Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(4)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(4)
Author
Jakubowski Wojciech
(2)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(2)
Grodziski Stanisław
(1)
Ihnatowicz Ireneusz
(1)
Maciejko Paweł
(1)
Mączak Antoni
(1)
Nowacka Ewa J
(1)
Sarkowicz Ryszard
(1)
Unger Roberto Manabeira
(1)
Zientara Benedykt
(1)
Żarnowski Janusz
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Państwo
(4)
Polityka
(3)
Dylomacja
(2)
Nauki polityczne -- podręcznik akademicki
(2)
Nauki społeczne
(2)
Benedykt XVI
(1)
Demokracja
(1)
Globalizacja
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Integracja europejska
(1)
Kościół
(1)
Kultura -- socjologia
(1)
Nauka społeczna Kościoła katolickiego
(1)
Organy ochrony prawnej
(1)
Partie polityczne
(1)
Państwo -- socjologia -- Polska
(1)
Państwo -- ustrój -- historia
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Polska
(1)
Polska -- gospodarka -- 10-20 w.
(1)
Polska -- historia -- dokumentacja
(1)
Polska -- socjologia -- 10-20 w.
(1)
Prawo -- historia
(1)
Prawo -- krytyka
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Rewizjonizm -- zagadnienia
(1)
Rosja
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Struktura społeczna
(1)
System obronny państwa
(1)
Unia Europejska
(1)
Ustrój społeczny -- Polska
(1)
Wspólnota Niepodległych Państw
(1)
6 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7052-840-6
I. Państwo średniowieczne: Monarchia patrymonialna; Monarchia stanowa. II. Państwo nowożytne: Epoka wielkich odkryć i jej konsekwencje ustrojowe; Zarys dziejów: Hiszpania, Włochy, Francja, Anglia, Niemcy, Polska, Rosja; Monarchia absolutna jako forma ustroju; Mieszana forma ustroju; Republika; Ustroje władz centralnych i lokalnych; Rozwój parlamentaryzmu: Francja, Kraje niemieckie, Anglia, Polska; Sądownictwo; Reformy i upadek Rzeczpospolitej III. Ku państwu nowoczesnemu: Zarys dziejów: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Upadek imperium hiszpańskiego, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Niemcy, Austria, Austro- Węgry, Rosja, Kryzys imperium tureckiego i Bałkany; Odbudowa państwowości polskiej: Spadek po Pierwszej Rzeczpospolitej, Polska zniewolona, Polska odrodzona; Konstytucjonalizm, Monarchia a republika i demokracja; Państwo totalitarne: Włochy, Niemcy, Związek Radziecki, "Państwo dobrobytu", Organizacja zbiorowego bezpieczeństwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7284-875-0
0. Tradycja ruchów lewicowych w myśli prawniczej i praktyce prawa. 1. Krytyka studiów prawniczych 2. Od krytyki do konstrukcji: doktryna rewizjonistyczna; redefinicja instytucjonalnych form demokracji i rynku. Od ideału społecznego do programu instytucjonalnego: rewolucja polityczna i kulturowa, krytyka i odnowa demokracji, organizacja władzy państwowej, organizacja gospodarki, system uprawnień, ideały transformacyjne i realizm polityczny. 3. Dwa modele doktryny: zastosowania równej ochrony prawnej, ukryta teoria równej ochrony prawnej, amerykańska doktryna równej ochrony prawnej, koncepcja równej ochrony prawnej - doktryna przeformułowana i zrekonstruowana, autorytet i realizm doktryny, zintegrowana teoria zobowiązań, wolność zawierania umów i wspólnota, swoboda umów i słuszność kontraktowa, źródła zobowiązań i natura uprawnień. 4. Koncepcje podstawowe: kategorie sporów ideologicznych, metoda filozofii polityki, wolność i struktura społeczne w doświadczeniu modernistycznym, założenia teorii społecznej. 5. Inna polityka: kontekst działania politycznego, nowe wyobrażenie polityki transformacyjnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88766-61-9
CZĘŚĆ I. POLITYKA JAKO ZJAWISKO SPOŁECZNE: Rozdział I. Polityka w życiu społecznym, Rozdział II. Historia i polityka: "wypożyczalnia cytatów i kostiumów". CZĘŚĆ II. PSYCHOSPOŁECZNE ASPEKTY POLITYKI:Rozdział III. Człowiek jako jednostka, Rozdział IV. Człowiek w grupie, Rozdział V. Człowiek w społeczeństwie, Rozdział VI. Człowiek w świecie polityki. CZĘŚĆ III. INSTYTUCJONALNE ASPEKTY POLITYKI: Rozdział VII. Demokracja - historia, współczesność, przyszłość, Rozdział VIII. Historyczny rozwój państw, Rozdział IX. Dylematy konstytucyjne, Rozdział X. Państwo współczesne, Rozdział XI. Systemy polityczne państw Unii Europejskiej, Rozdział XII Systemy polityczne państw Europy Zachodniej nie należących do Unii Europejskiej i wybrnaych państw pozaeuropejskich, Rozdział XIII Transformacja polityczna państw europy Środkowej i Wschodniej, Rozdział XIV Systemy polityczne państw WNP. CZĘŚĆ IV SYMBOLICZNOKULTUROWE ASPEKTY POLITYKI : Rozdział XV Współczesna myśl polityczna, Rozdział XVI Religia w życiu społecznym. CZĘŚĆ V EKONOMICZNE I SOCJALNE ASPEKTY POLITYKI : Rozdział XVII Gospodarka rynkowa, Rozdział XVIII Wybrane problemy ekonomiczne współczesnej Polski, Rozdział XIX Demokracja gospodarcza i dialog społeczny. Wybrane problemy pracownicze, Rozdział XX Polityka społeczna i kwestie społeczne w okresie transformacji. CZĘŚĆ VI MIĘDZYNARODWE ASPEKTY POLITYKI : Rozdział XXI Stosunki międzynarodwe i ich uwarunkowania, Rozdział XXII Czynniki rozwoju, aktywności i zmienności społeczności międzynarodowej, Rozdział XXIII Miedzynarodowe stosunki kulturalne. CZĘŚĆ VII PONADNARODOWE ASPEKTY POLITYKI: Dział I Integracja europejska : Rozdział XXIV Europejski ład polityczny XIX i XX wieku, Rodział XXV Idea integracji europejskiej, Rozdział XXVI Integracja gospodarcza państw Unii europejskiej, Rozdział XXVII Unia Europejska jako wspólnota ponadnarodowa, Rozdział XXVII Instytucje europejskie, Rozdział XXIX Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii europejskiej, Rozdział XXX Trzeci filar Unii europejskiej - przestrzeń wolności, bezpieczeństwa. Dział IIKu Trzeciej Rzeczypospolitej : Rozdział XXXIV Polskie tradycje polityczne - liberalizm i romantyzm, Rozdział XXXV Polskie tradycje konstytucyjne, Rozdział XXXVI Dziedzictwo Polski Ludowej, Rozdział XXXVII Psychologiczne uwarunkowania transformacji systemowej, Rozdział XXXVIII Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej, Rozdział XXXIX Instytucje bezpieczeństwa narodowego RP, Rozdział XL międzynarodwe otoczenie Polski, Rozdział XLI Integracja Polski z Unią Europejską
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-012-5
Cz.I Polityka jako zjawisko społeczne: 1. Polityka w życiu społecznym, 2. Kultura polityczna społeczeństwa, 3. Typy i funkcje kultury politycznej, 4. Historia polityki. Cz.II Psychologiczne aspekty polityki: 5. Człowiek przedmiotem poznania, 6. Czynniki regulujące postępowanie człowieka, 7. Człowiek w grupie, 8. Struktura społeczna, 9. Naród w sensie etnicznym i politycznym, 10. Człowiek w sensie polityki. Cz.III Instytucjonalne aspekty polityki: Dz.I Elementy teorii państwa: 11. Państwo jako organizator życia społecznego, 12. Początki państwa, 13 .Historyczny rozwój państw, 14. Dylematy konstytucyjne państw, 15. Struktura współczesnego państwa, Dz.II Partycypacja polityczna: 16.Tradycje i zasady demokracji liberalnej, 17. Idea społeczeństwa obywatelskiego, 18. Aktywność polityczna obywateli w systemie demokratycznym, 19. Kryteria demokratyzmu postaw społecznych , stosunków politycznych i państwa, 20. Przywództwo i elity polityczne, 21. Media masowe w życiu społecznym, 22. Szanse i zagrożenia dla ładu demokratycznego, Dz.III Współczesne systemy polityczne: 23. System polityczny państwa, 24. Dynamika systemu rządów w państwach demokratycznych, 25. Transformacja ustrojowa państw postsocjalistycznych, 26. Systemy polityczne państw Unii Europejskiej, 27. Systemy polityczne państw Europy nie będących członkami Unii Europejskiej, 28 .Systemy polityczne państw WNP, 29. Systemy polityczne wybranych państw pozaeuropejskich, 30. Ustrój Stolicy Apostolskiej i Zakonu Maltańskiego, Cz.IV Symboliczno-kulturowe aspekty polityki: 31.Religia w życiu społecznym, 32.Kultura popularna w życiu społecznym, 33. Współczesna myśl polityczna, Cz.V Międzynarodowe aspekty polityki : 34. Stosunki międzynarodowe i ich uwarunkowania, 35. Czynniki rozwoju, aktywności i zmienności społeczności międzynarodowej, 36. Międzynarodowe stosunki polityczne, 37 .Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, 38. Międzynarodowe stosunki kulturalne, 39. Zjawiska i problemy globalne. Cz.VI Ponadnarodowe aspekty polityki. Dz.1 Integracja europejska: 40. Europejskie ład polityczny XIX i XX wieku, 41. Idea integracji europejskiej, 42. Integracja gospodarcza państw Unii Europejskiej, 43. Unia Europejska jako wspólnota ponadnarodowa, 44. Instytucje Unii Europejskiej, 45. System prawa Unii Europejskiej, 46. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, 47. Trzeci filar Unii Europejskiej - przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, Dz.II Postradziecka przestrzeń polityczna: 48. Geneza i działalność Wspólnoty Niepodległych Państw, 49 .Stosunki Unii europejskiej z Federacją Rosyjską, 50. Integracja gospodarcza w ramach Wspólnoty niepodległych Państw, Dz.III Globalizacja i regionalizmy we współczesnym świecie: 51. Globalizacja we współczesnym świecie, 52. Ruchy regionalistyczne jako forma nacjonalizmu we współczesnej Europie i ich możliwy wpływ na ideę zjednoczonej Europy, Cz.VII System polityczny współczesnej Polski, Dz.I Uwarunkowania historyczne: 53. Polskie tradycje polityczne - liberalizm i romantyzm, 54. Polskie tradycje konstytucyjne, 55. Tradycje polskiej kultury politycznej XIX i XX wieku, 56. Dziedzictwo Polskie Ludowej, 57. Psychologiczne aspekty transformacji systemowej, Dz.II Aspekty polityczno ustrojowe: 58. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i naczelne zasady ustrojowe państwa, 59. Ustrój organów władzy państwowej w RP, 60.System samorządu lokalnego w RP, 61. Partie i system partyjny w RP, 62. Instytucje bezpieczeństwa narodowego RP, 63. Polska polityka zagraniczna, Dz.III Aspekty społeczno-socjalne: 64. Demokracja gospodarcza i dialog społeczny. Wybrane problemy, 65. Polityka społeczna i kwestie społeczne w okresie transformacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-05-13374-5
Cz.I Społeczeństwa słowiańskie w starożytności i wczesnym średniowieczu : 1. Od więzi rodowych do zróżnicowania społecznego, Cz.II Społeczeństwo polskie X-XII wieku : 2. Państwo a społeczeństwo, 3. Warstwy społeczne. Kształtowanie się społeczeństwa klasowego, 4. Więzi społeczne i dobra społeczne. Cz.III Społeczeństwo polskie XIII-XV wieku : 5. Więzi społeczne w XIII-XV wieku-czynniki dynamizujące struktury społeczne, 6. Struktura stanowa: chłopi, 7. Struktura stanowa: mieszczaństwo, 8. Struktura stanowa: szlachta, 9. Struktura stanowa: duchowieństwo, 10. Więzi ponadstanowe i dobra społeczne. Cz.IV Od połowy XV wieku do rozbiorów: 11. Czynniki dynamizujące strukturę społeczną, 12. więzi stanowe, 13. Grupy zawodowe w społeczeństwie stanowym, 14. Grupy etniczno-prawne, 15. Struktura klasowa społeczeństwa stanowego, 16. Więzi lokalne, 17. Zależności i dystanse społeczne, 18. Dobra społeczne, Cz.V Od rozbiorów do pierwszej wojny światowej : 19. Czynniki dynamizujące strukturę społeczną, 20. więzi społeczne lokalne, 21. Rozpadania się więzi stanowych, 22. Kształtowanie się więzi klasowych, 23. Naród, 24. Zależności i dystanse społeczne, 25. Dobra społeczne. Cz.VI Epoka dwóch wojen : 26. Postęp czy stagnacja, 27. "Małe grupy" i więzi lokalne, 28. Więzi społeczne: struktura klasowo-warstwowa, 29. Społeczeństwo - naród - państwo, 30. Hierarchia społeczna. Zależności, dystanse, konflikty, 31. Dobra społeczne: kultura, 32. Tragedia wojenna i konie epoki. Cz.VII Epoka powojenna 1945-1989 : 33. Czynniki i procesy dynamizujące strukturę społeczeństwa. Czynniki rozkładu, 34. Państwo-partia-struktura reżimu, 35. Naród, 36. Struktury społeczne, 37. Zależności-dystanse-hierarchie, 38. małe grupy i więzi lokalne. Rodzina, 39. Dobra społeczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-229-2726-6
I. Wpływ myśli społeczno-politycznej św. Augustyna na rozwój teorii państwa i Kościoła II. Średniowieczna myśl społeczno-polityczna III. Wpływ doktryny św. Augustyna i św. Bonawentury na zasadnicze założenia teorii Benedykta XVI IV. Wpływ doktryny Soboru Watykańskiego II na kształtowanie się myśli społecznej i politycznej Benedykta XVI V. Społeczno-polityczna myśli Jana Pawła II VI. Ogólne założenia teorii spoeczno0politycznej Benedykta XVI VII. Filozofia człowieka w encyklice Benedykta XVI Deus Caritas Est oraz jej idee przewodnie VIII. Teoria państwa i prawa IX. Kościół a państwo X. Rola zasady subsydiarności w ustrojach państw demokratycznych Europy Zachodniej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again