Form of Work
Książki
(38)
Status
only on-site
(31)
available
(20)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(22)
Czytelnia
(31)
Author
Heywood Andrew
(3)
Maliszewska Barbara
(3)
Masojć Marta
(3)
Orłowska Natalia
(3)
Stasiak Dorota
(3)
Szmulik Bogumił
(3)
Żmigrodzki Marek
(3)
Bankowicz Marek
(2)
Baszkiewicz Jan
(2)
Żebrowski Waldemar
(2)
Affek Mariusz
(1)
Ajnenkiel Andrzej
(1)
Antoszewski Andrzej
(1)
Bartoszewski Władysław
(1)
Bożyk Stanisław
(1)
Chojnicka Krystyna
(1)
Cukiernik Tomasz
(1)
Geremek Bronisław
(1)
Godlewski Tadeusz
(1)
Grzybowski Marian
(1)
Gulczyński Mariusz
(1)
Herbut Ryszard
(1)
Izdebski Hubert
(1)
Jagusiak Bogusław
(1)
Jakubowski Wojciech
(1)
Jurkiewicz Wojciech
(1)
Kaczorowski Paweł
(1)
Kapias Michał
(1)
Kiełmański Zbigniew
(1)
Kisilowska Izabela
(1)
Kozub-Ciembroniewicz Wiesła
(1)
Kuciński Jerzy
(1)
Materska-Sosnowska Anna
(1)
Małajny Ryszard M
(1)
Muszyński Jerzy
(1)
Olechowski Andrzej
(1)
Polok Grzegorz
(1)
Prusak Feliks
(1)
Pruszyński Jan
(1)
Przybylski Henryk
(1)
Rachwał Marcin
(1)
Rosati Dariusz K
(1)
Sczaniecki Michał
(1)
Shapiro Ian
(1)
Siedlecki Władysław
(1)
Skubiszewski Krzysztof
(1)
Stelmach Jerzy
(1)
Stemplowski Ryszard
(1)
Szymanek Jarosław
(1)
Sójka-Zielińska Katarzyna (1931-2019)
(1)
Tymanowski Józef
(1)
Urbaniak Krzysztof
(1)
Wielomski Adam
(1)
Winczorek Piotr
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Woś Tadeusz
(1)
Włudyka Tadeusz
(1)
Żyro Tomasz
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(29)
1990 - 1999
(2)
1940 - 1949
(1)
Country
Poland
(38)
Language
Polish
(38)
Subject
Państwo
(34)
Polityka
(18)
Demokracja
(15)
Partie polityczne
(11)
Ideologia
(7)
Globalizacja
(6)
Wybory
(6)
Nacjonalizm
(5)
Społeczeństwo obywatelskie
(5)
Liberalizm
(4)
Nauki polityczne
(4)
Polityka zagraniczna
(4)
Polska
(4)
Władza państwowa
(4)
Biurokracja
(3)
Gospodarka
(3)
Konserwatyzm
(3)
Naród
(3)
Policja
(3)
Prawo
(3)
Prawo państwowe
(3)
Rosja
(3)
Ustrój społeczny
(3)
Wojsko
(3)
Władza
(3)
Estonia
(2)
Francja
(2)
Integracja europejska
(2)
Izrael
(2)
Japonia
(2)
Litwa
(2)
Niemcy
(2)
Parlamentaryzm
(2)
Polityka międzynarodowa
(2)
Prawo międzynarodowe
(2)
Socjaldemokratyzm
(2)
Stany Zjednoczone
(2)
Szwajcaria
(2)
Słowacja
(2)
Łotwa
(2)
Administracja publiczna
(1)
Anarchizm
(1)
Chrześcijańska demokracja
(1)
Demokracja bezpośrednia
(1)
Dyktatura (ustrój)
(1)
Dylomacja
(1)
Faszyzm
(1)
Feminizm
(1)
Gebethner, Stanisław
(1)
Grzybowski, Konstanty (1901-1970)
(1)
Historia prawa
(1)
Hitleryzm
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Islam
(1)
Komunizm
(1)
Konstytucja
(1)
Kontrola parlamentarna
(1)
Kultura
(1)
Liberalizm gospodarczy
(1)
Marketing polityczny
(1)
Nauka społeczna Kościoła katolickiego
(1)
Nauki polityczne -- podręcznik akademicki
(1)
Nauki społeczne
(1)
Opozycja parlamentarna
(1)
Państwo -- ustrój -- teoria
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Personalizm
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polska -- podział administracyjny -- 1918-1939 r.
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Prezentacje i wystąpienia
(1)
Procesy polityczne
(1)
Referendum
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sejm
(1)
Socjalizm
(1)
Społeczeństwo
(1)
System obronny państwa
(1)
Teoria państwa
(1)
Teoria polityki
(1)
Totalitaryzm
(1)
Unia Europejska
(1)
Unia Europejska a Polska
(1)
Ustrój polityczny
(1)
Wolność
(1)
Wolność obywatelska
(1)
Wspólnota Niepodległych Państw
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Subject: place
Białoruś
(3)
Czechy
(3)
Ukraina
(3)
Austria
(2)
Wielka Brytania
(2)
Włochy
(2)
Litwa
(1)
Niemcy
(1)
Rosja
(1)
Słowacja
(1)
Genre/Form
Księgi pamiątkowe
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
38 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-233-2077-2
1. Zagadnienie państwa, 2. Fenomen demokracji, 3. Konstytucja w ustroju demokratycznym, 4. Modele współczesnej demokracji: analiza krytyczna, 5. Systemy konstytucyjne i wyborcze wybranych państw demokratycznych, 6. Systemy konstytucyjne i wyborcze państw Europy Środkowej i Wschodniej, 7. Partie polityczne a demokracja, 8. System wyborczy : problemy teoretyczne, 9. Blaski i cienie proporcjonalności oraz majorytaryzmu, 10. Selekcja kandydatów, 11. Wyborcze varia, 12. Referendum: szansa czy zagrożenia dla demokracji?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-026-4
1. Współczesna demokracja a społeczeństwo obywatelskie; 2. Formy demokracji bezpośredniej; 3. Demokracja bezpośrednia w Polsce w świetle prawa; 4. Polskie doświadczenia w stosowaniu referendum ogólnokrajowego; 5. Praktyka funkcjonowania inicjatywy ludowej w Polsce w latach 1994-2007
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88278-42-8
Cz.I Między autorytaryzmem a demokracją: Autorytarna ocena i krytyka demokracji przez piłsudczyków; Komuniści wobec prób odbudowy demokracji w Polsce po 1944 roku; Demokratyzjacja w PRL lat 80-tych; Okrągły Stół w Polsce: koncepcja demokratyzacji ustroju społecznopolitycznego; Demokratyzacja społeczeństwa polskiego a demokracja polityczna; Proces kształtowania demokra tycznych standardów w okresie przejściowym; Elity polityczne w procesie demokratyzacji. Cz.II Przemiany społeczne a demokracja: Profil kształcenia jako determinanta postaw wobec demokracji; Polityka społeczna wobec demokracji; Polityczne aspekty zawodowej roli pracownika socjalnego; Liberałów polskich sen o klasie średniej; Wpływy społeczne partii politycznych - przykład socjaldemokracji (SdRP i SLD); Przemiany w Kościele katolickim w warunkach społeczeństwa otwartego i demokratycznego. Cz.III Trudna droga ku społeczeństwu obywatelskiemu: Psychologiczne przystosowania do gospodarki rynkowej (na podstawie badań mentalności rynkowej przedsiębior ców i bezrobotnych z województwa warmińsko-mazurskiego Rządzący i rządzeni w III RP - transformacja czy inercja sposobó komunikowania; Erozja legitymacji elit politycznych jako zagrożeniet procesu tworzenia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce; Rola prasy w procesie budowania demokracji lokalnej; Nadawca regionalny w dobie społeczeństwa informacyjnego; Rola konstytucyjnych środków ochrony praw i wolności w umacnianiu zasady demokratycznego państwa prawa i sprawiedliwości społecznej; Czynniki kształtujące obywatelskie społeczności lokalne; Rola mniejszości narodowych w stosunkach Polski z państwami sąsiedzkimi (wybrane problemy); Elementy kultury politycznej współczesnej emigracji polskiej. Cz.IV Jaka demokracja? Nowe wyzwania: Media w komunikowaniu politycznym. Wybrane aspekty teoretyczne; Społeczeństwo informacyjne i złudzenia demokratycznego dostępu do informacji; O potrzebie ideologii w okresie transformacji społecznej; Demokracja i populizm w procesie modernizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-233-1235-4
I. Liberalizm: 1. Istota i źródła liberalizmu, 2. Liberalizm XIX w, 3. Liberalizm XX w, 4. II. Konserwatyzm: 1. Konserwatyzm przed rokiem 1848, 2. Lata 1848-1918. 3. Okres międzywojenny, 4. Konserwatyzm drugiej połowy XX stulecia, III. Socjalizm ( w XIX wieku - do pierwszej wojny światowej ), IV. Doktryna socjaldemokracji, V. Nauczanie społeczne Kościoła : 1. Wstęp, 2. Leon XIII, 3. Epoka Piusów, 4. Aggiornamento 5. Jan Paweł II. VI. Totalitaryzm: 1. Bolszewizm, 2. Faszyzm włoski, 3. Narodowy socjalizm
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-722-9
1. Godność człowieka, prawa człowieka, dobro wspólne, konsens i dialog społeczny, 2 .Społeczeństwo obywatelskie, władze publiczne, zasada pomocniczości, governance, 3. Człowiek, obywatel, władza-wolność a demokracja, 4 . Demokratyczne państwo prawne, system źródeł prawa, zasada legalizmu, 5. Demokratyczne państwo prawne, granice władzy, zasada proporcjonalności, grancie prawa, 6. Sprawiedliwość społeczna w społecznej gospodarce rynkowej, solidaryzm społeczny, ekonomia społeczna, 7. Zobowiązania wobec pokoleń przeszłych w przyszłych - ochrona dziedzictwa, rozwój zrównoważony, 8. Pionowy i poziomy podział władz, multi-level governance, 9 . Prawo do sądu, niezależność sądów i niezawisłość sędziów, rządy ludu i rządy prawa, 1 0. Prawo do dobrej administracji jako istotny aspekt prawa do "dobrego rządzenia".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7151-964-2
Naród jako suweren. Mechanizmy wpływu i kontroli w ujęciu konstytucyjnym i politycznym, Systemy wyborcze: mechanizmy, typologie i konsekwencje polityczne, Frekwencja w wyborach powszechnych w Polsce na tle porównawczym, Epistemologia odpowiedzialności politycznej, Rola instytucjonalizacji partii politycznych i systemów partyjnych: na przykładzie doświadczeń państw postkomunistycznych, Parlamentaryzm jako przedmiot badań konstytucyjnych i politologicznych, Druga izba parlamentu: porównawcze ujęcie politologiczne Jaka prezydentura? Ocena polityczno-prawnej pozycji amerykańskiej egzekutywy, Poszukiwanie formuły głowy państwa w systemach postautorytarnych: na przykładzie państw postjugosłowiańskich, Premier jako podmiot kreujący politykę państwa w systemie parlamentarnym, Konflikty w obrębie władzy wykonawczej: na tle doświadczeń państw Europy Środkowej i Wschodniej, Rozwiązywanie sporów politycznych między legislatywą a egzekutywą: na przykładzie wyborów przedterminowych, Rządy plebiscytarne. Idea i jej akomodacja w przestrzeni poradzieckiej, Aktywizm polityczny trzeciej władzy: na przykładzie Sądu Najwyższego USA
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7151-187-5
1.Prezydent jako najwyższy przedstawiciel państwa w porozumieniach Okrągłego Stołu i pracach konstytucyjnych w latach 1989-1991; 2. Rozdział kościoła i państwa w Polsce na przełomie XX/XXI wieku; 3. Zarys problematyki systemu rządów w Polsce; 4. Współczesne rządy wobec wyzwań nowego modelu zarządzania; 5. Konstytucyjne zasady tworzenia rządu przy braku jednopartyjnej większości parlamentarnej w brytyjskiej Izbie Gmin; 6. Instytucje Unii Europejskiej z perspektywy Traktatu Lizbońskiego; 7. Status członków Parlamentu Europejskiego w prawie wspólnotowym; 8. Wybory do Senatu: wybrane zagadnienia zachowań wyborczych w latach 2001-2001; 9. System wyborczy do Sejmu w Polsce Ludowej- rys historyczny; 10. Retoryka polityczna Narodowego Komitetu Wyborczego Stronnictw Demokratycznych w kampanii wyborczej do Sejmu Ustawodawczego (grudzień 1918- styczeń 1919 roku); 11. Partie polityczne i zachowania wyborcze w postdewolucyjnym Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-201-X
Część I: Historia, teoria, idee. 1. Polityka i państwo - ich dzieje w kontynentalnej Europie. 2. Demokracja liberalna - współczesny polityczny standard cywilizacji Zachodu. 3. Proces polityczny. 4. Współczesne idee polityczne i społeczne. Część II: Praktyka: systemy polityczne, stosunki międzynarodowe. Wybrane współczesne systemy polityczne. 2. Międzynarodowe stosunki polityczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87814-88-1
1. Państwo - kontrowersje i dylematy, 2. Filozoficzne podstawy wiedzy o państwie, 3. Teorie państwa, 4. Narody i nacjonalizm, 5. Systemy polityczne, 6. Partie polityczne w systemie politycznym współczesnego państwa. Cz.II Nauka o polityce: 1.Polityka w życiu społecznym, 2. Kultura polityczna, 3. Polityka globalna, 4. W poszukiwaniu nowych form organizacji stosunków międzynarodowych czy kierunku rządu światowego?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7059-643-6
Cz.I Polityka - systemy polityczne - determinanty i sposoby ich zmieniania: Polityka - jej rola i miejsce w życiu społecznym; Polityczne systemy, ideologie i strategie; Przeobrażanie systemó politycznych. Cz.II Współczesne demokracje: Nowa jakość współczes nych demokracji; Demokratyczne systemy państwowe; Partie i demokratyczne systemy partyjne; Kształtowanie demokratycznego systemu Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.III Współczesne monokracje: Dalekowschodnie systemy polityczne; Teokracje i fundamentalizmy religijne; Wojskowe zamachy stanu i dyktatury; Totalitarne systemy polityczne. Cz.IV Polityka wobec wyzwań globalizacji: Globalna transformacja systemów politycznych; "Słoń" globaliza cji a Polska. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Związki społeczne; 2. Państwo; 3. Prawo; 4. Stosowanie przepisów prawnych; 5. Podmioty i przedmioty praw i obowiązków; 6. Zdarzenia prawne . Zakończenie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-164-6
Cz. I R.1 Pojęcie polityki. Podstawowe kategorie i instytucje. R.2 Stosunki polityczne społeczeństwa. R.3 System polityczny społeczeństwa - instytucje polityczne. R.4 Decyzje polityczne R.5 Polityka w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych Cz. II R.1 Pojęcie państwa R.2 typy i formy państwa R.3 Funkcje państwa i aparat władzy R.4 Państwo a inne ogniwa systemu politycznego. Cz. III R.1 Podstawowe pojęcia, kategorie i instytucje prawa. R.2 Źródła prawa R.3 Stosowanie prawa R.4 Wykładnia prawa, luki w prawie i analogia w prawie R.5 Stosunki prawne R.6 system prawa R.7 Odpowiedzialność prawna R.8 Prawo konstytucyjne R.9 Podstawy prawa europejskiego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy wiedzy o państwie / Jerzy Kuciński. - Warszawa : C.H.Beck, 2003. - 204 s. ; 23 cm.
(Academia Oeconomica)
ISBN: 83-7387-062-8
Słowo wstępne; R.1 Pojęcie i geneza państwa; R.2 Formy państwa; R.3 Cel i funkcje państwa; R.4 Władza państwo wa; R.5 Organy państwowe; R.6 Państwo a jednostka; R.7 Państwo a partie polityczne i grupy nacisku; R.8 Pań stwo a prawo; R.9 Demokracja w państwie; R.10 Tenden cje i problemy rozwojowe współczesnego państwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14778-5
I. Teorie polityczne: 1. Co to jest polityka? 2. Rządy, systemy i ustroje. 3. Ideologie polityczne. 4. Demokracja. 5. Państwo. II. Narody a globalizacja: 6. Narody i nacjonalizm. 7. Polityka globalna. 8. Terytorium, grupa etniczna, wspólnota. III. Interakcje w polityce: 9. Gospodarka i społeczeństwo. 10. Kultura polityczna, komunikacja i legitymizacja. 11. Reprezentacja, wybory i głosowanie. 12. Partie i systemy partyjne. 13. Grupy, interesy i ruchy społeczne. 4.Machina państwa: 14. Konstytucje, prawo i sądownictwo. 15. Zgromadzenia. 16. Władza wykonawcza. 17. Biurokracja. 18. Armia i policja. V. Realizacja polityki państwowej: 19. Proces polityczny i działanie systemu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14778-5
I. Teorie polityczne: 1. Co to jest polityka? 2. Rządy, systemy i ustroje. 3. Ideologie polityczne. 4. Demokracja. 5. Państwo. II. Narody a globalizacja: 6. Narody i nacjonalizm. 7. Polityka globalna. 8. Terytorium, grupa etniczna, wspólnota. III. Interakcje w polityce: 9. Gospodarka i społeczeństwo. 10. Kultura polityczna, komunikacja i legitymizacja. 11. Reprezentacja, wybory i głosowanie. 12. Partie i systemy partyjne. 13. Grupy, interesy i ruchy społeczne. 4.Machina państwa: 14. Konstytucje, prawo i sądownictwo. 15. Zgromadzenia. 16. Władza wykonawcza. 17. Biurokracja. 18. Armia i policja. V. Realizacja polityki państwowej: 19. Proces polityczny i działanie systemu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14778-5
I. Teorie polityczne: 1. Co to jest polityka? 2. Rządy, systemy i ustroje. 3. Ideologie polityczne. 4. Demokracja. 5. Państwo. II. Narody a globalizacja: 6. Narody i nacjonalizm. 7. Polityka globalna. 8. Terytorium, grupa etniczna, wspólnota. III. Interakcje w polityce: 9. Gospodarka i społeczeństwo. 10. Kultura polityczna, komunikacja i legitymizacja. 11. Reprezentacja, wybory i głosowanie. 12. Partie i systemy partyjne. 13. Grupy, interesy i ruchy społeczne. 4.Machina państwa: 14. Konstytucje, prawo i sądownictwo. 15. Zgromadzenia. 16. Władza wykonawcza. 17. Biurokracja. 18. Armia i policja. V. Realizacja polityki państwowej: 19. Proces polityczny i działanie systemu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
Politologia : zarys problematyki / Henryk Przybylski. - Wyd.2 popr. i poszerz. - Katowice : "Śląsk" Sp. z o.o. Wydaw. Nauk., 2004. - 444, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-7164-426-4
Teoretyczne zagadnienia polityki : 1.Wiedza polityczna-problemy jej tworzenia i przekazu, 2.Polityka jako sfera działalności społecznej, 3.Polityka wobec innych sfer działalności społecznej. Systemy polityczne : 4.System społeczny a system polityczny, 5.Demokracja w systemach politycznych, 6.System państwowy, 7.System partyjny, 8.Public relations w systemie politycznym. Współczesne doktryny i ruchy polityczne : 9.Węzłowe problemy doktryn politycznych, 10.Katolicak nauka społeczna a ruch chrześcijańsko-demokratyczny, 11.Konserwatyzm i liberalizm, 12.Socjaldemokratyzm, 13.Przemoc jako metoda rozwiązywania problemów.Doktryny radykalne. Międzynarodowe stosunki polityczne : 14.Polityka zagraniczna państwa a międzynarodowe stosunki polityczne, 15.Koncepcje integracji europejskiej a polskiej myśli politycznej XX wieku, 16.Polityka zagraniczna Polski a proces integracji europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-8092-445-1
Zawiera: Cz. I Państwo w starożytności: Despotie wschodnie; Starożytne państwa śródziemnomorskie; Rzym w okresie cesarstwa; Organizacje społeczne i polityczne ludów germańskich i słowiańskich. Cz. II Państwo w epoce feudalizmu: Państwo frankońskie; Ogólne zagadnienia państwa feudalnego; Francja w okresie rozdrobnienia feudalnego (X-XIII w.); Francja w okresie monarchii stanowej (XIV-XV w.); Niemcy w okresie monarchii wczesnofeudalnej (X w.-Poł. XIII w.); Niemcy w okresie rozdrobnienia feudalnego i kształtowa nie się monarchii stanowych (od poł. XIII w. do końca XV w.); Anglia w okresie monarchii wczesnofeudalnej i monarchii stanowej (XI-XV w.); Państwo kijowskie w okresie monarchii wczesnofeudalnej (X-XI w.); Ruś w okresie rozdrobnienia feudalnego (XII-XV w.); Rosja w okresie monarchii stanowej (XVI w. do poł. XVII w.); Charakterystyka państwa feudalnego w dobie poprzedzającej pojawienie się monarchii absolutnej; Francja w okresie monarchii absolutnej (XVI-XVIII w.); Niemcy w wiekach XVI-XVIII; Anglia w okresie monarchii absolutnej (od XVI w. do poł. XVII w.); Rosja w okresie monarchii absolutnej (od poł. XVII w. do XVIII w.); Charakterystyka feudalnej monarchii absolutnej. Cz. III Państwo w epoce kapitalizmu: Anglia w XVII i XVIII w. (do r.1832); Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki i ich konstytucja z r.1787; Francja w dobie rewolucji i dyktatury napoleońskiej (1789-1814); Perspektywy rozwoju państwa po kongresie wiedeńskim; Francja w XIX i XX w. (od r.1814); Niemcy w XIX i XX w.; Prusy w XIX i XX w.; Austria w XIX i XX w.; Wielka Brytania w XIX i XX w.; Stany Zjednoczone Ameryki w XIX i XX w.; Rosja w XIX i XX w.- do Rewolucji Październikowej; Charakterystyka rozwoju państwa epoki kapitalizmu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Powszechna historia ustrojów państwowych / Jan Baszkiewicz. - Wyd. 2 rozszerz. [dodruk]. - Grańsk : ARCHE, 2007. - 399, [3] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-87570-10-9
Państwo despotyczne; Polis; Państwo hellenistyczne; Państwa " barbarzyńskie"; Imperia średniowieczne; Wczesna monarchia feudalna; Monarchia stanowa; Państwo renesansowe; Absolutyzm " klasyczny"; Państwo liberalne Reżimy autorytarne; Państwo demokratyczne; Państwo postabsolutne; Demokracja, autorytaryzm, totalizm (1918-1945).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Powszechna historia ustrojów państwowych / Jan Baszkiewicz. - Gdańsk : ARCHE, 1998. - 364,[1] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-87570-10-9
Państwo despotyczne; Polis; Państwo hellenistyczne; Państwa " barbarzyńskie"; Imperia średniowieczne; Wczesna monarchia feudalna; Monarchia stanowa; Państwo renesansowe; Absolutyzm " klasyczny"; Państwo liberalne Reżimy autorytarne; Państwo demokratyczne; Państwo postabsolutne; Demokracja, autorytaryzm, totalizm (1918-1945).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again