonalne. Klasyfikacja i wartościowanie systemów wyborczych, 6.Systematyka wyborów III : typy systemów wyborczych, ich konsekwencje i ocena porównawcza, 7.Systemy wyborcze w układzie regionalnym, 8.Systemy wyborcze poszczególnych krajów, 9.Systemy wyborcze i systemy partyjne,
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8019-041-2
1. Instytucje systemu politycznego. Demokracja samorządowa w Polsce. Jej stan i perspektywy; Nauki społeczne a zarządzanie społeczne; Etnokratyzm reżimów politycznych republik Kaukazu Północnego; Samorząd terytorialny wybranych państw pojugosławiańskich - aspekt konstytucyjny; Procedura impeachment w europejskich państwach poradzieckich; Francuskie związki zawodowe w przestrzeni publicznej na początku XXI wieku; Suwerenne prawo państwa do decydowania o ustroju politycznym a międzynarodowe standardy demokracji; Analiza porównawcza systemu instytucji samorządu terytorialnego w Polsce i RFN na przykładzie ustroju gminy; Instytucjonalne przesłanki kształtowania systemu politycznego Rzeczypospolitej Polskiej; System prawa jako element systemu politycznego III RP; Rozwój wspólnoty wywiadowczej USA; Referendum w dyskursie medialnym w Polsce w 2013 roku (na przykładzie "gazety Wyborczej"); Konstytucja a nowa tożsamość polityczna w tranzycji demokratycznej; Ewolucja systemu rządów w Polsce od noweli kwietniowej do konstytucji z 1997; referendum jako forma kontroli społecznej; Obywatel w systemie demokratycznym; Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego jako mechanizm rekrutacji regionalnych elit politycznych; Próby rozciągnięcia kontroli administracji centralnej na jednostki wymiaru sprawiedliwości a zasada niewłaściwości sędziów; Ażurowy mur - o wątpliwym rozdziale sacrum i profanum w amerykańskiej demokracji; Administracja rządowa w województwie; Rząd Hiszpanii. 2. Systemy i kampanie wyborcze. Wybory prezydenckie w państwach Kaukazu Południowego w 2013 roku; Dynamika zachowań wyborczych w Polsce i jej konsekwencje; Nagłośnienie kampanii wyborczych w mediach; Wykluczenie cyfrowe jako problem praktyki politycznej w systemach demokratycznych; O rodzajach kampanii negatywnej; Kondycja współczesnej demokracji hiszpańskiej - próba analizy; dezideologizacja współczesnych strategii wyborczych w Polsce; Powrót Wielkiej Koalicji. Przypadek Niemiec; Polityka reform wyborczych na Węgrzech; Pierestrojka Gorbaczowa - próba modernizacji systemu?; Zachowania elektoratu w brytyjskich wyborach parlamentarnych; Społeczne uwarunkowania chwiejności wyborczej; Z problematyki systemów wyborczych państw Oceanii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2844)
ISBN: 83-229-2707-X
1. Ogólna charakterystyka państw regionu, 2.Transformacja demokratyczna - przyczyny, przebieg i efekty procesu, 3.Systemy wyborcze Europy Środkowej i Wschodniej, 4. Wzorce rywalizacji na arenie wyborczej, 5. Partie polityczne w Europie Środkowej i Wschodniej, 6. Systemy partyjne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, 7. Dialog społeczny i stosunki przemysłowe w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, *.Parlamenty krajów Europy Środkowej i Wschodniej, 9. Proces formowania i dymisji gabinetów, Rodzaje gabinetów, 10. Władza sądownicza w Europie Środkowej i Wschodniej, 11. Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14622-1
1. Podziały socjopolityczne i konflikty w Europie 2. Partie polityczne - rozważania teoretyczne 3. Partie polityczne w Europie 4. Systemy partyjne w Europie - rozważania teoretyczne 5. Systemy partyjne Europy - mechanizmy funkcjonowania 6. Grupy interesu w Europie 7. Reżimy polityczne państw europejskich 8. Systemy wyborcze 9. Władza ustawodawcza 10. Władza wykonawcza 11. Władza sądownicza 12. Wspólnota Europejska
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7299-478-3
1. Podstawowe pojęcia i klasyfikacje, 2. Ewolucja ustawodawstwa dotyczącego partii politycznych w Polsce, 3. Tworzenie partii politycznych w Polsce, 4. Członkowstwo w partiach politycznych, 5. Struktura i zasady działania partii politycznych, 6. Finansowanie partii politycznych, 7. Delegalizacja partii politycznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2592)
ISBN: 83-229-2441-0
1. Rywalizacja jako przedmiot badań politologicznych, 2. Wzorce rywalizacji politycznej w Europie Zachodniej, 3. Wzorce rywalizacji w Europie postkomunistycznej, 4. Rywalizacja polityczna w Polsce po 1989 roku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again