Form of Work
Książki
(41)
Status
only on-site
(27)
available
(25)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(28)
Czytelnia
(27)
Author
Heywood Andrew
(3)
Maliszewska Barbara
(3)
Masojć Marta
(3)
Orłowska Natalia
(3)
Sczaniecki Michał
(3)
Stasiak Dorota
(3)
Antoszewski Andrzej
(2)
Bankowicz Marek
(2)
Barwicka-Tylek Iwona
(2)
Dziemidok-Olszewska Bożena
(2)
Herbut Ryszard
(2)
Izdebski Hubert
(2)
Jakubowski Wojciech
(2)
Jaskólski Michał
(2)
Maciejewski Tadeusz
(2)
Malczewski Jacek
(2)
Sarnecki Paweł
(2)
Skrzydło Wiesław
(2)
Sójka-Zielińska Katarzyna
(2)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(2)
Żebrowski Waldemar
(2)
Żmigrodzki Marek
(2)
Balicki Ryszard
(1)
Bożym Piotr
(1)
Chojnicka Krystyna
(1)
Dąbrowski Kazimierz
(1)
Grzybowski Marian
(1)
Górski Grzegorz
(1)
Huba Wacław
(1)
Kaczorowski Paweł
(1)
Kapias Michał
(1)
Klementowski Marian
(1)
Kozub-Ciembroniewicz Wiesła
(1)
Muszyński Jerzy
(1)
Pietrzyk-Reeves Dorota
(1)
Polok Grzegorz
(1)
Przybylski Henryk
(1)
Różański Marcin
(1)
Stelmach Jerzy
(1)
Tymanowski Józef
(1)
Winczorek Piotr
(1)
Witkowski Wojciech
(1)
Woś Tadeusz
(1)
Włudyka Tadeusz
(1)
Zięba-Załucka Halina
(1)
Żyro Tomasz
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(33)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(41)
Language
Polish
(41)
Subject
Państwo
(37)
Polityka
(16)
Partie polityczne
(13)
Demokracja
(12)
Polska
(8)
Ideologia
(7)
Prawo
(7)
Globalizacja
(6)
Nacjonalizm
(5)
Prawo państwowe
(5)
Rosja
(5)
Administracja
(4)
Francja
(4)
Integracja europejska
(4)
Niemcy
(4)
Prezydentura (urząd)
(4)
Społeczeństwo obywatelskie
(4)
Szwajcaria
(4)
Wybory
(4)
Biurokracja
(3)
Gospodarka
(3)
Konserwatyzm
(3)
Liberalizm
(3)
Naród
(3)
Policja
(3)
Stany Zjednoczone
(3)
Wojsko
(3)
Dylomacja
(2)
Estonia
(2)
Hiszpania
(2)
Izrael
(2)
Japonia
(2)
Litwa
(2)
Nauki polityczne -- podręcznik akademicki
(2)
Nauki społeczne
(2)
Polityka międzynarodowa
(2)
Polityka zagraniczna
(2)
Prawo parlamentarne
(2)
Rząd (organ państw.)
(2)
Sejm
(2)
Senat
(2)
Socjaldemokratyzm
(2)
Społeczeństwo
(2)
Suwerenność państwa
(2)
Szwecja
(2)
Sądownictwo
(2)
Słowacja
(2)
Władza
(2)
Władza państwowa
(2)
Łotwa
(2)
Administracja publiczna
(1)
Anarchizm
(1)
Chrześcijańska demokracja
(1)
Europa
(1)
Faszyzm
(1)
Feminizm
(1)
Hitleryzm
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Islam
(1)
Komunizm
(1)
Konstytucja
(1)
Kraje kapitalistyczne
(1)
Kultura
(1)
Marketing polityczny
(1)
Nauka społeczna Kościoła katolickiego
(1)
Nauki polityczne
(1)
Obywatelstwo
(1)
Parlament
(1)
Personalizm
(1)
Polityka społeczna
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Procesy polityczne
(1)
Referendum
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Socjalizm
(1)
System obronny państwa
(1)
Totalitaryzm
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Trybunał stanu
(1)
Unia Europejska
(1)
Ustrój społeczny
(1)
Wolność
(1)
Wolność obywatelska
(1)
Wspólnota Europejska
(1)
Wspólnota Niepodległych Państw
(1)
Wybory parlamentarne
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Subject: time
1701-
(1)
1801-
(1)
1901-
(1)
1989-
(1)
Subject: place
Wielka Brytania
(4)
Włochy
(4)
Austria
(2)
Białoruś
(2)
Czechy
(2)
41 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-233-2077-2
1. Zagadnienie państwa, 2. Fenomen demokracji, 3. Konstytucja w ustroju demokratycznym, 4. Modele współczesnej demokracji: analiza krytyczna, 5. Systemy konstytucyjne i wyborcze wybranych państw demokratycznych, 6. Systemy konstytucyjne i wyborcze państw Europy Środkowej i Wschodniej, 7. Partie polityczne a demokracja, 8. System wyborczy : problemy teoretyczne, 9. Blaski i cienie proporcjonalności oraz majorytaryzmu, 10. Selekcja kandydatów, 11. Wyborcze varia, 12. Referendum: szansa czy zagrożenia dla demokracji?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-229-1716-3
1. Proces demokratyzacji Europy Środkowo-Wschodniej - przesłanki i przebieg. 2. Polityczne, ekonomiczne oraz kulturowe ograniczenia procesu demokratyzacji. 3. Forma rządu. 4. Wybory parlamentarne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Polityczne konsekwencje systemów wyborczych. 5. Partie polityczne wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej. 6. Systemy partyjne krajów Europy Centralnej i Wschodniej oraz wzorce rywalizacji politycznej. 7. Narodziny strategii korporatywnej? Kierunki przemian stosunków przemysłowych w Europie Środkowo-Wschodniej. 9. Państwa Europy Środkowo-Wschodniej w procesie integracji europejskiej. 10. Perspektywy demokracji w Europie Środkowo-Wschodniej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-233-1235-4
I. Liberalizm: 1. Istota i źródła liberalizmu, 2. Liberalizm XIX w, 3. Liberalizm XX w, 4. II. Konserwatyzm: 1. Konserwatyzm przed rokiem 1848, 2. Lata 1848-1918. 3. Okres międzywojenny, 4. Konserwatyzm drugiej połowy XX stulecia, III. Socjalizm ( w XIX wieku - do pierwszej wojny światowej ), IV. Doktryna socjaldemokracji, V. Nauczanie społeczne Kościoła : 1. Wstęp, 2. Leon XIII, 3. Epoka Piusów, 4. Aggiornamento 5. Jan Paweł II. VI. Totalitaryzm: 1. Bolszewizm, 2. Faszyzm włoski, 3. Narodowy socjalizm
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88690-35-3
Cz.I Dzieje ustrojów państwowych : 1.Państwo w starożytności, 2.Szczepowe państwa germańskie i słowiańskie, 3.Wczesnośredniowieczne państwo monarchii patrymonialno-leenej, 4.Państwo feudalne monarchii stanowej i absolutnej, 5.Państwo absolutyzmu oświeconego, 6.Państwo konstytucyjne, 7.Rozwój rządów parlamentarno-gabinetowych w Anglii, 8.Dzieje ustroju Francji, 8.Ustrój Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, 10.Austria-przemiany ustroju, 11.Prusy, 12.Niemcy w XIX i XX w., 13.Rosja do połowy XX w. Cz.II Historia prawa sądowego : A.Prawo epoki niewolnictwa : 14.Prawo despotii wschodnich, 15.Prawo państw szczepowych germańskich, B.Prawo feudalne : 16.Źródła prawa monarchii patrymonialno-lenne, 17.Źródła prawa monarchii stanowej i absolutnej, 18.Treść źródeł prawa feudalnego i początku czasów nowożytnych, C.Prawo kapitalistyczne : 19.Prawo epoki kapitalizmu wolnokonkurencyjnego, 20.Prawo w czasach kapitalizmu monopolistycznego, 21.Systemy prawa Anglii i Stanów Zjednoczonych Ameryki, 22.Prawo państw socjalistycznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-722-9
1. Godność człowieka, prawa człowieka, dobro wspólne, konsens i dialog społeczny, 2 .Społeczeństwo obywatelskie, władze publiczne, zasada pomocniczości, governance, 3. Człowiek, obywatel, władza-wolność a demokracja, 4 . Demokratyczne państwo prawne, system źródeł prawa, zasada legalizmu, 5. Demokratyczne państwo prawne, granice władzy, zasada proporcjonalności, grancie prawa, 6. Sprawiedliwość społeczna w społecznej gospodarce rynkowej, solidaryzm społeczny, ekonomia społeczna, 7. Zobowiązania wobec pokoleń przeszłych w przyszłych - ochrona dziedzictwa, rozwój zrównoważony, 8. Pionowy i poziomy podział władz, multi-level governance, 9 . Prawo do sądu, niezależność sądów i niezawisłość sędziów, rządy ludu i rządy prawa, 1 0. Prawo do dobrej administracji jako istotny aspekt prawa do "dobrego rządzenia".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
Historia administracji / Tadeusz Maciejewski. - Warszawa : C.H.Beck, 2002. - 321 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 83-7247-837-6
Administracja starożytna, Administracja średniowieczna, Administracja wczesnostarożytna, Administracja późnostarożytna do przełomu XIX/XX wieku, Administracja późnostarożytna na ziemiach polskich pod zaborami (1795-1918), Administracja współczesna, Administracja Polski współczesnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (5 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-057-2
Zarzadzanie Państwem w okresie styarożytności, ZArządzanie Państwem w okresie średniowiecza, POczątki administracji nowożytnej, Administracja w Państwach konstytucyjnych, Administracja w XX wieku,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (3 egz.)
Book
In basket
Historia administracji / Tadeusz Maciejewski. - Wyd.2 rozszerz. i zm. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - 324 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 83-7483-270-3
Administracja starożytna, Administracja średniowieczna, Administracja wczesnostarożytna, Administracja późnostarożytna do przełomu XIX/XX wieku, Administracja późnostarożytna na ziemiach polskich pod zaborami (1795-1918), Administracja współczesna, Administracja Polski współczesnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
Historia administracji w Polsce 1764-1989 / Wojciech Witkowski. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2007. - 249, [1] s. : fot., port., mapy ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-14583-5
1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw nowożytnej Europy, 2. Ustrój administracyjny Polski w czasie kształtowania się monarchii konstytucyjnej (1764-1795). Rozbiory Rzeczpospolitej, 3. Ustrój administracyjny centralnych ziem Polski (1795-1915). Księstwo warszawskie i Królestwo Polskie, 4. Ustrój administracyjny ziem polskich zaboru pruskiego 91807-19140. Wielkie Księstwo Poznańskie, 5. Ustrój administracyjny ziem polskich zaboru austriackiego (1809-1914), 6. Ustrój administracyjny ziem wschodnich Rzeczypospolitej (1772-1917), 7. Ustrój administracyjny wolnych miast: gdańska (1807-1814) i Krakowa (1815-1846), 8. Polskie nauki prawnoadministracyjne w dobie zaborów, 9. Ustrój administracyjny ziem polskich w czasie I wojny światowej (1914-1918), 10. Ustrój administracji publicznej w II Rzeczypospolitej (1918-1939), 11. Ustrój administracyjny ziem polskich w czasie II wojny światowej (1939-1945), 12. Ustrój administracji państwowej w Polsce Ludowej (1944-1989)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
Historia myśli politycznej i prawnej / Hubert Izdebski. - Wyd.4 rozszerz. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - 307 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 978-83-7483-345-5
1. Starożytne podstawy myśli o państwie i prawie. 2. Między starożytnością a średniowieczem - myśl polityczna Ojców Kościoła. 3. Dorobek myśli politycznej i prawnej wieków średnich. 4. Kształtowanie się nowożytnej myśli politycznej i prawnej - myśl Renesansu. 5. Systemy myśli nowożytnej - myśl polityczna i prawna od XVII do początków XIX w. 6. Kierunki rozwoju myśli politycznej w XIX i XX w. 7. Kierunki rozwoju myśli prawnej w XIX i XX w. 8. Podstawowe kierunki rozwoju koncepcji stosunków międzynarodowych w XIX i XX w.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7601-920-8
1. Starożytność; 2. Od niewidzialnej wspólnoty do dominium mundi; 3. Przesilenie nowożytne; 4. Wiek XVII: Ideowe podstawy nowożytności; 5. Wiek świateł; 6. Wiek historii; 7. Dwudziestolecie międzywojenne; 8. Główne nurty powojennej myśli ustrojowej i społecznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7601-920-8
1. Starożytność; 2. Od niewidzialnej wspólnoty do dominium mundi; 3. Przesilenie nowożytne; 4. Wiek XVII: Ideowe podstawy nowożytności; 5. Wiek świateł; 6. Wiek historii; 7. Dwudziestolecie międzywojenne; 8. Główne nurty powojennej myśli ustrojowej i społecznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej / FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ ; rada wydawnicza Henryk Samsonowicz, Janusz Sławiński, Lech Szczucki, Marek Ziółkowski)
ISBN: 83-229-2459-3
Cz.I Dwie tradycje : 1. Idea społeczeństwa obywatelskiego w klasycznej tradycji republikańskiej, 2. Pojęcie społeczeństwa obywatelskiego w tradycji liberalnej. Cz.II Osie sporów wokół idei społeczeństwa obywatelskiego : 3. Społeczeństwo obywatelskie a państwo, 4. Społeczeństwo obywatelskie a liberalna demokracja, 5. Społeczeństwo obywatelskie a gospodarka: współczesny spór o pojęcie społeczeństwa obywatelskiego, 6. Normatywna koncepcja społeczeństwa obywatelskiego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-201-X
Część I: Historia, teoria, idee. 1. Polityka i państwo - ich dzieje w kontynentalnej Europie. 2. Demokracja liberalna - współczesny polityczny standard cywilizacji Zachodu. 3. Proces polityczny. 4. Współczesne idee polityczne i społeczne. Część II: Praktyka: systemy polityczne, stosunki międzynarodowe. Wybrane współczesne systemy polityczne. 2. Międzynarodowe stosunki polityczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87814-88-1
1. Państwo - kontrowersje i dylematy, 2. Filozoficzne podstawy wiedzy o państwie, 3. Teorie państwa, 4. Narody i nacjonalizm, 5. Systemy polityczne, 6. Partie polityczne w systemie politycznym współczesnego państwa. Cz.II Nauka o polityce: 1.Polityka w życiu społecznym, 2. Kultura polityczna, 3. Polityka globalna, 4. W poszukiwaniu nowych form organizacji stosunków międzynarodowych czy kierunku rządu światowego?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-164-6
Cz. I R.1 Pojęcie polityki. Podstawowe kategorie i instytucje. R.2 Stosunki polityczne społeczeństwa. R.3 System polityczny społeczeństwa - instytucje polityczne. R.4 Decyzje polityczne R.5 Polityka w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych Cz. II R.1 Pojęcie państwa R.2 typy i formy państwa R.3 Funkcje państwa i aparat władzy R.4 Państwo a inne ogniwa systemu politycznego. Cz. III R.1 Podstawowe pojęcia, kategorie i instytucje prawa. R.2 Źródła prawa R.3 Stosowanie prawa R.4 Wykładnia prawa, luki w prawie i analogia w prawie R.5 Stosunki prawne R.6 system prawa R.7 Odpowiedzialność prawna R.8 Prawo konstytucyjne R.9 Podstawy prawa europejskiego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14778-5
I. Teorie polityczne: 1. Co to jest polityka? 2. Rządy, systemy i ustroje. 3. Ideologie polityczne. 4. Demokracja. 5. Państwo. II. Narody a globalizacja: 6. Narody i nacjonalizm. 7. Polityka globalna. 8. Terytorium, grupa etniczna, wspólnota. III. Interakcje w polityce: 9. Gospodarka i społeczeństwo. 10. Kultura polityczna, komunikacja i legitymizacja. 11. Reprezentacja, wybory i głosowanie. 12. Partie i systemy partyjne. 13. Grupy, interesy i ruchy społeczne. 4.Machina państwa: 14. Konstytucje, prawo i sądownictwo. 15. Zgromadzenia. 16. Władza wykonawcza. 17. Biurokracja. 18. Armia i policja. V. Realizacja polityki państwowej: 19. Proces polityczny i działanie systemu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14778-5
I. Teorie polityczne: 1. Co to jest polityka? 2. Rządy, systemy i ustroje. 3. Ideologie polityczne. 4. Demokracja. 5. Państwo. II. Narody a globalizacja: 6. Narody i nacjonalizm. 7. Polityka globalna. 8. Terytorium, grupa etniczna, wspólnota. III. Interakcje w polityce: 9. Gospodarka i społeczeństwo. 10. Kultura polityczna, komunikacja i legitymizacja. 11. Reprezentacja, wybory i głosowanie. 12. Partie i systemy partyjne. 13. Grupy, interesy i ruchy społeczne. 4.Machina państwa: 14. Konstytucje, prawo i sądownictwo. 15. Zgromadzenia. 16. Władza wykonawcza. 17. Biurokracja. 18. Armia i policja. V. Realizacja polityki państwowej: 19. Proces polityczny i działanie systemu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14778-5
I. Teorie polityczne: 1. Co to jest polityka? 2. Rządy, systemy i ustroje. 3. Ideologie polityczne. 4. Demokracja. 5. Państwo. II. Narody a globalizacja: 6. Narody i nacjonalizm. 7. Polityka globalna. 8. Terytorium, grupa etniczna, wspólnota. III. Interakcje w polityce: 9. Gospodarka i społeczeństwo. 10. Kultura polityczna, komunikacja i legitymizacja. 11. Reprezentacja, wybory i głosowanie. 12. Partie i systemy partyjne. 13. Grupy, interesy i ruchy społeczne. 4.Machina państwa: 14. Konstytucje, prawo i sądownictwo. 15. Zgromadzenia. 16. Władza wykonawcza. 17. Biurokracja. 18. Armia i policja. V. Realizacja polityki państwowej: 19. Proces polityczny i działanie systemu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
Politologia : zarys problematyki / Henryk Przybylski. - Wyd.2 popr. i poszerz. - Katowice : "Śląsk" Sp. z o.o. Wydaw. Nauk., 2004. - 444, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-7164-426-4
Teoretyczne zagadnienia polityki : 1.Wiedza polityczna-problemy jej tworzenia i przekazu, 2.Polityka jako sfera działalności społecznej, 3.Polityka wobec innych sfer działalności społecznej. Systemy polityczne : 4.System społeczny a system polityczny, 5.Demokracja w systemach politycznych, 6.System państwowy, 7.System partyjny, 8.Public relations w systemie politycznym. Współczesne doktryny i ruchy polityczne : 9.Węzłowe problemy doktryn politycznych, 10.Katolicak nauka społeczna a ruch chrześcijańsko-demokratyczny, 11.Konserwatyzm i liberalizm, 12.Socjaldemokratyzm, 13.Przemoc jako metoda rozwiązywania problemów.Doktryny radykalne. Międzynarodowe stosunki polityczne : 14.Polityka zagraniczna państwa a międzynarodowe stosunki polityczne, 15.Koncepcje integracji europejskiej a polskiej myśli politycznej XX wieku, 16.Polityka zagraniczna Polski a proces integracji europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again