Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(11)
available
(5)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(12)
Author
Grewiński Mirosław
(2)
Auleytner Julian
(1)
Balcerzak-Paradowska Bożena
(1)
Barr Nicholas
(1)
Bratkowska-Zariczna Monika
(1)
Geisen Thomas
(1)
Giddens Anthony
(1)
Hausner Jerzy
(1)
Jankowski Stanisław
(1)
Kamiński Stanisław
(1)
Karwacki Arkadiusz
(1)
Kraus Katrin
(1)
Księżopolski Mirosław
(1)
Lissowski Olgierd
(1)
Piątek Krzysztof
(1)
Powell Martin
(1)
Rosati Dariusz K
(1)
Siara Olga
(1)
Sutton Philip W
(1)
Szulżycka Alina
(1)
Tomanek Paweł
(1)
Więckowska Barbara
(1)
Zariczny Piotr
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Państwo dobrobytu
(12)
Polityka społeczna
(10)
Opieka społeczna
(5)
Emerytura
(2)
Globalizacja
(2)
Praca
(2)
Rodzina
(2)
Siła robocza
(2)
Ubezpieczenia społeczne
(2)
Unia Europejska
(2)
Świadczenia społeczne
(2)
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
(1)
Bezrobocie
(1)
Choroby
(1)
Czas pracy
(1)
Dialog społeczny
(1)
Dostęp do świadczeń zdrowotnych
(1)
Edukacja
(1)
Ekorozwój
(1)
Ekorozówj
(1)
Erotyzm
(1)
Gender
(1)
Gospodarka
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Kadry
(1)
Klasy spoleczne
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Ludobójstwo
(1)
Miasta
(1)
Migracje
(1)
Nacjonalizm
(1)
Naród
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauki społeczne
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Partnerstwo publiczno-prywatne
(1)
Państwo
(1)
Polityka
(1)
Polska
(1)
Prawo pracy
(1)
Prostytucja
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przestępczość
(1)
Płaca
(1)
Rasy ludzkie
(1)
Religia
(1)
Ruchliwość społeczna
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Rynek pracy
(1)
Sejm
(1)
Sektor prywatny
(1)
Sektor publiczny
(1)
Senat
(1)
Socjologia
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Starzenie się
(1)
Szkolnictwo
(1)
Telepraca
(1)
Terroryzm
(1)
Ubóstwo
(1)
Wojna
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zatrudnienie za granicą
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Śmierć
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Życie codzienne
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
Subject: place
Mazowieckie, województwo (od 1999)
(1)
13 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1810-9
1. Europejski Model Społeczny. Osiągnięcia, problemy i kierunki zmian. 2. Polityka społeczna w Unii Europejskiej. 3. Analiza wydatków sektora finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej. 4. Funkcjonowanie rynku pracy w Unii Europejskiej. 5. Systemy emerytalne. 6. Kwestie zdrowia i opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej. 7. Efektywność systemów podatkowych w krajach Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-2190-1
1. Europejski Model Społeczny (EMS) i pastwo dobrobytu; 2. Zagadnienia teoretyczne modernizacji EMS i zarządzania publicznego; 3. Wzmocnienie europejskiego zarządzania gospodarczego i społecznego wymiaru Unii Europejskiej; 4. Państwa, demokratyzacja i racjonalizacja struktur instytucjonalnych Europejskiego Modelu Społecznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
No cover
Book
In basket
(Współczesna polityka społeczna ; 4)
ISBN: 978-83-61121-29-9
1. Teoria ekonomii: Rynek i informacja; 2. Ubezpieczenie: Miraż prywatnego ubezpieczenia na wypadek bezrobocia; Problemy z ubezpieczeniem zdrowotnym; Problemy ubezpieczeń XXI wieku; 3. Emerytury: Ekonomia emerytur: Błędne wytyczne kształtowania systemów emerytalnych; Kształtowanie systemów emerytalnych: możliwe rozwiązania; Problemy związane z emeryturami w XXI wieku; 4. Edukacja: Kluczowe zagadnienia edukacji; Problemy z informacja; Konstruowanie pożyczek studenckich; Finansowanie edukacji na poziomie wyższym: możliwości; Problemy edukacji w XXI wieku; 5. Państwo dobrobytu w zmieniającym się świecie: Państwo dobrobytu w krajach postkomunistycznych; Państwo dobrobytu w zmieniającym się świcie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-231-1908-2
Państwo socjalne w okresie modernizmu. O powstaniu systemów zabezpieczenia społecznego w Europie; Polityka społeczna w Wielkiej Brytanii: od ustawy o ubogich do "trzeciej drogi"; Państwo socjalne w Niemczech: zmiana systemu?; Francuski system Protection sociale w XX wieku; Holenderski model państwa socjalnego na drodze do postprzemysłowego państwa dobrobytu; Włoskie państwo opiekuńcze: trendy rozwojowe, problemy i europejskie wyzwania; Rozwój państwa socjalnego w Szwecji w XX wieku; Państwo socjalne w Polsce: od rozbiorów poprzez rządy socjalizmu do aktualnego procesu transformacji; Pomiędzy życzeniami a rzeczywistością. Państwo socjalne i polityka socjalna w Turcji; Zabezpieczenie społeczne w Szwajcarii: europejski wyjątek?; Na drodze od "modelu żywiciela" do "modelu osoby zarobkującej". O społecznym i socjalno-politycznym obcowaniu z pracą opiekuńczą w Europie; Integracja europejska a ochrona socjalna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-918100-8-9
1. Teoretyczne wprowadzenie w zagadnienia pluralistycznej, wielosektorowej i aktywizującej polityki, pomocy i integracji społecznej; 2. Pluralizm i wielosektorowość w pomocy na Mazowszu- analiza dynamiki instytucji; 3. Pomoc społeczna a międzysektorowa współpraca i usługi społeczne w województwie mazowieckim na tle sytuacji w Polsce- raport z badań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-67-3
1. Polityka społeczna jako działalność i jako dyscyplina naukowa, 2. Teoretycy polskiej polityki społecznej do II wojny światowej, 3. Polityka społeczna w programach lat okupacji (1939-1944), 4. Nauka o polityce społecznej po II wojnie światowej, 5. Państwo praw i zobowiązań socjalnych, 6. Niepubliczne podmioty polityki społecznej, 7. Prognoza polskiej polityki społecznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87890-47-2
Od państwa opiekuńczego (welfare state) do państwa wspierającego pracę (workfare state); Wzrost zatrudnienia warunkiem optymalizacji sfery socjalnej; Elastyczność polskiego rynku pracy; Zatrudnienie Polaków na zachodzie Europy i jego perspektywy po wstąpieniu Polski do UE; Uczenie (się0 - rozwijanie umiejętności - praca (w perspektywie rozwoju GOW i procesów integracyjnych); Telepraca i teleedukacja w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego w Polsce; Polskie przedsiębiorstwa wobec społecznych wyzwań okresu transformacji i akcesji do Unii Europejskiej; Czas pracy w warunkach integracji; Praca i płace w warunkach przemian gospodarczych i globalizacji; Wynagrodzenia w nowej gospodarce; Wykorzystanie doświadczeń UE w kształtowaniu wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych w Polsce; Wpływ integracji z Unią Europejską na zarządzanie zasobami ludzkimi; Dostosowanie polskiej klasyfikacji zawodów i specjalności do standardów UE; Trójstronna komisja: dialog społeczny i legitymizacja; Ustrój społeczny zakładu pracy w świetle dokumentów partycypacyjnych Unii Europejskiej; Koordynacja polskiego systemu zabezpieczenia społecznego z regulacjami unijnymi; Odpowiednie zabezpieczenia emerytalne - warunki i możliwości realizacji; Świadczenia społeczne zakładów pracy: zanik czy nowe formy? Regulacje i procesy; Stare i nowe funkcje pomocy społecznej; Polityka rodzinna w perspektywie integracji europejskiej; Bezrobocie a rodzina; Uwarunkowania realizacji funkcji wychowawczej rodziny. Rodzina polska wobec nowych wyzwań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-16956-5
1.Co to jest socjologia; 2. Socjologiczne pytania i odpowiedzi; 3. Teorie i perspektywy socjologiczne; 4. Globalizacja i zmieniający się świat; 5. Środowisko; 6. Miasta i życie miejskie; 7. Interakcja społeczna i Zycie codzienne; 8. Bieg życia; 9. Rodziny i związki intymne; 10. Zdrowie, choroba i niepełnosprawność; 11. Stratyfikacja i klasa społeczna; 12. Ubóstwo, wykluczenie społeczne i państwo opiekuńcze; 13. Globalne nierówności; 14. Seksualność i płeć; 15. Rasa, etniczność i migracja; 16. Religia; 17. Media; 18. Organizacje i sieci; 19. Edukacja; 20. Praca i życie gospodarcze; 21. Przestępczość i dewiacja; 22. Polityka, rządzenie i ruchy społeczne; 23. Narody, wojny i terroryzm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61121-09-1
Część I: Wielosektorowość w teorii polityki społecznej. 1. Znaczenie społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego w kontekście wielosektorowej polityki społecznej. 2. Modele wielosektorowości i dorobek naukowy w zakresie pluralizmu. 3. Transformacja państwa opiekuńczego - procesy sprzyjające rozwojowi wielosektorowej polityki społecznej. 4. Rozwój sektora obywatelskiej polityki społecznej jako przykład dynamiki pluralizmu. Część II: Wielosektorowość w praktyce krajowej polityki społecznej. 5. Wielosektorowość w polityce pomocy i integracji społecznej. 6. Wielosektorowość w polityce zatrudnienia i rynku pracy. 7. Wielosektorowość w polityce edukacyjnej i kształcenia ustawicznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7207-671-7
1. Rola rynku i państwa w gospodarce polskiej, 2. Katolicka nauka społeczna wobec wyzwań współczesności - koncepcja państwa w encyklice "Centesimus Annus" Jana Pawła II, 3. Państwo opiekuńcze - powstanie, rozwój, kryzys, 4. Ustrojowa przebudowa gospodarki poslkiej, 5. Rozwój społeczno-gospodarczy i instrumenty jego realizacji, 6. Polityka zrównoważonego rozwoju, 7. Konkurencyjność gospodarki polskiej, 8. Partnerstwo publiczno-prywatne - jego istota i rozwój w Polsce, 9. Polityka ekonomiczna i jej koordynacja w krajach Unii Europejskiej, 10. Globalizacja
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-334-0
1. Od iealnej biurokracji do zarządzania publicznego, 2. Polityka a polityka publiczna, 3. Polityka i gospodarka, 4. Organizacje pozarządowe - trzeci sektor współczesnego społeczeństwa, 5. Wzrost i załamanie państwa opiekuńczego, 6. Polityka równości szans, 7. Systemy emerytalne i kierunki ich reformowania, 8. Polityka zatrudnienia, 9. Ekonomia społeczna, 10. Polityka strukturalna, 11. Modele polityki regionalnej, 12. Bezpieczeństwo energetyczne, 13. Unia Europejska, 14. Rozwój społeczno-gospodarczy, 14. Dobre zarządzanie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
(Współczesna polityka społeczna ; 8)
ISBN: 978-83-61121-31-2
1. Wielosektorowa gospodarka i społeczny podział dobrobytu; 2. Wielosektorowa gospodarka dobrobytu w ujęciu historycznym; 3. Państwo a dobrobyt; 4. Sektor prywatny a dobrobyt; 5. Dobrobyt a sektor woluntarystyczny i wspólnotowy; 6. Dobrobyt a sektor nieformalny; 7. Świadczenia podatkowe; 8. Świadczenia pracownicze; 9. Wielosektorowa gospodarka dobrobytu w perspektywie porównawczej; 10. Globalny i ponadnarodowy wymiar wielosektorowości w polityce społecznej; 11. Wnioski końcowe dotyczące analizy wielosektorowej gospodarki dobrobytu i społecznego podziału dobrobytu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again