Form of Work
Książki
(9)
Status
available
(6)
only on-site
(6)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(7)
Author
Kośmider Kazimierz
(2)
Cekiera Czesław
(1)
Głowacka Maria Danuta
(1)
Jacennik Barbara
(1)
Koszowski Michał
(1)
Stanik Jan M
(1)
Sygit Marian
(1)
Słowik-Gabryelska Anna
(1)
Urban Bronisław
(1)
Woronowicz Bohdan T
(1)
Zdanowska Joanna
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Palenie tytoniu
(9)
Alkoholizm
(6)
Nałóg
(6)
Narkomania
(5)
Narkotyki
(3)
Alkohol
(2)
Lekozależność
(2)
Patologia społeczna
(2)
Substancje uzależniające
(2)
Tytoń
(2)
AIDS
(1)
Anoreksja
(1)
Bulimia
(1)
Chemia
(1)
Choroby
(1)
Choroby psychiczne
(1)
Ciąża
(1)
Gry hazardowe
(1)
Medycyna społeczna
(1)
Odżywianie
(1)
Palenie tytoniu bierne
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przemysł
(1)
Sport
(1)
Uzależnienie od komputera
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Żywność
(1)
18 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
Przeciwdziałanie uzależnieniom : regulacje prawne / Michał Koszowski. - Stan prawny na 20.06.2019 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2019. - 397 s. : il. ; 22 cm.
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-8160-806-0
Zawiera: Wykaz skrótów. Przedmowa. Wstęp. Rozdział 1. Modele regulacji przeciwdziałania uzależnieniom w systemie prawa administracyjnego: 1.1. Metoda regulacji – podstawa wyróżnienia modeli regulacji przeciwdziałania uzależnieniom; 1.2. Filozofia i wartości regulacji - podstawa gradacji modeli regulacji przeciwdziałania uzależnieniom; 1.3. Specyfika norm regulacji przeciwdziałania uzależnieniom; 1.4. Podsumowanie. Typologia i gradacja regulacji przeciwdziałanie uzależnieniom. Rozdział 2. Regulacja przeciwdziałania alkoholizmowi: 2.1. Specyfika napojów alkoholowych jako przedmiotu regulacji administracyjnoprawnej; 2.2. Historyczne kształtowanie się polskiej regulacji przeciwdziałania alkoholizmowi; 2.3. Cel i przedmiot regulacji; 2.4. Przedmioty odpowiedzialne za realizację regulacji przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 2.5. Akty planowania dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi; 2.6. Administracyjnoprawne instrumenty ograniczenia dostępności wyrobów alkoholowych; 2.7. Reklama i informowanie o napojach alkoholowych; 2.8. Procedura przymusowego leczenia uzależnienia od alkoholu; 2.9. Skierowanie do izby wytrzeźwień; 2.10. Podsumowanie. Rozdział 3. Administracyjnoprawna regulacja przeciwdziałania nikotynizmowi: 3.1. Wprowadzenie – palenie tytoniu i jego wpływ na zdrowie ludzkie; 3.2. Rozwój prawodawstwa związanego z przeciwdziałaniem nikotynizmowi; 3.3. Cel i przedmiot regulacji; 3.4. Przedmioty odpowiedzialne za realizację regulacji przeciwdziałania nikotynizmowi; 3.5. Akty planowania w zakresie przeciwdziałania nikotynizmowi; 3.6. Polski model ograniczenia możliwości korzystania z wyrobów objętych ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w wybranych miejscach publicznych; 3.7. Ograniczenia w wytwarzaniu i udostępnianiu wyrobów tytoniowych; 3.8. Zakaz reklamy i promocji wyrobów objętych regulacją ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych; 3.9. Obowiązki informacyjne podmiotów wprowadzających wyroby objęte regulacją ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych; 3.10. Leczenie z uzależnienia nikotynowego na gruncie regulacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych; 3.11. Regulacja dotycząca wyrobów nowatorskich i papierosów elektronicznych jako element dynamiki regulacji przeciwdziałania nikotynizmowi; 3.12. Podsumowanie. Rozdział 4. Administracyjnoprawna metoda regulacji przeciwdziałania narkomanii: 4.1. Swoistość zjawiska narkomanii jako przedmiotu regulacji administracyjnoprawnej; 4.2. Rozwój polskiego prawodawstwa związanego z przeciwdziałaniem narkomanii; 4.3. Cel i przedmiot regulacji przeciwdziałania narkomanii; 4.4. Podmioty odpowiedzialne za realizację regulacji przeciwdziałania narkomanii; 4.5. Akty planowania dotyczące przeciwdziałania narkomanii; 4.6. Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna; 4.7. Administracyjnoprawne ograniczenia reglamentacyjne środków odurzających, substancji psychoaktywnych lub ich preparatów oraz uprawy maku i konopi; 4.8. Postępowanie z osobami uzależnionymi od narkotyków; 4.9. Nowe substancje psychoaktywne – tzw. dopalacze – jako nowe zagrożenie zwalczane za pomocą regulacji przeciwdziałania uzależnieniom; 4.10. Podsumowanie. Zakończenie. Wykaz orzeczeń. Wykaz wykorzystanej literatury.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15405-9
1. Współczesna przestępczość - uwarunkowania i konsekwencje. Dylematy reakcji społecznej, 2. Uzależnienia - alkoholizm, narkomania, palenie tytoniu. Profilaktyka, terapia i resocjalizacja, 3. Przemoc w rodzinie, 4. Profilaktyka i środki probacyjne w praktyce resocjalizacyjnej, 5. Specjalistyczne programy korekcyjno-resocjalizacyjne, 6. Readaptacja społeczna i reorganizacja środowisk lokalnych jako warunek skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych, 7. Rola i zadania kadry resocjalizacyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61086-25-3
1. Uwarunkowania i koncepcje zachowań zdrowotnych: Pojęcie zdrowia i zachowania zdrowotnego; Czynniki warunkujące zdrowie i zachowania zdrowotne; Koncepcje zachowań zdrowotnych i zmiany zachować; Kształtowanie i kontrola zachowań zdrowotnych- koncepcja własna; 2. Kształtowanie zachowań zdrowotnych: Strategie kształtowania zachowań zdrowotnych; Antykoncepcja; Palenie tytoniu; Nadużywanie alkoholu; Używanie narkotyków; Żywienie; Aktywność fizyczna; Zachowania drogowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
All copies are currently on loan: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
(Uzależnienia - fakty i mity / pod red. Iwona Niewiadomska, Dariusz Sikorski)
ISBN: 83-7363-252-2
R.1 Palenie tytoniu; R.2 Uzależnienie od nikotyny; R.3 Konsekwencje palenia tytoniu; R.4 Profilaktyka przeciwtytoniowa; R.5 Mity związane z nikotynomią
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7278-369-1
1.Alkohol: Mity i prawdy o alkoholu, Podstawowe wiadomości o alkoholu, Reakcje organizmu na alkohol, Dlaczego ludzie piją i uzależniają się, Zapobieganie uzależnieniom, Picie alkoholu a zdrowy rozsądek, Problemy zdrowotne, Identyfikacja osób z problemem alkoholowym, Droga ku uzależnieniom, Uzależnienie jako choroba, Motywowanie do zmiany, Interwencje, Leczenie, Picie kontrolowane czy abstynencja?, Specyficzne grupy pacjentów, Skuteczność leczenia, Dylematy terapeutów uzależnień, Osoby uzależnione jako terapeuci, Historia lecznictwa odwykowego w Polsce, Ruchy samopomocowe, Ruchy Trzeźwościowe, Współuzależnienie, Dzieci alkoholików, Alkohol i przemoc, Alkohol w miejscu pracy, Alkohol a prowadzenie pojazdów mechanicznych, Wybrane zagadnienia prawne, O czym jeszcze warto wiedzieć, Historia Michała, 2. Inne substancje psychoaktywne: Leki, Nikotyna, Kofeina i teina, Pochodne makowca, Amfetamina, Kokaina, Pochodne konopi (marihuana i haszysz), Substancje wziewne (inhalanty), Substancje halucynogenne, Kwas hydroksymasłowy (GHB), Steroidy, Napoje energetyzujące i inne "dopalacze", Przeciwdziałanie narkomanii. 3. Zaburzenia nawyków i popędów: Patologiczny hazard, Uzależnienie od komputera i Internetu (sieciocholizm), Zaburzenia odżywiania się (zaburzenia łaknienia), Erotomania (seksoholizm), Pracoholizm (uzależnienie od pracy), Kupnoholizm (uzależnienie od zakupów), Uzależnienie czy "uzależnienie" (tzw. nowe formy uzależnienia).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 61 (1 egz.)
Długość kolejki oczekujących: 1.
Book
In basket
ISBN: 83-86670-22-3
CZ.I Wybrane czynniki zagrażające zdrowiu i życiu człowieka: 1. Alkoholizm, 2. Nikotynizm, 3. Narkomania, 4. AIDS, 5. Zanieczyszczenie żywności, 6. Zagrożenia ze strony środowiska naturalnego człowieka, 7. Zagrożenia ze strony środowiska przemysłowego, 8. Zagrożenia ze strony środków owadobójczych i ochrony roślin. CZ.II Bibliografia wybrana z zakresu zagrożeń zdrowia i życia człowieka.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-4211-7
1. Podejście do zdrowia i jego mierniki; 2. Wymiary zdrowia; 3. Zdrowie w kontekście społecznym; 4. Zdrowie publiczne; 5. Nowe zdrowie publiczne; 6. Zadania organów państwowych i samorządowych z zakresu ochrony zdrowia; 7. Działalność lecznicza; 8. Polityka zdrowotna; 9. Ochrona zdrowia społecznego; 10. Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia psychicznego; 11. Przeciwdziałanie narkomanii; 12. Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi; 13. Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych; 14. Ochrona zdrowia w miejscu pracy; 15. Zwalczanie chorób nowotworowych; 16. Wybrane aspekty finansowania ochrony zdrowia; 17. Zasady refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-866870-32-0
1. Wprowadzenie, 2. Przyczyny palenia tytoniu, 3. Palenie tytoniu a powstawanie chorób tytoniozależnych, 4. Palenie tytoniu w wybranych grupach społecznych, 5. Postępowanie antynikotynowe, 6. Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Palenie tytoniu (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
Palenie tytoniu - psychologia (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Palenie tytoniu - wpływ na zdrowie (hasło przedmiotowe)
Authority data
Palenie tytoniu bierne (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again