Form of Work
Książki
(37)
E-booki
(6)
IBUK Libra
(6)
Czasopisma
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(33)
available
(24)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(25)
Czytelnia
(33)
Author
Smolarek Małgorzata (1974- )
(3)
zbiorowa Praca
(3)
Dzieńdziora Joanna
(2)
Fleszer Dorota (1971- )
(2)
Hecker Robert
(2)
Holland Peter
(2)
Kocot Maria
(2)
Leighton Patricia
(2)
Marciniak Jarosław
(2)
Syrett Michel
(2)
Zimniewicz Kazimierz
(2)
Bartosik Krzysztof
(1)
Ciesielska Dorota
(1)
Czerska Małgorzata
(1)
Czubakowska Ksenia
(1)
Dojwa Katarzyna
(1)
Doyle David P
(1)
Essinger James
(1)
Foltys Joachim
(1)
Frączkowski Kazimierz
(1)
Gajewska Paulina
(1)
Gay Charles L
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Huczek Marian
(1)
Janczewski Jerzy
(1)
Jasiński Bartosz
(1)
Kania Ewa
(1)
Kochański Tomasz
(1)
Kocot Damian
(1)
Kocowski Tadeusz
(1)
Kopczyński Tomasz
(1)
Korzeniowska Anna
(1)
Kowalska Sylwia
(1)
Krakowczyková Mariola
(1)
Krasuski Andrzej
(1)
Krupski Rafał
(1)
Kuczewska Lidia
(1)
Kłos Monika
(1)
Lachiewicz Stefan
(1)
Lemańska-Majdzik Anna
(1)
Lendzion Jarosław P
(1)
Lewandowska Hanna
(1)
Listwan Tadeusz
(1)
Marak Katarzyna
(1)
Marcinkiewicz Cezary
(1)
Niemczyk Jerzy
(1)
Nowacki Robert
(1)
Nowicka Katarzyna
(1)
Nowicki Adam
(1)
Olszak Marcin
(1)
Paradowski Mariusz
(1)
Piotrowska Katarzyna
(1)
Radło Mariusz-Jan
(1)
Rybicka Karolina
(1)
Rybiński Krzysztof
(1)
Rydzkowski Włodzimierz
(1)
Sikorski Piotr M
(1)
Smul Patrycja
(1)
Sobieraj Aneta
(1)
Sobińska Małgorzata
(1)
Stankiewicz-Mróz Anna
(1)
Staszewska Jolanta (1960- )
(1)
Stańczyk-Hugiet Ewa
(1)
Sułkowski Łukasz
(1)
Szaban Jolanta M
(1)
Szewczyk Irena
(1)
Szpitter Agnieszka A
(1)
Trocki Michał
(1)
Zakrzewska-Bilewska Agnieszka
(1)
Zembrzycki Tomasz
(1)
Znańska-Kozłowska Katarzyna
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(21)
2000 - 2009
(21)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(45)
Language
Polish
(45)
Subject
Outsourcing
(39)
Przedsiębiorstwo
(12)
Zarządzanie
(11)
Benchmarking
(6)
Kadry
(5)
Zarządzanie wiedzą
(5)
Logistyka gospodarcza
(3)
Marketing
(3)
Organizacja
(3)
Audyt wewnętrzny
(2)
Banki
(2)
Controlling
(2)
Franchising
(2)
Globalizacja
(2)
Konkurencja
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Outplacement
(2)
Rynek pracy
(2)
Systemy informatyczne
(2)
Transport
(2)
Usługi
(2)
Zarządzanie jakością
(2)
Zarządzanie projektami
(2)
Zatrudnienie
(2)
Zatrudnienie dodatkowe
(2)
Zatrudnienie elastyczne
(2)
Agroturystyka
(1)
Banki hipoteczne
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Bezrobocie
(1)
Dane osobowe
(1)
Decyzje
(1)
Faktoring
(1)
Forfaiting
(1)
Gospodarka
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Holdingi
(1)
Hotelarstwo
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Informatyka
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Internet
(1)
Kadry - polityka
(1)
Kalkulacja kosztów
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Klaster (ekonomia)
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Kontrola finansowa
(1)
Koszty
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Leasing
(1)
Logistyka
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Marketing personalny
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Personel
(1)
Pieniądz
(1)
Policja
(1)
Praca zespołowa
(1)
Przdsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo kurierskie
(1)
Przedsiębiorstwo spedycyjne
(1)
Przemysł
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Płaca
(1)
Rachunkowość
(1)
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa
(1)
Sektor publiczny
(1)
Siła robocza
(1)
Spedycja
(1)
Spedytorzy
(1)
Sponsoring
(1)
Struktura organizacyjna
(1)
Szczupłe zarządzanie
(1)
Służba zdrowia
(1)
Towary
(1)
Transport kobinowany
(1)
Transport kombinowany
(1)
Transport morski
(1)
Transport powietrzny
(1)
Współdziałanie
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zasoby ludzkie w firmie
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Czasopismo ekonomiczne
(2)
Czasopismo naukowe
(2)
Opracowanie
(1)
Poradnik
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(3)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
45 results Filter
E-book
In basket
W pięćdziesiątym piątym numerze czasopisma „Ekonometria” zamieszczono dzie¬więć artykułów naukowych. Jerzy Witold Wiśniewski prezentuje procedurę predyk¬cji z układu równań współzależnych, opartą na formie strukturalnej, którą można nazwać zredukowano-łańcuchową. Prosty dowód twierdzenia o czterech barwach zawiera praca Antoniego Smoluka. W kolejnym z opracowań Joanna Krupowicz podjęła próbę ustalenie tempa zmian w czasie, koniecznego, aby kraje wspólnoty osiągnęły – zgodnie ze strategią Europa 2020 – wartości wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata na poziomie co najmniej 75%. Jerzy Zemke przedstawił wyniki badań nad opracowaniem instrumentów, które umożliwią odwzorowanie zbioru cech jakościowych zmiennych w zbiory liczbowe – w celu prognozowania jakościowych uwarunkowań decyzji gospodarczych. Maciej Oesterreich z kolei prezentuje wyniki symulacyjnego badania wpływu liczby i rozmieszczenia luk na dokładność prognoz w szeregu czasowym dla danych dziennych. Kolejny autor, Mariusz Łapczyński, wskazuje możliwości wykorzystania rotacyjnego lasu w ba¬daniach rynkowych i marketingowych. Problemem badawczym opisywanym przez Ewę Kulińską i Annę Koziarską jest ustalenie znaczenia i skutków outsourcingu procesów logistycznych oraz identyfikacja źródeł, rodzajów, przyczyn i skutków ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwie wykorzystującym outsourcing procesów logistycznych. Optymalne wielkości podatków w aspekcie kreowania wzrostu go¬spodarczego są tematem pracy przygotowanej przez Agnieszkę Przybylską-Mazur. Celem prac badawczych prowadzonych przez Tomasza Brzęczka była ocena dywer¬syfikacji portfela produktowego w świetle pojęć i metod teorii prognozowania. Józef Dziechciarz
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
W niniejszym numerze czasopisma znalazły się przede wszystkim artykuły związane z obszarem międzynarodowych stosunków gospodarczych. Otwiera go tekst Joanny Michalczyk poświęcony bezpieczeństwu żywności i wpływowi na nie procesów globalizacji. Zjawiska mające swoje źródło w globalnej gospodarce analizują również autorki kolejnych tekstów traktujących o przepływach kapitałowych w czasie kryzysu oraz handlu międzynarodowym i transmisji zjawisk recesyjnych. Następne dwa artykuły poruszają problemy związane z europejską integracją walutową – dotyczące trudności polskiej drogi do euro oraz doświadczeń Estonii w tym zakresie. Z kolei Magdalena Kinga Stawicka w swoim opracowaniu na temat działalności przedsiębiorstw międzynarodowych charakteryzuje znaczenie w tym kontekście produkcji na zlecenie oraz usług outsourcingowych. W ostatnich trzech tekstach w mniejszym stopniu uwypuklony jest wymiar międzynarodowy. Piotr Leszczyński analizuje koncepcję społecznej odpowiedzialności banków, Łukasz Jurek – problematykę prywatyzacji stacjonarnej pomocy społecznej, natomiast ostatni artykuł, autorstwa Sebastiana Bobkowskiego, teoretyczny w swojej istocie, porusza problematykę modeli obliczeniowych równowagi ogólnej, a także ich zastosowania do ewaluacji skutków liberalizacji wymiany. Wydanie zamykają omówienia dwóch książek. Pierwszą z nich, tj. „Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu”, pod redakcją Katarzyny Żukrowskiej, recenzuje Janusz Płaczek, z kolei drugą, autorstwa Radosława Koszewskiego, pt. „Konsorcja eksportowe jako instrument aktywizacji eksportu dla małych i średnich przedsiębiorstw” – Jan Rymarczyk. '
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
No cover
Book
In basket
(Forum Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu ; Rok 8 Zeszyt 1(16))
1. Rola marketingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Marketing przedsiębiorcy, 3. Strategia źródłem przewagi przedsiębiorstwa, 4. Istota i przesłanki stosowania marketingu zindywidualizowanego, 5. Rozwój marek prywatnych, 6. Zarządzanie opakowaniem, 7.Z arządzanie sprzedażą na rynku business to business, 8. Targi jako instrument marketingu bezpośredniego, 9. Pozapłacowe instrumenty motywowania pracowników, 10. Kontrolling marketingowy jako przesłanka podejmowania decyzji, 11. Eurokonsumenci - zachowania konsumenckie na tle procesów integracyjnych, 12. Outsourcing w zarządzaniu marketingowym przedsiębiorstwa, 13. Styl życia jako substytut rynku farmaceutycznego, 14. Zmiany na polskim rynku pracy w latach 1990-2000, 15. Metodyczne aspekty zastosowania zdyskontowanych przepływów pieniężnych do długookresowego zwiększania wartości firmy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-733-3
Część I: Outsorcing, offshoring i networkin jako przyczyny pojawienia się homo sapiens globalis w XXI wieku. 1. Stan dyskusji o globalizacji, outsourcingu i offshoringu w Polsce oraz podstawowe pojęcia. 2. Globalizacja: postrzeganie, miary, mechanizmy, korzyści. 3. Trendy demograficzne. 4. Migracje zarobkowe. 5. Outsourcing, offshoring i networking jako przyczyny pojawienia się homo sapiens globalis. 6. Wpływ outsourcingu i offshoringu na gospodarkę. 7. Bariery rozwoju outsourcingu i offshoringu i ich wpływ na gospodarkę. 8. Rola sektora publicznego w globalnej gospodarce XXI wieku - nowe instytucje publiczne i e-gospodarka. 9. Podsumowanie i minitest dla decydentów polskiej polityki gospodarczej. Część II: Globalne nierównowagi. 1. Wcześniejsze globalne nierównowagi oraz niektóre wątki polskiej dyskusji o globalizacji. 2. Teorie wyjaśniające powstanie globalnych nierównowag. 3. Zestawienie hipotez i próba wyjaśnienia genezy globalnych nierównowag. 4. Możliwe konsekwencje globalnych nierównowag - synteza literatury. 5. Podsumowanie i wnioski. Część III: Polityka pieniężna w globalnej gospodarce. 1. Współczesna polityka pieniężna. 2. Wpływ globalizacji na inflację i politykę pieniężną. 3. Polityka pieniężna, ceny aktywów i globalne nierównowagi. 4. Globalny bank centralny. 5. Refleksje i wnioski dla polskiej polityki pieniężnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-923383-1-6
1.Handel międzynarodowy a zatrudnienie, 2.Handel międzynarodowy a płące, 3.Przeglą wyników badań empirycznych, 4.Handel miedzynarodowy z zatrudnienie i płace w polskim przemyśle przetwórczym. Analiza empiryczna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-2223-6
1. Istota, funkcje, i znaczenie usług biznesowych w polskiej gospodarce; 2. Konkurencyjność przedsiębiorstw - przejawy, uwarunkowania, mierniki, instrumenty; 3. Innowacje jako narzędzie konkurowania w usługach; 4. Innowacyjność usług biznesowych w świetle wyników badań własnych; 5. Wykorzystanie innowacyjnych usług biznesowych w procesie konkurowania; 6. Współpraca przedsiębiorstw świadczących usługi biznesowe i ich klientów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-8142-604-6
Monografia powstała na podstawie analiz teoretycznych i badań praktycznych wykonanych w naturalnym środowisku respondentów w Polsce i na Ukrainie. Jest wynikiem wspólnych międzynarodowych badań w ramach istniejącego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego Centrum Współpracy Naukowo-Badawczej: Polska-Ukraina, w skład którego wchodzą przedstawiciele nauki z Uniwersytetu Łódzkiego, Ługańskiego Państwowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Starobielsku na Ukrainie oraz Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Wykonane badania wskazują na wybrane społeczne i ekonomiczne problemy związane z procesami internacjonalizacji polskich i ukraińskich organizacji. Publikacja jest rezultatem II Międzynarodowej Naukowej Konferencji zatytułowanej „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – uwarunkowania, strategie, wyniki badań”, która ma charakter teoretyczno-metodyczno-praktyczny, a także cykliczny, naprzemienny z organizowanym na terenie Ukrainy seminarium naukowym o podobnej tematyce. '
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
ISBN: 978-83-8017-389-7
Zawiera: 1. Klaster w ujęciu historycznym i definicyjnym. 2. Identyfikacja klastra, jego cechy, struktura, uwarunkowania 3. Rodzaje klastrów i ich modele. 4.Sytuacja klastrów w Polsce w świetle badań benchmarkingowych. 5. Krajowe Klastry Kluczowe. 6. Oczekiwania i możliwości klastrów polskich. 7. Tendencje klasteringu. 8. Standardy zarządzania klastrami. 9. Klastry a Unia Europejska. 10. Istota outsourcingu. 11. Wybrane przyczyny zastosowania outsourcingu w organizacjach. 12. Identyfikowanie obszarów, funkcji w organizacji dla stosowania outsourcingu. 13. Bariery i korzyści w stosowaniu outsourcingu w organizacji. 14. Pracownik w organizacji stosującej outsourcing. 15. Relacje pracowników zleceniodawcy i zleceniobiorcy z wykorzystaniem wirtualnej przestrzeni – środowiska cyfrowego. 16.Rodzaje outsourcingu. 17. Outsourcing w konstruowaniu współczesnych organizacji. 18. Identyfikacja outsourcingu w klastrach. Bibliografia. Spis tabel. Spis rysunków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie / C.H.Beck)
ISBN: 978-83255-1530-0
1. Klasyczne koncepcje zarządzania: Uwarunkowania ewolucji wiedzy o organizacji i zarządzaniu; Szkoła klasyczna (mechanistyczne); Szkoła humanizacyjna; Szkoła systemowa; 2. Nurty zapowiadające narodziny współczesnych koncepcji zarządzania: Szkoła neoklasyczna i jej kierunki; Rola i znaczenie metafor w naukach o organizacji i zarządzaniu; 3. Wyzwania przyszłości współczesnych organizacji: Uwarunkowania i paradygmaty jako kategorie opisu rzeczywistości; Elastyczność i procesowość organizacji; 4. Koncepcje zorientowane na jakość: Ewolucja systemów zarządzania jakością; Koncepcja TQM i kaizen; Koncepcje- reengineering i benchmarking; Koncepcje zorientowane na klienta: Koncepcja marketingu; Koncepcja marketingu relacji; 7. Koncepcje zorientowane na współdziałanie: Organizacja sieciowa; Organizacja wirtualna; 8. Koncepcje zorientowane na wyszczuplanie organizacji: Outsourcing; Lean Management; 9. Koncepcje zorientowane na wiedzę: Zarządzanie wiedzą w organizacji; Koncepcja organizacji uczącej się; Zarządzanie innowacjami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7484-010-2
1.Jak dostosowć się do ciągłych zmian, 2.Sporządzanie budżetu w przedsiębiorstwie - jak wyjść poza metodę przyrostową, 3.Outsourcing zadań niezwiązanych z działalnością podstawową4.Wydajność czy skuteczność - rola zarządzania przez efekty, 5.Ustalanie realnych kosztów działalnoci organizacji - rachunek kosztów działań, 6.Analiza kosztów ogólnych, 7.Odpowiedzialność za koszty i kształtowanie świadomości kosztów, 8.Koszty a wartość technologii informacyjnej, 9.Ocena strategiczna - końcowe zadanie kontroli kosztów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-157-3
1. Manipulacja w kierowaniu ludźmi; 2. Szkolenia pracowników z wykorzystaniem outsourcingu; 3. Pragmatyczne przywództwo jako sposób budowania potencjału organizacji; 4. Pomiar cech i zachowań przywódczych w kontekście wartości kultury organizacyjnej; 5. Metody kształtowania kultury organizacyjnej; 6. Zarządzanie karierami pracowniczymi w organizacji: współczesne problemy i wyzwania; 7. Kształtowanie satysfakcji i zaangażowania pracowników; 8. Koncepcje, modele i metody zarządzania różnorodnością; 9. Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście wirtualizacji zarządzania; 10. Metody zarządzania zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach; 11. Metody kształtowania wynagrodzeń w przedsiębiorstwie; 12. Jak zmierzyć to, co niemierzalne? Zasady konstruowania wskaźników syntetycznych w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-735-X
1.Treść i uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzeni marketingowej, 2.Funcje zarządzania marketingiem, 3.Klasyczne metody zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzeni marketingowej, 4.Współczesne metody zarządzania przedsiębiorstem w przestrzeni marketingowej, 5.Wybrne problemy zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzeni marketingowej. Metody współpracy z klientami
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
E-book
In basket
Jednym z głównych celów medycyny jest dbałość o zdrowie, poprawa jego jakości oraz dążenie do jak najdłuższego utrzymania dobrostanu. Działania te nie są możliwe w sytuacji braku dobrego przygotowania podmiotów leczniczych udzielających świadczeń medycznych, jak również jeśli nie zostaną zapewnione właściwe warunki ich funkcjonowania, perspektywy rozwoju czy impulsy do wdrażania działań proinnowacyjnych w podmiotach. Obecne, nadzwyczaj turbulentne otoczenie, charakteryzujące się wysoką zmiennością w wielu obszarach, generuje ustawiczną potrzebę obserwacji i dostosowania się do nowych warunków. Nie są to działania łatwe. Często nie tylko wymagają zaangażowania personelu podmiotu leczniczego, ale także są związane z koniecznością zmian całych struktur organizacyjnych czy funkcjonalnych placówek. Doświadczenia naukowców prowadzących badania w tym obszarze stały się inspiracją do przygotowania niniejszej publikacji.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
No cover
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-264-0309-5
1. Kontekst i oznaki pojawienia się współpracownika; 2. Dopasowywanie potrzeb strategicznych i kadrowych; 3. Rekrutacja współpracowników i przygotowanie się na ich przyjęcie; 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi a współpracownicy; 5. Regulacje dotyczące korzystania z usług współpracowników; 6. Umowy a korzystanie z usług współpracowników; 7. Stosunki pracownicze i zagadnienia pokrewne; 8. Bezpieczeństwo i higiena pracy; 9. Przemyślenia i plany na przyszłość
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-264-3188-3
1. Kontekst i oznaki pojawienia się współpracownika; 2. Dopasowywanie potrzeb strategicznych i kadrowych; 3. Rekrutacja współpracowników i przygotowanie się na ich przyjęcie; 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi a współpracownicy; 5. Regulacje dotyczące korzystania z usług współpracowników; 6. Umowy a korzystanie z usług współpracowników; 7. Stosunki pracownicze i zagadnienia pokrewne; 8. Bezpieczeństwo i higiena pracy; 9. Przemyślenia i plany na przyszłość
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-8223-015-4
O autorze; Wstęp; Rozdział 1. Optymalizacja i restrukturyzacja – definicja, zakres i cele: Kluczowe pojęcia – optymalizacja i restrukturyzacja; Cele optymalizacji w firmie; Zmiana jako kluczowy czynnik optymalizacji; Czym jest przerost zatrudnienia w organizacji; Zjawisko chomikowania pracy; Demografia jako punkt wyjścia; Zmiany a strategia; Optymalizacja – również w HR; Rozdział 2. Czynniki, które muszą być brane pod uwagę przy optymalizacji: Znaczenie puli kapitału intelektualnego (zasobów wiedzy) w utrzymaniu potencjału wiedzy organizacji; Rozdział 3. Rozpoczęcie procesu optymalizacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie: Analiza zatrudnienia, organizacji pracy i struktury firmy jako punkt wyjścia optymalizacji zatrudnienia; Plan funkcji w firmie; Stanowiska – od funkcji do kompetencji; Doskonalenie struktury organizacyjnej; Rodzaje struktur organizacyjnych; Rozdział 4. Zadania kadry kierowniczej w procesie optymalizacji zatrudnienia: Tradycyjny kierownik a restrukturyzacja; Podejście procesowe szansą dla kierowników; Menedżer – osoba, która inicjuje zmiany i odpowiada za nie; Kierownicy średniego i niższego szczebla w procesie restrukturyzacji; Relacje kierownik – pracownicy w procesie restrukturyzacji; Pomoc działu personalnego dla kierowników różnych szczebli w procesie restrukturyzacji; Rozdział 5. Restrukturyzacja – narzędzia i procedura: Zestawienie obecnej struktury zatrudnienia z potrzebami – analiza przerostów zatrudnienia, niedoborów w zatrudnieniu oraz luki kompetencyjnej; Procedura analizy pracy; Określenie celów działań racjonalizacyjnych; Określenie koniecznych zmian ilościowych oraz jakościowych w zatrudnieniu w poszczególnych jednostkach organizacyjnych; Rozdział 6. Racjonalizacja systemów wynagradzania: Efektywność wynagrodzeń; Przegląd sytuacji związanej z wynagrodzeniami; Racjonalizacja systemu płac zasadniczych; Racjonalizacja systemu premii i nagród; Stworzenie racjonalnych zasad podwyżek (awansu płacowego); Rozdział 7. Racjonalizacja – działania uzupełniające: Przesunięcia wewnętrzne – mobilność pozioma pracowników; Telepraca – potencjał oszczędności; Formuła zadaniowa – zadaniowy czas pracy; Outsourcing i inne formy przenoszenia wybranych funkcji na zewnątrz firmy; Podsumowanie: charakterystyka wybranych działań optymalizacyjnych w zakresie form zatrudnienia; Rozdział 8. Redukcja zatrudnienia: Konieczne zmiany w podejściu do redukcji; Polityka zwolnień – odpowiedzialne podejście pracodawcy; Odpowiednia komunikacja; Podsumowanie: przygotowywanie zwolnień – kompletna procedura postępowania; Zasady zwolnień – wytyczne do rozmów ze zwalnianymi pracownikami; Rozdział 9. Outplacement, czyli zwolnienia monitorowane: Historia, definicja, istota i formy outplacementu; Outplacement indywidualny; Czy zwolnienia monitorowane opłacają się pracodawcy? Załącznik. Procedura outplacementu – przykład dobrej praktyki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-7526-685-6
1. Miejsce optymalizacji zatrudniania w zarządzaniu firmą; 2. Rozpoczęcie procesu optymalizacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie; 3. Zadania Kadry kierowniczej w procesie optymalizacji zatrudnienia; 4. Restrukturyzacja- narzędzia i procedura; 5. Racjonalizacja- działania uzupełniające; 6. Redukcja zatrudnienia; 7. Outplacement, czyli zwolnienia monitorowane
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Outsourcing / Michał Trocki. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - 226,[2] s. : rys., tab. ; 20 cm.
ISBN: 83-208-1340-9
1. Outsourcing a kształtowanie struktur działalności gospodarczej: Istota outsourcingu; Funkcje działalności gospodarczej jako przedmiot outsourcingu; Funkcje działalności gospodarczej a jej struktura; Struktury działalności gospodarczej; Kształtowanie struktur działalności gospod.; Krótka historia outsourcingu; Znaczenie i perspektywy rozwoju outsourcingu; Cele gł. outsourcingu; Warunki ogólne outsourcingu; Zasady ogólne outsourcingu; Rodzaje outsourcingu; Partnerzy outsourcingu; Rynek usług outsourcingowych; Analiza funkcji jako punkt wyjścia przedsięwzięć outsourcingowych; Proces ogólny outsourcingu; Outsourcing a kluczowe kompetencje; Ograniczenia prawne outsourcingu; Insourcing. 2. Outsourcing kontraktowy: Proces outsourcingu kontraktowego; Badanie i planowanie outsourcingu kontraktowe go; Wybór partnerów negocjacyjnych i negocjowanie umowy outsorcingu. 3. Outsourcing kapitałowy: Proces outsourcingu kapitałowego; Analiza strategiczna outsourcingu kapitałowego Analiza szczegółowa outsourcingu kapitałowego; Wdrożenie outsourcingu kapitałowego. 4. Przykłady outsourcingu: Outsourcing w praktyce; Przykłady outsourcingu kontraktowego; Przykłady outsourcingu kapitałowego; Przykłady innych rozwiązań; Patologie outsourcingu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again