Form of Work
Książki
(9)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(8)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(8)
Author
Duraj A. Natasza
(1)
Dygoń Marcin
(1)
Faulhaber Peter
(1)
Grabowska Magdalena
(1)
Idzikowski Lesław
(1)
Jamroży Marcin
(1)
Krzemińska Danuta
(1)
Kudert Stephan
(1)
Kusak Aleksander
(1)
Landwehr Norbert
(1)
Michalski Grzegorz
(1)
Miłaczewski Bohdan
(1)
Papiernik-Wojdera Marzena
(1)
Pluta Wiesław
(1)
Radosiński Edward
(1)
Wawryszuk-Misztal Anna
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Płynność finansowa
(9)
Przedsiębiorstwo
(7)
Finanse
(3)
Kapitał
(2)
Środki obrotowe
(2)
Ceny transferowe
(1)
Finanse publiczne
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Oświata
(1)
Podatek
(1)
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
(1)
Przedsiębiorstwo -- finanse -- zarządzanie -- podręcznik
(1)
Rachunkowość
(1)
Rozliczenia pieniężne
(1)
Ryzyko upadłości
(1)
Szkolnictwo
(1)
Upadłość
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
15 results Filter
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 106)
ISBN: 978-83-7414-302-5
Metoda wyboru strategii finansowania majątku obrotowego przedsiębiorstwa; Metody identyfikacji strategii kapitału obrotowego; Zarządzanie kapitałem obrotowym w małych przedsiębiorstwach w świetle wyników badań empirycznych; Ocena atrakcyjności wykorzystania factoringu w działalności przedsiębiorstwa; Znaczenie papierów komercyjnych w strukturze źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa; Znaczenie papierów komercyjnych w strukturze źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa; Jakość aktywów w transakcjach sekurytyzacji; Wykorzystanie modeli analizy dyskryminacyjnej w ocenie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw; Wykorzystanie modeli analizy dyskryminacyjnej w ocenie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw; Związki między płynnością finansową a inwestycjami jako przejaw konfliktów interesów w przedsiębiorstwie; Czynniki kształtujące poziom płynnych aktywów poziom płynnych aktywów w przedsiębiorstwie. Implikacje dla strategii zarządzania ryzykiem oraz polityki dywidend; Czynniki kształtujące zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwach innowacyjnych; Przegląd możliwych do zastosowania modeli ekonomicznych w bieżącej działalności szpitala;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
(Vademecum Menedżera)
ISBN: 83-7387-406-2
1. Wprowadzenie do bieżącego zarządzania finansami, 2. Monitorowanie poziomu płynności, 3. Strategie zarządzania kapitałem pracującym netto, 4. Zarządzanie zapasami, 5. Polityka kredytu kupieckiego i zarządzanie należnościami, 6. Zarządzanie gotówką, 7. Krótkoterminowe źródła finansowania, 8. Planowanie finansowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7526-395-4
1. Podatki a decyzje przedsiębiorców, 2. Metody pomiaru obciążeń podatkowych, 3. Opodatkowanie a decyzje inwestycje, 4. Opodatkowanie a decyzje finansowe oraz płynność finansowa, 5. Polityka wykazywania dochodów, 6. Polityka cen transferowych, 7. Podatki a rozliczanie strat, 8. Opodatkowanie a wybór formy prawnej, 9. Opodatkowanie a wybór formy inwestycji bezpośredniej za granicą, 10. Opodatkowanie a decyzje restruktyryzacyjne, 11. Opodatkowanie a wybór miejsca prowadzenia działalności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-7525-867-7
W książce opisano problemy poszukiwania, tworzenia i wykorzystywania różnych instrumentów i mechanizmów kreowania wartości przedsiębiorstwa z uwzględnieniem odmiennych koncepcji i rozwiązań metodycznych. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej dają możliwość poznania wielkości łącznych dochodów wygenerowanych przez przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym. Można też znaleźć odpowiedź na pytania: czy implementowanie wyróżniających się produktów niszowych, dających ponadprzeciętne marże ‒ ma wpływ na wartość przedsiębiorstwa i jaka jest skala tego wpływu; w jaki sposób zbudować controlling, aby spełniał swe zadania, a jednocześnie, aby jego eksploatacja nie przysparzała przedsiębiorstwu nadmiernych kosztów. Obecnie menedżerowie wykorzystują zarówno model przedsiębiorstwa elastycznie dostosowującego się do ciągłych i nieprzewidywalnych zmian rynkowych, jak i model przedsiębiorstwa działającego w oparciu o wysokomarżowy produkt niszowy. Poprzez eksponowanie roli wiedzy podkreśla się dominującą perspektywę koniecznego holistycznego doskonalenia pracowników i organizacji dla wzrostu kompetencji i w konsekwencji wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Badania nad kształtowaniem się kursu akcji oraz wartości prawa poboru i dywidendy wskazują na występowanie silnego zjawiska przewartościowania oferty w długim okresie. Tym samym nie rekomenduje się inwestorom długoterminowego angażowania się w akcje spółek, które przeprowadziły pierwszą ofertę publiczną. Monografia składa się z 18 opracowań, które dotyczą zarówno kwestii generalnych, jak i prezentują wyniki badań odnoszących się do węższych i szczegółowych zagadnień, które potwierdzają rosnącą wagę i znaczenie tworzenia trwałych warunków wzrostu i utrzymania wartości przedsiębiorstwa.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
Płynność finansowa : analiza i sterowanie / Aleksander Kusak. - Wyd. rozszerz. i uzupeł. - Warszawa : Wydział Zarządzania Uniwer. Warszawskiego, 2006. - 234 s. : tab., wykr ; 24 cm.
ISBN: 83-89069-77-6
1. Istota i znaczenie płynności finansowej, 2. Ocena płynności finansowej na podstawie sprawozdań finansowych, 3. Istota i pomiar kapitału obrotowego, 4. Sterowanie wielkością kapitału obrotowego, 5. Analiza i sterowanie należnościami, 6. Instrumenty ograniczające ryzyko niewypłacalności dłużników, 7. Analiza i sterowanie zapasami, 8. Analiza i sterowanie zobowiązaniami krótkoterminowymi, 9. Sterowanie gotówką, 10. Ocena bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa w zakresie wypłacalności
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Fundusze unijne dla oświaty)
ISBN: bezpł.
1. Kwalifikowalność wydatków w ramach PO KL jako proces: Podpisaliśmy umowę o dofinansowanie… i co dalej?; Pojecie kwalifikowalności w PO KL; Bo ryczałt nie zawsze jest dobry na wszystko…2. Weryfikacja kwalifikowalności wydatków w odniesieniu do przepisów prawa: Wszystko jest zamówieniem publicznym; Dlaczego Ustawa o Finansach Publicznych jest dla mnie ważna?. Dokonywanie płatności: Koordynator idzie do sklepu, czyli jak ponosić wydatki w ramach projektu. 4. Księgowanie wydatków: Humanistka w księgowości, czyli co to są paragrafy. 5. Wypełnianie wniosku o płatność. Załącznik nr 1 - zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem. 6. Monitorowanie przebiegu realizacji projektu: Wniosek o płatność jako sprawozdanie z realizacji projektu; Załącznik nr 2 - monitoruj, monitoruj, monitoruj… 7. Dokonywanie korekt rozliczonych wydatków: A jeżeli się pomylę? 8. Monitorowanie realizacji harmonogramu płatności i zachowanie płynności finansowej: Nie utonąć w wydatkach. 9. Przygotowanie do kontroli projektu: Nikt nie lubi być kontrolowany…; Czy można przygotować się do kontroli? 10. Zamykanie projektu: Pożegnania zawsze są jednak smutne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-2742-3
1. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa wobec wyzwań stawianych przedsiębiorstwom, 2. Miejsce i rola kapitału obrotowego netto w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, 3. Zarządzanie kapitałem obrotowym netto a płynność finansowa przedsiębiorstwa, 4. Zależność między strategią a krótkoterminowymi decyzjami finansowymi na przykładzie badanych spółek
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87885-99-1
1. Podstawy, symptomy i przeszkody Turnaround, 2. Zespół Turnaround, 3. Zarządzanie płynnością, 4. Moratorium, 5. Poszukiwania dźwigni Turnaround - od analizy do koncepcji, 6. W handlu szczęście - w zakupach wygrana, 7. Turnaround w sprzedaży, 8. Kształtowanie produktu, 9. Przez controlling produkcji do efektywnej produkcji, 10. Turnaround a kadry - między zwolennikami indywidualnymi a grupowymi, 11. Komunikacja w Turnaround, 12. Mergers & Acquisitions w Turnaround, 13. Wczesne ostrzeganie - zarządzanie ryzykiem i możliwościami w Turnaround, 14. Skuteczny Turnaround, 15. Sytuacja po Turnaround
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-16505-5
1. Wprowadzenie do sprawozdawczości finansowej: Cele i zakres sprawozdawczości finansowej; Zasady sporządzania sprawozdań finansowych; Elementy sprawozdania finansowego; 2. Wprowadzenie do analizy finansowej: Ocena płynności finansowej: Badanie rentowności; Retrospektywna analiza majątkowo-kapitałowa; Perspektywna analiza majątkowo-kapitałowa- inwestycje w aktywa stałe; Ocena wartości przedsiębiorstwa; 3. Wprowadzenie do informatyki finansowej: Warunki stosowania narzędzi informatycznych w rachunkowości; Systemy Finansowo Księgowe (FK) w sprawozdawczości i analizie finansowej; Metody symulacyjne w analizie finansowej; Sztuczna inteligencja w analizie finansowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw / Magdalena Grabowska. - Warszawa : CeDeWu , 2012. - 161, [1] s. : rys., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7556-449-5
1. Płynność finansowa w systemie zarządzania przedsiębiorstwem; 2. Metody analizy finansowej w przedsiębiorstwie; 3. Charakterystyka wybranych narzędzi zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwach; 4. Zarządzanie kredytem handlowym jako istotny element zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwach; 5. Czynniki wpływające na poziom bezpieczeństwa transakcji z odroczonym terminem płatności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Authority data
Płynność finansowa - a podatek (hasło przedmiotowe)
Authority data
Płynność finansowa - podręcznik (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Płynność finansowa - zarządzanie (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again