Form of Work
Książki
(5)
Czasopisma
(1)
Status
available
(5)
only on-site
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(4)
Author
Alimpiiev Yevhenii
(1)
Bartosik-Purgat Małgorzata
(1)
Baryń Magdalena
(1)
Detyna Beata
(1)
Francik Kamila
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(1)
Illiashenko Nataliia
(1)
Illiashenko Sergii
(1)
Kobis Paweł
(1)
Kowalska Sylwia
(1)
Kulhánek Lumír
(1)
Lisiecki Marek
(1)
Miąsek Dagmara
(1)
Olesiński Zbigniew
(1)
Penc Józef
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Porvazník Ján
(1)
Potocki Arkadiusz
(1)
Pudło Mariusz
(1)
Pędziwiatr Ewelina
(1)
Shypulina Yuliia
(1)
Stolarska Agnieszka
(1)
Sulich Adam
(1)
Trojanowski Tomasz
(1)
Widera Wiktor
(1)
Winkler Renata
(1)
Ćwik Bogdan
(1)
Żbikowska Agnieszka
(1)
Żukowska Joanna
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Otoczenie firmy
(5)
Kultura organizacyjna
(3)
Organizacja
(3)
Przedsiębiorstwo
(2)
Zarządzanie
(2)
BPMS (informat.)
(1)
Banki
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Bezpzieczeństwo informacyjne
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Komunikacja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Marketing partnerski
(1)
Menedżerowie
(1)
Naród
(1)
Oceny pracowników
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
Przedsiębiorstwo rodzinne
(1)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(1)
Płaca minimalna
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Równowaga ekonomiczna
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Szczupłe zarządzanie
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Wizerunek przedsiębiorstwa
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Zarządzanie talentami
(1)
Zdolności
(1)
Subject: time
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Katowice
(1)
Genre/Form
Czasopismo ekonomiczne
(1)
Czasopismo naukowe
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(1)
6 results Filter
Book
In basket
(Marketing bez tajemnic)
ISBN: 83-208-1609-2
1. Otoczenie kulturowe, 2. Znaczenie otoczenia kulturowego w biznesie międzynarodowym, 3. Zróżnicowanie językowe w międzynarodowej działalności przedsiębiorstw, 4. Język niewerbalny w międzynarodowej działalności przedsiębiorstw, 5. Religia, wartości oraz symbole jako aspekty kulturowe w międzynarodowej działalności przedsiębiorstw, 6. Przezwyciężenie szoku kulturowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-373-2
1. Potrzeby komunikacyjne przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. 2. Elementy organizacji komunikacji w przedsiębiorstwie. 3. Techniczne instrumenty wspomagania procesów komunikowania się. 4. Komunikacja przedsiębiorstw a z otoczeniem. 5. Metody rozwiązywania problemów i tworzenia innowacji oparte na odpowiednio zorganizowanej komunikacji. 6. Wybrane metody racjonalizacji procesów
systemów komunikowania się. 7.Komunikacja interkultur owa w przedsiębiorstwie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi / Zbigniew Olesiński. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - 294 s. : rys., tab. ; 25 cm.
(Zarządzanie / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-1917-9
1. Charakterystyka procesów globalnych; 2. Zarządzanie we współczesnym świecie; 3. Struktury sieci; 4. Funkcjonowanie sieci; 5. Procesy integracyjne w gospodarce globalnej; 6. Systemy wsparcia; 7. Analiza wybranych przypadków; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65,01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7405-646-5
Rozdział 1. Organizacja i zarządzanie w nowoczesnej gospodarce - dylematy racjonalności; Rozdział 2. Organizacja, jej podsystemy i struktura; Rozdział 3. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji; Rozdział 4. Tworzenie reputacji firmy - systemu troski o klienta i korzystnego wizerunku; Rozdział 5. Wprowadzanie innowacji i doskonalenie jakości; Rozdział 6. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji operacyjnych i strategicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie , ISSN 1899-8658 ; Tom XIX Zeszyt 2/2018)
Zawiera: Scientific examination and valuation of holistic managerial competence; Innovation culture as the basis for innovative environment of the enterprise; Innowacyjne produkty i usługi w polskiej bankowości; Financial risk in the contemporary environment of enterprises; Wdrożenie koncepcji „szczupłego” zarządzania w szkole wyższej; „Rodzinny znaczy godny zaufania” - przedsiębiorstwa rodzinne w opinii polskich konsumentów; Talent jako element potencjału organizacji XXI wieku; Istota kapitału relacyjnego - ujęcie empiryczne oraz dalsze kierunki badań; Big data jako narzędzie zarządzania procesem budowania społeczeństwa idealnego; Wynagrodzenie i zatrudnienie w mikroprzedsiębiorstwach; Integralne oceny równowagi makroekonomicznej na przykładzie polskiej gospodarki; Analiza założeń teorii uwarunkowań sytuacyjnych w kontekście zarządzania projektem europejskim; Change or continuation? Long-term city management on the example of local development strategy of Katowice; Zastosowanie chmury obliczeniowej dla potrzeb systemów BPMS; Chosen aspects of it resources security in sme sector enterprises - results of the research; Koncepcja modelu zagrożenia w systemach ostrzegających organizację; Recenzja książki: D. Martin, J. Schouten, Sustainable Marketing.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / red. Krzysztof Ciejpa-Znamirowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział Nauk Społecznych ; Tom 2)
ISBN: 83-7363-037-6
Zarządzanie zmianą w teorii i praktyce: Konieczność zmian oraz ogólne zasady ich wprowadzania w organizacjach; Wiedza jako czynnik sukcesu organizacji w warunkach zmienności otoczenia; Personalne strategie wdrażania zmian organizacyjnych; Modernizacja państwa - zmiany w sektorze publicznym; Zmiany w polskim szkolnictwie wyższym - dylematy rozwojowe; Zmiany w koncepcji L.E. Greinera a polskie organizacje; Zmiany formy własności w drodze prywatyzacji bezpośredniej oraz jej wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa; Zmiany strukturalne w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarczej; Czynniki różnicujące potencjał finansowy gmin jako przesłanka zmian systemu finansów lokalnych; Dlaczego urzędy administracji samorządowej wdrażają system zarządzania jakością?; Koncepcja zarządzania zmianą na przykładzie wojewódzkiej instytucji kultury - studium przypadku; Zarządzanie zmianami w świetle badań empirycznych; Rola związków zawodowych w zarządzaniu zmianami. Metody oraz aspekty psychospołeczne zmian: Inżynieria systemów jako metoda projektowania zmian w organizacji Kult korporacyjny jako specyficzny sposób funkcjonowania organizacji w warunkach turbulentnych; Istota zmian w firmie i warunki ich skutecznego wprowadzania; Outsourcing jako forma wprowadzania zmian w organizacji; Zarządzanie kulturą organizacji w warunkach globalizacji. Zmiany na rynku finansowym i kapitałowym: Zmiana zasad funkcjonowania europejskiego rynku finansowego i kapitałowego; Sekurytyzacja aktów w Polsce - analiza rentowności; Ryzyko zmiany stopy procentowej na rynku kapitałowym; Zmiany parametrów rozkładu stóp zwrotu WIG; Pomiar zmian na rynku kapitałowym przy użyciu metody skalowania wielowymiarowego; Internetyzacja obrotu papierów wartościowych - zmiany na rynku kapitałowym; Zmiany po wprowadzenie Warsetu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again