Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(4)
Author
Gurgul Henryk
(1)
Jurek Witold
(1)
Marczewski Piotr
(1)
Morris Gregory L
(1)
Sławiński Andrzej
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Papiery wartościowe
(4)
Rynek kapitałowy
(2)
Ryzyko
(2)
Akcje (ekon.)
(1)
Ceny
(1)
Cykl koniunkturalny
(1)
Dywidenda
(1)
Fundusz emerytalny
(1)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Kursy walutowe
(1)
Pieniądz
(1)
Procent
(1)
Rynek finansowy
(1)
Transakcja terminowa
(1)
Wykresy
(1)
Zysk
(1)
6 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7484-014-5
1.Wprowadzenie, 2.Klasyczny model badania w ramach metodyki analizy zdarzeń, 3.Wpływ ogłoszeń prognoz zysków oraz ostrzeżeń o niezrealizowaniu prognozy na stopy zwrotu i wielkości obrotów, 4.Opinie analityków, transakcje, insiderów oraz rezygnacje członków zarządu z zajmowanych stanowisk, 5.Wpływ zapowiedzi dywidendy na ceny akcji i wielkość obrotów na przykąłdzie giełd wiedeńskiej i frankfurckiej, 6.Dywidendy, umorzenia i podział akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 7.Wpływ zmian w składzie indeksu WIG20 na ceny i wielkośc obrotów, 8.Efekt zmian podstawowych stóp procentowych, 9.Efekt polepszania wyników w sektorze powszechnych ubezpieczeń emerytalnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Konstrukcja i analiza portfela papierów wartościowych / Witold Jurek. - Wyd.2 posz. i popr. - Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004. - 281 s. : wykr., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-7417-050-6
Cz.I Wstęp do analizy portfela : 1. Rynek kapitałowy, papiery wartościowe, uczestnicy rynku, ryzyko. Pojęcia podstawowe, 2. Dochód i ryzyko lokaty w papiery wartościowe, 3. Portfel złożony z dwóch papierów wartościowych, 4. Portfel złożony z wielu papierów wartościowych, 5. Portfele zawierajace walor pozbawiony ryzyka. Elementy teorii rynku kapiałowego. Cz.II Budowa i ocena portfela : 6. Linia charakterystyczna papieru wartościowego, 7. Standardowy problem wyboru portfela papierów wartościowych, 8. Inne zadania wyboru portfela papierów, 9.S trategie inwestycyjne i ocena jakości portfeli papierów wartościowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Rynki finansowe / Andrzej Sławiński. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 212, [1] s. : rys. ; 23 cm.
ISBN: 83-208-1634-3
1.Rynki finansowe, 2.Ceny instrumentów finansowych, 3.ryzyko, 4.Instrumenty pochodne, 5.Zarządzanie portfelem papierów wartościowych, 6.Wahania koniunktury, 7.Polityka pieniężna, 8.Czynniki wpływające na stopy procentoiwe i kursy walut, 9.Psychologia rynków finansowych, 10.Kryzysy finansowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Finanse i inwestycje)
ISBN: 83-87286-99-0
Wprowadzenie, Kształty świec, Formacje odwrócenia, Formacje kontynuacji, Metoda sakaty oraz formacje świecowe, sztuka rozpoznawania formacji świecowych, Wiarygodność identyfikacji formacji, Filtrowanie świec, Inne metody konstuowania wykresów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Papiery wartościowe - ceny (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again