Form of Work
Książki
(26)
Status
only on-site
(20)
available
(18)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Czytelnia
(20)
Author
Borkowska Stanisława
(4)
Jacewicz Agnieszka
(4)
Małkowska Danuta
(4)
Armstrong Michael
(3)
Czajka Zdzisław
(2)
Król Henryk
(2)
Ludwiczyński Antoni
(2)
Bieniok Henryk
(1)
Borkowska Stanisława (1939 - )
(1)
Buchelt-Nawara Beata
(1)
Jarmołowicz Wacław
(1)
Jędrych Elżbieta
(1)
Jędrzejczak Jacek
(1)
Karwiński Marcin
(1)
Kisielnicki Jerzy
(1)
Klimowicz Magdalena
(1)
Lany Magdalena
(1)
Listwan Tadeusz
(1)
Miś Alicja
(1)
Oleksyn Tadeusz
(1)
Patkaniowski Michał
(1)
Pawlak Zbigniew
(1)
Pocztowski Aleksy
(1)
Podsiadło Iwona
(1)
Purgał-OPopiela Joanna
(1)
Rostkowski Tomasz
(1)
Samecki Wiesław
(1)
Sapeta Tomasz
(1)
Skoczylas Grażyna
(1)
Szałkowski Adam
(1)
Wójcik Leszek
(1)
Ściborek Zbigniew
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(20)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(26)
Language
Polish
(26)
Subject
Płaca
(24)
Kadry
(18)
Zatrudnienie
(9)
Motywacja pracy
(7)
Oceny pracowników
(6)
Przedsiębiorstwo
(6)
Praca
(5)
Świadczenia społeczne
(4)
Menedżerowie
(3)
Bhp
(2)
Organizacja
(2)
Siła robocza
(2)
Świadczenia pracownicze
(2)
Bodźce ekonomiczne
(1)
Dochód
(1)
Dochód narodowy
(1)
Ekonomia
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Kariera
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konflikt
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Pieniądz
(1)
Pracodawcy
(1)
Prawo pracy
(1)
Produkcja (ekon.)
(1)
Płynność kadr
(1)
Regulaminy wynagradzania
(1)
Rozmowa kwalifikacyjna
(1)
Rynek
(1)
Rynek pracy
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zatrudnienie elastyczne
(1)
Zawód
(1)
29 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-71873-67-0
Jak wynagradzać pracowników?; Rynek jako wyznacznik polityki płacowej; Sposoby ustalania struktury wynagrodzeń; Wynagrodzenie zmienne; Wynagrodzenia pakietowe, czyli nowoczesne sposoby wynagradzania; Zasady wprowadzania i funkcjonowania efektywnego systemu wynagradzania - podsumowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu)
ISBN: 978-83-61053-02-6
1. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący, 2. Rynek pracy jako otoczenie i obszar gospodarowania w przedsiębiorstwie, 3. Role właścicielskie i menedżerskie w alternatywnych teoriach przedsiębiorstwa, 4. Teoretyczne podstawy motywowania do pracy, 5. Wynagrodzenia za pracę i ich rola w motywowaniu do pracy, 6. Mikroekonomiczne teorie rynku pracy a efektywność gospodarowania, 7. Oceny pracownicze a zarządzanie zasobami pracy w organizacjach gospodarczych, 8. Prawne i organizacyjne aspekty zatrudniania i wynagradzania pracowników, 9. Elastyczne formy zatrudniania i organizacji pracy w przedsiębiorstwie, 10. Zatrudnianie i wynagradzanie menedżerów - aspekty teoretyczne i realizacyjne, 11. Transformacja ustrojowa a gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7426-000-9
R.I Nawiązanie stosunku pracy: 1. Istota stosunku pracy, 2. Zanim dojdzie do podpisania umowy o pracę, 3. Zawarcie umowy o pracę, 4. Obowiązki pracodawcy wobec nowo zatrudnionych, 5. Czas pracy i jego ewidencja. R.II Wynagrodzenie ze stosunku pracy: 1. Istota wynagrodzenia i jego elementy składowe, 2. Wynagrodzenie minimalne, 3. Praca w godzinach nadliczbowych, 4. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publicznoprawnych, 5. Dokumentacja wynagrodzeń. R.III Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy: 1. Urlop wypoczynkowy, 2. Odszkodowania, odprawy, dodatki oraz inne należności pracownicze, 3. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, R.IV Świadczenia społeczne i socjalne przysługujące pracownikom: 1. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, 2. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, 3. Pozostałe świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 4. Zasiłki i świadczenia rodzinne. R.V Roczne rozliczenie z urzędem skarbowym w zakresie podatku dochodowego: 1. Informacja roczna o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11), 2. Zeznanie podatkowe PIT-40, R.VI Ochrona stosunku pracy. Rozwiązanie umowy o pracę: 1. Ochrona stosunku pracy, 2. Rozwiązywanie stosunku pracy, 3. Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem umowy o pracę. R.VII Pozapłacowe świadczenia pracownicze: 1. Podróże służbowe, 2. Ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, 3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 4. Świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, 5. Pozostałe świadczenia pracownicze, 6. Polisy na życie a podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. R.VIII Rozliczenie i dokumentacja wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych: 1. Charakterystyka umów cywilnoprawnych, 2. Zasady podlegania umów cywilnoprawnych ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, 3. Rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS z tytułu umów cywilnoprawnych, 4. Rozliczenie płatnika z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych z własnym pracownikiem, 5. Ubezpieczenie chorobowe z tytułu umowy zlecenia, 6. Koszty podróży służbowej zleceniobiorcy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7426-338-5
R.I Nawiązanie stosunku pracy: 1. Istota stosunku pracy, 2. Zanim dojdzie do podpisania umowy o pracę, 3. Zawarcie umowy o pracę, 4. Obowiązki pracodawcy wobec nowo zatrudnionych, 5. Czas pracy i jego ewidencja. R.II Wynagrodzenie ze stosunku pracy: 1. Istota wynagrodzenia i jego elementy składowe, 2. Wynagrodzenie minimalne, 3. Praca w godzinach nadliczbowych, 4. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publicznoprawnych, 5. Dokumentacja wynagrodzeń. R.III Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy: 1. Urlop wypoczynkowy, 2. Odszkodowania, odprawy, dodatki oraz inne należności pracownicze, 3. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, R.IV Świadczenia społeczne i socjalne przysługujące pracownikom: 1. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, 2. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, 3. Pozostałe świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 4. Zasiłki i świadczenia rodzinne. R.V Roczne rozliczenie z urzędem skarbowym w zakresie podatku dochodowego: 1. Informacja roczna o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11), 2. Zeznanie podatkowe PIT-40, R.VI Ochrona stosunku pracy. Rozwiązanie umowy o pracę: 1. Ochrona stosunku pracy, 2. Rozwiązywanie stosunku pracy, 3. Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem umowy o pracę. R.VII Pozapłacowe świadczenia pracownicze: 1. Podróże służbowe, 2. Ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, 3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 4. Świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, 5. Pozostałe świadczenia pracownicze, 6. Polisy na życie a podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. R.VIII Rozliczenie i dokumentacja wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych: 1. Charakterystyka umów cywilnoprawnych, 2. Zasady podlegania umów cywilnoprawnych ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, 3. Rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS z tytułu umów cywilnoprawnych, 4. Rozliczenie płatnika z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych z własnym pracownikiem, 5. Ubezpieczenie chorobowe z tytułu umowy zlecenia, 6. Koszty podróży służbowej zleceniobiorcy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-742639-0-0
R.I Nawiązanie stosunku pracy: 1. Istota stosunku pracy, 2. Zanim dojdzie do podpisania umowy o pracę, 3. Zawarcie umowy o pracę, 4. Obowiązki pracodawcy wobec nowo zatrudnionych, 5. Czas pracy i jego ewidencja. R.II Wynagrodzenie ze stosunku pracy: 1. Istota wynagrodzenia i jego elementy składowe, 2. Wynagrodzenie minimalne, 3. Praca w godzinach nadliczbowych, 4. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publicznoprawnych, 5. Dokumentacja wynagrodzeń. R.III Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy: 1. Urlop wypoczynkowy, 2. Odszkodowania, odprawy, dodatki oraz inne należności pracownicze, 3. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, R.IV Świadczenia społeczne i socjalne przysługujące pracownikom: 1. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, 2. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, 3. Pozostałe świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 4. Zasiłki i świadczenia rodzinne. R.V Roczne rozliczenie z urzędem skarbowym w zakresie podatku dochodowego: 1. Informacja roczna o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11), 2. Zeznanie podatkowe PIT-40, R.VI Ochrona stosunku pracy. Rozwiązanie umowy o pracę: 1. Ochrona stosunku pracy, 2. Rozwiązywanie stosunku pracy, 3. Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem umowy o pracę. R.VII Pozapłacowe świadczenia pracownicze: 1. Podróże służbowe, 2. Ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, 3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 4. Świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, 5. Pozostałe świadczenia pracownicze, 6.Polisy na życie a podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. R.VIII Rozliczenie i dokumentacja wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych: 1. Charakterystyka umów cywilnoprawnych, 2. Zasady podlegania umów cywilnoprawnych ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, 3. Rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS z tytułu umów cywilnoprawnych, 4. Rozliczenie płatnika z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych z własnym pracownikiem, 5. Ubezpieczenie chorobowe z tytułu umowy zlecenia, 6. Koszty podróży służbowej zleceniobiorcy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-742639-0-0
R.I Nawiązanie stosunku pracy: 1. Istota stosunku pracy, 2. Zanim dojdzie do podpisania umowy o pracę, 3. Zawarcie umowy o pracę, 4. Obowiązki pracodawcy wobec nowo zatrudnionych, 5. Czas pracy i jego ewidencja. R.II Wynagrodzenie ze stosunku pracy: 1. Istota wynagrodzenia i jego elementy składowe, 2. Wynagrodzenie minimalne, 3. Praca w godzinach nadliczbowych, 4. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publicznoprawnych, 5. Dokumentacja wynagrodzeń. R.III Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy: 1. Urlop wypoczynkowy, 2. Odszkodowania, odprawy, dodatki oraz inne należności pracownicze, 3. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, R.IV Świadczenia społeczne i socjalne przysługujące pracownikom: 1. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, 2. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, 3. Pozostałe świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 4. Zasiłki i świadczenia rodzinne. R.V Roczne rozliczenie z urzędem skarbowym w zakresie podatku dochodowego: 1. Informacja roczna o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11), 2. Zeznanie podatkowe PIT-40, R.VI Ochrona stosunku pracy. Rozwiązanie umowy o pracę: 1. Ochrona stosunku pracy, 2. Rozwiązywanie stosunku pracy, 3. Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem umowy o pracę. R.VII Pozapłacowe świadczenia pracownicze: 1. Podróże służbowe, 2. Ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, 3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 4. Świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, 5. Pozostałe świadczenia pracownicze, 6.Polisy na życie a podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. R.VIII Rozliczenie i dokumentacja wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych: 1. Charakterystyka umów cywilnoprawnych, 2. Zasady podlegania umów cywilnoprawnych ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, 3. Rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS z tytułu umów cywilnoprawnych, 4. Rozliczenie płatnika z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych z własnym pracownikiem, 5. Ubezpieczenie chorobowe z tytułu umowy zlecenia, 6. Koszty podróży służbowej zleceniobiorcy
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86891-44-0
Uwarunkowania tworzenia systemu płac przedsiębiorstwa, Płaca jako element kosztów pracy, Płace a koszty utrzymania, Dostosowanie systemu płac do potrzeb przedsiębiorstwa; System płac jako przedmiot układu zbiorowego pracy, Zakładowy układ zbiorowy pracy czy regulamin wynagradzania, Zasady wynagradzania w przepisach powszechnie obowiązujących, Rola negocjacji w ustalaniu systemu płac, Uprawnienia organizacji związkowych w tworzeniu systemu płac, Doświadczenia przedsiębiorstw Unii Europejskiej; Różnicowanie płac w przedsiębiorstwie, Kryteria różnicowania płac, Relacje płac w przedsiębiorstwie, Problemy różnicowania a funkcje płac; Wynagradzanie wymagań pracy i kwalifikacji pracowników, Zasady budowy taryfikatorów kwalifikacyjnych, Wykorzystanie wartościowania pracy do budowy taryfikatorów, Zasady budowy zakładowej tabeli płac Najniższe wynagrodzenie i jego funkcje, Zasady zaszeregowania i przeszeregowania pracowników; Wynagradzanie efektów pracy pracownika, Dostosowanie form płac do rodzajów pracy, Wykorzystanie metod oceny pracy pracowników, tworzenie systemu premiowania i nagradzania; Rola dodatków do płac i świadczeń, Zasadność stosowania dodatków do płac, Dodatek funkcyjny, Dodatek za wieloletnią pracę, Nagroda jubileuszowa, Dodatki za warunki szkodliwe dla zdrowia i uciążliwe, Inne dodatki do płac i świadczenia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7322-776-8
1. Proces pozyskiwania personelu, 2. Ocenianie pracowników, 3. System wynagrodzeń organizacji, 4. Motywowanie pracowników, 5. Partycypacja pracownicza w zarządzaniu, 6. Inwestowanie w personel, 7. Przeprowadzenie zmian w organizacji, 8. Konieczność lub ostateczność
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi / pod red. Tomasz Rostkowski. - Warszawa : Difin, 2004. - 197,[3] s. : rys., tab. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-445-3
R.1 Strategia personalne; R.2 Zarządzanie kompetencjami; R.3 Wartościowanie stanowisk; R.4 Opis stanowiska pracy; R.5 System ocen okresowych pracowników; R.6 Wynagrodzenia premiowe; R.7 System szkoleń; R.8 Badania satysfakcji pracowników.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Warsztaty Menedżerskie)
ISBN: 83-88840-38-X
R.1 Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi. R.2 Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi. R.3 Analiza pracy. R.4 Wartościowanie pracy. R.5 Analiza zasobów ludzkich. R.6 Planowanie zasobów ludzkich. R.7 Dobór pracowników. R.8 szkolenie pracowników. R.9 Ocenianie pracowników. R.10 Wynagradzanie pracowników. R.11 Rozwój indywidualny pracowników. R.12 Kształtowanie warunków pracy. R.13 Zbiorowe stosunki pracy i partycypacja pracownicza. R.14 Zwalnianie pracowników. R.15 System informacji personalnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7252-315-0
1. Personel w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, 2. Analiza pracy, 3. Rekrutacja i redukcja personelu, 4. Ocenianie pracowników, 5. Doskonalenie zawodowe, 6. Wynagradzanie personelu, 7. Koszty pracy i wartość kapitału ludzkiego firmy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-264-0767-3
1. Istota i funkcje wynagrodzeń; 2. Potrzeba budowy nowych systemów wynagrodzeń w przedsiębiorstwie. Wyzwania globalizacyjne; 3. Projektowanie systemu wynagrodzeń w organizacji gospodarczej; 4. Wartościowanie pracy podstawą polityki wynagrodzeń; 5. Systemowe oceny efektów: znaczenie i metody; 6. Rynkowe przeglądy wynagrodzeń i ich użyteczność; 7. Jak budować tabele płac; 8. Jak podwyższać płace; 9. Formy wynagrodzeń- bodźce krótkoterminowe; 10. Wynagrodzenia długoterminowe; 11. Beneficja i środki uznania; 12. Wynagrodzenie specjalistów do spraw sprzedaży; 13. Wynagradzanie wyższej Kady kierowniczej- systemy, struktura i zróżnicowanie; 14. Zarządzanie wynagrodzeniami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 83-88597-42-6
Istota i funkcje wynagrodzeń; Potrzeba budowy nowych systemów wynagrodzeń; Projektowanie systemu wynagrodzeń w organizacji gospodarczej; Struktura wynagrodzeń całkowitych; Wartościowanie pracy podstawą polityki płac; Systemowa ocena efektów pracy; Rynkowe przeglądy wynagrodzeń; jak budować tabele płac; Jak podwyższać płace; Formy wynagrodzeń - bodźce krótkoterminowe; Wynagrodzenia długoterminowe; Wynagradzanie pracowników ds. sprzedaży; Wynagradzanie wyższej kadry kierowniczej - systemy, struktura i zróżnicowanie; Zarządzanie wynagrodzeniami
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
Strategie wynagrodzeń / Stanisława Borkowska. - Wyd.2. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - 580 s. : tab. ; 25 cm.
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 83-89355-34-5
Istota i funkcje wynagrodzeń; Potrzeba budowy nowych systemów wynagrodzeń; Projektowanie systemu wynagrodzeń w organizacji gospodarczej; Struktura wynagrodzeń całkowitych; Wartościowanie pracy podstawą polityki płac; Systemowa ocena efektów pracy; Rynkowe przeglądy wynagrodzeń; jak budować tabele płac; Jak podwyższać płace; Formy wynagrodzeń - bodźce krótkoterminowe; Wynagrodzenia długoterminowe; Wynagradzanie pracowników ds. sprzedaży; Wynagradzanie wyższej kadry kierowniczej - systemy, struktura i zróżnicowanie; Zarządzanie wynagrodzeniami
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7146-832-X
1. Istota i treść systemu zarządzania zasobami ludzkimi. 2. Ustalanie potrzeb kadrowych. 3. Rekrutacja - nabór pracowników. 4. Selekcja - dobór pracowników. 5. Adaptacja społeczno-zawodowa. 6. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy. 7. Rozwój zawodowy pracowników. 8. Rozwój kariery i sukcesja. 9. Kształtowanie postaw i zachowań pracowników. 10. Stosunki pracy. 11. Ocenianie pracowników. 12. Wynagrodzenia i świadczenia. 13. Zwalnianie i odejścia pracowników. 14. Metody badania i doskonalenia systemu zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
Wprowadzenie do ekonomiki / Wiesław Samecki. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2005. - 587 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2722)
ISBN: 83-229-2640-5
Część I: Wiadomości wstępne. 1. Powstanie ekonomiki jako systemu naukowego. 2. Przedmiot ekonomiki. 3. Prawa ekonomiczne. 4. Metoda ekonomiki. 5. Czynniki gospodarcze a czynniki produkcji. 6. Systemy ekonomiczne. Część II: Wielkość produkcji. 7. Dochód narodowy. 8. Oszczędności, konsumpcja i inwestycje. 9. Czynniki determinujące wielkość dochodu narodowego. 10. Pieniądz. 11. Bank centralny. 12. Pieniądz a poziom cen. 13. Handel zagraniczny. 14. Międzynarodowy system monetarny. 15. Cykl koniunkuralny. 16. Teorie cyklu koniunkturalnego. Część III: Struktura produkcji. 17. Rynek. 18. Teoria zachowania się konsumenta. 19. Równowaga przedsiębiorstwa. 20. Teoria produkcji. Część IV: Podział dochodu. 21. Rynkowa wycena czynników produkcji. 22. Renta gruntowa. 23. Płaca. 24. Procent od kapitału. 25. Zysk.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 83-89355-29-9
R.1 Istota i funkcje wynagrodzeń; R.2 Analiza i ocena systemów wynagrodzeń; R.3 Projektowanie strategii wynagrodzeń; R.4 Wartościowanie pracy; R.5 Ocena efektów pracy; R.6 Projektowanie tabel płac i podwyższania płac; R.7 Formy wynagrodzeń - bodźce krótkoterminowe; R.8 Beneficja; R.9 Budowa pakietu wynagrodzeń; R.10 Negocjacje i konsultacje płacowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie kadrami / pod red. Tadeusz Listwan. - Wyd. 3 uaktual. i poszerz. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - 434 s. : rys., tab. ; 23 cm.
(Studia Ekonomiczne / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483-136-9
1. Przedmiot, ewolucja i znaczenia zarządzania kadrami. 2. Współczesne determinanty zarządzania kadrami w organizacjach. 3. Modele i składniki strategicznego zarządzania kadrami. 4. Planowanie kadr. 5. Dobór pracowników. 6. Kierowanie ludźmi i przywództwo. 7. Wynagradzanie pracowników. 8. Rozwój pracowników. 9. Stosunki i warunki pracy. 10. Odejścia pracowników z organizacji. 11. Ocenianie pracowników. 12. Kontrola funkcji personalnej. 13. Struktura podmiotowa zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie. 14. System informacji personalnej (SIP). 15. Komunikowanie się w organizacji. 16. Międzynarodowe zarządzanie kadrami. 17. Prawne i etyczne zagadnienia zarządzania kadrami. 18. Metody badań problematyki kadrowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7301-724-5
I. Zarządzanie ludźmi - zarys problematyki: 1. Menedżer liniowy jest odpowiedzialny za ludzi. 2. Rola funkcji personalnej 3. Funkcja personalna menedżera liniowego II. Zarządzanie ludźmi - podstawowe umiejętności: 4. Motywowanie; 5. Zawieranie kontraktu psychologicznego; 6. Zaangażowanie i morale 7. Przywództwo 8. Budowanie zespołu; 9. Delegowanie kompetencji 10. Komunikowanie 11. Organizowanie III. Zasoby: 12. Planowanie wymagań; 13. Analiza stanowiska pracy; 14. Analiza ról 15. Analiza kompetencji i kompetencyjności; 16. Opis stanowiska pracy i określenie roli 17. Projektowanie stanowiska pracy; 18. Rekrutacja 19. Rozmowa kwalifikacyjna IV. Zarządzanie wynikami: 20.Zarządzanie wynikami - ujecie ogólne 21. Zarządzanie oczekiwaniami 22. Przeglądy wyników i rozwoju 23. Plan rozwoju indywidualnego 24. Zarządzanie mało wydajnymi pracownikami 25. Zarządzanie wynikami zespołu V. Rozwój pracowników: 26. Odpowiedzialność menedżera liniowego za rozwój pracowników 27. Określenie potrzeb edukacyjnych 28. Zarządzanie szkoleniem i rozwojem VI. Zarządzanie wynagrodzeniem: 29. Zarządzanie strukturami i systemami płac 30. Wartościowanie i wycena stanowisk pracy; 31. Wynagrodzenie uzależnione od wyników, kompetencji lub umiejętności; 32. Przegląd płac i podejmowanie decyzji finansowych VII. Stosunki pracy: 33. Zarządzanie stosunkami pracy; 34. Negocjacje VIII. Zarządzanie stosunkami pracy: 35. Struktura prawna; 36. Zarządzanie zdrowiem i bezpieczeństwem 37. Reedukacja pracowników; 38. Rozmowy dyscyplinarne 39. Zarządzanie frekwencją
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie wynagrodzeniami / Michael Armstrong ; przeł. Magdalena Lany. - Wyd. 2. - Warszawa : Wolters Kluwer SA , 2013. - 457, [3] s. : rys., tab. ; 31 cm.
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-264-4157-8
1 ZARZĄDZANIE WYNAGRODZENIAMI - INFORMACJE OGÓLNE; 2. KONTEKST ZARZĄDZANIA WYNAGRODZENIAMi; 3. WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE; 4. STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WYNAGRODZENIAMI; 5. TWORZENIE I WDRAŻANIE STRATEGII WYNAGRADZANIA; 6. POLITYKA WYNAGRADZANIA; 7. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA POZIOMY PŁACOWE; 8. MOTYWACJA A WYNAGRODZENIA; 9. ZAANGAŻOWANIE I IDENTYFIKACJA Z FIRMĄ; 10. KONTRAKT PSYCHOLOGICZNY; 11. SYSTEMY WARTOŚCIOWANIA STANOWISK PRACY; 12. TWORZENIE I UŻYWANIE SYSTEMÓW WARTOŚCIOWANIA STANOWISK PRACY; 13. RÓWNA PŁACA ZA PRACĘ O TAKIEJ SAMEJ WARTOŚCI; 14. PRZEGLĄDY PŁACOWE POD KĄTEM ZASADY RÓWNOŚCI; 15. ANALIZA STAWEK RYNKOWYCH; 16. ANALIZA RÓL; 17. RODZAJE STRUKTUR ZASZEREGOWANIA I STRUKTUR PŁAC; 18. TWORZENIE STRUKTUR ZASZEREGOWANIA I STRUKTUR PŁAC; 19. PŁACA UWARUNKOWANA SYTUACYJNIE; 20. SYSTEMY BONUSÓW; 21. WYNAGRODZENIE ZESPOŁOWE; 22. WYNAGRODZENIE UZALEŻNIONE OD EFEKTYWNOŚCI CAŁEJ ORGANIZACJI; 23. SYSTEMY UZNANIOWE; 24. ZARZĄDZANIE PRZEZ EFEKTY A WYNAGRODZENIA; 25. WYNAGRADZANIE DYREKTOR ÓW I KADRY KIEROWNICZEJ NAJWYŻSZEGO SZCZEBLA; 26. WYNAGRODZENIA NA SCENIE MIĘDZYNARODOWEJ; 27. WYNAGRADZANIE PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA; 28. WYNAGRADZANIE PRACOWNIKÓW WIEDZY; 29. WYNAGRADZANIE PRACOWNIKÓW PRODUKCYJNYCH; 30. ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE; 31. ŚWIADCZENIA ELASTYCZNE; 32. PROGRAMY EMERYTALNE; 33. ZARZĄDZANIE WYNAGRODZENIAMI; 34. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SYSTEM WYNAGRODZEŃ.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again