Form of Work
Książki
(31)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(22)
available
(17)
unavailable
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(22)
Czytelnia
(22)
Author
Czerniawska Ewa
(6)
Materska Maria
(5)
Zimbardo Philip G. (1933- )
(5)
Gerrig Richard J
(4)
Jaworska Aleksandra
(4)
Nęcka Edward
(4)
Radzicki Józef
(4)
Binder Marek
(3)
Jarmocik Anna
(3)
Kalat James W. (1946- )
(3)
Orzechowski Jarosław
(3)
Szymura Błażej
(3)
Falkowski Andrzej
(2)
Guzowska-Dąbrowska Małgorzata
(2)
Kaiser Jan
(2)
Kowlaczewska Joanna
(2)
Kuniecki Michał
(2)
Anderson John R
(1)
Augustynek Andrzej
(1)
Butler Gillian
(1)
Cieszyńska Jagoda
(1)
Demetrio Duccio
(1)
Ecker Bruce
(1)
Engle Randall W
(1)
Feldman Robert S
(1)
Gilewicz Joanna
(1)
Grochowska Alicja
(1)
Gruszka Aleksandra
(1)
Harciarek Michał
(1)
Hecker Urlich von
(1)
Hulley Laurel
(1)
Jagodzińska Maria
(1)
Johnson Robert L
(1)
Karwowska Dorota
(1)
Komorowska Krystyna
(1)
Korendo Marta
(1)
Kosslyn Stephen M
(1)
Kowalczyk Marek
(1)
Krejtz Izabela
(1)
Majczyna Beata
(1)
Majczyna Marek
(1)
Maruszewski Tomasz
(1)
McCann Vivian
(1)
McIntosh Daniel N
(1)
McManus Freda
(1)
Mietzel Gerd
(1)
Myers David G
(1)
Pankiewicz Ewa
(1)
Pikiel Sylwia
(1)
Rosenberg Robin S
(1)
Sikora Katarzyna
(1)
Skolimowska Anna
(1)
Szepietowska Ewa Małgorzata
(1)
Sędek Grzegorz
(1)
Ticic Robin
(1)
Tylikowska Anna
(1)
Tyszka Tadeusz
(1)
Wojciechowski Aleksander
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(16)
1990 - 1999
(3)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(31)
Language
Polish
(31)
Subject
Pamięć
(31)
Psychologia
(16)
Uczenie się
(15)
Uczucia
(13)
Motywacja
(10)
Poznanie
(10)
Psychologia społeczna
(9)
Zmysły
(9)
Świadomość
(9)
Choroby psychiczne
(8)
Inteligencja (psychol.)
(8)
Osobowość
(8)
Spostrzeganie
(8)
Stres
(8)
Język
(7)
Zachowanie
(7)
Myślenie
(6)
Mózg
(6)
Psychologia rozwojowa
(6)
Psychoterapia
(6)
Sen
(6)
Uwaga (psychol.)
(6)
Umysł
(5)
Decyzje
(4)
Genetyka zachowania
(4)
Mowa
(4)
Rozumowanie (log.)
(4)
Słuch
(4)
Układ nerwowy
(4)
Wzrok
(4)
Hormony
(3)
Narząd ruchu
(3)
Neuropsychologia
(3)
Reklama
(3)
Wiedza
(3)
Dziecko
(2)
Fizjologia
(2)
Nałóg
(2)
Poznanie -- psychologia -- podręcznik akademicki
(2)
Psychopatologia
(2)
Schizofrenia
(2)
Alkohol
(1)
Fizjologia człowieka
(1)
Gry i zabawy
(1)
Hipnoza
(1)
Integracja percepcyjno-motoryczna
(1)
Kariera
(1)
Konflikt
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Ludzie starzy
(1)
Marketing polityczny
(1)
Medytacja
(1)
Młodzież
(1)
Narkotyki
(1)
Negocjacje
(1)
Neurobiologia
(1)
Ontogeneza
(1)
Pamięć autobiograficzna
(1)
Promocja handlowa
(1)
Przywiązanie (psychol.)
(1)
Psychofizjologia
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Starzenie się
(1)
Terapia behawioralna
(1)
Wrażenia
(1)
Wyobraźnia
(1)
Zaburzenia psychiczne
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(1)
Domain
Biologia
(1)
Psychologia
(1)
31 results Filter
No cover
Book
In basket
Biologiczne podstawy psychologii / James W. Kalat ; przekł. Anna i Marek Binderowie ; red. nauk. polskiego wydania Michał Harciarek. - Wyd. 2 - 4 dodruk. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2021. - XXIV, 749, [3] s. : fotografie, ilustracje, mapy, wykresy ; 29 cm.
ISBN: 978-83-01-21262-9
Przedmowa; Podziękowania; Wprowadzenie; 1. Komórki; 2. Synapsy; 3. Anatomia i metody badawcze; 4. Genetyka, ewolucja, rozwój i plastyczność; 5. Wzrok; 6. Inne układy sensoryczne; 7. Ruch; 8. Sen i czuwanie; 9. Regulacja wewnętrzna; 10. Zachowania reprodukcyjne; 11. Zachowania emocjonalne; 12. Uczenie się, pamięć i inteligencja; 13. Funkcje poznawcze; 14. Zaburzenia psychiczne; A. Chemia w skrócie; B. Zasady postępowania w badaniach z udziałem zwierząt i ludzi przyjęte przez Society for Neuroscience; Bibliografia; Indeks rzeczowy/Słowniczek; Indeks nazwisk.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14688-7
1. Zagadnienia ogólne. 2. Komórki nerwowe i przewodnictwo nerwowe. 3. Wymiana informacji w synapsach. 4. Anatomia układu nerwowego. 5. Rozwój i plastyczność układu nerwowego. 6. Wzrok. 7. Inne układy sensoryczne i uwaga. 8. Ruch. 9. Sen i czuwanie. 10. Regulacja wewnętrzna. 11. Zachowania reprodukcyjne. 12. Zachowania emocjonalne. 13. Biologiczne aspekty uczenia się i pamięci. 14. Asymetria mózgu i język. 15. Zaburzenia psychiczne. A. Chemia w skrócie. B. Zasady postępowania w badaniach neurologicznych z udziałem zwierząt i ludzi przyjęte przez Society for Neuroscience.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14688-7
1. Zagadnienia ogólne. 2. Komórki nerwowe i przewodnictwo nerwowe. 3. Wymiana informacji w synapsach. 4. Anatomia układu nerwowego. 5. Rozwój i plastyczność układu nerwowego. 6. Wzrok. 7. Inne układy sensoryczne i uwaga. 8. Ruch. 9. Sen i czuwanie. 10. Regulacja wewnętrzna. 11. Zachowania reprodukcyjne. 12. Zachowania emocjonalne. 13. Biologiczne aspekty uczenia się i pamięci. 14. Asymetria mózgu i język. 15. Zaburzenia psychiczne. A. Chemia w skrócie. B. Zasady postępowania w badaniach neurologicznych z udziałem zwierząt i ludzi przyjęte przez Society for Neuroscience.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
Inteligencja i procesy poznawcze / Edward Nęcka. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls" , 1994. - 319 s. : rys., tab. ; 23 cm.
ISBN: 83-85543-41-4
Zawiera: R. 1. Poznawcze ujęcie inteligencji; R. 2. Inteligencja a funkcjonowanie uwagi; R. 3. Inteligencja a funkcjonowanie pamięci; R. 4. Inteligencja a stosunek do nowości; R. 5 Zarys formalnej teorii intelektu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-63354-06-0
Zawiera: 1.Proces uczenia się z perspektywy psychologii poznawczej, 2. W oszukiwaniu poznawczych predyktorów osiągnięć szkolnych, 3. Tyle rzeczy mnie rozprasza – procesy kontroli uwagi, 4. Pamięć robocza – istotna zmienna w badaniach edukacyjnych, 5. Lęk i poczucie bezradności na lekcjach, 6. Wybrane predyktory osiągnięć szkolnych – model podsumowujący, 7. Poznawcze korepetycje.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-904-6
Zawiera: 1. Metapoznanie – metapamięć: stary problem w nowszym ujęciu, 2. Struktura i działanie metapamięci, 3. Poznawcze i afektywne aspekty metapamięci, 4. Metapamięć – metody diagnozy, 5. Mózgowe mechanizmy metapamięci, 6. Determinanty metapmięci, 7. Zaburzenia metapamięci – modele wyjaśniające. Metapamięć w grupach klinivznych, 8. Skutki deficytów metapamięciowych. Treningi metapamięci.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 137)
ISBN: 978-83-232174-4-2
I. Bierne i aktywne mechanizmy obrony przed dystrakcją, 1. Koszty i pożytki dystrakcji, 2. Geneza dystrakcji i mechanizmy obrony przed dystrakcją-ogólne ramy teoretyczne, 3. Badania nad spontanicznie pojawiającymi sie świadomymi myślami oderwanymi od zadania, 4. Aktywne i bierne mechanizmy obrony w przetwarzaniu informacji percepcyjnej, 5. Aktywne i bierne mechanizmy obrony w funkcjonowaniu pamięci, II. Tłumienie źródła dystrakcji-badania nad przetwarzaniem treści odnoszących sie do wcześniej rozwiązywanego problemu, 6. Efekt pogorszonego pamiętania i lokalizacja jego źródła, 7. Efekt pogorszonego pamiętania a czasowe warunki w zadaniu klasyfikacyjnym, 8. Efekt pogorszonego pamiętania a pomysły rozwiązań problemu dywergencyjnego, 9. Pomysły rozwiązań problemu dywergencyjnego,myśoli oderwane od problemu i podatność na dystrakcję w codziennych sytuacjach życiowych, 10. Geneza gystrakcji i mechanizmy obrony przed dystrakcja w świetle badań nad przetwarzaniem treści dotyczących wcześniej rozwiązywanego problemu-podsumowanie,implikacje i perspektywy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60747-32-2
Zawiera: Część I. Koherencja emocjonalna: ujednolicona podstawa behawioralnej, emocjonalnej i synaptycznej zmiany. 1. Maksymalizacja efektywności i satysfakcji w praktyce klinicznej: Odblokowanie pamięci emocjonalnej; Uczenie się emocjonalne, koherencja i powstawanie objawów; Pejzaż koherencji emocjonalnej; Koherencja emocjonalna a postęp kliniczny; 2. Rekonsolidacja pamięci: jak oducza się mózg: Po 100 latach – przełom; Uporczywość niejawnej pamięci emocjonalnej; Odkrycie rekonsolidacji: od nieusuwalnych do wymazywalnych wspomnień; Jak działa rekonsolidacja; Behawioralny proces usuwania wiedzy nabytej emocjonalnie; Rekonsolidacja pamięci w praktyce klinicznej: terapeutyczny proces rekonsolidacji; Neuronauka psychoterapii: rekonsolidacja a regulacja emocjonalna; Współzależność znaczeń i molekuł: prognoza; 3. Skoncentrowana, głęboka psychoterapia emocjonalnego oduczania: Przeprowadzenie terapeutycznego procesu rekonsolidacji; Terapeutyczny proces rekonsolidacji w terapii koherencji: przypadek lękowej niskiej samooceny; Proces rekonsolidacji w skrócie; Oznaki usunięcia objawów u ich emocjonalnych źródeł; Powszechność sekwencji transformacji w głębokiej zmianie; 4. Momenty fundamentalnej zmiany: mapa i metody: Jak wybrać konstrukty w procesie oduczania; Źródła sprzecznej wiedzy; Omówienie przykładowych przypadków i technik; Podsumowanie sposobów odnajdywania sprzeczności; 5. Spójność emocjonalna i wielka dyskusja o przywiązaniu: Przywiązanie, inne obszary emocjonalnego uczenia się i temperament; Wiedza zależna od przywiązania; Warunki przywiązania; Optymalizacja terapii przywiązania: praca naprawcza w diadzie i poza nią; Rodzaje terapii przywiązania w praktyce: studia przypadków; 6. Ramy dla integracji systemów psychoterapii: Zmiana transformacyjna i czynniki specyficzne; Przyspieszona dynamiczna psychoterapia eksperymentalna (AEDP); Terapia skoncentrowana na emocjach (EFT); Terapia odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych (EMDR); Neurobiologia interpersonalna (IPNB); Wizja integracji systemów psychoterapii poprzez terapeutyczny proces rekonsolidacji; Czynniki wspólne, czynniki specyficzne i badania nad procesem psychoterapii; Podsumowanie: odblokowanie mózgu emocjonalnego. Część II. Terapia koherencji w praktyce. 7. Dręczące poczucie winy: dogłębne rozwiązanie w siedmiu sesjach skoncentrowanych na spójności; 8. Na szczyt z głębokiego dna: zaprzestanie kompulsywnego picia dzięki terapii koherencji; 9. Bez bypassów: użycie koherencji emocjonalnej w celu oduczenia kompulsywnego jedzenia; 10. Wrogie głosy: usunięcie objawów psychozy u ich spójnego źródła.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nowe Tendencje w Psychologii / przewod. KR Jerzy Brzeziński ; Tom 12)
ISBN: 978-93-01-74934-5
Ograniczenia poznawcze w starzeniu się i psychopatologii: Wprowadzenie i krótki kur metod badawczych. I. Pamięć operacyjna i funkcje poznawcze: Pojemność pamięci operacyjnej w gorącym i zimnym poznaniu; Różnice w funkcjach poznawczych z wiekiem i cechami indywidualnymi; Stres i pamięć operacyjna: związki międzyosobnicze i wewnątrzosobnicze. II. Starzenie się i psychopatologia kontroli poznawczej: Starzenie się kontroli poznawczej: badania nad przetwarzaniem konfliktu, zaniedbywaniem celu i monitorowaniem błędów; Kontrola poznawcze i schizofrenia: mechanizmy psychologiczne i neuronalne; Starzenie się i różne rodzaje kontroli poznawczej: przegląd metaanaliz odporności na interferencję, koordynacji i przełączania się między zadaniami oraz eksperymentalne poszukiwania nad związaną z wiekiem wrażliwością w niedawni zidentyfikowanym procesie przerzucania uwagi; Podejście ekologiczne do badań nad starzeniem się i wykonywaniem podwójnych zadań; Funkcjonowanie poznawcze po wcześniejszej ekspozycji na niekontrolowaność i w stanie depresji: prostszy "plan B". III. Procesy uwagi, hamowania i rozumowania: Natura tendencyjności uwagi w ludzkim lęku; Hamowanie, luminacja i regulacja nastroju w depresji; Starzenie się i procesy hamowania w zadaniach pamięciowych, uwagowych i motorycznych; Zaburzenia pamięci i rozumowania u pacjentów cierpiących na schorzenia neuropsychiatryczne: zakłócenia dynamicznego wiązania; Wpływ depresji, starzenia się, zagrożenia stereotypem i uprzedzeń na rozumowanie generatywne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7405-466-9
1. Dlaczego?; 2. Czasowe objawienia; 3. Język pamięci; 4. Przemiany; 5. Wspólne poetyzowanie; 6. Dzienniki z podróży; 7. Wsłuchiwanie się w siebie; 8. Nieznane dziecko; 9. Wiedza o wspomnieniach; 10. Tłum i pojedyncze oblicze
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Postępy Psychologii)
(Postępy Psychologii)
ISBN: 83-89120-06-2
Percepcja; Pamięć; Kategoryzacja, podobieństwo i analogia; Zastosowanie praktyczne; Percepcja; Pamięć; Kategoryzacja, podobieństwo i analogia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
(Psychologia w monografiach naukowych / red. Jan Strelau, Dariusz Doliński ; T. 11)
ISBN: 978-83-7489-225-4
1. Procesy kategoryzacji i pamięci w konstruowaniu rzeczywistości; 2. Pojęciowa struktura reklamy; 3. Spójność pojęciowa a struktura i pamięć reklam; 4. Stabilność reklamy prasowej jako kategorii; 5. Pojęciowa struktura reklamy a spostrzeganie zysków i strat w świetle teorii perspektywy; 6. Sieci emocjonalne w kontrolowaniu procesów poznawczych w reklamie; ?. Rola reklamy we wstecznym kształtowaniu pamięci
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7150-695-3
1. Krytyczne myślenie dzięki wiedzy psychologicznej, 2. Neurotyka, genetyka i zachowanie, 3. Rozwijające się dziecko, 4. Adolescencja i dorosłość, 5. Wrażenia, 6. Spostrzeganie, 7. Stany świadomości, 8. Uczenie się, 9. Pamięć, 10. Myślenie i język, 11. Inteligencja, 12. Motywacja, 13. Emocje, 14. Osobowość, 15. Zaburzenia psychiczne, 16. Terapia, 17. Stres a zdrowie, 18. Psychologia społeczna
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Szerokie Horyzonty)
ISBN: 978-83-7489-417-3
1. Czym jest psychologia? Jak ją studiować?; 2. Co trafia do naszego umysłu? Percepcja; 3. Co pozostaje w naszym umyśle? Uczenie się i pamięć; 4. Jak wykorzystujemy to, co się znalazło w naszym umyśle? Myślenie, rozumowanie i komunikowanie się; 5. Dlaczego robimy to, co robimy? Motywacja i emocje; 6. Czy istnieje ustalony wzorzec? Psychologia rozwojowa; 7. Czy można kategoryzować ludzi? Różnice indywidualne; 8. Co się dzieje, gdy coś źle działa Psychopatologia; 9. Jak wpływamy na siebie nawzajem? Psychologia społeczna; 10. Po co nam psychologia?.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-240-0734-9
1. Psychologia wczoraj i dziś. 2. Proces badawczy: w jaki sposób prowadzimy nasze dociekania? 3. Biologia umysłu i zachowania. 4. Wrażenia i spostrzeganie: wkraczanie świata w umysł. 5. Świadomość. 6. Uczenie się. 7. Pamięć: życie dniem wczorajszym. 8. Język i myślenie. 9. Rodzaje inteligencji: co to znaczy być bystrym? 10. Emocje i motywacja: czucie i dążenie. 11. Osobowość: niech żyje różnorodność! 12. Psychologia biegu życia: dorastanie, starzenie się, nabywanie mądrości. 13. Stres, zdrowie i radzenie sobie ze stresem. 14. Zaburzenia psychiczne. 15. Terapia. 16. Psychologia społeczna: spotkanie umysłów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-17257-2
1. Psychologia i życie. 2. Metody badawcze w psychologii. 3. Biologiczne i ewolucyjne podstawy zachowania. 4. Wrażenia zmysłowe i percepcja. 5. Psychika, świadomość i odmienne stany świadomości. 6. Uczenie się i analiza zachowania. 7. Pamięć. 8. Procesy poznawcze. 9. Inteligencja i pomiar inteligencji. 10. Rozwój człowieka w ciągu życia. 11. Motywacja. 12. Emocje, stres i zdrowie. 13. Zrozumieć osobowość człowieka. 14. Zaburzenia psychiczne. 15. Terapie zaburzeń psychicznych. 16. Psychologia społeczna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-17257-2
1. Psychologia i życie. 2. Metody badawcze w psychologii. 3. Biologiczne i ewolucyjne podstawy zachowania. 4. Wrażenia zmysłowe i percepcja. 5. Psychika, świadomość i odmienne stany świadomości. 6. Uczenie się i analiza zachowania. 7. Pamięć. 8. Procesy poznawcze. 9. Inteligencja i pomiar inteligencji. 10. Rozwój człowieka w ciągu życia. 11. Motywacja. 12. Emocje, stres i zdrowie. 13. Zrozumieć osobowość człowieka. 14. Zaburzenia psychiczne. 15. Terapie zaburzeń psychicznych. 16. Psychologia społeczna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14632-0
1. Psychologia i życie. 2. Metody badawcze w psychologii. 3. Biologiczne i ewolucyjne podstawy zachowania. 4. Wrażenia zmysłowe i percepcja. 5. Psychika, świadomość i odmienne stany świadomości. 6. Uczenie się i analiza zachowania. 7. Pamięć. 8. Procesy poznawcze. 9. Inteligencja i pomiar inteligencji. 10. Rozwój człowieka w ciągu całego życia. 11. Motywacja. 12. Emocje, stres i zdrowie. 13. Osobowość człowieka. 14. Zaburzenia psychiczne. 15. Terapie zaburzeń psychicznych. 16. Poznanie społeczne i relacje społeczne. 17. Procesy społeczne, społeczeństwo i kultura.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14632-0
1. Psychologia i życie. 2. Metody badawcze w psychologii. 3. Biologiczne i ewolucyjne podstawy zachowania. 4. Wrażenia zmysłowe i percepcja. 5. Psychika, świadomość i odmienne stany świadomości. 6. Uczenie się i analiza zachowania. 7. Pamięć. 8. Procesy poznawcze. 9. Inteligencja i pomiar inteligencji. 10. Rozwój człowieka w ciągu całego życia. 11. Motywacja. 12. Emocje, stres i zdrowie. 13. Osobowość człowieka. 14. Zaburzenia psychiczne. 15. Terapie zaburzeń psychicznych. 16. Poznanie społeczne i relacje społeczne. 17. Procesy społeczne, społeczeństwo i kultura.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-246-1134-8
Cz.I Badania nad pamięcią: 1. Pamięć jako przedmiot badań, 2. Historia badań, , 3. Metody badań. Cz.II Natura ludziej pamięci - systemy i procesy: 4. Neurogiologiczne podłoże pamięci, 5. Organizacja pamięci - systemy i procesy, 6. Systemy pamięci krótkotrwałej, 7. Systemy pamięci długotrwałej, 8. Procesy kodowania informacji w pamięci długotrwałej, 9. Zapominanie, 10. Procesy wydobywania informacji z pamięci deklaratywnej, 11. Pamięć utajona. Cz.III Pamięć w cięgu życia człowieka: 12. Od dziecka do dorosłego - rozwój pamięci, 13. Historia życia zapisana w pamięci - pamięć autobiograficzna, 14. Pamięć w późnym wieku, 15. Zaburzenia pamięci
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Długość kolejki oczekujących: 1.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again