Form of Work
Książki
(92)
Status
only on-site
(58)
available
(57)
unavailable
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(61)
Czytelnia
(58)
Author
Garlicki Leszek
(14)
Skrzydło Wiesław
(8)
Banaszak Bogusław
(7)
Izdebski Hubert
(7)
Szmulik Bogumił
(3)
Kallas Marian
(2)
Kuciński Jerzy
(2)
Maciejewski Tadeusz
(2)
Sarnecki Paweł
(2)
Winczorek Piotr
(2)
Żebrowski Waldemar
(2)
Affek Mariusz
(1)
Ajnenkiel Andrzej
(1)
Barański Marek
(1)
Bartoszewski Władysław
(1)
Bereza Arkadiusz
(1)
Blok Zbigniew
(1)
Bożyk Stanisław
(1)
Chmaj Marek
(1)
Chmielnicki Paweł
(1)
Daniluk Paweł
(1)
Dolnicki Bogdan
(1)
Dragoń Andrzej
(1)
Dudek Dariusz
(1)
Gdulewicz Ewa
(1)
Geremek Bronisław
(1)
Godek Sławomir
(1)
Godlewski Tadeusz
(1)
Grzybowski Marian
(1)
Ihnatowicz Ireneusz
(1)
Jakubowski Wojciech
(1)
Jarosz Zdzisław
(1)
Jurkiewicz Wojciech
(1)
Kiełmański Zbigniew
(1)
Kloczkowski Jacek
(1)
Kowalski Jerzy
(1)
Krzymkowski Marek
(1)
Lityński Adam
(1)
Majchrowski Jacek M
(1)
Majchrowski Jan
(1)
Materska-Sosnowska Anna
(1)
Miaskowska Katarzyna
(1)
Mojak Ryszard
(1)
Mączak Antoni
(1)
Niewiadomski Zygmunt
(1)
Ochmański Jerzy W
(1)
Olechowski Andrzej
(1)
Pająk Kazimierz
(1)
Paździor Mariusz
(1)
Pioskowik Elżbieta
(1)
Prusak Feliks
(1)
Pruszyński Jan
(1)
Przybylski Henryk
(1)
Rachwał Marcin
(1)
Radziewicz Piotr
(1)
Rogacki Henryk
(1)
Rogowski Stanisław
(1)
Rosati Dariusz K
(1)
Salmonowicz Stanisław
(1)
Serafin Sławomir
(1)
Skubiszewski Krzysztof
(1)
Smyk Grzegorz
(1)
Stawarska-Rippel Anna
(1)
Stelmasiak Jerzy
(1)
Stemplowski Ryszard
(1)
Szlachta Bogdan
(1)
Szreniawski Jan
(1)
Szułdrzyński Michał
(1)
Szymanek Jarosław
(1)
Słomka Tomasz
(1)
Tekely Wiesław P
(1)
Urbaniak Krzysztof
(1)
Wieciech Tomasz
(1)
Wielomski Adam
(1)
Wiktorowska Aleksandra
(1)
Wilczek-Karczewska Magdalena
(1)
Witkowski Wojciech
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Wronkowska Sławomira
(1)
Wrzyszcz Andrzej
(1)
Zakrzewski Maciej
(1)
Zientara Benedykt
(1)
Zięba-Załucka Halina
(1)
Zubik Marek
(1)
Żarnowski Janusz
(1)
Year
2010 - 2019
(23)
2000 - 2009
(66)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(92)
Language
Polish
(92)
Subject
Państwo
(56)
Prawo państwowe
(42)
Samorząd terytorialny
(34)
Polska
(27)
Prezydentura (urząd)
(27)
Parlament
(20)
Sądownictwo konstytucyjne
(15)
Finanse publiczne
(14)
Polska a Unia Europejska
(14)
Referendum
(14)
Stany nadzwyczajne
(14)
Rzecznik Praw Obywatelskich
(13)
Demokracja
(10)
Sejm
(10)
Konstytucja
(9)
Polityka
(8)
Rząd (organ państw.)
(8)
Suwerenność państwa
(8)
Sądownictwo
(8)
Administracja
(7)
Senat
(7)
Prawo parlamentarne
(6)
Samorząd
(6)
Władza państwowa
(6)
Partie polityczne
(5)
Polityka zagraniczna
(4)
Prawo
(4)
Rosja
(4)
Społeczeństwo obywatelskie
(4)
Trybunał stanu
(4)
Gospodarka
(3)
Kontrola parlamentarna
(3)
Litwa
(3)
Prawo wyborcze
(3)
Rzecznik praw obywatelskich
(3)
Słowacja
(3)
Trybunał Konstytucyjny
(3)
Elita władzy
(2)
Estonia
(2)
Francja
(2)
Integracja europejska
(2)
Izrael
(2)
Japonia
(2)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(2)
Najwyższa Izba Kontroli
(2)
Niemcy
(2)
Parlamentaryzm
(2)
Polskie Państwo Podziemne
(2)
Prawo administracyjne
(2)
Prawodawstwo
(2)
Samorząd gminny
(2)
Stany Zjednoczone
(2)
Szwajcaria
(2)
Łotwa
(2)
Administracja publiczna
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Decyzje administracyjne
(1)
Demokracja bezpośrednia
(1)
Dylomacja
(1)
Emerytura
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Funkcjonariusze publiczni
(1)
Gebethner, Stanisław
(1)
Geografia gospodarcza
(1)
Geografia społeczna
(1)
Globalizacja
(1)
Historia
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Klauzule generalne
(1)
Koalicja polityczna
(1)
Konserwatyzm
(1)
Kontrola gospodarcza
(1)
Kontrola państwowa
(1)
Kościół a państwo
(1)
Kultura -- socjologia
(1)
Leśnictwo
(1)
Liberalizm
(1)
Marketing polityczny
(1)
Merkantylizm
(1)
Nauki polityczne -- podręcznik akademicki
(1)
Nauki społeczne
(1)
Obywatelstwo
(1)
Opozycja parlamentarna
(1)
Organy ochrony prawnej
(1)
Państwo - ustrój
(1)
Państwo -- socjologia -- Polska
(1)
Państwo -- ustrój -- teoria
(1)
Państwo -ustrój
(1)
Podatek
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polska -- gospodarka -- 10-20 w.
(1)
Polska -- historia -- dokumentacja
(1)
Polska -- podział administracyjny -- 1918-1939 r.
(1)
Polska -- socjologia -- 10-20 w.
(1)
Powstanie 1944 r. warszawskie
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo porównawcze
(1)
Subject: time
1989-
(4)
1701-
(3)
1801-
(3)
1901-
(3)
1601-
(1)
Subject: place
Białoruś
(3)
Czechy
(3)
Austria
(2)
Ukraina
(2)
Wielka Brytania
(2)
Włochy
(2)
Bułgaria
(1)
Chorwacja
(1)
Genre/Form
Księgi pamiątkowe
(1)
105 results Filter
No cover
Book
In basket
(Seria Prawo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 158)
ISBN: 83-232-1675-4
1. Rola państwa socjalistycznego w procesie zaspokajania potrzeb. 2. Pojęcie administracji świadczącej. 3. Rozstrzygnięcie polityczne. Podstawowe zasady ustroju administracji. 4. Podstawy prawne i formy działania administracji świadczącej. 5. Podmioty świadczące. 6. Treść stosunków prawnych relacji zaspokajania potrzeb. 7. Publiczne prawa podmiotowe. 8. Refleks prawa przedmiotowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-074-5
I. Prawo administracyjne: Pozycja ustrojowa Komisji Nadzoru Finansowego; Uprawnienia do ulgowych przejazdów dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach; Zgłoszenie budowy do rejestru; Ustawa o transporcie kolejowym; Upoważnienie do wydania rozporządzenia i materia ustawowa w prawie daninowym; Opodatkowanie obiektów i urządzeń w podziemnym wyrobisku górniczym; Zasady dostępu do materiałów znajdujących się w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej przez osoby traktowane jako osobowe źródło informacji; Eksperyment leczniczy; Opłaty za parkowanie do opłat nieodebranego pojazdu usuniętego z drogi; Prawo zastępcy komornika do opłat egzekucyjnych prawomocnie ustalonych przed jego odwołaniem; Skarga kasacyjna w postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Obowiązek zwrotu kosztów nauki przez żołnierza; II. Prawo cywilne: Egzekucja należności Skarbu Państwa a bankowy tytuł egzekucyjny; Definicja umowy o roboty budowlane; Odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku niewydania decyzji administarcyjnej; Nadanie dokumentom bankowym mocy prawnej dokumentów urzędowych; Obowiązek wysłuchania osoby podlegającej ubezwłasnowolnieniu w sprawach z elementem transgranicznym; Związanie sądu i instancji oceną prawną i wskazaniem co do dalszego postępowania; Wznowienie postępowania w sprawie gospodarczych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego; Wznowienie postępowania w sprawie o rozwód; Zaskarżenie postanowień sądu II instancji; Termin na wznowienie postępowania w sprawach gospodarczych; Kryteria podwyżki czynszu a ochrona praw lokatorów; Odpowiedzialność państwa za zaniechanie legislacyjne; Zwrot opłaty od skargi na orzeczenie referendarza sądowego; Prekluzja dowodowa a dopuszczalność uwzględniania nowości w postępowaniu apelacyjnym w sprawach gospodarczych; Instytucja wyłączenia sędziego; Nieruchomości warszawskie; III. Prawo pracy i zabezpieczenia społecznego: Emerytury byłych funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa PRL; Emerytury pomostowe; Uprawnienie do świadczeń z funduszu alimentacyjnego; Wynagrodzenie skazanego; Stałe zamieszkanie w RP jako warunek zaliczenia okresów zatrudnienia za granicą do okresów składkowych; Świadczenia pielęgnacyjne osób pozostających w związku małżeńskim; Przeniesienie funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innym urzędzie celnym; Uzyskanie statusu repatrianta a prawo do emerytury; Odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę; Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, przebywające na urlopie macierzyńskim; IV. Prawo represyjne: Odmowa udostępnienia akt a prawo do obrony w postępowaniach dyscyplinarnych; Zezwolenie prokuratora na ujawnienie danych osobowych i wizerunku podejrzanego; Przestępstwo ujawnienia tajemnicy państwowej; Przestępstwo znieważenia Prezydenta RP; Środek karny zakazu prowadzenia pojazdów (1); Środek karny zakazu prowadzenia pojazdów (2); Zbieg odpowiedzialności represyjnej za nieopłacenie składek na ubezpieczenia społeczne; Uzasadnienie postanowienia o umorzeniu dochodzenia; Zarządzenie wykonania kary; Kara dyscyplinarna pozbawienia notariusza prawa prowadzenia kancelarii; Zwrot wydatków z tytułu ustanowienia pełnomocnika w razie umorzenia publicznoskargowego postępowania karnego; V. Varia: Wznowienie postępowania w sprawach sądowych, prowadzonych w toku i w związku z kampanią wyborczą; Kompetencje prawotwórcze i tryb ustanowienia aktów prawnych o stanie wojennym; Powoływanie sędziów przez Prezydenta RP; Ograniczenia biernego prawa wyborczego w wyborach do jednostek samorządu terytorialnego; Konstytucyjność Traktatu z Lizbony; Statut Biura Rzecznika Praw Obywatelskich; Elementy systemu wyborczego do Parlamentu Europejskiego; Nadanie obywatelstwa polskiego; Obniżenie subwencji dla partii politycznych; Przepis Konstytucji jako przedmiot skargi konstytucyjnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-026-4
1. Współczesna demokracja a społeczeństwo obywatelskie; 2. Formy demokracji bezpośredniej; 3. Demokracja bezpośrednia w Polsce w świetle prawa; 4. Polskie doświadczenia w stosowaniu referendum ogólnokrajowego; 5. Praktyka funkcjonowania inicjatywy ludowej w Polsce w latach 1994-2007
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88278-42-8
Cz.I Między autorytaryzmem a demokracją: Autorytarna ocena i krytyka demokracji przez piłsudczyków; Komuniści wobec prób odbudowy demokracji w Polsce po 1944 roku; Demokratyzjacja w PRL lat 80-tych; Okrągły Stół w Polsce: koncepcja demokratyzacji ustroju społecznopolitycznego; Demokratyzacja społeczeństwa polskiego a demokracja polityczna; Proces kształtowania demokra tycznych standardów w okresie przejściowym; Elity polityczne w procesie demokratyzacji. Cz.II Przemiany społeczne a demokracja: Profil kształcenia jako determinanta postaw wobec demokracji; Polityka społeczna wobec demokracji; Polityczne aspekty zawodowej roli pracownika socjalnego; Liberałów polskich sen o klasie średniej; Wpływy społeczne partii politycznych - przykład socjaldemokracji (SdRP i SLD); Przemiany w Kościele katolickim w warunkach społeczeństwa otwartego i demokratycznego. Cz.III Trudna droga ku społeczeństwu obywatelskiemu: Psychologiczne przystosowania do gospodarki rynkowej (na podstawie badań mentalności rynkowej przedsiębior ców i bezrobotnych z województwa warmińsko-mazurskiego Rządzący i rządzeni w III RP - transformacja czy inercja sposobó komunikowania; Erozja legitymacji elit politycznych jako zagrożeniet procesu tworzenia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce; Rola prasy w procesie budowania demokracji lokalnej; Nadawca regionalny w dobie społeczeństwa informacyjnego; Rola konstytucyjnych środków ochrony praw i wolności w umacnianiu zasady demokratycznego państwa prawa i sprawiedliwości społecznej; Czynniki kształtujące obywatelskie społeczności lokalne; Rola mniejszości narodowych w stosunkach Polski z państwami sąsiedzkimi (wybrane problemy); Elementy kultury politycznej współczesnej emigracji polskiej. Cz.IV Jaka demokracja? Nowe wyzwania: Media w komunikowaniu politycznym. Wybrane aspekty teoretyczne; Społeczeństwo informacyjne i złudzenia demokratycznego dostępu do informacji; O potrzebie ideologii w okresie transformacji społecznej; Demokracja i populizm w procesie modernizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Polskie tradycje intelektualne / Ośrodek Myśli Politycznej ; 2)
ISBN: 978-83-60125-11-3
Cz. I Modernizacja z czasów schyłku Pierwszej Rzeczypospolitej Cz. II Dylematy modernizacyjne XIX i początku XX w. Cz. III Krytycy idei modernizacji Cz. IV Modernizacja w PRL i III RP - nowe wizje czy stare utopie?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-018-9
1. Nauka prawa konstytucyjnego w Polsce na przełomie XX i XXI wieku: Prawo konstytucyjne na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1808-1915; Polska nauka prawa konstytucyjnego na przełomie wieków; Stan nauki prawa konstytucyjnego (uwagi do wystąpienia prof. K. Wojtyczka); Polska nauka prawa konstytucyjnego na przełomie wieków - jakie kryteria i przesłanki ocen?, 2. Transformacja a reinterpretacja przepisów konstytucyjnych: Aksjologiczne podstawy reinterpretacji konstytucji; Dokonywanie zmian przepisów konstytucyjnych, 3. Demokratyzacja i racjonalizacja polskiego parlamentaryzmu: Kształtowanie sie pozycji ustrojowej i zasad funkcjonowania Sejmu 1989-1997. Wybrane zagadnienia; Senat III RP - nieprzemyślany czy niepotrzebny?, 4. Ewolucja modelu głowy państwa w Polsce: Od kolegialnego do jednoosobowego modelu głowy państwa. Praktyczne dylematy ustrojowe; Prezydent a rząd - rozdział zadań i kompetencji ustrojowych, 5. Artykuły nadesłane po konferencji: Od demokratyzacji do europeizacji ustroju RP; Wybrane aspekty polskiej transformacji ustrojowej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Projekty ustaw dotyczące zmian w konstytucji(przepisach konstytucyjnych) w latach 1989-2009; Konstytucja - system partyjny - system rządów; Restytucja i petryfikacja zasady pluralizmu politycznego w Polsce; Polski parlamentaryzm i jego racjonalizacja. Kilka uwag na tle recepcji europejskiej myśli konstytucyjnej w ostatnim dwudziestoleciu; Uczestnictwo polskiego parlamentu w aktualnej fazie rozwoju europejskiego procesu prawotwórczego; Czy ustawa o tworzeniu prawa jest jeszcze potrzebna?; Koncepcja bezprawia legislacyjnego w polskim prawie konstytucyjnym - próba refleksji po 20 latach transformacji ustrojowej; Kwestia ustawodawstwa delegowanego w pracach Sejmu X kadencji; Ewolucja statusu prawnego i roli frakcji parlamentarnych w sejmie RP po 1989 r. na tle porównawczym państw Europy Środkowo-Wschodniej; Interpelacja poselska. Uwagi na tle praktyki polskiej; Polski Trybunał Konstytucyjny na tle zasady podziału władzy; Pozycja ustrojowa oraz kompetencje Rzecznika Praw Dziecka; W sprawie modelu urzędu Rzecznika Praw Dziecka; Konstytucja a przystępowanie Rzeczypospolitej do eurostrefy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
Geografia społeczno-gospodarcza Polski / red. nauk. Henryk Rogacki. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2007. - 400 s.; mapy, tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-15242-0
I. Ustrój państwowy i organizacja terytorialna kraju: 1. Położenie geograficzne Polski. Obszar, granice, sąsiedzi, 2. Ustrój państwowy, 3. Podzial terytorialny kraju. II. Polska w międzynarodowej przestrzeni politycznej, spolecznej i gospodarczej. III. Przyrodnicze podstawy funkcjonowania społeczeństwa i gosodarki: 1. Obszar Polski na tle budowy geologicznej Europy, 2. Złoża w Polsce - wiek geologiczny i lokalizacja, 3. Podstawowe jednostki budowy geologicznej i główne elementy rzeźby Polski, 4. Czwartorzędowe przemiany środowiska przyrodniczego Polski, 5. Gleby, 6. Właściwiości klimatu, 7. Wody powierzchniowe i podziemne, 8. Flora, fauna, czlowiek, 9. Regionalizacja fizykogeograficzna. IV. Użytkowanie ziemi i zmiany w środowisku przyrodniczym: 1. Użytkowanie ziemi, 2. Zróżnicowanie regionalne degradacji środowiska przyrodniczego, 3. Obszary chronionego krajobrazu. V. Społeczeństwo: 1. Stan i rozmieszczenie ludności, 2. Rozwój demograficzny, 3. Struktura płci i wieku, 4. Stan cywilny ludności. Stan rodzinny, 5. Wyzwania i mniejszości narodowe, 6. Wyksztalcenie, aktywnośc zawodowa, rynek pracy, 7. Mobilność ludności, 8.Stan zdrowia i patologie społeczne, 9. Warunki zycia ludności, 10. Samoorganizacja społeczna, 11. Przyszlość demograficzna Poslki, 12. Uklad osadniczy kraju, 13. Współczesne procesy urbanizacji. VI. Gospodarka: 1. Transfomacja gospodarki w ujęciu strukturalnym i przestrzennym, 2. Rolnictwo, 3. Rybołóstwo i rybactwo, 4. Leśnictwo i gospodarka leśna, 5. Przemysł i budownictwo, 6. Usługi, 7. Infrastruktura techniczna, 8. Powiązania gospodarki Polski z systemem gospodarki światwej, 9. Struktura regionalna Polski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
Historia administracji / Tadeusz Maciejewski. - Warszawa : C.H.Beck, 2002. - 321 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 83-7247-837-6
Administracja starożytna, Administracja średniowieczna, Administracja wczesnostarożytna, Administracja późnostarożytna do przełomu XIX/XX wieku, Administracja późnostarożytna na ziemiach polskich pod zaborami (1795-1918), Administracja współczesna, Administracja Polski współczesnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (5 egz.)
Book
In basket
Historia administracji / Tadeusz Maciejewski. - Wyd.2 rozszerz. i zm. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - 324 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 83-7483-270-3
Administracja starożytna, Administracja średniowieczna, Administracja wczesnostarożytna, Administracja późnostarożytna do przełomu XIX/XX wieku, Administracja późnostarożytna na ziemiach polskich pod zaborami (1795-1918), Administracja współczesna, Administracja Polski współczesnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
Historia administracji w Polsce 1764-1989 / Wojciech Witkowski. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2007. - 249, [1] s. : fot., port., mapy ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-14583-5
1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw nowożytnej Europy, 2. Ustrój administracyjny Polski w czasie kształtowania się monarchii konstytucyjnej (1764-1795). Rozbiory Rzeczpospolitej, 3. Ustrój administracyjny centralnych ziem Polski (1795-1915). Księstwo warszawskie i Królestwo Polskie, 4. Ustrój administracyjny ziem polskich zaboru pruskiego 91807-19140. Wielkie Księstwo Poznańskie, 5. Ustrój administracyjny ziem polskich zaboru austriackiego (1809-1914), 6. Ustrój administracyjny ziem wschodnich Rzeczypospolitej (1772-1917), 7. Ustrój administracyjny wolnych miast: gdańska (1807-1814) i Krakowa (1815-1846), 8. Polskie nauki prawnoadministracyjne w dobie zaborów, 9. Ustrój administracyjny ziem polskich w czasie I wojny światowej (1914-1918), 10. Ustrój administracji publicznej w II Rzeczypospolitej (1918-1939), 11. Ustrój administracyjny ziem polskich w czasie II wojny światowej (1939-1945), 12. Ustrój administracji państwowej w Polsce Ludowej (1944-1989)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14796-9
A. Kształtowanie się ustroju administracyjnego w Polsce w latach 1764-1795. A.1. Podstawy ustroju państwa. A.2. Reformy administracji centralnej. A.3. Podział kraju i administracja terytorialna. B. Administracja na ziemiach polskich w czasie zaborów. B.1. Podstawy ustroju państwa. B.2. Administracja centralna. B.3. Podziały terytorialne, administracja lokalna i samorząd. B.4. Sądownictwo administracyjne. C. Administracja II Rzeczypospolitej. C.1. Podstawy organizacji państwa. C.2. Administracja centralna. C.3. Podziały terytorialne, administracja lokalna i samorząd. C.4. Sądownictwo administracyjne. D. Administracja w Polsce Ludowej. D.1. Podstawy ustroju państwa. D.2. Administracja centralna. D.3. Podziały terytorialne, administracja lokalna i samorząd. D.4. Sądownictwo administracyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14798-3
A. Ustrój. A.1. Zabór pruski (do 1806/1807). A.2. Zabór austriacki (do 1809). A.3. Księstwo Warszawskie (1807-1813/1815). A.4. Królestwo Polskie (1815-1915). A.5. Wolne Miasto Kraków (1815-1846). A.6. Zabór pruski (1807-1914). Wielkie Księstwo Poznańskie. A.7. Zabór austriacki (1809-1914). Autonomia Galicji. A.8. Ziemie polskie w czasie I wojny światowej (1914-1918). B. Prawo. B.1. Prawo cywilne. B.2. Prawo handlowe. B.3. Prawo karne. B.4. Prawo pracy. B.5. Postępowanie cywilne. B.6. Postępowanie karne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14788-4
Część I: Ustrój. 1. II Rzeczpospolita. 2. Okres II wojny światowej. 3. Polska Ludowa (1944-1989). Część II: Prawo. 1. II Rzeczpospolita. 2. Okres II wojny światowej. 3. Polska Ludowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14797-6
A. Ustrój. A.1. Od połowy X w. do roku 1454. A.2. Rzeczpospolita szlachecka (1454-1795). B. Prawo. B.1. Od połowy X w. do roku 1454. B.2. Rzeczpospolita szlachecka (1454-1795).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
Historia ustroju Polski / Marian Kallas. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2005. - 463, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-14501-3
Dz. I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski; Cz. I Dawne państwo polskie (od 1795), Cz. II Ziemie polskie pod obcym panowaniem (1772/1795-1918), Cz. III Państwo polskie po odzyskaniu niepodległości (od 1918). Dz. II Ustrój państwa. Regulacje prawne i praktyka ustrojowa; Cz. I Dawne państwo polskie (od 1795), Cz. II Ustrój ziem polskich pod obcym panowaniem (1772/1795-1918), Cz. III Państwo polskie po odzyskaniu niepodległości (od 1918)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7151-964-2
Naród jako suweren. Mechanizmy wpływu i kontroli w ujęciu konstytucyjnym i politycznym, Systemy wyborcze: mechanizmy, typologie i konsekwencje polityczne, Frekwencja w wyborach powszechnych w Polsce na tle porównawczym, Epistemologia odpowiedzialności politycznej, Rola instytucjonalizacji partii politycznych i systemów partyjnych: na przykładzie doświadczeń państw postkomunistycznych, Parlamentaryzm jako przedmiot badań konstytucyjnych i politologicznych, Druga izba parlamentu: porównawcze ujęcie politologiczne Jaka prezydentura? Ocena polityczno-prawnej pozycji amerykańskiej egzekutywy, Poszukiwanie formuły głowy państwa w systemach postautorytarnych: na przykładzie państw postjugosłowiańskich, Premier jako podmiot kreujący politykę państwa w systemie parlamentarnym, Konflikty w obrębie władzy wykonawczej: na tle doświadczeń państw Europy Środkowej i Wschodniej, Rozwiązywanie sporów politycznych między legislatywą a egzekutywą: na przykładzie wyborów przedterminowych, Rządy plebiscytarne. Idea i jej akomodacja w przestrzeni poradzieckiej, Aktywizm polityczny trzeciej władzy: na przykładzie Sądu Najwyższego USA
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-242-0981-1
1. Nieograniczona władza szlachcica polskiego w jego posiadłościach; 2. O tolerancji religijnej w "modelu polskim" (XVI-XVIII w.); 3. Procesy oczary w Polsce. Próba rozważań modelowych; 4. Polski wiek XIX; 5. Patologie społeczne okresu okupacji hitlerowskiej; 6. Polskie Państwo Podziemne - jego struktury cywilne; 7. Polityczna geneza powstania warszawskiego; 8. Wizje Polski w pracach delegatury Rządu na Kraj i "Teczki" - administracji wojskowej ZWZ-AK
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7151-187-5
1.Prezydent jako najwyższy przedstawiciel państwa w porozumieniach Okrągłego Stołu i pracach konstytucyjnych w latach 1989-1991; 2. Rozdział kościoła i państwa w Polsce na przełomie XX/XXI wieku; 3. Zarys problematyki systemu rządów w Polsce; 4. Współczesne rządy wobec wyzwań nowego modelu zarządzania; 5. Konstytucyjne zasady tworzenia rządu przy braku jednopartyjnej większości parlamentarnej w brytyjskiej Izbie Gmin; 6. Instytucje Unii Europejskiej z perspektywy Traktatu Lizbońskiego; 7. Status członków Parlamentu Europejskiego w prawie wspólnotowym; 8. Wybory do Senatu: wybrane zagadnienia zachowań wyborczych w latach 2001-2001; 9. System wyborczy do Sejmu w Polsce Ludowej- rys historyczny; 10. Retoryka polityczna Narodowego Komitetu Wyborczego Stronnictw Demokratycznych w kampanii wyborczej do Sejmu Ustawodawczego (grudzień 1918- styczeń 1919 roku); 11. Partie polityczne i zachowania wyborcze w postdewolucyjnym Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-87497-77-2
1. Zmiany ustroju politycznego Polski w latach 1944-1997: Pojęcie ustroju politycznego i jego periodyzacja; Okres Krajowej Rady Nadzorczej; Okres Sejmu Ustawodawczego; Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej; Ustawa konstytucyjna z 17 października 1992 roku (Mała Konstytucja); Przygotowanie i uchwalenie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku. 2. Podstawowe zasady ustroju w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: Pojęcie i ogólna charakterystyka zasad ustroju politycznego; Zasada republikańskiej formy państwa; Zasada demokratycznego państwa prawnego; Zasada suwerenności narodu i formy jej sprawowania; Zasada podziału władzy; Zasada pluralizmu politycznego; Zasada decentralizacji władzy publicznej i samorządu terytorialnego; Zasada społecznej gospodarki rynkowej; Zasada równouprawnienia kościołów i związków wyznaniowych, autonomii i wzajemnej niezależności oraz współdziałania w stosunkach między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. 3. Status jednostki w państwie: Geneza, ewolucja i terminologia praw człowieka; Konstytucyjne założenia wolności i praw jednostki; Ograniczenia wolności i praw; Klasyfikacja wolności i praw; Środki ochrony wolności i praw; Konstytucyjne obowiązki jednostki. 4. Konstytucyjny system źródeł prawa: Uwagi ogólne; Dualistyczna koncepcja źródeł prawa; Akty powszechnie obowiązującego prawa; Akty prawa wewnętrznego; Prawo międzynarodowe i prawo wspólnotowe w krajowym porządku prawnym. 5. Prawo wyborcze w III Rzeczypospolitej: Zagadnienia ogólne; Prawne podstawy przeprowadzania wyborów; Zasady prawa wyborczego; Wybory parlamentarne; wybory prezydenckie; Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego; Wybory samorządowe; Wybory wójta, burmistrza, prezydenta miasta. 6. Organy władzy publicznej oraz system organów państwa: Pojęcie władzy publicznej i organu państwa; Zasady budowy i działania organów władzy publicznej; Podziały organów władzy publicznej; Pojęcie systemu organów państwa i aparatu państwowego (organy państwa i instytucje państwa); Struktura i rola samorządu terytorialnego w państwie; Urzędy organów administracji publicznej. 7. Zasada podziału władzy i jej realizacja: Pojęcie zasady podziału władzy i jej ewolucja; Podział władzy w aspekcie funkcjonalny. Współczesne systemy rządów; System rządów w świetle postanowień Konstytucji RP z 1997 roku; Modyfikacje konstytucyjne zasady podziały władzy. Podział władzy a "wspólne wykonywanie kompetencji" w ramach Wspólnot Europejskich; Instytucjonalne gwarancje podziału władzy i systemu rządów. 8. Organy władzy ustawodawczej: Pozycja ustrojowa parlamentu; Struktura parlamentu; Tryb funkcjonowania Sejmu i Senatu; Organy wewnętrzne Sejmu i Senatu; Status prawny posła i senatora; Funkcja ustawodawcza; Funkcja kontrolna. 9. Władza wykonawcza - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: Ogólna charakterystyka relacji ustrojowych Prezydenta RP i Rady Ministrów w dwuczłonowej strukturze władzy wykonawczej; Pozycja ustrojowa Prezydenta RP w systemie organów państwa; Zasady wyboru oraz kadencja Prezydenta RP; Zasady i tryb odpowiedzialności Prezydenta RP; Akty urzędowe Prezydenta RP; Kompetencje Prezydenta RP. 10. Władza wykonawcza - Rada Ministrów i Administracja Rządowa: Pozycja i rola polityczno-ustrojowa Rady Ministrów w systemie ustrojowym państwa; Skład, organizacja wewnętrzna oraz zasady i tryb funkcjonowania Rady Ministrów; Tryb powoływania Rady Ministrów oraz procedury dymisji rządu i dokonywanie zmiany w składzie Rady Ministrów; Zadania ustrojowe i zakres działania Rady ministrów; Kontrola parlamentarna oraz odpowiedzialność parlamentarna i konstytucyjna Rady Ministrów i ministrów; Ustrój i organizacja administracji rządowej. 11. Władza sądownicza - sądy: Uwagi ogólne; Struktura sądów; Krajowa Rada Sądownicza; Sędziowie - status prawny i jego gwarancje; Konstytucyjne zasady funkcjonowania sadów. 12. Władza sądownicza - trybunały: Trybunał Konstytucyjne; Trybunał Stanu. 13. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa: Najwyższa Izba Kontroli; Rzecznik Praw Obywatelskich; Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again