Form of Work
Książki
(18)
Status
only on-site
(16)
available
(9)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(16)
Author
Antoszewski Andrzej
(3)
Herbut Ryszard
(2)
Alberski Robert
(1)
Balicki Ryszard
(1)
Barański Marek
(1)
Bielawska Agnieszka
(1)
Czajowski Jacek
(1)
Fiszer Józef M
(1)
Gdulewicz Ewa
(1)
Grzybowski Marian
(1)
Jagusiak Bogusław
(1)
Jednaka Wiesława
(1)
Juchnowski Jerzy
(1)
Kociubiński Krzysztof
(1)
Kręcisz Wojciech
(1)
Marszałek-Kawa Joanna
(1)
Migalski Marek
(1)
Oakeshott Michael
(1)
Orłowski Wojciech
(1)
Pietrzyk-Reeves Dorota
(1)
Pioskowik Elżbieta
(1)
Skrzydło Wiesław
(1)
Skrzypiński Dariusz
(1)
Szczubiałka Michał
(1)
Słomka Tomasz
(1)
Wiszniowski Robert
(1)
Wiśniewski Janusz
(1)
Zakrzewski Wojciech
(1)
Żyro Tomasz
(1)
Żódź Katarzyna
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Państwo
(18)
Partie polityczne
(5)
Demokracja
(4)
Europa
(4)
Polityka
(4)
Antoszewski, Andrzej
(2)
Integracja europejska
(2)
Parlamentaryzm
(2)
Społeczeństwo obywatelskie
(2)
Władza państwowa
(2)
Czyn
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Kampania wyborcza
(1)
Kaukaz (region)
(1)
Konstytucja
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kraje kapitalistyczne
(1)
Litwa
(1)
Niemcy
(1)
Obywatelstwo
(1)
Parlament
(1)
Parlament -- Dania
(1)
Parlament -- Finlandia
(1)
Parlament -- Szwecja
(1)
Polska
(1)
Prawo parlamentarne -- historia -- Europa
(1)
Prawodawstwo -- Europa
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Przywódcy i głowy państw
(1)
Religia
(1)
Rosja
(1)
Społeczeństwo
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Stany Zjednoczone Ameryki
(1)
Szwajcaria
(1)
Słowacja
(1)
Słowenia
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Transformacja systemu społeczno-politycznego
(1)
Wspólnota Europejska
(1)
Wybory
(1)
Wybory parlamentarne
(1)
Subject: time
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
2001-
(2)
1989-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Białoruś
(2)
Czechy
(2)
Austria
(1)
Azja Środkowa
(1)
Bułgaria
(1)
Chorwacja
(1)
Europa
(1)
Litwa
(1)
Niemcy
(1)
Rosja
(1)
Słowacja
(1)
Ukraina
(1)
Genre/Form
Księga pamiątkowa
(2)
18 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-229-1716-3
1. Proces demokratyzacji Europy Środkowo-Wschodniej - przesłanki i przebieg. 2. Polityczne, ekonomiczne oraz kulturowe ograniczenia procesu demokratyzacji. 3. Forma rządu. 4. Wybory parlamentarne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Polityczne konsekwencje systemów wyborczych. 5. Partie polityczne wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej. 6. Systemy partyjne krajów Europy Centralnej i Wschodniej oraz wzorce rywalizacji politycznej. 7. Narodziny strategii korporatywnej? Kierunki przemian stosunków przemysłowych w Europie Środkowo-Wschodniej. 9. Państwa Europy Środkowo-Wschodniej w procesie integracji europejskiej. 10. Perspektywy demokracji w Europie Środkowo-Wschodniej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej / FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ ; rada wydawnicza Henryk Samsonowicz, Janusz Sławiński, Lech Szczucki, Marek Ziółkowski)
ISBN: 83-229-2459-3
Cz.I Dwie tradycje : 1. Idea społeczeństwa obywatelskiego w klasycznej tradycji republikańskiej, 2. Pojęcie społeczeństwa obywatelskiego w tradycji liberalnej. Cz.II Osie sporów wokół idei społeczeństwa obywatelskiego : 3. Społeczeństwo obywatelskie a państwo, 4. Społeczeństwo obywatelskie a liberalna demokracja, 5. Społeczeństwo obywatelskie a gospodarka: współczesny spór o pojęcie społeczeństwa obywatelskiego, 6. Normatywna koncepcja społeczeństwa obywatelskiego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15531-5
1. O rozumieniu teoretycznym postepowania człowieka; 2. O stanie cywilnym; 3. O postaci nowożytnego państwa europejskiego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7188-813-9
Cz. I Parlamenty jednoizbowe; 1.Eduskunta w nowej konstytucji Finlandii z 1999 r. (na tle ewolucji ustrojowej); 2. Pozycja ustrojowa i funkcje parlamentu w Chorwacji, 3. Pozycja ustrojowa i funkcje Zgromadzenia Republiki Macedonii, 4. Grecka Izba Deputowanych, 5. Zgromadzenie Krajowe- parlament Republiki Węgierskiej, 6. Rada Najwyższa jako parlament Ukrainy. Cz. II Parlamentaryzm wieloizbowy; 1. Dwuizbowa struktura parlamentu w państwie jednolitym, 2. Parlamentaryzm byłej Jugosławii oraz Serbii i Czarnogóry, 3. Parlament Federalny Rosji, 4. Rola Parlamentu Federalnego w ustroju konstytucyjnym Republiki Austrii
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89275-51-1
1.Czechy, 2.Słowacja, 3.Węgry, 4.Rosja, 5.Litwa, Łotwa i Estonia, 6.Ukraina, 7.Rumunia, 8.Bułgaria, 9.Słownia, 10.Chorawacja, 11.Macedonia, 12.Polska
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89964-18-X
1. Historyczne uwarunkowania roli ustrojowej głowy państwa, 2. Legitymizm Prezydenta, 3. Funkcje ustrojowe głowy państwa, 4. Sposób sprawowania władzy przez Prezydenta, 5. Formy przywództwa politycznego Prezydenta i odpowiedzialność głowy państwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8019-041-2
1. Instytucje systemu politycznego. Demokracja samorządowa w Polsce. Jej stan i perspektywy; Nauki społeczne a zarządzanie społeczne; Etnokratyzm reżimów politycznych republik Kaukazu Północnego; Samorząd terytorialny wybranych państw pojugosławiańskich - aspekt konstytucyjny; Procedura impeachment w europejskich państwach poradzieckich; Francuskie związki zawodowe w przestrzeni publicznej na początku XXI wieku; Suwerenne prawo państwa do decydowania o ustroju politycznym a międzynarodowe standardy demokracji; Analiza porównawcza systemu instytucji samorządu terytorialnego w Polsce i RFN na przykładzie ustroju gminy; Instytucjonalne przesłanki kształtowania systemu politycznego Rzeczypospolitej Polskiej; System prawa jako element systemu politycznego III RP; Rozwój wspólnoty wywiadowczej USA; Referendum w dyskursie medialnym w Polsce w 2013 roku (na przykładzie "gazety Wyborczej"); Konstytucja a nowa tożsamość polityczna w tranzycji demokratycznej; Ewolucja systemu rządów w Polsce od noweli kwietniowej do konstytucji z 1997; referendum jako forma kontroli społecznej; Obywatel w systemie demokratycznym; Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego jako mechanizm rekrutacji regionalnych elit politycznych; Próby rozciągnięcia kontroli administracji centralnej na jednostki wymiaru sprawiedliwości a zasada niewłaściwości sędziów; Ażurowy mur - o wątpliwym rozdziale sacrum i profanum w amerykańskiej demokracji; Administracja rządowa w województwie; Rząd Hiszpanii. 2. Systemy i kampanie wyborcze. Wybory prezydenckie w państwach Kaukazu Południowego w 2013 roku; Dynamika zachowań wyborczych w Polsce i jej konsekwencje; Nagłośnienie kampanii wyborczych w mediach; Wykluczenie cyfrowe jako problem praktyki politycznej w systemach demokratycznych; O rodzajach kampanii negatywnej; Kondycja współczesnej demokracji hiszpańskiej - próba analizy; dezideologizacja współczesnych strategii wyborczych w Polsce; Powrót Wielkiej Koalicji. Przypadek Niemiec; Polityka reform wyborczych na Węgrzech; Pierestrojka Gorbaczowa - próba modernizacji systemu?; Zachowania elektoratu w brytyjskich wyborach parlamentarnych; Społeczne uwarunkowania chwiejności wyborczej; Z problematyki systemów wyborczych państw Oceanii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8019-042-9
1. Studia nad demokracja. Reżimy hybrydalne; demokracja dziś: niedyspozycja czy już kryzys?; "Władza ludu" w starożytnych Atenach. Przyczynek do zrozumienia problemu w teorii demokracji; Paradygmat demokracji w badaniach Profesora Andrzeja Jerzego Antoszewskiego; Niektóre założenia do badań nad decyzjami polskiego prezydenta. Pojecia decyzji politycznej, działania politycznego i podmiotu politycznego; Wpływ zmiany reżimu na decydowanie w polityce zagranicznej; Determinanty historyczne i kulturowe rozwoju demokracji na Bałkanach; Demokracja epistemiczna; Czy model demokracji w państwie może być wzorem dla Unii Europejskiej?; Słowo demokracja we współczesnej polszczyźnie; Profesjonalna władza? Nie ma niczego takiego; Standaryzacja demokracji współczesnej; nacjonalizm: sprzymierzeniec czy wróg demokracji?; Kultura polityczna Polaków. Refleksje z badań; Idea jagiellońska w polskiej myśli politycznej I połowy XIX wieku; Wspólnota krytyczna, dialog i demokracja niekonsensualna; O teorii polityki - inaczej; Poglądy i zachowania polityczne a zagrożenia dla demokracji; Państwo narodowe w Unii Europejskiej: miedzy autonomią, asymilacją, adaptacją; Rosyjskie elity polityczne: współczesne uwarunkowania, perspektywy; Kantowska idea wiecznego pokoju jako idea regulatywna; Wolny rynek a demokracja - jedność przeciwstawieństw czy mit jedności?; Demokracja bez demos; Z myślą o modelu systemu politycznego Polski po II wojnie światowej: okoliczności poprzedzające i niemożność implementacyjna; Idea państwa w myśli politycznej ruchu ludowego w II Rzeczypospolitej. Kontekst funkcjonalny; Kwestia racjonalności procesu decyzyjnego; System stosunków przemysłowych współcześnie - przyczynek do aktualizacji klasycznego modelu; Obywatel demokrata - między ideałem a rzeczywistością. Studium postaw i zachowań politycznych Polaków; Problemy współczesnej ideologii białoruskiej; Emergencja w Hiszpanii i dewolucja w Wielkiej Brytanii. Czy nowa jakość w rozsznurowanym gorsecie tradycyjnego państwa?; Wpływ procesów demokratycznych na rozwój praw społecznych; Kult jednostki w systemach totalitarnych. 2. Partie i systemy partyjne. System partyjny Niemiec po wyborach do Bundestagu w 2013 roku; Partie "autentyczne" nowe i ich strategie przełamywania barier dostępu do rynku politycznego; Norweskie partie polityczne na przełomie XX i XXI stulecia; Tożsamość partii AKP - zasadnicze linie konfliktów w polityce Turcji; Status partii politycznej w rozproszonej przestrzeni współczesnej polityki; Wymiary instytucjonalizacji partii małych w sejmie i parlamencie Europejskim VII kadencji; Polskie partie konserwatywne wobec religii i Kościoła; Polityka ochrony środowiska. Partie Zielonych; Partie polityczne w Chorwacji w latach 1989-2011; demokracja bezpośrednia w wewnątrzpartyjnych procesach decyzyjnych - zalety i wady; Sukcesy partii - porażki wyborców. Responsywność polskich partii politycznych w XXI wieku; "Martwe dusze" i "pompowanie kół' w polskich partiach politycznych; Nowa partia w systemie partyjnym; Wpływ europeizacji na zmianę mechanizmów rywalizacji partii politycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Stosunki międzynarodowe / Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP)
ISBN: 83-89518-02-03
1. System polityczny Republiki Austrii, 2. System polityczny Republiki Federalnej Niemiec, 3. System polityczny konferencji szwajcarskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2844)
ISBN: 83-229-2707-X
1. Ogólna charakterystyka państw regionu, 2.Transformacja demokratyczna - przyczyny, przebieg i efekty procesu, 3.Systemy wyborcze Europy Środkowej i Wschodniej, 4. Wzorce rywalizacji na arenie wyborczej, 5. Partie polityczne w Europie Środkowej i Wschodniej, 6. Systemy partyjne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, 7. Dialog społeczny i stosunki przemysłowe w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, *.Parlamenty krajów Europy Środkowej i Wschodniej, 9. Proces formowania i dymisji gabinetów, Rodzaje gabinetów, 10. Władza sądownicza w Europie Środkowej i Wschodniej, 11. Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-917499-7-5
1. Kraje bałtyckie: Estonia, Łotwa i Litwa, 2. Kraje Europy Środkowej: Czechy, Węgry, Polska, Słowacja i Słowenia, 3. Bułgaria i Rumunia, 4. Kraje Półwyspu Bałkańskiego: Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Serbia i Czarnogóra, Macedonia, 5. Federacja Rosyjska, 6. Kraje Europy Wschodniej: Białoruś, Mołdawia i Ukraina, 7. Kraje Południowego Kaukazu: Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, 8. Kraje Azji Środkowej: Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2225)
ISBN: 83-226-1345-8
Wstęp: Interpretacje przyczyn zmiany politycznej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej; Białoruś; Bułgaria; Chorwacja; Czechy; Litwa; Polska; Rosja; Słowacja; Słowenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
Systemy polityczne państw sąsiedzkich Polski / Bogusław Jagusiak. - Warszawa : Difin, 2011. - 196, [2] s. : rys., tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7641-421-8
1. Istota systemu politycznego; 2. Koncepcje systemu politycznego; 3. Funkcje systemu politycznego; 4. System polityczny Niemiec; 5. System polityczny Czech; 6. System polityczny Słowacji; 7. System polityczny Litwy; 8. System polityczny Rosji; 9. System polityczny Białorusi; 10. System polityczny Ukrainy; 11. Procesy transformacji i modernizacji systemów politycznych państw sąsiedzkich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14622-1
1. Podziały socjopolityczne i konflikty w Europie 2. Partie polityczne - rozważania teoretyczne 3. Partie polityczne w Europie 4. Systemy partyjne w Europie - rozważania teoretyczne 5. Systemy partyjne Europy - mechanizmy funkcjonowania 6. Grupy interesu w Europie 7. Reżimy polityczne państw europejskich 8. Systemy wyborcze 9. Władza ustawodawcza 10. Władza wykonawcza 11. Władza sądownicza 12. Wspólnota Europejska
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Nauki Polityczne / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 19)
ISBN: 83-232-1670-3
1. Religia, wyznanie i światopogląd, 2. Podstawowe prawa i wolności jednostki, 3. Podstawowe konstytucyjne zasady ustrojowe, 4. Podstawowe zasady konstytuujące Unie Europejską w świetle Traktatu Ustanawiającego Konstytucję dla Europy, 5. Systemy polityczne państw członkowskich unii europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-1078-X
Ustrój polityczny Wielkiej Brytanii; Ustrój polityczny Republiki Włoskiej; Ustrój polityczny Niemiec; Ustrój polityczny Republiki Francuskiej; Ustrój polityczny Stanów Zjednoczonych Ameryki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2574)
ISBN: 83-229-2422-4
R.I System parlamentarny, R.II System prezydencki, R.I II System semiprezydencki, R.IV System rządów zgroma dzenia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again