Form of Work
Książki
(61)
Status
available
(39)
only on-site
(35)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(39)
Czytelnia
(36)
Author
Radwański Zbigniew
(7)
Mojak Jan
(6)
Panowicz-Lipska Janina
(4)
Stępniewski Michał
(4)
Szumański Andrzej
(4)
Binek Beata
(3)
Heciak Paweł
(3)
Katner Wojciech J
(3)
Kruczalak Kazimierz
(3)
Waltz-Komierowska Dominika
(3)
Wierzbowski Marek
(3)
Zapała Artur
(3)
Hoc Stanisław
(2)
Kruczalak-Jankowska Joanna
(2)
Michalski Marek
(2)
Pochmara Witold
(2)
Thiel Stanisław
(2)
Wyrzykowski Mirosław
(2)
Zwoliński Tomasz
(2)
Antkiewicz Sławomir
(1)
Biernat Stanisław
(1)
Biskup Rafał
(1)
Brodecki Zdzisław
(1)
Bączyk Mirosław
(1)
Chłopecki Aleksander
(1)
Cichorska Joanna
(1)
Cisek Andrzej
(1)
Ciszewski Jerzy
(1)
Czerniawski Ryszard
(1)
Drab Monika
(1)
Famulska Teresa
(1)
Gniewek Edward
(1)
Haładyj Krzysztof
(1)
Hrycaj Jerzy
(1)
Jacyszyn Jerzy
(1)
Jakubek Marek
(1)
Jezioro Julian
(1)
Jurga Robert
(1)
Koziński Mirosław H
(1)
Kremis Józef
(1)
Kuciński Ryszard
(1)
Lewandowski Jerzy
(1)
Machnikowski Piotr
(1)
Mataczyński Maciej
(1)
Mroczkowska Renata
(1)
Mroczkowski Rafał
(1)
Nowakowski Jerzy
(1)
Nowocień-Dycha Katarzyna
(1)
Okolski Józef
(1)
Ostrowski Jarosław
(1)
Pakosiewicz Jan
(1)
Prusak Feliks
(1)
Pyka Irena
(1)
Pyzioł Wojciech
(1)
Romanowski Michał
(1)
Siernat Artur
(1)
Strzebińczyk Jerzy
(1)
Stuglik Aleksander
(1)
Sucharski Miłosz
(1)
Weiss Ireneusz
(1)
Włodarska Karolina
(1)
Włodyka Stanisław
(1)
Zacharzewski Konrad
(1)
Zagrobelny Krzysztof
(1)
Zoll Fryderyk
(1)
Śliwiński Paweł
(1)
Śmieja Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(49)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(60)
unknown (us)
(1)
Language
Polish
(61)
Subject
Papiery wartościowe
(58)
Prawo handlowe
(14)
Weksle
(12)
Przedsiębiorcy
(10)
Rynek kapitałowy
(9)
Akcje (ekon.)
(8)
Banki
(8)
Giełda papierów wartościowych
(8)
Obligacje
(8)
Prawo zobowiązaniowe
(8)
Prawo gospodarcze
(7)
Spółki
(7)
Umowa
(7)
Ubezpieczenia
(6)
Monopol
(5)
Spółki handlowe
(5)
Zabezpieczenie wierzytelności
(5)
Leasing
(4)
Najem
(4)
Prawo cywilne
(4)
Prawo rzeczowe
(4)
Przedsiębiorstwo
(4)
Przyrzeczenie publiczne
(4)
Rynek pozagiełdowy
(4)
Sprzedaż
(4)
Spółki kapitałowe
(4)
Ubezpieczenia gospodarcze
(4)
Upadłość
(4)
Użyczenie
(4)
Akcjonariat pracowniczy
(3)
Czek
(3)
Depozyt papierów wartościowych
(3)
Emisja papierów wartościowych
(3)
Konkurencja
(3)
Nieuczciwa konkurencja
(3)
Przedsiębiorstwo państwowe
(3)
Spadek
(3)
Spółki publiczne
(3)
Fundusz powierniczy
(2)
Gospodarka
(2)
Integracja europejska
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Kredyt
(2)
Maklerstwo
(2)
Narodowy Bank Polski
(2)
Podatek
(2)
Wolność ekonomiczna
(2)
Bank centralny
(1)
Banki internetowe
(1)
Budżet
(1)
Deficyt budżetowy
(1)
Depozyt bankowy
(1)
Dowód składowy
(1)
Finanse publiczne
(1)
Fundacja
(1)
Fundusze celowe
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Giełda Papierów Wartościowych
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Handel
(1)
Karty płatnicze
(1)
Konosament
(1)
Krajowy Rejestr Sądowy
(1)
List zastawny
(1)
Lokata
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Obligacje komunalne
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Organizacje
(1)
Oszczędność
(1)
Papiery dłużne
(1)
Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo
(1)
Pieniądze
(1)
Podatki
(1)
Podpis elektroniczny
(1)
Postępowanie naprawcze
(1)
Prawo
(1)
Prawo antymonopolowe
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo prywatne międzynarodowe
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przestępczośc gospodarcza
(1)
Przestępczość gospodarcza
(1)
Rachunek bankowy
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek ubezpieczeniowy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sekurytyzacja
(1)
Skarb państwa
(1)
Spółdzielczość
(1)
Spółki akcyjne
(1)
Spółki cywilne
(1)
Spółki giełdowe
(1)
Spółki jawne
(1)
Spółki komandytowe
(1)
Spółki komandytowo-akcyjne
(1)
Spółki osobowe
(1)
Spółki partnerskie
(1)
99 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86897-60-0
1. Publiczny rynek papierów wartościowych; 2. Efekty publicznego charakteru papierów wartościowych; 3. Przed wprowadzeniem papierów wartościowych do publicz nego obrotu; 4. Wprowadzenie akcji do publicznego obro tu w trybie publicznej oferty; 5. Publiczna emisja obligacji jako alternatywa dla kredytu bankowego; 6. Wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku wtórnym; 7. Funkcjonowanie spółki w publicznym obrocie 8. Możliwe zmiany po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Publiczny rynek papierów wartościowych; 2. Efekty publicznego charakteru papierów wartościowych; 3. Przed wprowadzeniem papierów wartościowych do publicz nego obrotu; 4. Wprowadzenie akcji do publicznego obro tu w trybie publicznej oferty; 5. Publiczna emisja obligacji jako alternatywa dla kredytu bankowego; 6. Wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku wtórnym; 7. Funkcjonowanie spółki w publicznym obrocie 8. Możliwe zmiany po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera i Bankowca)
ISBN: 83-85776-59-1
R.1 Sposoby długoterminowego finansowania przedsiębiorstw: Podstawowe pojęcia; Klasyfikacja źródeł finansowania; Istota i mierniki struktury kapitałowej; Uwarunkowania struktury kapitałowej; Analiza teorii struktury kapitału w przedsiębiorstwie; Wnioski. R.2 Analiza ekonomiczna akcji i obligacji: Analiza akcji; Analiza klasycznych obligacji; Analiza obligacji zamiennych na akcje; Wnioski. R.3 Emisje akcji i obligacji w świetle polskiego ustawodawstwa: podwyższenie kapitału w drodze nowej emisji akcji; Pozyskiwanie kapitału poprzez emisję obligacji; Podwyższenie kapitału drogą emisji obligacji zamiennych na akcje; Weryfikacja teorii struktury kapitałowej i teorii wypłat dywidendy w świetle polskiego prawa podatkowego; Prawna analiza porównawcza form długoterminowego finansowania polskich przedsiębiorstw; Wnioski. R.4 Wykorzystanie emisji akcji i obligacji w polskich przedsiębiorstwach: Długoterminowe finansowanie przedsiębiorstw na świecie; Ch-ka finansowania polskich firm; Emisje akcji na rynku publicznym; Emisje obligacji przez polskie przedsiębiorstwa; Długoterminowe finansowanie polskich przedsiębiorstw - analiza przypadków; Teorie struktury kapitału a finansowanie polskich firm; Wnioski. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego UJ)
ISBN: 83-7444-063-5
1.Wprowadzenie do problemtyki, 2.Blokada autonomiczna - zagadnienia ogólne, 3.Podmioty stosunku blokady autonomicznej, 4.Charkateystyka wierzytelności zabezpieczanych blokadą autonomiczną, 5.Ustanowienie blokady na rachunku papierów wartościowych, 6.Pełnomocnictwo nieodwołalne i niewygasające na wypadek śmierci jako instrument realizacji zabezpieczenia w postaci blokady autonomicznej, 7.Skutki ustanowienia blokady autonomicznej, 8.Przelew wierzytelności zabezpieczonej blokadą autonomiczną, 9.Sposoby zaspokajania roszczeń wierzyciela uprawnionego z tytułu blokady autnomicznej, 10.Zniesienie blokady autonomicznej, 11.Blokada autonomiczna w przypadku upadłości lub egzekucji z majątku posiadacza rachunku, 12.Ocena skutecznosci i efektywności blokady autonomicznej jako sposobu zabezpieczenia wierzytelności
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-881-8
1. Sekurtyzacja w sektorze bankowym. 2. Warunki i formy uczestnictwa banków w operacjach na rynku papierów wartościowych w Polsce. 3. Portfel papierów wartościowych w bankach krajowych. 4. Transakcje pośredniczące banków krajowych na rynku papierów wartościowych w Polsce. 5. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez banki krajowe. 6. Prawne i ekonomiczne warunki emisji akcji przez banki na rynku kapitałowym w Polsce. 7. Narodowy Bank Polski na rynku papierów wartościowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podręczna Biblioteka Samorządowa)
ISBN: 83-85946-09-8
1.Zagadnienia ogólne, 2.Sposoby finansowania inwestycji komunalnych - porównanie kredytu i emisji obligacji, 3.Emisja obligacji komunlanych, 4.Emisja obligacji przychodowych, 5.Emisja obligacji w trybie publicznej subskrypcji, 6.Rynek obligacji komunlanych w Polsce - zagadnienia praktyczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-654-5
Część I: Finanse publiczne, sektor publiczny, finanse publiczne ponadnarodowe. 1. Fundusze jako forma dywersyfikacji środków publicznych. 2. Dostosowanie fiskalne w krajach przystępujących do strefy euro. 3. Miary deficytu budżetowego w kontekście fiskalnych kryteriów konwergencji. 4. Samorząd terytorialny jako główny kreator rozwoju lokalnego i regionalnego. 5. Doświadczenia krajów Unii Europejskiej w zakresie harmonizacji podatków pośrednich. 6. Redystrybucyjna funkcja systemów podatkowych w krajach Unii Europejskiej. 7. Znaczenie podatków w dochodach budżetu federacji w Niemczech i budżetu państwa w Polsce. 8. Systemy finansowania ochrony zdrowia w wybranych krajach Unii Europejskiej. 9. New public management w sektorze publicznym - idea czy rzeczywistość? 10. Wdrażanie środków funduszy strukturalnych w Polsce na tle innych nowo przyjętych członków Unii Europejskiej. 11. Gospodarka finansowa w wybranych regionach Unii Europejskiej. 12. Budżet Unii Europejskiej - kierunki reformy. Część II: System bankowy, instytucje i instrumenty rynku finansowego, finanse podmiotów gospodarczych. 13. System gwarantowania depozytów w krajach Unii Europejskiej - uwarunkowania działalności i propozycje zmian dla systemu polskiego. 14. Wdrażanie postaniowień Nowej Umowy Kapitałowej w Unii Europejskiej. 15. Międzynarodowy Rynek Private Banking. 16. Ewolucja systemu bankowego w Niemczech - wniosek dla Polski 17. Komparatystyka systemów finansowych. 18. Inwestycje zagraniczne na polskim rynku giełdowym w latach 2003-2005. Wpływ inwestycji private equity na rozwój gospodarczy. 20. Wybrane formy finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. 21. Zaangażowanie europejskich instytucji finansowych w finansowanie rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 22. Rola afiliacji Banku Światowego a Polska. 23. Nowa międzynarodowa architektura finansowa z perspektywy Unii Europejskiej. 24. Rynki ubezpeiczeniowe wybranych krajów Unii Europejskiej - analiza porównawcza.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89465-00-0
1. Dlaczego giełda? 2. Czy warto zostać spółką giełdową?. 3. Jak zostać spółką giełdową? 4. Co to znaczy być spółką giełdową? 5. Centralna Tabela Ofert.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86038-56-X
Cz.I Oszczędności: R.1 Strategie oszczędzania; R.2 Dokąd pójść z pieniędzmi; R.3 Dokąd pójść po pieniądze; R.4 Fundusze inwestycyjne, czyli inwestycja dla średniaków; R.5 Pieniądze zamienione na papiery; R.6 Powierz pieniądze fachowcom; R.7 Bezgotówkowe reformy płatności; R.8 Z pieniędzymi za granicę; R.9 Pieniądze na przyszłość; R.10 Inwestowanie w nieruchomości; R.11 Lokaty w dzieła sztuki; R.12 Ubezpieczenie nie tylko dla majątku; R.13 Testamen, czyli ostatnia inwestycja. Cz.II Podatki: R.14 Podatek dochodowy od osób fizycznych; R.15 Inne podatki; R.16 Kogo się poradzić.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podręcznik)
ISBN: 83-88114-63-8
Cz.I Zagadnienia wstępne: Reżim prawny papierów warto ściowych; Ogólna kalsyfikacja papierów wartościowych; Dokumentowe papiery wartościowe a inne dokumenty w obrocie cywilnoprawnym; Zjawisko tzw. dematerializacji papierów wartościowych; Pojęcie papieru wartościowego; Powstanie zobowiązania (prawa) z papieru wartościowego Zasada numerus clausus papierów wartościowych w prawie polskim; Funkcje papierów wartościowych; Papiery wartościowe a instytucja przekazu. Cz.II Akcje: Zagadnienia oglóne; Forma, treść oraz wartość akcji; Dokumenty oraz zdematerializowane instrumenty finansowe związane z akcją; Rodzaje akcji; Pow stanie praw z akcji a legitymacja akcjonariusza do ich wykonywania; Prawa majątkowe ucieleśnione w akcji; Prawa korporacyjne ucieleśnione w akcji; Prawa mniejszości i większości związane z akcją; Obowiązki akcjonariuszy związane z objęciem akcji; Rozporządzenie akcją Umożenie i unieważnienie akcji. Cz.III Obligacje: Obligacje jako papiery wartościowe; Rodzaje obligacji; Funkcje obligacji; Emitenci i ich zdolność emisyjna; Obligatariusze; Cel emisji obligacji; Przedmiot praw ucieleśnionych w obligacji; Forma i terść obligacji; Proces emisyjny obligacji; Realizacja zobowiązań emitenta wynikających z obligacji; Obligacje skarbowe; Obligacje Narodowego Banku Polskiego; Projekt zmian ustawy o obligacjach. Cz.IV Weksle: Zagadnienia ogólne; Istota zobowiązania wekslowego; Funkcje weksla; Rodzaje weksli; Elementy weksla; Przeniesieniepraw z weksla; Przyjęcie wekslowe (akcept); Poręczenie wekslowe (aval); Wyręczenie wekslowe; Wtóropisy, odpisy, zmiana treści, wykładnia weksla; Inne instytucje prawa wekslowego. Cz.V Czeki: Zagadnienia ogólne; Rodzaje czeków; Funkcje czeków; Powstanie i zgaśnięcie zobowiązania czekowego; Przeniesienie praw z czeku; Przedstawienie czeku do zapłaty. Odmowa zapłaty; Poszukiwanie zwrotne; Zagadnienia szczegółowe (wzmianka). Cz.VI Towarowe papiery wartościowe: Specyfika towarowych papierów wartościowych; Konosamenty; Dowody składowe. Cz.VII Bankowe papiery wartościowe: Pojęcie "bankowego papieru wartościowego"; Regulacja prawna bankowych papierów wartościowych; Funkcje bankowych papierów wartościowych; Podstawowe reguły emisji bankowych papierów wartościowych; Zakaz tzw. reklamy porównawczej w związku z emisją bankowych papierów wartościowych; Prawna konstrukcja bankowego papieru wartościowego; Treść bankowego papieru wartościowego; Strona techniczna dokumentowanego bankowego papieru wartościowego; Emitenci bankowych papierów wartościowych; Emitowanie bankowych papierów wartościowych jako czynność bankowa; Nabywcy bankowych papierów wartościowych i ograniczenia w za kresie źródeł finansowania nabycia bankowych papierów wartościowych; Ukształtowanie treści zobowiązania emitenta bankowego papieru wartościowego; Bankowe papiery imenne i na okaziciela; Dematerializacja bankowych papierów wartościowych; Rozporządzanie bankowymi papiera mi wartościowymi; Umorzenie bankowego papieru warto ściowego; Dochodzenie należności z uszkodzonego bankowego papieru wartościowego; Bankowy papier wartościowy jako przedmiot stosunków obligacyjnych; Bankowe papiery wartościowe w obrocie publicznym. Cz.VIII Inne papiery wartościowe: Zagadnienia ogólne; Typy normatywne panstwowych papierów wartościowych; Listy zastawne; Certyfikaty inwestycyjne. Cz.IX Obrót papierami wartościowymi: Zagadnienia ogólne; Publiczny obrót papierami wartościowymi; Nadzór nad publicznym obrotem papierami wartościowymi; Działalność maklerska; Depozyt papierów wartościowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86543-04-3
Analiza natury prawnej i rachunkowej obligacji jako dłużnych papierów wartościowych; Analiza natury prawnej i rachunkowej weksli jako dłużnych papierów w wartościowych; Analiza natury prawnej i rachunkowej akcji jako udziałowych paierów wartościowych; Analiza natury prawnej i rachunkowej prawa do akcji; Analiza prawna i rachunkowa praw pochodnych; Certyfikaty inwestycyjne; Uwagi dotyczące rozchodu, inwentaryzacji wyceny papierów wartościowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1067-1
Wstęp; Rynek kapitałowy w gospodarce; Ogólna charakterystyka papierów wartościowych; organizacja publicznego obrotu papierami wartościowymi; Obligacje; Świadectwa udziałowe; Akcje.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-908837-8-3
R.1 Zagadnienia ogólne: Przedmiot i źródło prawa bankowego; Prawnoorganizacyjny model systemu bankowego w Polsce i jego instytucje; Pojęcie czynności bankowej w prawie bankowym. R.2 Bank jako jednostka organizacyjna: Tworzenie i organizacja banków; Postępowanie naprawcze, likwidacja i upadłość banku; Gospodarka finansowa banku, ograniczenia kredytowe, zasady koncentracji wierzytelności. R.3 Publiczne prawo bankowe: Narodowy Bank Polski; Bankowy Fundusz Gwarancyjny; Nadzór bankowy. R.4 Umowy w prawie bankowym: Gwarancje bankowe; Akredytywa dokumentowa; Umowa rachunku bankowego; Umowa kredytu bankowego; Leasing, factoring, inne instrumenty finansowania; Umowa o udostępnienie skrytki sejfowej; Umowa przechowania. R.5 Szczególne prawa i obowiązki banków: Bankowe tytuły egzekucyjne; Tajemnica bankowa. R.6 Bank na rynku papierów wartościowych: Wprowadzenie Pojęcie papieru wartościowego; Bank jako inwestor na rynku papierów wartościowych; Dematerializacja papie rów wartościowych; Świadczenie innych usług maklerskich przez bank. R.7 Bankowe rozliczenia pieniężne: Uwagi ogólne; Poszczególne formy rozliczeń; Problemy związane z prze prowadzaniem rozliczeń przez kilka podmiotów. R.8 Bankowość elektroniczna: Wprowadzenie; Bankowość elektroniczna a ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Karty płatnicze; Pieniądz elektroniczny; Podpis elektroniczny w bankowości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Prawnicze)
ISBN: 83-7247-793-0
Papiery wartościowe; Weksle; Czeki; Inne papiery wartościowe; Prawo handlowe; Pojęcie, źródła i zasady prawa handlowego; Podstawowe pojęcia prawa handlowego; Spółki; Wybrane rodzaje innych przedsiębiorców; Ustanie bytu prawnego przedsiębiorców
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-220-4
Część I: Wprowadzenie. 1. Zagadnienia ogólne. Część II: Ustrój prawny przedsiębiorców. 2. Przedsiębiorcy. 3. Firma i prokura. 4. Spółka cywilna. 5. Spółka w organizacji. 6. Spółka jawna. 7. Spółka partnerska. 8. Spółka komandytowa. 9. Spółka komandytowo-akcyjna. 10. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 11. Spółka akcyjna. 12. Transformacje spółek. 13. Spółdzielnie. 14. Ponadnarodowe struktury organizacyjne. 15. Prawo upadłościowe i naprawcze. Część III: Umowy handlowe. 16. Czynności handlowe i umowy handlowe. 17. Umowy pośrednictwa handlowego. 18. Umowy i czynności handlowe w obrocie bankowym i finansowym. 19. Umowy w działalności transpodtowej. Część IV: Papiery wartościowe. 20. Papiery wartościowe w obrocie handlowym. Część V: Alternatywne metody rozwiązywania sporów gospodarczych. 21. Pozasądowe metody rozwiązywania i rozstrzygania sporów gospodarczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86897-75-9
R.1 Kodeks spółek handlowych: Wstęp; Spółka publiczna; Rodzaje akcji emitowanych przez spółkę akcyjną; Prawa majątkowe wynikające z akcji; Prawa korporacyjne akcjonariuszy; Obowiązki akcjonariuszy. R.2 Prawa i obowiązki akcjonariuszy wynikające z ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi: Wprowadzenie; Prawo akcjonariuszy do informacji wynikające z obowiązków emitenta (spółki publicznej); Obowiązki akcjonariuszy i inwestorów; Prawo akcjonariuszy do wyznaczenia rewidenta do spraw szczególnych; Prawa akcjonariusza wynikające ze świadectwa depozytowego; Ochrona praw akcjonariuszy mniejszościowych wobec nabycia akcji własnych przez spółkę; Ochrona praw akcjonariuszy mniejszościowych przez przewodniczącego KPWiG. R.3 Zasady ładu korporacyjnego (corporate governance): Ch-ka zasad ładu korporacyjnego; Wdrażanie zasad ładu korporacyjnego - kolejny obowiązek informacyjny spółek publicznych; Najważniejsze zasady z kodeksu dobrych praktyk z punktu widzenia akcjonariuszy. R.4 Zasady dochodzenia roszczeń przed sądami: Dochodzenie roszczeń przed sądem cywilnym; Sądownictwo polubowne; Sądownictwo administracyjne; Postępowanie rejestrowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-924813-0-0
R.1 Kodeks spółek handlowych: Wstęp; Spółka publiczna; Rodzaje akcji emitowanych przez spółkę akcyjną; Prawa majątkowe wynikające z akcji; Prawa korporacyjne akcjonariuszy; Obowiązki akcjonariuszy. R.2 Prawa i obowiązki akcjonariuszy wynikające z ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi: Wprowadzenie; Prawo akcjonariuszy do informacji wynikające z obowiązków emitenta (spółki publicznej); Obowiązki akcjonariuszy i inwestorów; Prawo akcjonariuszy do wyznaczenia rewidenta do spraw szczególnych; Prawa akcjonariusza wynikające ze świadectwa depozytowego; Ochrona praw akcjonariuszy mniejszościowych wobec nabycia akcji własnych przez spółkę; Ochrona praw akcjonariuszy mniejszościowych przez przewodniczącego KPWiG. R.3 Zasady ładu korporacyjnego (corporate governance): Ch-ka zasad ładu korporacyjnego; Wdrażanie zasad ładu korporacyjnego - kolejny obowiązek informacyjny spółek publicznych; Najważniejsze zasady z kodeksu dobrych praktyk z punktu widzenia akcjonariuszy. R.4 Zasady dochodzenia roszczeń przed sądami: Dochodzenie roszczeń przed sądem cywilnym; Sądownictwo polubowne; Sądownictwo administracyjne; Postępowanie rejestrowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-924813-0-0
R.1 Kodeks spółek handlowych: Wstęp; Spółka publiczna; Rodzaje akcji emitowanych przez spółkę akcyjną; Prawa majątkowe wynikające z akcji; Prawa korporacyjne akcjonariuszy; Obowiązki akcjonariuszy. R.2 Prawa i obowiązki akcjonariuszy wynikające z ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi: Wprowadzenie; Prawo akcjonariuszy do informacji wynikające z obowiązków emitenta (spółki publicznej); Obowiązki akcjonariuszy i inwestorów; Prawo akcjonariuszy do wyznaczenia rewidenta do spraw szczególnych; Prawa akcjonariusza wynikające ze świadectwa depozytowego; Ochrona praw akcjonariuszy mniejszościowych wobec nabycia akcji własnych przez spółkę; Ochrona praw akcjonariuszy mniejszościowych przez przewodniczącego KPWiG. R.3 Zasady ładu korporacyjnego (corporate governance): Ch-ka zasad ładu korporacyjnego; Wdrażanie zasad ładu korporacyjnego - kolejny obowiązek informacyjny spółek publicznych; Najważniejsze zasady z kodeksu dobrych praktyk z punktu widzenia akcjonariuszy. R.4 Zasady dochodzenia roszczeń przed sądami: Dochodzenie roszczeń przed sądem cywilnym; Sądownictwo polubowne; Sądownictwo administracyjne; Postępowanie rejestrowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86897-70-8
R.1 Umowy zawierane między inwestorem a domem maklerskim; R.2 Obowiązki domów maklerskich i ich pracowników, wynikające z zasad etyki zawodowej i ustalonych zwyczajów; R.3 Ochrona środków pieniężnych inwestora; R.4 Przykłady konfliktów między klientem a domami maklerskimi; R.5 Odpowiedzialność domu maklerskiego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy; R.6 Rola Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 347.7
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again