Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(7)
available
(6)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(7)
Author
Żebrowski Waldemar
(2)
Balicki Ryszard
(1)
Bankowicz Marek
(1)
Dragoń Andrzej
(1)
Gdulewicz Ewa
(1)
Kaczorowski Paweł
(1)
Kręcisz Wojciech
(1)
Lityński Adam
(1)
Maciejko Paweł
(1)
Marczewska-Rytko Maria
(1)
Orłowski Wojciech
(1)
Sarkowicz Ryszard
(1)
Skrzydło Wiesław
(1)
Tkaczyński Jan Wiktor
(1)
Unger Roberto Manabeira
(1)
Zakrzewski Wojciech
(1)
Year
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Państwo
(5)
Demokracja
(4)
Stany Zjednoczone
(4)
Niemcy
(3)
Partie polityczne
(3)
Polityka
(3)
Estonia
(2)
Francja
(2)
Izrael
(2)
Japonia
(2)
Litwa
(2)
Polska
(2)
Rosja
(2)
Szwajcaria
(2)
Słowacja
(2)
Łotwa
(2)
Anarchizm
(1)
Chrześcijańska demokracja
(1)
Decyzje administracyjne
(1)
Faszyzm
(1)
Feminizm
(1)
Globalizacja
(1)
Hitleryzm
(1)
Ideologia
(1)
Islam
(1)
Klauzule generalne
(1)
Komunizm
(1)
Konserwatyzm
(1)
Kontrola gospodarcza
(1)
Liberalizm
(1)
Merkantylizm
(1)
Nacjonalizm
(1)
Organy ochrony prawnej
(1)
Państwo -- ustrój -- historia
(1)
Podatek
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polskie Państwo Podziemne
(1)
Prawo -- historia
(1)
Prawo -- krytyka
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Procesy polityczne
(1)
Przyroda
(1)
Rewizjonizm -- zagadnienia
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Socjaldemokratyzm
(1)
Stany Zjednoczone Ameryki
(1)
Struktura społeczna
(1)
Unia Europejska
(1)
Ustrój majątkowy małżeński
(1)
Subject: place
Austria
(2)
Białoruś
(2)
Czechy
(2)
Ukraina
(2)
Wielka Brytania
(2)
9 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-227-1712-1
1.Kwestie terminologiczne, 2.Demokracja ateńska, 3.Tra dycje demokratyczne, 4.Współczesne koncepcje demokra cji, 5.Instytucje demokracji bezpośredniej, 6.Demokra cja amerytkańska, 7.Demokracja szwajcarska, 8.Demokrac ja elektroniczna
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-30-9
1. Poglądy merkantylistów i przedstawicieli ekonomii klasycznej na ekonomiczną rolę państwa w życiu gospodarczym, 2. Metodologiczne problemy podejmowania decyzji w administracji publicznej. (Studium z nauki administracji), 3. System wspólności dorobku czy rozdzielność majątkowej? Prawo małżeńskie majątkowe - polskie projekty dekretów z lat 1945-1946, 4. Polska ustawa o ochronie przyrody z 10 marca 1934 r. ma tle ustawodawstwa europejskiego pierwszej połowy XX w., 5. Kilka uwag o projekcie ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn (na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego), 6. Prezydent USA jako kierownik polityki zagranicznej, 7. Zasada niedokonywania zmian w prawie podatkowym w trakcie roku podatkowego w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, 8. Poglądy fizjokratów w "Mowach..." Wincentego Skrzetuskiego, 9. O klauzulach generalnych w pierwszych latach Polski Ludowej uwag kilka, 10. Druga wojna światowa: Polskie Państwo Podziemne, prawo i sądy polskie (szkic do celów dydaktycznych),
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-201-X
Część I: Historia, teoria, idee. 1. Polityka i państwo - ich dzieje w kontynentalnej Europie. 2. Demokracja liberalna - współczesny polityczny standard cywilizacji Zachodu. 3. Proces polityczny. 4. Współczesne idee polityczne i społeczne. Część II: Praktyka: systemy polityczne, stosunki międzynarodowe. Wybrane współczesne systemy polityczne. 2. Międzynarodowe stosunki polityczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7322-535-8
1. Rządy utopii, 2. Demokratyczne państwo prawne, 3. Federalizm versus unitaryzm, 4. W stronę państwa przyszłości : Unia Europejska pomiędzy tendencjami unitarnymi a dążeniami subsydiarnymi
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7284-875-0
0. Tradycja ruchów lewicowych w myśli prawniczej i praktyce prawa. 1. Krytyka studiów prawniczych 2. Od krytyki do konstrukcji: doktryna rewizjonistyczna; redefinicja instytucjonalnych form demokracji i rynku. Od ideału społecznego do programu instytucjonalnego: rewolucja polityczna i kulturowa, krytyka i odnowa demokracji, organizacja władzy państwowej, organizacja gospodarki, system uprawnień, ideały transformacyjne i realizm polityczny. 3. Dwa modele doktryny: zastosowania równej ochrony prawnej, ukryta teoria równej ochrony prawnej, amerykańska doktryna równej ochrony prawnej, koncepcja równej ochrony prawnej - doktryna przeformułowana i zrekonstruowana, autorytet i realizm doktryny, zintegrowana teoria zobowiązań, wolność zawierania umów i wspólnota, swoboda umów i słuszność kontraktowa, źródła zobowiązań i natura uprawnień. 4. Koncepcje podstawowe: kategorie sporów ideologicznych, metoda filozofii polityki, wolność i struktura społeczne w doświadczeniu modernistycznym, założenia teorii społecznej. 5. Inna polityka: kontekst działania politycznego, nowe wyobrażenie polityki transformacyjnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-1078-X
Ustrój polityczny Wielkiej Brytanii; Ustrój polityczny Republiki Włoskiej; Ustrój polityczny Niemiec; Ustrój polityczny Republiki Francuskiej; Ustrój polityczny Stanów Zjednoczonych Ameryki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2574)
ISBN: 83-229-2422-4
R.I System parlamentarny, R.II System prezydencki, R.I II System semiprezydencki, R.IV System rządów zgroma dzenia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again